คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช.2
กลุ่ม ชย.2/5
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างยนต์
สาขางาน ยานยนต์
ที่ปรึกษานายณัฐพงษ์ เพียยุุระ
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
20000-1206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ต 0-2-12
20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
20101-2003งานเครื่องล่างรถยนต์ 1-6-37
20101-2101งานเครื่องยนต์เล็ก 1-6-37
20101-2104งานระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 1-6-37
20101-2106งานบำรุงรักษารถยนต์ 1-3-24
20101-9004งานซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น 1-3-24
20000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
Home-roomHome room 0-1-01
 รวม  17 39
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายวัชพล
//------------- 201012003 -------------//
นายวัชพล
//------------- 201012003 -------------//
นายวัชพล
//--------- 200001603 ---------//
นายอุกฤษ
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายณัฐพงษ์
นายสุริยา
//--------- 201012101 ---------//
นายสุริยา
//------------------ 201012101 ------------------//
นายสุริยา
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายสุวัฒน์
//------------- 201019004 -------------//
นายสุวัฒน์
นายพงศกร
//--------------------------- 201012104 ---------------------------//
นายพงศกร
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 200001206 ---------//
นางอนุธิดา
นางกิ่งผกา
//--------- 200012001 ---------//
นางกิ่งผกา
//--------- 200002004 ---------//
นายณัฐพงษ์
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายกฤษฎา
//------------- 201012106 -------------//
นายกฤษฎา
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายสุรเชษฐ์ ชูศรี)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น