วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่ 1/2566

 Home
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  1.ตารางเรียน  2.ตารางสอน  3.ตารางเรียนกลุ่ม  4.ตารางพื้นที่  5.หลักสูตรรายวิชา  6.แผนการเรียน  7.บุคลากร   
   Download--->   การจัดตารางเรียน  การส่งผลการเรียน   พิมพ์   Login
ตรวจสอบผลการเรียน
 
ค้นหานักศึกษา
 
  รายชื่อนักศึกษา
สรุปการส่งผลการเรียน
-----------------------------
งานวัดผลและประเมินผล
-----------------------------
หลักสูตร ปวช.2556
หลักสูตร ปวส.2557
หลักสูตร ปวส.2563
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
แผนการเรียน ปวช.2559
แผนการเรียน ปวส.2559
แผนการเรียน ปวช.2560
แผนการเรียน ปวส.2560
แผนการเรียน ปวช.2561
แผนการเรียน ปวส.2561
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับครู
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
-----------------------------
เอกสารการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
ตัวอย่างการวิเคราะห์หลักสูตรและเครื่องมือประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
KKTECH web application
1. นายเจริญ บุญใบ  ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 [ตารางสอน]  
2. นายภูมินทร์1 1   [ตารางสอน]  
3. นายเดชาธร1 1   [ตารางสอน]  
4. นายเดชาธร 1   [ตารางสอน]  
5. นายวีระมิตร1 1   [ตารางสอน]  
6. นายศิโรวัสย์1 1   [ตารางสอน]  
7. นายวีรยุทธ1 พลตรี  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
8. นายกริช แก้วกระจ่าง  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
9. นายธีระชัย1 1   [ตารางสอน]  
10. นายวีรพัฒน์1 1   [ตารางสอน]  
11. นายธีระชัย2 2   [ตารางสอน]  
12. นายธวัช1 1   [ตารางสอน]  
13. นายศิโรวัสย์2 2   [ตารางสอน]  
14. นายธวัช2 2   [ตารางสอน]  
15. น.ส.พัชรา วิคารมย์  ครู [ตารางสอน]  
16. นายวีรยุทธ พลตรี  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
17. นายอานุภาพ รบไพรินทร์  ครู [ตารางสอน]  
18. นายปริทัศน์ จันฤๅไชย  ครู ชำนาญการ [ตารางสอน]  
19. นายศิโรวัสย์ ศรีหนองบัว  พนักงานราชการ [ตารางสอน]  
20. นายสัญญา 1 1   [ตารางสอน]  
21. นายภูมินทร์ ไชยวรรณ  พนักงานราชการ [ตารางสอน]  
22. นายเดชาธร ชุมมณเทียร  พนักงานราชการ [ตารางสอน]  
23. นายเฉลิมพล นามปัดถา  ครูชำนาญการ [ตารางสอน]  
24. น.ส.ศรัญญา 1 1   [ตารางสอน]  
25. นายศิโรวัสย์1 1   [ตารางสอน]  
26. นายวีระมิตร ไชยชาติ  ครู ชำนาญการพิเศษ [ตารางสอน]  
27. นายบุญเกิด พุทธระสุ  ครู [ตารางสอน]  
28. นายเวคิน กิติราช  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
29. นายเดชาธร2 2   [ตารางสอน]  
30. นายสมิง อบมา  ครู ชำนาญการ [ตารางสอน]  
31. นายวีรพัฒน์ นามปัญญา  ครู ชำนาญการ [ตารางสอน]  
32. นายธีระชัย เลิศนาวีพร  ครูชำนาญการพิเศษ [ตารางสอน]  
33. นายปริทัศน์1 1   [ตารางสอน]  
34. นายประสิทธิ์1 1   [ตารางสอน]  
35. นายประสิทธิ์ สุพรรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ [ตารางสอน]  
36. นายวชิรพันธุ์ ช้างศรี  ครูชำนาญการ [ตารางสอน]  
37. นายกริช แก้วกระจ่าง  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
38. นายธวัช สะตะ  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
39. ว่าที่ ร.ท.เอกชัย เสนาดี  ครูชำนาญการ [ตารางสอน]  
40. นายสัญญา พะมณี  ครูชำนาญการ [ตารางสอน]  
41. นายเจริญ 1 1 บุญใบ   [ตารางสอน]  
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ตั้ง 67 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000โทรศัพท์ (043) 221290 แฟกซ์ 043-222064

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2023 http://www.kktech.ac.th/ All right reserved. Do not duplicate in any script & form.