คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคฤดูร้อน    ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้นปวส.2
กลุ่ม สอย.2/8
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน เทคนิคยานยนต์
ที่ปรึกษานางกรุณา ศรีสถาน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
3101-8001ฝึกงาน 0-20-420
 รวม  4 20
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00.............................................พักเที่ยง..............................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31018001 ------------------//
นายกฤษฎา
//------------------ 31018001 ------------------//
นายสถานประกอบการ 4
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31018001 ------------------//
นายสถานประกอบการ 4
//------------------ 31018001 ------------------//
นายสถานประกอบการ 4
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31018001 ------------------//
นายสถานประกอบการ 4
//------------------ 31018001 ------------------//
นายสถานประกอบการ 4
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31018001 ------------------//
นายสถานประกอบการ 4
//------------------ 31018001 ------------------//
นายสถานประกอบการ 4
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31018001 ------------------//
นายสถานประกอบการ 4
//------------------ 31018001 ------------------//
นายสถานประกอบการ 4
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายสุรเชษฐ์ ชูศรี)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น