คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส.2
กลุ่ม สอส.2/1
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา การก่อสร้าง
สาขางาน เทคนิคการก่อสร้าง
ที่ปรึกษานายจุระพล เพื่องไธสงค์
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมงจัดแล้ว
3000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ 0-2-12 2
3000-1304วิทยาศาสตร์เพื่องานก่อสร้างและตกแต่งภายใน 2-2-34 4
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34 4
3106-2002งานก่อสร้างโครงสร้างอาคาร 0-6-36 6
3121-2102การออกแบบโครงสร้างคอนกรึตเสริมเหล็ก 3-0-33 3
3106-2109ปฐพีกลศาสตร์ 1-4-35 5
3121-2103การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก 3-0-33 3
3001-1002กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11 1
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02 2
3106-8501โครงการ 0-8-48 8
Home-roomHome room 0-1-01 1
 รวม  24 39 39
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง ยังไม่ครบ ขาด  2 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน: 
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นางณัทกาญจน์ นางณัทกาญจน์ นายสมเก่ง นายสมเก่ง นายสมเก่ง นายสมเก่ง นายสมเก่ง
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายจุระพล นายจุระพล นายจุระพล นายจุระพล นายอ.2 นายอ.2 นายอ.2 นายอ.2
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายศิลปชัย นายศิลปชัย นายศิลปชัย นายศิลปชัย นายนิรันดร์ นายนิรันดร์ นายนิรันดร์
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นางรัตนาภา นายสมเก่ง นายสมเก่ง นายสมเก่ง นายสมเก่ง นายสมเก่ง นายรณฤทธิ์ นายรณฤทธิ์ นายสมเก่ง
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายจุระพล
นายนิรันดร์ นายนิรันดร์ นายนิรันดร์ นายอภิสิทธิ์ นายอภิสิทธิ์ นายอภิสิทธิ์ นายอภิสิทธิ์
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายรณฤทธิ์ ฤทธิมนตรี)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น