คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช.3
กลุ่ม ชท.3/1
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างโทรคมนาคม
สาขางาน โทรคมนาคม
ที่ปรึกษานายอภิวัฒน์ คงลำพันธ์
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมงจัดแล้ว
2000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11 1
2000-1607เพศวิถีศึกษา 1-0-11 1
2119-2103การสื่อสารด้วยเส้นใยแสง 2-3-35 5
2119-2105ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 1-3-24 4
2119-2109วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน 1-3-24 4
2119-8501โครงการ 0-8-48 8
2119-2108ไมโครคอนโทรลเลอร์ 2-3-35 5
2119-2120คณิตศาสตร์โทรคมนาคม 2-0-22 2
2001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22 2
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02 2
Home-roomHome room 0-1-01 1
 รวม  20 35 35
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง  ครบ
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน: 
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายเรืองศักดิ์ นายอภิวัฒน์ นายอภิวัฒน์ นายอภิวัฒน์ นายอภิวัฒน์ นายอภิวัฒน์
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายอภินันท์ นายอภินันท์
นายกฤษดาพงษ์ นายกฤษดาพงษ์ นายกฤษดาพงษ์ นายกฤษดาพงษ์ นายอภิวัฒน์..1 นายอภิวัฒน์..1
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายอภิวัฒน์
นายบัณฑิต นายบัณฑิต นายบัณฑิต นายบัณฑิต
นายชโลธร
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายอภิวัฒน์..1 นายอภิวัฒน์..1 น.ส.สุภรา น.ส.สุภรา นายอภินันท์ นายอภินันท์
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายอภิวัฒน์ นายอภิวัฒน์ นายอภิวัฒน์ นายอภิวัฒน์ นายอภิวัฒน์ นายอภิวัฒน์ นายอภิวัฒน์ นายอภิวัฒน์ นายอภิวัฒน์
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายบัณฑิต จันทร์พุฒ)
หัวหน้าแผนกวิชาโทรคมนาคม

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น