คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส.2
กลุ่ม สอท.2/3
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคโนโลยีโทรคมนาคม
สาขางาน เทคโนโลยีโทรคมนาคม
ที่ปรึกษานางสุภิญญา วรศักดิ์
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมงจัดแล้ว
3000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 3-0-33 3
3000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ 0-2-12 2
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-33 3
3119-2002การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง 1-3-24 4
3119-2006ระบบสื่อสารวิทยุ 1-3-24 4
3119-2007ระบบไมโครเวฟและการสื่อสารดาวเทียม 2-3-35 5
3119-2009ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 1-3-24 4
3119-2104การติดตั้งโครงข่ายเส้นใยแก้วนำแสง 2-3-35 5
3119-8501โครงการ 0-8-48 8
3105-9002พื้นฐานสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 3-0-33 3
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02 2
Home-roomHome room 0-1-01 1
 รวม  26 44 44
วันจ.  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง ยังไม่ครบ ขาด  3 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  ชั่วโมงไม่ว่างกรุณาเลือกใหม่
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายศุภชัย นางรัตนาภา นางรัตนาภา นางรัตนาภา นางทองสุข นางทองสุข
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายวิศิษฎ์ นายวิศิษฎ์ นายวิศิษฎ์ นายวิศิษฎ์ นายวิศิษฎ์ นายศุภชัย นายศุภชัย นายศุภชัย นายศุภชัย นายศุภชัย
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นางสุภิญญา
นายศุภชัย นายศุภชัย นายศุภชัย นายอภินันท์ นายอภินันท์ นายอภินันท์ นายอภินันท์ นายอภิวัฒน์..1 นายอภิวัฒน์..1
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.นิภาพร น.ส.นิภาพร น.ส.นิภาพร นายวิศิษฎ์ นายวิศิษฎ์ นายวิศิษฎ์ นายบัณฑิต นายบัณฑิต นายอภิวัฒน์..1 นายอภิวัฒน์..1
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายบัณฑิต นายบัณฑิต นายบัณฑิต นายบัณฑิต นายวิศิษฎ์ นายอภินันท์ นายอภินันท์ นายอภินันท์
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายบัณฑิต จันทร์พุฒ)
หัวหน้าแผนกวิชาโทรคมนาคม

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น