คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส.2
กลุ่ม สอฟ.2/12
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษานายทัดเทพ ชีวะโอสถ
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมงจัดแล้ว
3104-5204งานไฟฟ้ากำลัง 4 0-9-39 9
3104-8001ฝึกงาน 0-40-440 20
3104-8501โครงการ 0-8-48 8
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02 2
 รวม  11 59 39
วันจ.  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง ยังไม่ครบ ขาด  39 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  ชั่วโมงไม่ว่างกรุณาเลือกใหม่
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายภาณุพงศ์ นายภาณุพงศ์ นายภาณุพงศ์ นายภาณุพงศ์ นายภาณุพงศ์ นายภาณุพงศ์ นายภาณุพงศ์ นายภาณุพงศ์ 1 นายภาณุพงศ์ 1 นายภาณุพงศ์ 1 นายภาณุพงศ์ 1
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายภาณุพงศ์ 1 นายภาณุพงศ์ 1 นายภาณุพงศ์ 1 นายภาณุพงศ์ 1 นายภาณุพงศ์ 1 นายภาณุพงศ์ 1 นายภาณุพงศ์ 1 นายภาณุพงศ์ 1 นายภาณุพงศ์ 1
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายภาณุพงศ์ 1 นายภาณุพงศ์ 1 นายภาณุพงศ์ 1 นายภาณุพงศ์ 1 นายภาณุพงศ์ 1 นายภาณุพงศ์ 1 นายภาณุพงศ์ 1 นายภาณุพงศ์ 1 นายภาณุพงศ์ 1 นายภาณุพงศ์ 1 นายภาณุพงศ์ 1
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายเอกชัย1 นายเอกชัย1 นายเอกชัย1 นายเอกชัย1
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายเอกชัย นายเอกชัย นายเอกชัย นายเอกชัย
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายประชา สุทธิโชติ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น