คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช.3
กลุ่ม ชก.3/13
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน(วก.หนองเรือ)
สาขางาน เครื่องมือกล(วก.หนองเรือ)
ที่ปรึกษานายจีระศักดิ์ คำปิคา
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมงจัดแล้ว
2102-2006กลศาสตร์เครื่องมือกล 2-0-22 2
2102-2010อุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด 1-3-24 4
2102-2011อบชุบโลหะ 1-3-24 4
2102-2104ซ่อมบำรุงเครื่องมือกล 0-6-26 6
2102-2110ระบบส่งกำลังเครื่องมือกล 2-0-22 2
2102-2109ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี 0-6-26 6
2102-8501โครงการ 0-8-48 8
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02 2
Home-RoomHome Room 0-1-01 1
 รวม  16 35 35
วันจ.  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง ยังไม่ครบ ขาด  1 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  ชั่วโมงไม่ว่างกรุณาเลือกใหม่
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายจีระศักดิ์ นายณัฐพล นายณัฐพล นายณัฐพล นายณัฐพล นายสุขสันต์ นายสุขสันต์
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายจีระศักดิ์ นายจีระศักดิ์ นายจีระศักดิ์ นายจีระศักดิ์ นายชก2-1 นายชก2-1 นายชก2-1 นายชก2-1
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายณัฐพล นายณัฐพล นายณัฐพล นายณัฐพล
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายจีระศักดิ์ นายจีระศักดิ์ นายจีระศักดิ์ นายจีระศักดิ์ นายณัฐพล นายณัฐพล นายจีระศักดิ์ นายจีระศักดิ์
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายสุขสันต์ นายสุขสันต์ นายสุขสันต์ นายสุขสันต์ นายณัฐพล นายณัฐพล นายณัฐพล นายณัฐพล
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายสุขสันต์ พรมรักษา)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอุตสาหกรรม
(วก.หนองเรือ)

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น