วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่ 1/2564

 Home
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  1.ตารางเรียน  2.ตารางสอน  3.ตารางเรียนกลุ่ม  4.ตารางพื้นที่  5.หลักสูตรรายวิชา  6.แผนการเรียน  7.บุคลากร   
   Download--->   การจัดตารางเรียน  การส่งผลการเรียน   พิมพ์   Login
ตรวจสอบผลการเรียน
 
ค้นหานักศึกษา
 
  รายชื่อนักศึกษา
สรุปการส่งผลการเรียน
-----------------------------
งานวัดผลและประเมินผล
-----------------------------
หลักสูตร ปวช.2556
หลักสูตร ปวส.2557
หลักสูตร ปวส.2563
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
แผนการเรียน ปวช.2559
แผนการเรียน ปวส.2559
แผนการเรียน ปวช.2560
แผนการเรียน ปวส.2560
แผนการเรียน ปวช.2561
แผนการเรียน ปวส.2561
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับครู
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
-----------------------------
เอกสารการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
ตัวอย่างการวิเคราะห์หลักสูตรและเครื่องมือประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
KKTECH web application

    ประเภทสถานศึกษา 0 อาชีว 1 มัธยม
    ภาคเรียนที่     ปีการศึกษา ภาคเรียนและปีการศึกษาที่ต้องการ แสดงตาราง สำหรับบุคคลทั่วไป

    จำนวนชั่วโมงเรียน+ช่วงพัก ต่อวัน   ถ้ามีชั่วโมงเรียน 13 ชั่วโมงต่อวัน พัก 1 ค่านี้ต้องใส่ 14
   แสดงกิจกรรมหน้าเสาธงในช่วงเช้า      หรือคาบที่ (0 ไม่แสดง)    แสดงข้อความ  
    ช่วงพัก ประจำวัน กำหนดช่วงพักได้ 2 ช่วง ( 0 ไม่ต้องการแสดงช่วงพัก [คุณสามารถล็อคชั่วโมงพักเพื่อให้ให้จัดตารางทับช่วงพักได้] )
ช่วงที่ 1 ช่วงที่   แสดงข้อความ
ช่วงที่ 2 ช่วงที่   แสดงข้อความ
    ล็อคชั่วโมงห้ามจัดตารางเรียนทุกวัน ล็อคได้ 2 ช่วง   ช่วงที่ 1   ช่วงที่ 2     0 ไม่ต้องล็อค
!!! การ ล็อคชั่วโมงห้ามจัดตารางเรียนทับ จะล็อคกรณีที่ นักเรียนต้องทำกิจกรรมร่วมกันในคาบนั้นห้ามมีการเรียนการสอน เช่นกิจกรรมหน้าเสาธง ระบบจะป้องกัน ไว้ไม่ให้จัดตารางเรียนทับทุกวัน คาบที่ล็อคจะว่าง !!!

ล็อควัน และ ชั่วโมง ที่ห้ามจัดตารางเรียน   0 เมื่อไม่ต้องการล็อค
ลำดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
วันที่
ชั่วโมงที่
ข้อความที่แสดง
วันที่ 1 จันทร์ 2 อังคาร 3 พุธ 4 พฤหัสบดี 5 ศุกร์ 6 เสาร์
ข้อความที่แสดง สามารถ ใช้ tag htmlได้ เช่น แนะแนว <br> โฮมรูม
กำหนดรูปแบบเวลา
ชั่วโมงที่
เวลา
ชั่วโมงที่แสดงบนหัวตาราง ให้ใส่ ตัวเลข หรือ ข้อความ เช่น 1,2,3,4,พัก,5,6,7,8,ว่าง,9,10,11 เวลา เพื่อความสวยงามให้ใส่ ศูนย์ด้านหน้าด้วยกรณีเวลาน้อยกว่า 10 เช่น 07:30-08:30
!!! ถ้าไม่ต้องการให้แสดงเวลาในชั่วโมงใด ก็ไม่ต้องใส่เวลา (ลบ)
      ตรวจสอบรูปแบบตาราง
ประกาศสำหรับตารางสอน

ประกาศสำหรับตารางเรียน

แจ้งข่าวขณะจัดตารางเรียน


รายชื่อผู้ลงนาม คนที่ 1 ให้คลิ๊กที่ตำแหน่งลงชื่อที่ใต้ตารางเรียน เพื่อแก้ไข ส่วนผู้ลงนาม คนที่ 2 - 4 ให้กำหนดที่นี่
ลงนามคนที่ 2

ลงนามคนที่ 3

ลงนามคนที่ 4

      ตรวจสอบรูปแบบตาราง


วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ตั้ง 67 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000โทรศัพท์ (043) 221290 แฟกซ์ 043-222064

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2021 http://www.kktech.ac.th/ All right reserved. Do not duplicate in any script & form.