คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช.3
กลุ่ม ชท.3/1
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างโทรคมนาคม
สาขางาน โทรคมนาคม
ที่ปรึกษานายอภิวัฒน์ คงลำพันธ์
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
2000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
2000-1607เพศวิถีศึกษา 1-0-11
2119-2103การสื่อสารด้วยเส้นใยแสง 2-3-35
2119-2105ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 1-3-24
2119-2109วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน 1-3-24
2119-8501โครงการ 0-8-48
2119-2108ไมโครคอนโทรลเลอร์ 2-3-35
2119-2120คณิตศาสตร์โทรคมนาคม 2-0-22
2001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
Home-roomHome room 0-1-01
 รวม  20 35
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายเรืองศักดิ์
//---------------------- 21192103 ----------------------//
นายอภิวัฒน์
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21192120 ---------//
นายอภินันท์
//------------------ 21192105 ------------------//
นายกฤษดาพงษ์
//--------- 21198501 ---------//
นายอภิวัฒน์..1
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายอภิวัฒน์
//------------- 21192109 -------------//
นายบัณฑิต
นายบัณฑิต
นายชโลธร
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21198501 ---------//
นายอภิวัฒน์..1
//--------- 20011002 ---------//
น.ส.สุภรา
//--------- 20002006 ---------//
นายอภินันท์
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 21192108 -------------//
นายอภิวัฒน์
//--------- 21192108 ---------//
นายอภิวัฒน์
//------------------ 21198501 ------------------//
นายอภิวัฒน์
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายบัณฑิต จันทร์พุฒ)
หัวหน้าแผนกวิชาโทรคมนาคม

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น