คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายสุรชัย   บุญจวง
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
2100-1009งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น1-3-24
3100-0104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์2-2-34
3102-2007นิวเมติกส์และไฮดรอลิกอุตสาหกรรม2-2-310
Home-roomHome room0-1-01
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-23
30100-0104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์2-2-38
 จำนวนชั่วโมงสอน  30  ชั่วโมง  ปวช.  8  ชั่วโมง  ปวส.  22  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 301000104 ---------//
สอย.1/5,สอย.1/6
//--------- 301000104 ---------//
สอย.1/5
//--------- 31022007 ---------//
สอผ.2/4
อ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชส.1/1
//--------- 200012001 ---------//
ชส.1/1
//--------- 301000104 ---------//
สอย.1/7,สอย.1/8
//--------- 301000104 ---------//
สอย.1/7
พ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชฟ.3/6
//--------- 31022007 ---------//
สอผ.2/6,สอผ.2/5
//--------- 31022007 ---------//
สอผ.2/5
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชฟ.3/1,ชฟ.3/2
//------------- 21001009 -------------//
ชฟ.3/1
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31022007 ---------//
สอผ.2/10,สอผ.2/9
//--------- 31022007 ---------//
สอผ.2/9
//--------- 31000104 ---------//
สอฟ.2/3
//--------- 31000104 ---------//
สอฟ.2/3
ส.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
จำนวนชั่วโมงสอน 1. ปวช. จำนวน   8ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการ     ชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการ     ชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.แผนกวิชา
2. ปวส. จำนวน   22ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รวม   30ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ............................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น