คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   934
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
2108-2101การเขียนแบบก่อสร้าง 426
20108-2003การออกแบบสถาปัตยกรรม 337
20108-2006การเขียนแบบก่อสร้าง 326
30108-2001การออกแบบสถาปัตยกรรม 147
30108-2002การออกแบบสถาปัตยกรรม 247
 จำนวนชั่วโมง  33  ชั่วโมง  ปวช.  19  ชั่วโมง  ปวส.  14     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายบัญญัติ นายบัญญัติ
//---------------------- 301082001 ----------------------//
นายบัญญัติ
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21082101 ---------//
นายสรนันท์
//------------------ 21082101 ------------------//
นายสรนันท์
//---------------------- 201082003 ----------------------//
นายนิติพัฒน์
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายบัญญัติ
//--------- 301082002 ---------//
นายบัญญัติ
//------------- 201082006 -------------//
นายนิติพัฒน์
//------------------ 301082002 ------------------//
นายบัญญัติ
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


  ............................
  (นายประชา สุทธิโชติ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น