คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   8602
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
3119-2009ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย24
3119-2104การติดตั้งโครงข่ายเส้นใยแก้วนำแสง35
20119-2011การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย35
30119-2003ระบบรับ-ส่งด้วยเส้นใยแก้วนำแสง35
30119-2004ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย35
 จำนวนชั่วโมง  38  ชั่วโมง  ปวช.  5  ชั่วโมง  ปวส.  33     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 201192011 ---------//
นายวิศิษฎ์
//------------- 201192011 -------------//
นายวิศิษฎ์
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31192104 ------------------//
นายวิศิษฎ์
นายวิศิษฎ์
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 301192003 -------------//
นายวิศิษฎ์
//--------- 301192003 ---------//
นายวิศิษฎ์
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายวิศิษฎ์
//--------- 31192009 ---------//
นายวิศิษฎ์
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายวิศิษฎ์
//---------------------- 301192004 ----------------------//
นายวิศิษฎ์
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


  ............................
  (นายประชา สุทธิโชติ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น