คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช.3
กลุ่ม ชร.3/1
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา สำรวจ
สาขางาน สำรวจ
ที่ปรึกษานายชัยวัฒน์ บุญยัง
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
2000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง 0-2-12
2109-1002การประมาณราคาก่อสร้าง 1-2-23
2109-1003เทคนิคก่อสร้าง 2-0-22
2109-2106การสำรวจเส้นทาง 1-6-37
2109-8501โครงการ 0-8-48
2106-2007การสำรวจงานก่อสร้าง2 1-3-24
2108-2007การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 1 0-6-26
2109-2113การวางแผนงานสำรวจ 2-0-22
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
Home-roomHome room 0-1-01
 รวม  18 37
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21092106 ------------------//
นายกิตติพงศ์
//------------- 21092106 -------------//
นายกิตติพงศ์
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21082007 ------------------//
นายจตุพล
//--------- 21082007 ---------//
นายจตุพล
//--------- 21092113 ---------//
นายจตุพล
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21091003 ---------//
นายไพบูลย์
//--------- 21091002 ---------//
นายไพบูลย์
นายไพบูลย์
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21098501 ------------------//
นายสถานประกอบการ 1
//--------- 20001207 ---------//
นางวราพร
//--------- 20002006 ---------//
นายไพบูลย์
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายชัยวัฒน์
//------------- 21098501 -------------//
นายกิตติพงศ์
นายกิตติพงศ์
//------------------ 21062007 ------------------//
นายจตุพล
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายไพบูลย์ เขียวรัมย์)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างสำรวจ

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น