คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   324
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
2100-1009งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น24
3100-0104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์34
3102-2007นิวเมติกส์และไฮดรอลิกอุตสาหกรรม34
30100-0104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์34
 จำนวนชั่วโมง  49  ชั่วโมง  ปวช.  13  ชั่วโมง  ปวส.  36     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 301000104 ---------//
นายธีระ
//--------- 31022007 ---------//
นายอภิสิทธิ์
//--------- 31022007 ---------//
นายอภิสิทธิ์
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31000104 ---------//
นายอภิสิทธิ์
นายอภิสิทธิ์
//------------- 21001009 -------------//
นายอภิสิทธิ์
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31022007 ---------//
นายอภิสิทธิ์
//--------- 31022007 ---------//
นายอภิสิทธิ์
//--------- 31022007 ---------//
นายสุรชัย
//--------- 31022007 ---------//
นายสุรชัย
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายสุรชัย
//------------- 21001009 -------------//
นายสุรชัย
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31022007 ---------//
นายสุรชัย
//--------- 31022007 ---------//
นายสุรชัย
//--------- 31000104 ---------//
นายสุรชัย
//--------- 31000104 ---------//
นายสุรชัย
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


  ............................
  (นายประชา สุทธิโชติ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น