คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส.2
กลุ่ม สอผ.2/10
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคการผลิต
สาขางาน แม่พิมพ์โลหะ
ที่ปรึกษานายธีระชัย เลิศนาวีพร
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
3000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 3-0-33
3000-1302วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต 2-2-34
3102-2007นิวเมติกส์และไฮดรอลิกอุตสาหกรรม 2-2-34
3102-2204เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์พับและขึ้นรูปโลหะ 1-6-37
3102-8501โครงการ 0-8-48
3102-2206เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์ผสมและดึงขึ้นรูปโลหะ 1-6-37
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
Home-roomHome room 0-1-01
 รวม  19 36
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายธีระชัย
//------------- 30001101 -------------//
น.ส.นิภาพร
//------------------ 31028501 ------------------//
นายธีระชัย 1
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายเดชาธร
//------------- 31022206 -------------//
นายเดชาธร
//------------- 31022206 -------------//
นายเดชาธร
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายปริทัศน์
//--------------------------- 31022204 ---------------------------//
นายปริทัศน์
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 30001302 ------------------//
น.ส.วิมลศิลป์
//--------- 30002004 ---------//
นายประสิทธิ์
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31022007 ---------//
นายสุรชัย
//--------- 31022007 ---------//
นายอภิสิทธิ์
//------------------ 31028501 ------------------//
นายธีระชัย
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายวีระมิตร ไชยชาติ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
และเทคนิคการผลิต

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น