คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคฤดูร้อน    ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้นปวส.1
กลุ่ม สอฟ.1/10
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษานางสาวธัญพร ถานะ
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
30104-2201การติดตั้งไฟฟ้า 2 2-3-35
30104-2208ระบบปรับอากาศในงานอุตสาหกรรม 2-3-35
 รวม  6 10
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00.............................................พักเที่ยง..............................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 301042208 ---------//
นายเพชร
//--------- 301042208 ---------//
นายภาณุพงศ์
//------------- 301042208 -------------//
นายภาณุพงศ์
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 301042201 ---------//
นายยุทธพงษ์
//--------- 301042201 ---------//
นายประชา
//------------- 301042201 -------------//
นายประชา
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 301042201 ------------------//
นายประชา
//--------- 301042201 ---------//
นายประชา
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 301042208 ------------------//
นายภาณุพงศ์
//--------- 301042208 ---------//
นายภาณุพงศ์
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายประชา สุทธิโชติ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น