วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่ 2/2565

 Home
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  1.ตารางเรียน  2.ตารางสอน  3.ตารางเรียนกลุ่ม  4.ตารางพื้นที่  5.หลักสูตรรายวิชา  6.แผนการเรียน  7.บุคลากร   
   Download--->   การจัดตารางเรียน  การส่งผลการเรียน   พิมพ์   Login
ตรวจสอบผลการเรียน
 
ค้นหานักศึกษา
 
  รายชื่อนักศึกษา
สรุปการส่งผลการเรียน
-----------------------------
งานวัดผลและประเมินผล
-----------------------------
หลักสูตร ปวช.2556
หลักสูตร ปวส.2557
หลักสูตร ปวส.2563
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
แผนการเรียน ปวช.2559
แผนการเรียน ปวส.2559
แผนการเรียน ปวช.2560
แผนการเรียน ปวส.2560
แผนการเรียน ปวช.2561
แผนการเรียน ปวส.2561
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับครู
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
-----------------------------
เอกสารการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
ตัวอย่างการวิเคราะห์หลักสูตรและเครื่องมือประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
KKTECH web application
ข่าวประกาศ
 
   หลักสูตร ปวส.2557
2018-09-24 22:45:57
     หลักสูตร ปวช.2556
2001-04-07 11:11:43

สวัสดีครับ
แบบบันทึกคะแนนประเมินผลตามสภาพจริง
หลักสูตร ปวช.2556
 • หลักสูตร ปวส.2557
 • วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
 • แผนการเรียน ปวช.2559
 • แผนการเรียน ปวส.2559
 • แผนการเรียน ปวช.2560
 • แผนการเรียน ปวส.2560
 • แผนการเรียน ปวช.2561
 • แผนการเรียน ปวส.2561

  --------------------------
   ครู เจ้าหน้าที่ : 0
   บุคคลทั่วไป Online
  217.113.194.252
  3.236.138.35
  185.191.171.38
  217.113.194.212
  207.46.13.67
  217.113.194.229
  185.191.171.38
  3.236.138.35
  185.191.171.5
  185.191.171.6
  217.113.194.237
  185.191.171.18
  185.191.171.24
  114.119.143.213
  217.113.194.195
  185.191.171.44
  185.191.171.33
  114.119.141.186
  3.236.138.35
  217.113.194.218
  217.113.194.219
  114.119.151.104
  217.113.194.219
  185.191.171.42
  3.236.138.35
  217.113.194.198
  114.119.158.204
  217.113.194.239
  185.191.171.17
  217.113.194.235
  185.191.171.4
  185.191.171.17
  185.191.171.21
  217.113.194.237
  185.191.171.2
  217.113.194.195
  217.113.194.254
  185.191.171.33
  217.113.194.213
  185.191.171.33
  185.191.171.44
  185.191.171.14
  185.191.171.13
  217.113.194.218
  185.191.171.41
  3.236.138.35
  207.46.13.208
  217.113.194.205
  185.191.171.33
  217.113.194.234
  185.191.171.37
  217.113.194.248
  185.191.171.33
  185.191.171.10
  217.113.194.212
   PocketPC Online


 • วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ตั้ง 67 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000โทรศัพท์ (043) 221290 แฟกซ์ 043-222064

  Powered by pwerawat 08-1266-1861
  Copyright ® 2004-2023 http://www.kktech.ac.th/ All right reserved. Do not duplicate in any script & form.