คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   8606
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
2119-2105ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่24
3119-2006ระบบสื่อสารวิทยุ24
3119-2007ระบบไมโครเวฟและการสื่อสารดาวเทียม35
20100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น24
20119-2015ระบบสื่อสารโทรคมนาคม22
20119-2104ระบบเสียงและระบบภาพ35
20119-2106ประดิษฐกรรมโทรคมนาคม26
20119-2108ระบบโทรทัศน์วงจรปิด24
30119-2101ระบบชุมสายโทรศัพท์และตู้สาขาแบบไอพี35
30119-2108ระบบโทรทัศน์วงจรปิด35
 จำนวนชั่วโมง  63  ชั่วโมง  ปวช.  29  ชั่วโมง  ปวส.  34     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายศุภชัย
//------------- 201001005 -------------//
นายอภิวัฒน์
//---------------------- 301192101 ----------------------//
นายศุภชัย
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 201001005 -------------//
นายอภิวัฒน์
//------------------ 21192105 ------------------//
นายกฤษดาพงษ์
//------------- 31192006 -------------//
นายศุภชัย
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31192007 -------------//
นายศุภชัย
นายกฤษดาพงษ์
//------------- 201001005 -------------//
นายกฤษดาพงษ์
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 301192108 ------------------//
นายศุภชัย
นายศุภชัย
//--------------------------- 201192106 ---------------------------//
นายกฤษดาพงษ์
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


  ............................
  (นายประชา สุทธิโชติ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น