วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่ 2/2563

 Home
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  1.ตารางเรียน  2.ตารางสอน  3.ตารางเรียนกลุ่ม  4.ตารางพื้นที่  5.หลักสูตรรายวิชา  6.แผนการเรียน  7.บุคลากร   
   Download--->   การจัดตารางเรียน  การส่งผลการเรียน   พิมพ์   Login
ตรวจสอบผลการเรียน
 
ค้นหานักศึกษา
 
  รายชื่อนักศึกษา
สรุปการส่งผลการเรียน
-----------------------------
งานวัดผลและประเมินผล
-----------------------------
หลักสูตร ปวช.2556
หลักสูตร ปวส.2557
หลักสูตร ปวส.2563
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
แผนการเรียน ปวช.2559
แผนการเรียน ปวส.2559
แผนการเรียน ปวช.2560
แผนการเรียน ปวส.2560
แผนการเรียน ปวช.2561
แผนการเรียน ปวส.2561
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับครู
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
-----------------------------
เอกสารการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
ตัวอย่างการวิเคราะห์หลักสูตรและเครื่องมือประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
KKTECH web application

[ ตารางเรียน][ ตารางสอน][ ตารางการใช้ห้อง]


8509
-
1102
1105
1204
121
12108
12109
122
12203
123
12301
12302
12307
124
125
13
131
13101
13102
13105
13106
132
13201
13203
13205
133
134
1342
135
141
142
143
144
145
212 (วก.หนองเรือ)
213(วก.หนองเรือ)
214(วก.หนองเรือ)
222(วก.หนองเรือ)
223(วก.หนองเรือ)
224(วก.หนองเรือ)
225(วก.หนองเรือ)
30102
311
312
315
321
323
324
325
331
333
334
335
341
342
343
4301
4301-1
4301-2
4304
4305
441
442
611(ชช.)
612(ชช.)
621
622
623
6301
6302
6303
811
812
813
8131
814
815
816
817
818
819
821
8210
8211
8212
8213
822
823
824
825
826
827
828
829
8301
8302
8303
8304
8305
8306
8308
8309
8310
8311
8401
8402
8403
8404
8405
8406
8407
8408
8409
8410
8411
8502
8503
8504
8505
8506
8508
8509
8510
8511
8512
8514
8515
8602
8603
8606
8607
8608
8609
8611
8612
8613
8615
911
912
913
914
9210
9211
923
924
925
926
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
941
942
943
944
945
946
947
โรงงาน สอก.
โรงงานปูน
โรงงานปูนแผนกวิชาช่างก่อส
โรงฝึกงาน สอก.
โรงฝึกงาน สอก.1
โรงฝึกงาน สอก.2
โรงฝึกงาน สอก1-1
เรือนจำ
เรือนจำ4
โครงการ
รง.เรือนจำ1
รง.เรือนจำ2
รง.เรือนจำ3
รง.เรือนจำ4
รง.โลหะแผ่น
รง.เชื่อมมิก
รง.เชื่อมแก๊ส
รง.เชื่อมไฟฟ้า1
รง.เชื่อมไฟฟ้า2
รง.เชื่อมทิก
รง.สอห.
รง.สอห.mag
รง.สอห.SMAW
รง.สอห.บริการ
รง.สอผ.01
รง.สอผ.02
รง.สอผ.03
รง.สอผ.04
รง.สอผ.06
รง.สอผ.07
รง.ชย
รง.ชย.1(วก.หนองเรือ)
รง.ชย.2(วก.หนองเรือ)
รง.ชย.2(วก.หนองเรือ)2
รง.ช่างเชื่อม
รง.ชอ.
รง.ชก.
รง.ชก.01
รง.ชก.02
รง.ชก.03
รง.ชก.03(
รง.ชก.04
รง.ชก.05
รง.ชก.06
รง.ชก.07
รง.ชก.08
รง.ชก.09
รง.ชก.1(วก.หนองเรือ)
รง.ชก.10
รง.ชก.11
รง.ชก.2(วก.หนองเรือ)
รง.ชก.2(วก.หนองเรือ)2
รง.ชบ.
รง.ชฟ.212(วก.หนองเรือ)
รง.บริการเชื่อมไฟฟ้า
รง.บริการงานสี
รง.พฐ.(วก.หนองเรือ)
แผนกวิชา
cad/cam
CAD1
CAD2
CAD3
CAD4
CAD5
CNC
COM1
COM2
COM2-1
COM2-2
COM3
ห้อง ป.ตรี
ห้องเรียน สอก.1
ห้องเรียน สอก.1-1
ห้องเรียน สอก.2
ห้องเรียน สอก.2-2
ห้องเรียน สอก.3
ห้องเรียน สอก.4
ห้องเรียน สอก.4-4
ห้องคอมฯก่อสร้าง
ห้องประชุมอินทนิล
ห้องประชุมอินทนิล 1
ห้องประชุมอินทนิล1
ห้องประชุมอินทนิล2
ศูนย์ข้อมูล
สถานประกอบการ
สถานประกอบการ scg
สนาม
สนาม(วก.หนองเรือ)
สนามด้านหลังวิทยาลัย
สนามฟุตบอล
อาคาร12-0202
อินทนิล2
Lab 1
Lab2
Lab3
MD1
MD2
SCR
SCR2
ลานกิจกรรม
ลานกิจกรรม สอก.
ลานกิจกรรม กส.
ลานกิจกรรมไฟฟ้า
ลานกิจกรรมช่างก่อสร้าง
ไฟฟ้า
กิจกรรม
คอมฯ1(วก.หนองเรือ)
คอมฯ2(วก.หนองเรือ)
ท.1
ท.2
ท.3
ท.4
ป.เครื่องกลชั้นสูง
ประชุมอินทนิล1
ประชุมอินทนิล2
พท.1
พท.1.1
พท.2
พท.2.1
พท.3
พท.3.1
พท.3.2
พท.ชก.
พท.ชก.03
พท.ชก02
พท.ชก03
พท.ชก04
พท.ชก07
พท.ชก08
พท1.1
พท1.2
พท3.1
พท3.3
ุุ614(ชช.)

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ตั้ง 67 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000โทรศัพท์ (043) 221290 แฟกซ์ 043-222064

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2021 http://www.kktech.ac.th/ All right reserved. Do not duplicate in any script & form.