คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช.3
กลุ่ม ชทท.3/1
ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ปรึกษานางบังอร พลมิตร
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
2000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
2000-1402คณิศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22
2901-2106วิทยาการก้าวหน้าระบบอินเทอร์เน็ต 0-6-26
2901-2111งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 0-9-39
2901-8501โครงการ 0-8-48
2901-9002ระบบปฏิบัติการยูนิกส์เบื้องต้น 1-2-23
2901-9006การผลิตสื่อดิจิตอล 1-2-23
2901-9007การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 0-9-39
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
Home-roomHome room 0-1-01
 รวม  19 44
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายมัธยม
//--------- 29019002 ---------//
นายมัธยม
//--------- 29012111 ---------//
นายประวิทย์
//--------- 29019007 ---------//
น.ส.เนตรสกาว
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นางบังอร
//------------- 29019006 -------------//
น.ส.เนตรสกาว
//------------------------------- 29012111 -------------------------------//
นายประวิทย์
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 29018501 ------------------//
นางบังอร
//------------------------------- 29019007 -------------------------------//
น.ส.เนตรสกาว
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001402 ---------//
นายไพโรจน์
นายเรืองศักดิ์ นางบังอร
//--------- 29012106 ---------//
นางบังอร
//--------- 20002006 ---------//
นางบังอร
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 29018501 ------------------//
นางบังอร
//------------- 29012106 -------------//
นางบังอร
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายสุริยันต์ เงาะเศษ)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น