คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช.3
กลุ่ม ชถ.3/1
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา สถาปัตยกรรม
สาขางาน สถาปัตยกรรม
ที่ปรึกษานายสรนันท์ ศิริจำปา
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมงจัดแล้ว
2000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง 0-2-12 2
2000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพอุตสาหกรรม 1-2-23 3
2000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12 2
2108-2101การเขียนแบบก่อสร้าง 4 0-6-26 6
2108-2110การปฏิบัติงานจัดสวน 0-6-26 6
2108-2114การเขียนลายและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 1-3-24 4
2108-8501โครงการ 0-8-48 8
2108-2120ระบบสุขาภิบาลอาคาร 2-0-22 2
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02 2
Home-roomHome room 0-1-01 1
 รวม  16 36 36
วันจ.  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง ยังไม่ครบ ขาด  5 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  ชั่วโมงไม่ว่างกรุณาเลือกใหม่
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายปณิธาน นายปณิธาน นายปณิธาน นายปณิธาน
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายนิติพัฒน์ นายนิติพัฒน์ นายสรนันท์ นายสรนันท์ นายสรนันท์ นายสรนันท์ นายสรนันท์ นายสรนันท์
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายปณิธาน นายปณิธาน นายปณิธาน นายปณิธาน นายปณิธาน นายปณิธาน นายปณิธาน นายปณิธาน นายปณิธาน นายปณิธาน
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายอุกฤษ
นายอุกฤษ
น.ส.ไฉทยา น.ส.ไฉทยา นายอ.1
นายสรนันท์ นายสรนันท์
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายสรนันท์
นายอ.1 นายอ.1 นายอ.1 น.ส.ชวนิดา น.ส.ชวนิดา น.ส.ชวนิดา
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายบัญญัติ พงษ์พิริยะเดชะ)
หัวหน้าแผนกวิชาสถาปัตยกรรม

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น