วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่ 1/2566

 Home
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  1.ตารางเรียน  2.ตารางสอน  3.ตารางเรียนกลุ่ม  4.ตารางพื้นที่  5.หลักสูตรรายวิชา  6.แผนการเรียน  7.บุคลากร   
   Download--->   การจัดตารางเรียน  การส่งผลการเรียน   พิมพ์   Login
ตรวจสอบผลการเรียน
 
ค้นหานักศึกษา
 
  รายชื่อนักศึกษา
สรุปการส่งผลการเรียน
-----------------------------
งานวัดผลและประเมินผล
-----------------------------
หลักสูตร ปวช.2556
หลักสูตร ปวส.2557
หลักสูตร ปวส.2563
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
แผนการเรียน ปวช.2559
แผนการเรียน ปวส.2559
แผนการเรียน ปวช.2560
แผนการเรียน ปวส.2560
แผนการเรียน ปวช.2561
แผนการเรียน ปวส.2561
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับครู
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
-----------------------------
เอกสารการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
ตัวอย่างการวิเคราะห์หลักสูตรและเครื่องมือประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
KKTECH web application
1. นายเฉลิมเกียรติ ถีอาสนา  ครู ชำนาญการ [ตารางสอน]  
2. นายเอกรินทร์ มาวงษา  ครูชำนาญการ [ตารางสอน]  
3. นายสิทธิพร ไกรยวงศ์  ครูชำนาญการ [ตารางสอน]  
4. นายอัมพล เจริญนนท์  ครู [ตารางสอน]  
5. นายรณชัย มรกตศรีวรรณ  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
6. นายสถานประกอบการ 1   [ตารางสอน]  
7. นายวิทธวัธ สามารถ  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
8. นายสุวิจักขณ์ ประจันตะเสน  ครูชำนาญการพิเศษ [ตารางสอน]  
9. น.ส.คัทลียา กันทัง  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
10. นายกล้าณรงค์1 คำบึงกลาง   [ตารางสอน]  
11. นายสาคร แถวโนนงิ้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ [ตารางสอน]  
12. นายประณต ปิยมาพรชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ [ตารางสอน]  
13. นายพิชญ์พล จิตพิมลมาศ  ครู ชำนาญการพิเศษ [ตารางสอน]  
14. นางภรศุภา ลิมป์เศวต  ครู ชำนาญการพิเศษ [ตารางสอน]  
15. นายธาตรี สุภาระโยธิน  ครู ชำนาญการพิเศษ [ตารางสอน]  
16. นายสมชาย คุณสมบัติ  ครู ชำนาญการพิเศษ [ตารางสอน]  
17. นายวิทธวัธ1 สามารถ   [ตารางสอน]  
18. นายเฉลิมเกียรติ1 ถีอาสนา   [ตารางสอน]  
19. นายสมชาย1 คุณสมบัติ   [ตารางสอน]  
20. นายสุวิจักขณ์1 ประจันตะเสน   [ตารางสอน]  
21. นายรณชัย1 มรกตศรีวรรณ   [ตารางสอน]  
22. นายสถานประกอบการ 2   [ตารางสอน]  
23. นายกล้าณรงค์ คำบึงกลาง  ครูชำนาญการ [ตารางสอน]  
24. นายพิเชษฐ์ จันทรังศรี  ครูชำนาญการ [ตารางสอน]  
25. นายพิเชษฐ์1 จันทรังศรี   [ตารางสอน]  
26. นายดนุพล ชุมชนสัมพันธ์  พนักงานราชการครู [ตารางสอน]  
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ตั้ง 67 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000โทรศัพท์ (043) 221290 แฟกซ์ 043-222064

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2023 http://www.kktech.ac.th/ All right reserved. Do not duplicate in any script & form.