คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคฤดูร้อน    ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้นปวช.1
กลุ่ม ชย.1/13
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างยนต์
สาขางาน ยานยนต์
ที่ปรึกษานางอรวรรณ เจือจารย์
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
20101-2009งานวัดละเอียดช่างยนต์ 1-3-24
20101-2004งานส่งกำลังรถยนต์ 1-3-24
20101-2106งานบำรุงรักษารถยนต์ 1-3-24
 รวม  8 15
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00.............................................พักเที่ยง..............................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 201012009 ------------------//
นายพันฤทธิ์
//------------------ 201012009 ------------------//
นายพันฤทธิ์
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 201012009 -------------//
นายพันฤทธิ์
นายวัชพล
//------------------ 201012004 ------------------//
นายวัชพล
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 201012004 ------------------//
นายวัชพล
//--------- 201012004 ---------//
นายวัชพล
//------------- 201012106 -------------//
น.ส.มุขพิมาน
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 201012106 ------------------//
น.ส.มุขพิมาน
//------------------ 201012106 ------------------//
น.ส.มุขพิมาน
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 200012001 -------------//
นางนภาภรณ์
นางนภาภรณ์
//------------- 200012001 -------------//
นางนภาภรณ์
นางนภาภรณ์
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายสุรเชษฐ์ ชูศรี)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น