คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส.2
กลุ่ม สอผ.2/10
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคการผลิต
สาขางาน แม่พิมพ์โลหะ
ที่ปรึกษานายธีระชัย เลิศนาวีพร
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมงจัดแล้ว
3000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 3-0-33 3
3000-1302วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต 2-2-34 4
3102-2007นิวเมติกส์และไฮดรอลิกอุตสาหกรรม 2-2-34 4
3102-2204เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์พับและขึ้นรูปโลหะ 1-6-37 7
3102-8501โครงการ 0-8-48 8
3102-2206เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์ผสมและดึงขึ้นรูปโลหะ 1-6-37 7
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02 2
Home-roomHome room 0-1-01 1
 รวม  19 36 36
วันจ.  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง ยังไม่ครบ ขาด  1 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  ชั่วโมงไม่ว่างกรุณาเลือกใหม่
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายธีระชัย
น.ส.นิภาพร น.ส.นิภาพร น.ส.นิภาพร
นายธีระชัย 1
นายธีระชัย 1
นายธีระชัย 1
นายธีระชัย 1
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายเดชาธร นายเดชาธร นายเดชาธร นายเดชาธร นายเดชาธร นายเดชาธร นายเดชาธร
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายปริทัศน์ นายปริทัศน์ นายปริทัศน์ นายปริทัศน์ นายปริทัศน์ นายปริทัศน์ นายปริทัศน์
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.วิมลศิลป์ น.ส.วิมลศิลป์ น.ส.วิมลศิลป์ น.ส.วิมลศิลป์
นายประสิทธิ์
นายประสิทธิ์
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายสุรชัย นายสุรชัย นายอภิสิทธิ์ นายอภิสิทธิ์ นายธีระชัย นายธีระชัย นายธีระชัย นายธีระชัย
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายวีระมิตร ไชยชาติ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
และเทคนิคการผลิต

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น