คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช.3
กลุ่ม ชย.3/6
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างยนต์
สาขางาน ยานยนต์
ที่ปรึกษานายคณิน ทองดี
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมงจัดแล้ว
2000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง 0-2-12 2
2101-2004งานเครื่องล่างรถยนต์ 2-3-35 5
2101-2007กลศาสตร์เครื่องกล 3-0-33 3
2101-2009งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกล 1-3-24 4
2101-2104งานบำรุงรักษารถยนต์ 1-3-24 4
2101-2110งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมรถยนต์ 1-3-24 4
2101-8501โครงการ 0-8-48 8
2101-9004งานซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น 1-3-24 4
2001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22 2
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02 2
Home-roomHome room 0-1-01 1
 รวม  21 39 39
วันจ.  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง ยังไม่ครบ ขาด  3 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  ชั่วโมงไม่ว่างกรุณาเลือกใหม่
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายหิรัญ นายกฤษฎา นายกฤษฎา นายกฤษฎา นายคณิน นายกฤษฎา นายกฤษฎา นายกฤษฎา
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายคณิน
น.ส.สุภรา น.ส.สุภรา นายณัฐพงษ์ นายณัฐพงษ์ นายณัฐพงษ์
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายกฤษฎา นายคณิน นายคณิน นายคณิน น.ส.ไฉทยา น.ส.ไฉทยา
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายกฤษฎา นายหิรัญ นายหิรัญ นายหิรัญ นายวัชพล นายวัชพล นายวัชพล นายวัชพล นายวัชพล นายวัชพล นายวัชพล
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายโครงการชย.
นายโครงการชย.
นายโครงการชย.
นายโครงการชย.
นายนรินทร์ นายนรินทร์ นายนรินทร์ นายนรินทร์
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายสุรเชษฐ์ ชูศรี)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น