คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   937
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
2108-2110การปฏิบัติงานจัดสวน26
2108-2114การเขียนลายและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น24
20108-2106การออกแบบเขียนแบบภูมิสถาปัตยกรรม24
20108-9002พันธุ์ไม้และอุปกรณ์ตกแต่งสวน22
20108-9005การเขียนลายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น24
 จำนวนชั่วโมง  20  ชั่วโมง  ปวช.  20  ชั่วโมง  ปวส.  0     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21082114 ------------------//
นายปณิธาน
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 201089002 ---------//
นายปณิธาน
//------------------ 201089005 ------------------//
นายปณิธาน
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------------------------- 21082110 ---------------------------//
นายปณิธาน
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายปณิธาน นายปณิธาน
//--------- 201082106 ---------//
นายปณิธาน
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


  ............................
  (นายประชา สุทธิโชติ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น