คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   946
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
2109-2106การสำรวจเส้นทาง37
2109-8501โครงการ48
20109-2005วงรอบระดับและงานดิน37
20109-2104การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง24
20109-2106การสำรวจด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์24
20109-2107คอมพิวเตอร์ในงานสำรวจ24
 จำนวนชั่วโมง  30  ชั่วโมง  ปวช.  30  ชั่วโมง  ปวส.  0     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21092106 ------------------//
นายกิตติพงศ์
//------------- 21092106 -------------//
นายกิตติพงศ์
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 201092005 ---------//
นายกิตติพงศ์
//---------------------- 201092005 ----------------------//
นายกิตติพงศ์
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 201092104 ------------------//
นายกิตติพงศ์
//------------------ 201092106 ------------------//
นายกิตติพงศ์
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 201092107 ---------//
นายกิตติพงศ์
//--------- 201092107 ---------//
นายกิตติพงศ์
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 21098501 -------------//
นายกิตติพงศ์
นายกิตติพงศ์
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


  ............................
  (นายประชา สุทธิโชติ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น