คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส.2
กลุ่ม สอย.2/6
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน เทคนิคยานยนต์
ที่ปรึกษานายภานุวัฒน์ นิลศรี
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมงจัดแล้ว
3000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 3-0-33 3
3100-0109เทอร์โมไดนามิกส์ 3-0-33 3
3101-2003เครื่องยนต์สันดาปภายใน 3-0-33 3
3101-2101งานระบบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24 4
3101-2102งานระบบเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24 4
3101-8501โครงการ 0-8-48 8
3101-2103งานเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ 1-6-37 7
3101-2105งานปรับแต่งเครื่องยนต์ 1-6-37 7
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02 2
Home-roomHome Room 0-1-01 1
 รวม  23 42 42
วันจ.  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง ยังไม่ครบ ขาด  3 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  ชั่วโมงไม่ว่างกรุณาเลือกใหม่
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายปรัชญานันท์ นายปรัชญานันท์ นายปรัชญานันท์ ดร.ประมวล ดร.ประมวล ดร.ประมวล นายไพวัล
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายภานุวัฒน์
นายแสงชัย น.ส.มุขพิมาน น.ส.มุขพิมาน น.ส.มุขพิมาน น.ส.มุขพิมาน น.ส.มุขพิมาน น.ส.มุขพิมาน
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.มุขพิมาน นายแสงชัย นายแสงชัย นายแสงชัย นายแสงชัย นายแสงชัย นายแสงชัย นายสุริยา นายสุริยา นายสุริยา นายสุริยา
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายปรัชญานันท์ นายไพวัล นายไพวัล นายไพวัล
นายนรินทร์ นายนรินทร์
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.นิภาพร น.ส.นิภาพร น.ส.นิภาพร ดร.ประมวล ดร.ประมวล ดร.ประมวล
นายโครงการสอย.
นายโครงการสอย.
นายโครงการสอย.
นายโครงการสอย.
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายสุรเชษฐ์ ชูศรี)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น