คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช.2
กลุ่ม ชย.2/5
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างยนต์
สาขางาน ยานยนต์
ที่ปรึกษานายณัฐพงษ์ เพียยุุระ
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมงจัดแล้ว
20000-1206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ต 0-2-12 2
20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12 2
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23 3
20101-2003งานเครื่องล่างรถยนต์ 1-6-37 7
20101-2101งานเครื่องยนต์เล็ก 1-6-37 7
20101-2104งานระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 1-6-37 7
20101-2106งานบำรุงรักษารถยนต์ 1-3-24 4
20101-9004งานซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น 1-3-24 4
20000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02 2
Home-roomHome room 0-1-01 1
 รวม  17 39 39
วันจ.  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง ยังไม่ครบ ขาด  6 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  ชั่วโมงไม่ว่างกรุณาเลือกใหม่
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายวัชพล นายวัชพล นายวัชพล นายวัชพล นายวัชพล นายวัชพล นายวัชพล นายอุกฤษ นายอุกฤษ
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายณัฐพงษ์
นายสุริยา นายสุริยา นายสุริยา นายสุริยา นายสุริยา นายสุริยา นายสุริยา
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายสุวัฒน์ นายสุวัฒน์ นายสุวัฒน์ นายสุวัฒน์ นายพงศกร นายพงศกร นายพงศกร นายพงศกร นายพงศกร นายพงศกร นายพงศกร
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นางอนุธิดา นางอนุธิดา นางกิ่งผกา นางกิ่งผกา นางกิ่งผกา นายณัฐพงษ์ นายณัฐพงษ์
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายกฤษฎา นายกฤษฎา นายกฤษฎา นายกฤษฎา
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายสุรเชษฐ์ ชูศรี)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น