คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   827
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
2101-2003งานส่งกำลังรถยนต์35
2101-2004งานเครื่องล่างรถยนต์35
2101-2104งานบำรุงรักษารถยนต์24
2101-9004งานซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น24
20101-2106งานบำรุงรักษารถยนต์24
 จำนวนชั่วโมง  35  ชั่วโมง  ปวช.  35  ชั่วโมง  ปวส.  0     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 21019004 -------------//
นายกฤษฎา
//------------- 21012104 -------------//
นายกฤษฎา
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21012004 ---------//
นายกฤษฎา
นายกฤษฎา
//--------- 21012004 ---------//
นายกฤษฎา
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายกฤษฎา
//------------- 21012104 -------------//
นายกฤษฎา
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายกฤษฎา
//------------- 21019004 -------------//
นายกฤษฎา
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21012003 ---------//
นายกฤษฎา
//--------- 21012003 ---------//
นายกฤษฎา
นายกฤษฎา นายกฤษฎา
//------------- 201012106 -------------//
นายกฤษฎา
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


  ............................
  (นายประชา สุทธิโชติ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น