วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่ 1/2565

 Home
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  1.ตารางเรียน  2.ตารางสอน  3.ตารางเรียนกลุ่ม  4.ตารางพื้นที่  5.หลักสูตรรายวิชา  6.แผนการเรียน  7.บุคลากร   
   Download--->   การจัดตารางเรียน  การส่งผลการเรียน   พิมพ์   Login
ตรวจสอบผลการเรียน
 
ค้นหานักศึกษา
 
  รายชื่อนักศึกษา
สรุปการส่งผลการเรียน
-----------------------------
งานวัดผลและประเมินผล
-----------------------------
หลักสูตร ปวช.2556
หลักสูตร ปวส.2557
หลักสูตร ปวส.2563
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
แผนการเรียน ปวช.2559
แผนการเรียน ปวส.2559
แผนการเรียน ปวช.2560
แผนการเรียน ปวส.2560
แผนการเรียน ปวช.2561
แผนการเรียน ปวส.2561
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับครู
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
-----------------------------
เอกสารการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
ตัวอย่างการวิเคราะห์หลักสูตรและเครื่องมือประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
KKTECH web application

[ ตารางเรียน][ ตารางสอน][ ตารางการใช้ห้อง]


12301
12303
12305
12307
12406
12407
131
13102
132
13201
13203
13204
13205
133
134
135
141
142
143
144
145
221
222
223
224
225
231
232
233
234
235
241
242
243
244
245
311
312
315
321
323
324
325
331
333
334
335
341
342
4301-COm3
4301-Com3-3
4302-Com4
4302-Com4-2
4401-Com1
4401-Com1-1
4401-Com1-2
4402-Com2
4402-Com2-1
4402-Com2-2
4402-Com3
441
442
443
611(ชช.)
612(ชช.)
613(ชช.)
614(ชช.)
621
622
623
6301
6302
6303
6304
6305
6306
811
8110
813
814
815
816
817
818
819
821
8210
8211
8212
8213
822
823
823 .1
823.1
824
825
826
827
828
829
8301
8302
8303
8304
8305
8306
8308
8309
8310
8311
8401
8402
8403
8404
8405
8406
8407
8408
8409
8410
8411
8502
8503
8504
8505
8506
8508
8509
8510
8511
8512
8602
8603
8607
8608
8609
8611
8612
8615
911
912
914
9210
9211
922
924
925
926
928
929
931
932
933
935
936
937
938
939
941
942
943
944
945
946
โรงงาน สอก.
โรงงาน สอก.1
โรงงาน สอก.2
โรงงานช่างยน
โรงงานช่างยนต์
โรงงานปูน
เรือนจำ
มาตรวิทยา1
มาตรวิทยา2
เขียนแบบ 1
เขียนแบบ 2
เขียนแบบ 3
เขียนแบบคอมพิวเตอร์
เขียนแบบคอมพิวเตอร์2
รง.เรือนจำ
รง.เรือนจำ1
รง.เรือนจำ2
รง.เรือนจำ3
รง.เรือนจำ4
รง.เรือนจำ5
รง.เรือนจำ6
รง.โลหะแผ่น
รง.เชื่อมแก๊ส
รง.เชื่อมMIG
รง.เชื่อมTIG
รง.เชื่อมไฟฟ้า1
รง.เชื่อมไฟฟ้า2
รง.สอผ.01
รง.สอผ.02
รง.สอผ.03
รง.สอผ.05
รง.สอผ.09
รง.ช่างเชื่อม
รง.ช่างยนต์
รง.ชก.01
รง.ชก.02
รง.ชก.03
รง.ชก.04
รง.ชก.05
รง.ชก.06
รง.ชก.07
รง.ชก.09
รง.ชก.10
รง.ชก.11
รง.ชก.12
รง.ชก.13
รง.ชก.14
รง.ชก.15
รง.ชก.16
รง.ชก.17
รง.ชก.18
รง.ชก.5
รง.ชก.6
รง.ชบ.
รง.ป.โลหะแผ่น
รง.ป.เชื่อมไฟฟ้า
ใต้อาคาร 2
เทศบาลโนนทัน 1
เทศบาลบ้านโนนทัน 2
เทศบาลบ้านโนนทัน 3
CAD/CAM
CAD1
CAD2
CAD3
CAD4
CNC1
cnc2
วัดละเอียด 1
วัดละเอียด 2
Com3
ห้อง ป.ตรี
ห้องเรียน สอก.1
ห้องเรียน สอก.2
ห้องเรียน สอก.3
ห้องเรียน สอก.4
ห้องเขียนแบบก่อสร้าง
ห้องคอมฯก่อสร้าง
สถานประกอบ
สถานประกอบการ
สถานประกอบการ 1
สนาม
สนามด้านหลังวิทยาลัย
สนามฟุตบอล
SCR1
SCR1-1
SCR1-2
ลานกิจกรรม
ลานกิจกรรม สอก.1
ลานกิจกรรม สอก.2
ลานกิจกรรม สอก.3
ลานกิจกรรม สอก.4
ลานกิจกรรมก่อสร้าง
กิจกรรม-2
กิจกรรม-4
กิจกรรม-5
กิจกรรมสถานประกอบการ
กิจกรรมลูกเสือ
ท.1
ท.2
ท.3
ท.4
ป.เครื่องกล
ฝึกงาน-1
พท.1
พท.2
พท.3
พื้นที่ฝึกปฏิบัติงานไม้
พื้นที่ฝึกปฏิบัติงานปูน

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ตั้ง 67 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000โทรศัพท์ (043) 221290 แฟกซ์ 043-222064

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2022 http://www.kktech.ac.th/ All right reserved. Do not duplicate in any script & form.