คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   8210
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20001-1002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม22
20101-2001งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน37
20101-2004งานส่งกำลังรถยนต์24
20101-2104งานระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์37
30101-2006งานเครื่องสุูบและเครื่องอัดอากาศ35
 จำนวนชั่วโมง  28  ชั่วโมง  ปวช.  18  ชั่วโมง  ปวส.  10     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 301012006 ---------//
นายพงศกร
//--------- 301012006 ---------//
นายพงศกร
นายพงศกร
//--------- 200011002 ---------//
นายพงศกร
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายพงศกร
//--------- 201012001 ---------//
นายพงศกร
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 201012004 -------------//
นายพงศกร
นายพงศกร
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายพงศกร
//------------- 201012004 -------------//
นายพงศกร
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


  ............................
  (นายประชา สุทธิโชติ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น