คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   141
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
3000-1301วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสาร34
3000-1304วิทยาศาสตร์เพื่องานก่อสร้างและตกแต่งภายใน34
20000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม23
20001-1002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม22
30000-1303วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร34
30000-1306วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน34
 จำนวนชั่วโมง  74  ชั่วโมง  ปวช.  14  ชั่วโมง  ปวส.  60     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 300001306 ------------------//
นายศิลปชัย
//------------------ 300001306 ------------------//
นายศิลปชัย
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 300001303 ---------//
นายศิลปชัย
//--------- 200011002 ---------//
น.ส.เจติยา
//------------------ 300001306 ------------------//
นายศิลปชัย
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 30001304 ------------------//
นายศิลปชัย
//--------- 30001301 ---------//
นายศิลปชัย
//--------- 30001301 ---------//
นายศิลปชัย
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 300001303 ------------------//
นายศิลปชัย
//--------- 30001301 ---------//
นายศิลปชัย
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001301 ---------//
นายศิลปชัย
//--------- 200011002 ---------//
น.ส.เจติยา
//------------- 200001302 -------------//
น.ส.เจติยา
//--------- 300001303 ---------//
นายศิลปชัย
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


  ............................
  (นายประชา สุทธิโชติ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น