คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส.2
กลุ่ม สอผ.2/4
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคการผลิต
สาขางาน เครื่องมือกล
ที่ปรึกษานายอรงกรต ปีกลม
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมงจัดแล้ว
3000-1302วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต 2-2-34 4
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-33 3
3102-2005ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-4-35 5
3102-2007นิวเมติกส์และไฮดรอลิกอุตสาหกรรม 2-2-34 4
3102-2101เทคนิคเขียนแบบเครื่องมือกล 1-4-35 5
3102-2104เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 4 1-6-37 7
3102-8501โครงการ 0-8-48 8
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02 2
Home-roomHome room 0-1-01 1
 รวม  22 39 39
วันจ.  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง  ครบ
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  ชั่วโมงไม่ว่างกรุณาเลือกใหม่
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายอรงกรต
นายอภิสิทธิ์ นายอภิสิทธิ์ นายสุรชัย นายสุรชัย
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายอรงกรต นายธีระชัย นายธีระชัย นายธีระชัย นายธีระชัย นายวีรยุทธ นายวีรยุทธ นายวีรยุทธ นายวีรยุทธ นายวีรยุทธ
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายประสิทธิ์ นายประสิทธิ์ นายประสิทธิ์ นายประสิทธิ์ นายประสิทธิ์ นายประสิทธิ์ นายประสิทธิ์
นายเดชาธร1
นายเดชาธร1
นายเดชาธร1
นายเดชาธร1
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายเดชาธร นายเดชาธร นายเดชาธร นายเดชาธร
นายเดชาธร
นายเดชาธร
นางรัตนาภา นางรัตนาภา นางรัตนาภา
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.วิมลศิลป์ น.ส.วิมลศิลป์ น.ส.วิมลศิลป์ น.ส.วิมลศิลป์
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายวีระมิตร ไชยชาติ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
และเทคนิคการผลิต

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น