คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคฤดูร้อน    ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้นปวส.1
กลุ่ม สอม.1/1
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เมคคาทรอนิกส์
สาขางาน เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
ที่ปรึกษานายอภิสิทธิ์ กล่ำสกุล
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
30127-2003อุปกรณ์การวัดและควบคุม 2-3-35
 รวม  3 5
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00.............................................พักเที่ยง..............................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นางเพ็ญนภา สีแก้วสิ่ว)
หัวหน้าแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น