คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   814
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
3101-2101งานระบบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์24
3101-2102งานระบบเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์24
3101-8501โครงการ48
20101-2001งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน37
 จำนวนชั่วโมง  50  ชั่วโมง  ปวช.  10  ชั่วโมง  ปวส.  40     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31012102 -------------//
นายปรัชญานันท์
นายปรัชญานันท์
//------------- 31018501 -------------//
นายปรัชญานันท์
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายปรัชญานันท์
//--------- 31012102 ---------//
นายปรัชญานันท์
นายปรัชญานันท์
//------------------ 201012001 ------------------//
นายพงศกร
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายปรัชญานันท์
//------------- 31012102 -------------//
นายปรัชญานันท์
นายปรัชญานันท์
//------------- 31012102 -------------//
นายปรัชญานันท์
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายปรัชญานันท์
//------------- 31012102 -------------//
นายปรัชญานันท์
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31012102 -------------//
นายปรัชญานันท์
นายปรัชญานันท์
//------------- 31012101 -------------//
นายปรัชญานันท์
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


  ............................
  (นายประชา สุทธิโชติ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น