คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส.2
กลุ่ม สอฟ.2/12
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษานายทัดเทพ ชีวะโอสถ
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
3104-5204งานไฟฟ้ากำลัง 4 0-9-39
3104-8001ฝึกงาน 0-40-440
3104-8501โครงการ 0-8-48
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  11 59
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31045204 -------------//
นายภาณุพงศ์
นายภาณุพงศ์
//------------- 31048001 -------------//
นายภาณุพงศ์
//------------------ 31048001 ------------------//
นายภาณุพงศ์ 1
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31045204 ------------------//
นายภาณุพงศ์ 1
//--------- 31045204 ---------//
นายภาณุพงศ์ 1
//--------- 31048001 ---------//
นายภาณุพงศ์ 1
นายภาณุพงศ์ 1
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31048001 ------------------//
นายภาณุพงศ์ 1
//------------------------------- 31048001 -------------------------------//
นายภาณุพงศ์ 1
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31048501 ------------------//
นายเอกชัย1
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31048501 ------------------//
นายเอกชัย
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายประชา สุทธิโชติ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น