คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   819
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
2101-2003งานส่งกำลังรถยนต์35
2101-2004งานเครื่องล่างรถยนต์35
2101-2009งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกล24
3101-2101งานระบบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์24
3101-2105งานปรับแต่งเครื่องยนต์37
20101-2106งานบำรุงรักษารถยนต์24
 จำนวนชั่วโมง  43  ชั่วโมง  ปวช.  12  ชั่วโมง  ปวส.  31     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31012101 -------------//
นายไพวัล
นายไพวัล นายไพวัล
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31012101 ---------//
นายไพวัล
นายไพวัล
//--------------------------- 31012105 ---------------------------//
นายไพวัล
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายไพวัล
//------------- 31012101 -------------//
นายไพวัล
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31012101 -------------//
นายไพวัล
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายไพวัล
//------------- 31012101 -------------//
นายไพวัล
นายพิชัย
//------------- 201012106 -------------//
นายพิชัย
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


  ............................
  (นายประชา สุทธิโชติ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น