คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายปณิธาน   บุตรแก้ว
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาสถาปัตยกรรม
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
2108-2110การปฏิบัติงานจัดสวน0-6-26
2108-2114การเขียนลายและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น1-3-24
2108-8501โครงการ0-8-44
20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 20-2-02
20108-1003การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง1-3-24
20108-2106การออกแบบเขียนแบบภูมิสถาปัตยกรรม1-3-24
20108-9002พันธุ์ไม้และอุปกรณ์ตกแต่งสวน2-0-22
20108-9005การเขียนลายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น1-3-24
Home-roomHomeRoom0-1-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  31  ชั่วโมง  ปวช.  31  ชั่วโมง  ปวส.  0  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 21082114 ------------------//
ชถ.3/1
ชถ.2/1
//------------- 201081003 -------------//
ชถ.2/1
อ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 201089002 ---------//
ชถ.2/1
//------------------ 201089005 ------------------//
ชถ.1/1
พ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 21088501 ------------------//
ชถ.3/1
//--------------------------- 21082110 ---------------------------//
ชถ.3/1
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 200002002 ---------//
ชถ.1/1
ชถ.2/1 ชถ.2/1
//--------- 201082106 ---------//
ชถ.2/1
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชถ.1/2,ชถ.1/1
ส.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
จำนวนชั่วโมงสอน 1. ปวช. จำนวน   31ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการ     ชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการ     ชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.แผนกวิชา
2. ปวส. จำนวน   0ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รวม   31ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ............................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น