คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคฤดูร้อน    ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้นปวส.1
กลุ่ม สอถ.1/3
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคสถาปัตยกรรม
สาขางาน เทคนิคสถาปัตยกรรม
ที่ปรึกษานายนิติพัฒน์ ภูผาใจ
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
30001-2002คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานออกแบบสถาปัตยกรรม 1-4-35
30108-2002การออกแบบสถาปัตยกรรม 2 1-6-47
 รวม  7 12
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00.............................................พักเที่ยง..............................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 300012002 ------------------//
นายอรรคพล
//------------- 300012002 -------------//
นายอรรคพล
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 300012002 ------------------//
นายอรรคพล
//--------- 300012002 ---------//
นายอรรคพล
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 301082002 ------------------//
นายอรรคพล
//------------- 301082002 -------------//
นายอรรคพล
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 301082002 ------------------//
นายอรรคพล
//------------- 301082002 -------------//
นายอรรคพล
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 301082002 ------------------//
นายอรรคพล
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายบัญญัติ พงษ์พิริยะเดชะ)
หัวหน้าแผนกวิชาสถาปัตยกรรม

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น