คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคฤดูร้อน    ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้นปวส.1
กลุ่ม สอค.1/1
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สาขางาน คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย
ที่ปรึกษานายวชิรปัญญา ปัญญาว่อง
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
30128-2006ระบบฐานข้อมูล 2-2-34
30128-2104การซอ่มบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 2-3-35
 รวม  6 9
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00.............................................พักเที่ยง..............................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 301282104 ---------//
นายมนัส
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 301282006 ---------//
นายวชิรปัญญา
//--------- 301282006 ---------//
นายวชิรปัญญา
//------------- 301282104 -------------//
นายนเรศวร์
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 301282006 ---------//
นายวชิรปัญญา
//--------- 301282006 ---------//
นายวชิรปัญญา
//------------- 301282104 -------------//
นายนเรศวร์
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 301282006 ---------//
นายวชิรปัญญา
//--------- 301282006 ---------//
นายวชิรปัญญา
//--------- 301282104 ---------//
นายมนัส
//--------- 301282104 ---------//
นายนเรศวร์
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 301282104 ---------//
นายมนัส
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายวชิรปัญญา ป้ญญาว่อง)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น