คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส.2
กลุ่ม สอส.2/1
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา การก่อสร้าง
สาขางาน เทคนิคการก่อสร้าง
ที่ปรึกษานายจุระพล เพื่องไธสงค์
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
3000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ 0-2-12
3000-1304วิทยาศาสตร์เพื่องานก่อสร้างและตกแต่งภายใน 2-2-34
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
3106-2002งานก่อสร้างโครงสร้างอาคาร 0-6-36
3121-2102การออกแบบโครงสร้างคอนกรึตเสริมเหล็ก 3-0-33
3106-2109ปฐพีกลศาสตร์ 1-4-35
3121-2103การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก 3-0-33
3001-1002กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
3106-8501โครงการ 0-8-48
Home-roomHome room 0-1-01
 รวม  24 39
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001205 ---------//
นางณัทกาญจน์
//---------------------- 31062109 ----------------------//
นายสมเก่ง
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31068501 ------------------//
นายจุระพล
//------------------ 31068501 ------------------//
นายอ.2
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 30001304 ------------------//
นายศิลปชัย
//------------- 31212103 -------------//
นายนิรันดร์
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นางรัตนาภา
//------------- 31062002 -------------//
นายสมเก่ง
//--------- 31062002 ---------//
นายสมเก่ง
//--------- 30002004 ---------//
นายรณฤทธิ์
นายสมเก่ง
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายจุระพล
//------------- 31212102 -------------//
นายนิรันดร์
//--------- 30012001 ---------//
นายอภิสิทธิ์
//--------- 30012001 ---------//
นายอภิสิทธิ์
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายรณฤทธิ์ ฤทธิมนตรี)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น