วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่ 2/2564

 Home
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  1.ตารางเรียน  2.ตารางสอน  3.ตารางเรียนกลุ่ม  4.ตารางพื้นที่  5.หลักสูตรรายวิชา  6.แผนการเรียน  7.บุคลากร   
   Download--->   การจัดตารางเรียน  การส่งผลการเรียน   พิมพ์   Login
ตรวจสอบผลการเรียน
 
ค้นหานักศึกษา
 
  รายชื่อนักศึกษา
สรุปการส่งผลการเรียน
-----------------------------
งานวัดผลและประเมินผล
-----------------------------
หลักสูตร ปวช.2556
หลักสูตร ปวส.2557
หลักสูตร ปวส.2563
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
แผนการเรียน ปวช.2559
แผนการเรียน ปวส.2559
แผนการเรียน ปวช.2560
แผนการเรียน ปวส.2560
แผนการเรียน ปวช.2561
แผนการเรียน ปวส.2561
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับครู
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
-----------------------------
เอกสารการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
ตัวอย่างการวิเคราะห์หลักสูตรและเครื่องมือประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
KKTECH web application
ข่าวประกาศ
 
   หลักสูตร ปวส.2557
2018-09-24 22:45:57
     หลักสูตร ปวช.2556
2001-04-07 11:11:43

สวัสดีครับ
แบบบันทึกคะแนนประเมินผลตามสภาพจริง
หลักสูตร ปวช.2556
 • หลักสูตร ปวส.2557
 • วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
 • แผนการเรียน ปวช.2559
 • แผนการเรียน ปวส.2559
 • แผนการเรียน ปวช.2560
 • แผนการเรียน ปวส.2560
 • แผนการเรียน ปวช.2561
 • แผนการเรียน ปวส.2561

  --------------------------
   ครู เจ้าหน้าที่ : 0
   บุคคลทั่วไป Online
  3.81.89.248
  207.46.13.211
  54.36.148.185
  185.191.171.35
  54.36.148.77
  185.191.171.42
  54.36.148.88
  54.36.149.9
  185.191.171.15
  185.191.171.3
  54.36.148.93
  207.46.13.194
  54.36.148.171
  207.46.13.194
  54.36.148.85
  185.191.171.5
  54.36.149.60
  185.191.171.20
  54.36.148.122
  54.36.148.238
  185.191.171.19
  207.46.13.75
  54.36.149.45
  185.191.171.44
  185.191.171.37
  54.36.148.213
  54.36.149.88
  54.36.148.49
  207.46.13.211
  185.191.171.23
  54.36.148.19
  54.36.148.141
  54.36.148.53
  54.36.148.212
  54.36.148.208
  54.36.148.63
  54.36.148.186
  157.55.39.163
  54.36.148.209
  185.191.171.26
  185.191.171.16
  54.36.149.13
  54.36.148.3
  185.191.171.42
  185.191.171.39
  40.77.167.66
  54.36.148.232
  207.46.13.75
  185.191.171.25
  54.36.148.234
  54.36.148.14
  185.191.171.25
  54.36.149.78
  54.36.148.139
  185.191.171.39
  54.36.149.57
  54.36.148.90
  185.191.171.40
  54.36.148.76
  54.36.148.156
  54.36.148.206
  54.36.148.143
  54.36.149.61
  13.66.139.0
  54.36.148.135
  54.36.148.152
  185.191.171.22
  54.36.148.184
  185.191.171.14
  54.36.148.24
  54.36.148.223
  185.191.171.15
  54.36.148.95
  207.46.13.194
  54.36.148.195
  185.191.171.8
  54.36.148.194
  54.36.149.22
  185.191.171.20
  54.36.149.47
  185.191.171.11
  54.36.148.6
  54.36.149.99
  207.46.13.70
  54.36.148.86
  54.36.148.139
  54.36.149.80
  185.191.171.22
  54.36.148.186
  185.191.171.20
  185.191.171.20
  54.36.149.3
  185.191.171.38
  54.36.148.0
  185.191.171.45
  54.36.149.25
  157.55.39.163
  54.36.149.70
  185.191.171.16
  207.46.13.194
  185.191.171.35
  54.36.148.99
  54.36.148.95
  54.36.149.4
  185.191.171.2
  54.36.148.164
  54.36.148.45
  54.36.148.201
  54.36.149.53
   PocketPC Online


 • วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ตั้ง 67 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000โทรศัพท์ (043) 221290 แฟกซ์ 043-222064

  Powered by pwerawat 08-1266-1861
  Copyright ® 2004-2021 http://www.kktech.ac.th/ All right reserved. Do not duplicate in any script & form.