วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่ 1/2563

 Home
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  1.ตารางเรียน  2.ตารางสอน  3.ตารางเรียนกลุ่ม  4.ตารางพื้นที่  5.หลักสูตรรายวิชา  6.แผนการเรียน  7.บุคลากร   
   Download--->   การจัดตารางเรียน  การส่งผลการเรียน   พิมพ์   Login
ตรวจสอบผลการเรียน
 
ค้นหานักศึกษา
 
  รายชื่อนักศึกษา
สรุปการส่งผลการเรียน
-----------------------------
งานวัดผลและประเมินผล
-----------------------------
หลักสูตร ปวช.2556
หลักสูตร ปวส.2557
หลักสูตร ปวส.2563
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
แผนการเรียน ปวช.2559
แผนการเรียน ปวส.2559
แผนการเรียน ปวช.2560
แผนการเรียน ปวส.2560
แผนการเรียน ปวช.2561
แผนการเรียน ปวส.2561
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับครู
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
-----------------------------
เอกสารการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
ตัวอย่างการวิเคราะห์หลักสูตรและเครื่องมือประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
KKTECH web application

[ ตารางเรียน][ ตารางสอน][ ตารางการใช้ห้อง]


-
1204
121
12108
122
12203
123
124
1243
125
130203
1305
131
131 วก.หนองเรือ
132
132 วก.หนองเรือ
13203
13204
13205
133
134
1342
135
141
142
143
144
145
212 วก.หนองเรือ
213 วก.หนองเรือ
214 วก.หนองเรือ
224 วก.หนองเรือ
225 วก.หนองเรือ
225 หนองเรือ
282
311
312
315
321
324
325
332
333
334
335
341
4304
4305
441
442
443
611(ชช.)
612(ชช.)
613(ชช.)
614(ชช.)
621
622
623
6301
6302
6303
811
813
814
815
816
817
818
821
8210
8211
8212
8213
822
823
824
825
826
827
828
829
8301
8302
8303
8304
8305
8306
8308
8309
8310
8311
8401
8402
8403
8404
8405
8406
8407
8408
8409
8410
8411
8502
8503
8504
8505
8506
8507
8508
8509
8510
8511
8512
8514
8602
8603
8604
8606
8607
8608
8609
8610
8611
8612
8615
911
912
913
9210
9211
924
925
926
928
929
931
932
933
934
936
937
938
941
942
943
944
945
946
947
948
โรงงานไม้ กส.
โรงงานปูน
เรื่อนจำ
เรือนจำ
เรือนจำ1
เรือนจำ5
เขียนแบบเครื่องกล1
เขียนแบบเครื่องกล2
รง.เรือนจำ 1
รง.เรือนจำ 2
รง.เรือนจำ 6
รง.เรือนจำ3
รง.เรือนจำ4
รง.โลหะแผ่น
รง.เชื่อมแก๊ส
รง.เชื่อมไฟฟ้ 2
รง.เชื่อมไฟฟ้า 1
รง.cnc
รง.สอห.
รง.สอผ
รง.ช่างเชื่อม
รง.ช่างยนต์ 2 วก.หนองเรือ
รง.ช่างยนต์ วก.หนองเรือ
รง.ช่างกล
รง.ช่างกล 2 วก.หนองเรือ
รง.ช่างกล วก.หนองเรือ
รง.ชก
รง.ชบ.
รง.บริการเชื่อมไฟฟ้า
รง.พื้นฐาน วก.หนองเรือ
แผนก
แผนกวิชา
CAD1
CAD2
CAD3
CAD4
CAD5
Com1
Com2
Com3
COM4301
ห้อง ป.ตรี
ห้องเรียน สอก.4
ห้องคอมฯแผนกสำรวจ
ห้องประชุมอินทนิล
้HomeRoom
สถานประกอบการ
สถานประกอบการ 1
สถานประกอบการ scg
สนาม
สนาม วก.หนองเรือ
สนามหนองเรือ
สนามด้านหลังวิทยาลัย
สนามฟุตบอล
Lab 1
Lab 2
Lab 3
Lab1
MD1
Robot weld
SCG
SCR1
SCR2
ลานกิจกรรม
ลานกิจกรรม สอก.
ลานกิจกรรม กส.
ลานกิจกรรมไฟฟ้า
ลูกเสือ
กิจกรรม
คอม กส.
คอม กส.2
ช.04
ชก.01
ชก.02
ชก.03
ชก.04
ชก.05
ชก.06
ชก.07 CAD/CAM
ชก.08 มาตรวิทยา
ชก.09 เขียนแบบ (รง.เก่า)
ชก.10 ทฤษฎี1 รง.ใหม่
ชก.11 ทฤษฎี2 รง.เก่า
ชก.12 ทฤษฎ3 รง.เก่า
ชก.12 ทฤษฎี3 รง.เก่า
ชก.13 ลับคมตัด
ท.1
ท.2
ท.3
ท/ห้องเรียน สอก.1
ท/ห้องเรียน สอก.2
ท/ห้องเรียน สอก.3
ท/ห้องเรียน สอก.4
ป.เครื่องไฟฟ้าชั้นสูง
ป.เครื่องกลไฟฟ้าชั้นสูง
ป/โรงงาน สอก.
ป/ห้องเรียน สอก.1
ป/ห้องเรียน สอก.3
ป/ห้องเรียน สอก.4
ประชุมอินทนิล
ประชุมอินทนิล 2
ประชุมอินทนิล2
ฝึกงาน
พ.1
พ.ท.1
พ.ท.2
พ.ท.3
พท.1
พท.2
พท.3

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ตั้ง 67 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000โทรศัพท์ (043) 221290 แฟกซ์ 043-222064

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2020 http://www.kktech.ac.th/ All right reserved. Do not duplicate in any script & form.