คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส.
กลุ่ม /
ประเภทวิชา
สาขาวิชา
สาขางาน
ที่ปรึกษา
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายปริทัศน์
//------------- 31000116 -------------//
นายวีรยุทธ
//------------------ 31028501 ------------------//
นายธีระชัย 1
//------------------ 31018501 ------------------//
นายโครงการสอย.
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายวิทยา
//------------------ 31025503 ------------------//
นายอรงกรต1
//------------------ 21028501 ------------------//
นายภูมินทร์1
//------------------ 21018501 ------------------//
นายโครงการชย.
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายเพชร
//--------- 200001603 ---------//
นายอุกฤษ
นายโครงการชย.
//------------------ 21028501 ------------------//
นายศิโรวัสย์1
//------------------ 31028501 ------------------//
นายเดชาธร1
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21018501 ---------//
นายโครงการชย.
//------------- 31025504 -------------//
นายปริทัศน์
//--------- 31018501 ---------//
นายโครงการสอย.
//--------- 300002002 ---------//
นายปริทัศน์
//--------- 21018501 ---------//
นายโครงการชย.
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายสมมาตร
//------------------ 21018501 ------------------//
นายโครงการชย.
//------------------ 31028501 ------------------//
นายวีรยุทธ1
//------------------ 21028501 ------------------//
นายศิโรวัสย์1
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


  ............................
  (นายประชา สุทธิโชติ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น