คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช.3
กลุ่ม ชร.3/1
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา สำรวจ
สาขางาน สำรวจ
ที่ปรึกษานายชัยวัฒน์ บุญยัง
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมงจัดแล้ว
2000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง 0-2-12 2
2109-1002การประมาณราคาก่อสร้าง 1-2-23 3
2109-1003เทคนิคก่อสร้าง 2-0-22 2
2109-2106การสำรวจเส้นทาง 1-6-37 7
2109-8501โครงการ 0-8-48 8
2106-2007การสำรวจงานก่อสร้าง2 1-3-24 4
2108-2007การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 1 0-6-26 6
2109-2113การวางแผนงานสำรวจ 2-0-22 2
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02 2
Home-roomHome room 0-1-01 1
 รวม  18 37 37
วันจ.  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง ยังไม่ครบ ขาด  2 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  ชั่วโมงไม่ว่างกรุณาเลือกใหม่
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายกิตติพงศ์ นายกิตติพงศ์ นายกิตติพงศ์ นายกิตติพงศ์ นายกิตติพงศ์ นายกิตติพงศ์ นายกิตติพงศ์
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายจตุพล นายจตุพล นายจตุพล นายจตุพล นายจตุพล นายจตุพล นายจตุพล นายจตุพล
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายไพบูลย์ นายไพบูลย์ นายไพบูลย์ นายไพบูลย์ นายไพบูลย์
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายสถานประกอบการ 1 นายสถานประกอบการ 1 นายสถานประกอบการ 1 นายสถานประกอบการ 1 นางวราพร นางวราพร นายไพบูลย์ นายไพบูลย์
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายชัยวัฒน์
นายกิตติพงศ์ นายกิตติพงศ์ นายกิตติพงศ์ นายกิตติพงศ์ นายจตุพล นายจตุพล นายจตุพล นายจตุพล
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายไพบูลย์ เขียวรัมย์)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างสำรวจ

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น