คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคฤดูร้อน    ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้นปวช.3
กลุ่ม ชทท.3/3
ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ปรึกษานายประวิทย์ ลิ้มตระกูล
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
2901-8001ฝึกงาน 0-40-440
 รวม  4 40
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00.............................................พักเที่ยง..............................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 29018001 ------------------//
น.ส.ศรารัตน์
//------------------ 29018001 ------------------//
น.ส.ศรารัตน์
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 29018001 ------------------//
น.ส.ศรารัตน์
//------------------ 29018001 ------------------//
น.ส.ศรารัตน์
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 29018001 ------------------//
น.ส.ศรารัตน์
//------------------ 29018001 ------------------//
น.ส.ศรารัตน์
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 29018001 ------------------//
น.ส.ศรารัตน์
//------------------ 29018001 ------------------//
น.ส.ศรารัตน์
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 29018001 ------------------//
น.ส.ศรารัตน์
//------------------ 29018001 ------------------//
น.ส.ศรารัตน์
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายสุริยันต์ เงาะเศษ)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น