คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคฤดูร้อน    ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้นปวส.2
กลุ่ม สอส.2/3
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา การก่อสร้าง
สาขางาน เทคนิคการก่อสร้าง
ที่ปรึกษานายรณฤทธิ์ ฤทธิมนตรี
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
3106-2006การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง 2-0-22
3106-9004เทคนิคการซ่อมบำรุงอาคาร 3-0-33
 รวม  5 5
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00.............................................พักเที่ยง..............................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31062006 ---------//
นายรณฤทธิ์
//--------- 31062006 ---------//
นายรณฤทธิ์
//--------- 31062006 ---------//
นายรณฤทธิ์
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31069004 ---------//
นายรณฤทธิ์
//--------- 31069004 ---------//
นายรณฤทธิ์
//--------- 31069004 ---------//
นายรณฤทธิ์
//--------- 31069004 ---------//
นายรณฤทธิ์
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายรณฤทธิ์ ฤทธิมนตรี)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น