คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช.3
กลุ่ม ชทท.3/1
ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ปรึกษานางบังอร พลมิตร
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมงจัดแล้ว
2000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11 1
2000-1402คณิศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22 2
2901-2106วิทยาการก้าวหน้าระบบอินเทอร์เน็ต 0-6-26 6
2901-2111งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 0-9-39 9
2901-8501โครงการ 0-8-48 8
2901-9002ระบบปฏิบัติการยูนิกส์เบื้องต้น 1-2-23 3
2901-9006การผลิตสื่อดิจิตอล 1-2-23 3
2901-9007การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 0-9-39 9
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02 2
Home-roomHome room 0-1-01 1
 รวม  19 44 44
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง ยังไม่ครบ ขาด  8 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน: 
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายมัธยม นายมัธยม นายมัธยม นายประวิทย์ นายประวิทย์ น.ส.เนตรสกาว น.ส.เนตรสกาว
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นางบังอร
น.ส.เนตรสกาว น.ส.เนตรสกาว น.ส.เนตรสกาว นายประวิทย์ นายประวิทย์ นายประวิทย์ นายประวิทย์ นายประวิทย์ นายประวิทย์ นายประวิทย์
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นางบังอร นางบังอร นางบังอร นางบังอร น.ส.เนตรสกาว น.ส.เนตรสกาว น.ส.เนตรสกาว น.ส.เนตรสกาว น.ส.เนตรสกาว น.ส.เนตรสกาว น.ส.เนตรสกาว
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายไพโรจน์ นายไพโรจน์ นายเรืองศักดิ์ นางบังอร นางบังอร นางบังอร นางบังอร นางบังอร
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นางบังอร นางบังอร นางบังอร นางบังอร นางบังอร นางบังอร นางบังอร
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายสุริยันต์ เงาะเศษ)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น