คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   8411
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
3104-2202การประมาณการระบบไฟฟ้า33
30104-2001การติดตั้งไฟฟ้า 135
30104-2002การออกแบบระบบไฟฟ้า35
 จำนวนชั่วโมง  36  ชั่วโมง  ปวช.  0  ชั่วโมง  ปวส.  36     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 301042002 ---------//
นายพีระพงษ์
//------------- 301042002 -------------//
นายพีระพงษ์
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 301042002 ---------//
นายพีระพงษ์
//------------- 301042002 -------------//
นายพีระพงษ์
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31042202 -------------//
นายพีระพงษ์
//------------- 301042002 -------------//
นายพีระพงษ์
//------------- 301042002 -------------//
นายพีระพงษ์
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 301042002 ---------//
นายพีระพงษ์
//--------- 301042002 ---------//
นายพีระพงษ์
นายพีระพงษ์
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 301042002 -------------//
นายพีระพงษ์
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


  ............................
  (นายประชา สุทธิโชติ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น