วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่ 1/2565

 Home
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  1.ตารางเรียน  2.ตารางสอน  3.ตารางเรียนกลุ่ม  4.ตารางพื้นที่  5.หลักสูตรรายวิชา  6.แผนการเรียน  7.บุคลากร   
   Download--->   การจัดตารางเรียน  การส่งผลการเรียน   พิมพ์   Login
ตรวจสอบผลการเรียน
 
ค้นหานักศึกษา
 
  รายชื่อนักศึกษา
สรุปการส่งผลการเรียน
-----------------------------
งานวัดผลและประเมินผล
-----------------------------
หลักสูตร ปวช.2556
หลักสูตร ปวส.2557
หลักสูตร ปวส.2563
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
แผนการเรียน ปวช.2559
แผนการเรียน ปวส.2559
แผนการเรียน ปวช.2560
แผนการเรียน ปวส.2560
แผนการเรียน ปวช.2561
แผนการเรียน ปวส.2561
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับครู
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
-----------------------------
เอกสารการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
ตัวอย่างการวิเคราะห์หลักสูตรและเครื่องมือประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
KKTECH web application
ข่าวประกาศ
 
   หลักสูตร ปวส.2557
2018-09-24 22:45:57
     หลักสูตร ปวช.2556
2001-04-07 11:11:43

สวัสดีครับ
แบบบันทึกคะแนนประเมินผลตามสภาพจริง
หลักสูตร ปวช.2556
 • หลักสูตร ปวส.2557
 • วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
 • แผนการเรียน ปวช.2559
 • แผนการเรียน ปวส.2559
 • แผนการเรียน ปวช.2560
 • แผนการเรียน ปวส.2560
 • แผนการเรียน ปวช.2561
 • แผนการเรียน ปวส.2561

  --------------------------
   ครู เจ้าหน้าที่ : 0
   บุคคลทั่วไป Online
  18.204.56.97
  114.119.143.77
  54.36.148.237
  54.36.149.8
  54.36.148.230
  54.36.148.30
  54.36.148.100
  54.36.148.103
  54.36.149.96
  54.36.149.23
  54.36.148.24
  54.36.148.150
  54.36.148.30
  54.36.149.5
  54.36.148.131
  54.36.149.26
  54.36.148.204
  54.36.148.59
  54.36.149.28
  54.36.148.41
  54.36.148.91
  54.36.149.69
  54.36.149.96
  54.36.148.108
  54.36.149.69
  54.36.148.242
  54.36.149.44
  54.36.148.158
  54.36.148.139
  54.36.149.106
  54.36.148.154
  54.36.148.229
  54.36.148.249
  54.36.148.184
  54.36.148.79
  54.36.148.24
  54.36.148.79
  54.36.148.238
  54.36.149.81
  54.36.149.27
  54.36.148.26
  54.36.148.53
  54.36.148.193
  54.36.148.254
  54.36.149.73
  54.36.149.30
  54.36.148.50
  54.36.148.81
  54.36.148.153
  54.36.149.17
  54.36.148.47
  54.36.149.11
  54.36.149.8
  54.36.148.121
  54.36.148.142
  54.36.148.26
  54.36.148.28
  54.36.149.44
  54.36.148.159
  54.36.148.50
  54.36.148.228
  54.36.148.64
  185.191.171.13
  54.36.149.34
  192.168.2.1
  54.36.149.79
  54.36.148.4
  114.119.143.59
  54.36.149.74
  54.36.149.25
  185.191.171.41
  185.191.171.44
  54.36.148.18
  54.36.149.101
  54.36.149.47
  54.36.149.10
  54.36.148.25
  54.36.149.25
  185.191.171.2
  54.36.148.106
  54.36.148.221
  54.36.148.108
  54.36.149.103
  54.36.149.71
  185.191.171.1
  54.36.148.43
  54.36.149.38
  54.36.148.153
  185.191.171.1
  54.36.148.236
  54.36.149.19
  54.36.149.21
  54.36.148.241
  54.36.149.92
  54.36.148.229
  54.36.149.29
  54.36.148.244
  54.36.148.188
  54.36.148.83
  54.36.149.99
  54.36.148.26
  54.36.148.226
  54.36.149.73
  54.36.148.5
  54.36.148.54
  54.36.148.239
  54.36.148.15
  54.36.148.235
  66.249.73.116
  54.36.149.15
  54.36.149.83
  54.36.148.126
  207.46.13.115
  54.36.148.152
  114.119.133.53
  54.36.149.39
  185.191.171.38
  185.191.171.5
  54.36.148.135
  185.191.171.23
  18.204.56.97
  185.191.171.7
  40.77.167.34
  114.119.143.59
  157.55.39.91
  185.191.171.14
  192.168.2.1
  185.191.171.24
  185.191.171.6
  54.36.148.75
  185.191.171.11
  66.249.73.118
  157.55.39.91
  185.191.171.9
  207.46.13.115
  185.191.171.4
  185.191.171.11
  185.191.171.7
  185.191.171.19
  185.191.171.10
  40.77.167.56
  185.191.171.21
  114.119.144.11
  192.168.2.1
  40.77.167.56
  18.204.56.97
  185.191.171.7
  185.191.171.33
  54.36.148.168
  207.46.13.170
  207.46.13.170
  185.191.171.3
  207.46.13.115
  114.119.144.11
  192.168.2.1
   PocketPC Online






 • วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ตั้ง 67 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000โทรศัพท์ (043) 221290 แฟกซ์ 043-222064

  Powered by pwerawat 08-1266-1861
  Copyright ® 2004-2022 http://www.kktech.ac.th/ All right reserved. Do not duplicate in any script & form.