คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส.2
กลุ่ม สอย.2/6
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน เทคนิคยานยนต์
ที่ปรึกษานายภานุวัฒน์ นิลศรี
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
3000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 3-0-33
3100-0109เทอร์โมไดนามิกส์ 3-0-33
3101-2003เครื่องยนต์สันดาปภายใน 3-0-33
3101-2101งานระบบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24
3101-2102งานระบบเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24
3101-8501โครงการ 0-8-48
3101-2103งานเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ 1-6-37
3101-2105งานปรับแต่งเครื่องยนต์ 1-6-37
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
Home-roomHome Room 0-1-01
 รวม  23 42
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31012102 -------------//
นายปรัชญานันท์
ดร.ประมวล
//--------- 31000109 ---------//
ดร.ประมวล
นายไพวัล
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายภานุวัฒน์
นายแสงชัย
//--------- 31012105 ---------//
น.ส.มุขพิมาน
//------------------ 31012105 ------------------//
น.ส.มุขพิมาน
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.มุขพิมาน
//------------- 31012103 -------------//
นายแสงชัย
//------------- 31012103 -------------//
นายแสงชัย
//------------------ 31018501 ------------------//
นายสุริยา
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายปรัชญานันท์
//------------- 31012101 -------------//
นายไพวัล
//--------- 30002004 ---------//
นายนรินทร์
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 30001101 -------------//
น.ส.นิภาพร
ดร.ประมวล
//--------- 31012003 ---------//
ดร.ประมวล
//------------------ 31018501 ------------------//
นายโครงการสอย.
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายสุรเชษฐ์ ชูศรี)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น