วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่ 1/2563

 Home
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  1.ตารางเรียน  2.ตารางสอน  3.ตารางเรียนกลุ่ม  4.ตารางพื้นที่  5.หลักสูตรรายวิชา  6.แผนการเรียน  7.บุคลากร   
   Download--->   การจัดตารางเรียน  การส่งผลการเรียน   พิมพ์   Login
ตรวจสอบผลการเรียน
 
ค้นหานักศึกษา
 
  รายชื่อนักศึกษา
สรุปการส่งผลการเรียน
-----------------------------
งานวัดผลและประเมินผล
-----------------------------
หลักสูตร ปวช.2556
หลักสูตร ปวส.2557
หลักสูตร ปวส.2563
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
แผนการเรียน ปวช.2559
แผนการเรียน ปวส.2559
แผนการเรียน ปวช.2560
แผนการเรียน ปวส.2560
แผนการเรียน ปวช.2561
แผนการเรียน ปวส.2561
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับครู
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
-----------------------------
เอกสารการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
ตัวอย่างการวิเคราะห์หลักสูตรและเครื่องมือประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
KKTECH web application
13000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอฟ.2/9
23000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอฟ.2/10
33104-5202งานไฟฟ้ากำลัง 2สอฟ.2/11
43000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอฟ.2/11
53104-5202งานไฟฟ้ากำลัง 2สอฟ.2/12
63000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอฟ.2/12
73104-5502งานบำรุงรักษาระบบจำหน่ายและอุปกรณ์ไฟฟ้า 2สอฟ.2/13
83000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอฟ.2/13
92000-12001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพคธ.1/1
102020-42006องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์คธ.1/1
112020-42103โปรแกรมตารางงานคธ.1/1
122020-42007โปรแกรมกราฟิกคธ.2/1
132000-12001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพชฟ.2/13
14Home-roomHomeroomสอฟ.2/8
153000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอฟ.2/8
163104-8001ฝึกงานสอฟ.2/1
173104-8001ฝึกงานสอฟ.2/2
183000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอฟ.2/2
193104-8001ฝึกงานสอฟ.2/3
203104-1004การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้าสอฟ.2/5
213127-2008เทคนิคการติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์สอม.2/1
223127-5102งานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์2สอม.2/1
233000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ3สอม.2/1
243010-40001การเขียนแบบและประมาณราคาไฟฟ้าสอฟ.1/5
253010-40001การเขียนแบบและประมาณราคาไฟฟ้าสอฟ.1/9
263010-42007การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้าสอฟ.1/10
273010-40001การเขียนแบบและประมาณราคาไฟฟ้าสอฟ.1/10
283000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอฟ.2/7
293104-5201งานไฟฟ้ากำลัง 1สอฟ.2/11
303104-5203งานไฟฟ้ากำลัง 3สอฟ.2/11
313104-5201งานไฟฟ้ากำลัง 1สอฟ.2/12
323104-5203งานไฟฟ้ากำลัง 3สอฟ.2/12
333104-5501งานบำรุงรักษาระบบจำหน่ายและอุปกรณ์ไฟฟ้า 1สอฟ.2/13
343104-5503งานบำรุงรักษาระบบจำหน่ายและอุปกรณ์ไฟฟ้า 3สอฟ.2/13
352020-01003การขายเบื้องต้น คธ.1/1
362020-01004พิมพ์ไทยเบื้องต้นคธ.1/1
372020-01002การบัญชีเบื้องต้นคธ.2/1
382000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1คธ.2/1
392000-12001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพชก.2/13
40Home-roomHomeroomสอฟ.2/7
41Home-roomHomeroomสอฟ.2/9
42Home-roomHomeroomสอฟ.2/13
432105-8001ฝึกงานชอ.3/7
443000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอฟ.2/1
453000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอฟ.2/3
463104-1004การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้าสอฟ.2/6
473127-5101งานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์1สอม.2/1
483127-8001ฝึกงานสอม.2/1
493010-42007การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้าสอฟ.1/5
503010-40001การเขียนแบบและประมาณราคาไฟฟ้าสอฟ.1/6
513010-42007การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้าสอฟ.1/6
523010-40001การเขียนแบบและประมาณราคาไฟฟ้าสอฟ.1/7
533010-42007การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้าสอฟ.1/7
543010-40001การเขียนแบบและประมาณราคาไฟฟ้าสอฟ.1/8
553010-42007การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้าสอฟ.1/8
563010-42007การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้าสอฟ.1/9
แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
12000-01602เพศวิถีศึกษาชฟ.2/6นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
22000-01602เพศวิถีศึกษาชฟ.2/3นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
32000-01502ประวัติศาสตร์ชาติไทยชฟ.2/3นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
42000-01501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมชย.1/3นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
52000-01501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมชย.1/4นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
62000-11001อาชีวอนามัยและความปลอดภัยชช.1/1นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
72000-11001อาชีวอนามัยและความปลอดภัยชก.1/8นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
82000-11001อาชีวอนามัยและความปลอดภัยชก.1/1นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
92000-01501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมชธ.2/1นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
102000-01501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมชธ.2/2นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
112000-01501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมชย.1/8นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
122000-01602เพศวิถีศึกษาชอ.2/2นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
132000-01502ประวัติศาสตร์ชาติไทยชช.2/3นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
142000-11001อาชีวอนามัยและความปลอดภัยชย.2/6นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
152000-11001อาชีวอนามัยและความปลอดภัยชทท.1/1นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
16Home-roomHome Roomชก.1/8นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
172000-11001อาชีวอนามัยและความปลอดภัยชช.1/4นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
182000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมชอ.3/5นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
192000-01602เพศวิถีศึกษาชอ.2/5นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
202000-11001อาชีวอนามัยและความปลอดภัยชย.2/9นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
212000-02001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1ชก.1/7นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
222000-01602เพศวิถีศึกษาชฟ.2/5นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
232000-01502ประวัติศาสตร์ชาติไทยชฟ.2/4นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
242000-01602เพศวิถีศึกษาชฟ.2/4นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
252000-01602เพศวิถีศึกษาชฟ.2/1นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
262000-01602เพศวิถีศึกษาชฟ.2/2นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
272000-11001อาชีวอนามัยและความปลอดภัยชก.1/9นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
282000-01501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมชถ.1/1นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
292000-11001อาชีวอนามัยและความปลอดภัยชก.1/7นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
302000-11001อาชีวอนามัยและความปลอดภัยชก.1/2นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
312000-01501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมชย.1/7นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
322000-01602เพศวิถีศึกษาชอ.2/3นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
332000-01502ประวัติศาสตร์ชาติไทยชอ.2/3นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
342000-01602เพศวิถีศึกษาชอ.2/1นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
352000-11001อาชีวอนามัยและความปลอดภัยชย.2/7นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
362000-11001อาชีวอนามัยและความปลอดภัยชย.2/5นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
372000-11001อาชีวอนามัยและความปลอดภัยชช.1/3นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
382000-11001อาชีวอนามัยและความปลอดภัยชทท.1/2นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
392000-01502ประวัติศาสตร์ชาติไทยชอ.2/5นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
402000-11001อาชีวอนามัยและความปลอดภัยชอ.2/9นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
412000-01501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมชย.1/11นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
422000-11001อาชีวอนามัยและความปลอดภัยชย.2/10นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
432000-02001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1ชก.1/8นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
443000-11001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอถ.1/1นางรัตนาภามหรรณพกร5616
45Home-roomHomeroomชก.2/6นางรัตนาภามหรรณพกร5616
463000-11001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอย.1/2นางรัตนาภามหรรณพกร5616
473001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสทท.2/1นางรัตนาภามหรรณพกร5616
483001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอผ.2/9นางรัตนาภามหรรณพกร5616
493000-11001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอห.1/1นางรัตนาภามหรรณพกร5616
503001-1002กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสอย.2/7นางรัตนาภามหรรณพกร5616
513001-1002กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสอย.2/5นางรัตนาภามหรรณพกร5616
523000-11001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอร.1/1นางรัตนาภามหรรณพกร5616
533001-1002กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสทท.2/2นางรัตนาภามหรรณพกร5616
543001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอข.2/3นางรัตนาภามหรรณพกร5616
553000-11001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอส.1/3นางรัตนาภามหรรณพกร5616
563000-11001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอถ.1/3นางรัตนาภามหรรณพกร5616
573000-11001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอย.1/4นางรัตนาภามหรรณพกร5616
583001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอร.2/1นางรัตนาภามหรรณพกร5616
593001-1002กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสทท.2/1นางรัตนาภามหรรณพกร5616
603001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอผ.2/10นางรัตนาภามหรรณพกร5616
613001-1002กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสอย.2/8นางรัตนาภามหรรณพกร5616
623001-1002กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสอย.2/6นางรัตนาภามหรรณพกร5616
633000-11001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอร.1/3นางรัตนาภามหรรณพกร5616
643001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสทท.2/2นางรัตนาภามหรรณพกร5616
652000-01205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการชฟ.2/1นายแทนไทเกาะลุน6234
662000-01205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการชฟ.2/4นายแทนไทเกาะลุน6234
672000-01205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการชทท.2/2นายแทนไทเกาะลุน6234
682000-01201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงชธ.1/4นายแทนไทเกาะลุน6234
692000-01205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการชก.2/6นายแทนไทเกาะลุน6234
702000-01205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการชก.2/2นายแทนไทเกาะลุน6234
712000-01205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการชก.2/8นายแทนไทเกาะลุน6234
722000-01205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการชถ.2/1นายแทนไทเกาะลุน6234
732000-01205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการชธ.2/1นายแทนไทเกาะลุน6234
742000-01209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรมชอ.2/3นายแทนไทเกาะลุน6234
752000-01205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการชย.2/1นายแทนไทเกาะลุน6234
762000-01209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรมชอ.2/1นายแทนไทเกาะลุน6234
772000-01205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการชย.2/5นายแทนไทเกาะลุน6234
782000-01205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการชย.2/9นายแทนไทเกาะลุน6234
792000-01201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงชฟ.1/2นายแทนไทเกาะลุน6234
802000-01205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการชฟ.2/2นายแทนไทเกาะลุน6234
812000-01205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการชทท.2/1นายแทนไทเกาะลุน6234
822000-01201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงชธ.1/3นายแทนไทเกาะลุน6234
832000-01205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการชก.2/5นายแทนไทเกาะลุน6234
842000-01205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการชก.2/1นายแทนไทเกาะลุน6234
852000-01205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการชก.2/7นายแทนไทเกาะลุน6234
862000-01205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการชช.2/1นายแทนไทเกาะลุน6234
872000-01205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการชธ.2/3นายแทนไทเกาะลุน6234
882000-01205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการชธ.2/2นายแทนไทเกาะลุน6234
892000-01209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรมชอ.2/5นายแทนไทเกาะลุน6234
902000-01205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการชย.2/2นายแทนไทเกาะลุน6234
912000-01209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรมชอ.2/2นายแทนไทเกาะลุน6234
922000-01205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการชย.2/6นายแทนไทเกาะลุน6234
932000-01201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงชฟ.1/1นายแทนไทเกาะลุน6234
942000-01209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรมชท.2/1นายแทนไทเกาะลุน6234
952000-01205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการชย.2/10นายแทนไทเกาะลุน6234
962000-01205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการชฟ.2/3นายแทนไทเกาะลุน6234
97Home-roomHomeRoomสอก.1/2นางรุ่งเรืองอินทนพ6337
983000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอฟ.1/11นางรุ่งเรืองอินทนพ6337
993000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอฟ.1/12นางรุ่งเรืองอินทนพ6337
1003000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอธ.1/1นางรุ่งเรืองอินทนพ6337
1013000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอถ.1/1นางรุ่งเรืองอินทนพ6337
1023000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอก.1/2นางรุ่งเรืองอินทนพ6337
1033000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอฟ.1/1นางรุ่งเรืองอินทนพ6337
1043000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอฟ.1/2นางรุ่งเรืองอินทนพ6337
1053000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอฟ.1/3นางรุ่งเรืองอินทนพ6337
1063000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอฟ.1/13นางรุ่งเรืองอินทนพ6337
1073000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอถ.1/3นางรุ่งเรืองอินทนพ6337
1083000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอก.1/1นางรุ่งเรืองอินทนพ6337
1093000-1302วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิตสอย.2/8นางวราชิณีสิทธิวุฒ5614
1103000-1302วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิตสอย.2/7นางวราชิณีสิทธิวุฒ5614
1113000-1302วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิตสอห.2/3นางวราชิณีสิทธิวุฒ5614
1123000-1302วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิตสอย.2/5นางวราชิณีสิทธิวุฒ5614
1133000-1302วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิตสอย.2/6นางวราชิณีสิทธิวุฒ5614
1143000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอผ.1/1นางวราพรสิมมา5628
1153000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอผ.1/3นางวราพรสิมมา5628
1163000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอผ.1/5นางวราพรสิมมา5628
1173000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอผ.1/6นางวราพรสิมมา5628
1183000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอก.1/4นางวราพรสิมมา5628
1193000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอผ.1/7นางวราพรสิมมา5628
1203000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสทท.1/2นางวราพรสิมมา5628
1213000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอข.1/1นางวราพรสิมมา5628
1223000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคมสอข.2/3นางวราพรสิมมา5628
1233000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอผ.1/4นางวราพรสิมมา5628
1243000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอก.1/3นางวราพรสิมมา5628
1253000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสทท.1/1นางวราพรสิมมา5628
1263000-1602การบริหารจัดการสุขภาพเพื่อภาวะผู้นำสอร.2/1นางสาววรญาภาวะศิลป์6045
1273000-1602การบริหารจัดการสุขภาพเพื่อภาวะผู้นำสอธ.2/4นางสาววรญาภาวะศิลป์6045
1283000-1602การบริหารจัดการสุขภาพเพื่อภาวะผู้นำสอข.2/3นางสาววรญาภาวะศิลป์6045
1293000-1602การบริหารจัดการสุขภาพเพื่อภาวะผู้นำสอฟ.2/5นางสาววรญาภาวะศิลป์6045
1303000-1602การบริหารจัดการสุขภาพเพื่อภาวะผู้นำสอฟ.2/6นางสาววรญาภาวะศิลป์6045
1313000-1602การบริหารจัดการสุขภาพเพื่อภาวะผู้นำสอฟ.2/10นางสาววรญาภาวะศิลป์6045
1323000-1602การบริหารจัดการสุขภาพเพื่อภาวะผู้นำสอท.2/3นางสาววรญาภาวะศิลป์6045
1333000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอร.1/1นางสาววรญาภาวะศิลป์6045
1343000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอธ.1/3นางสาววรญาภาวะศิลป์6045
1353000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอฟ.1/13นางสาววรญาภาวะศิลป์6045
1363000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอฟ.1/11นางสาววรญาภาวะศิลป์6045
1373000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอผ.1/3นางสาววรญาภาวะศิลป์6045
1383000-1602การบริหารจัดการสุขภาพเพื่อภาวะผู้นำสทท.2/2นางสาววรญาภาวะศิลป์6045
1393000-1602การบริหารจัดการสุขภาพเพื่อภาวะผู้นำสอห.2/3นางสาววรญาภาวะศิลป์6045
1403000-1602การบริหารจัดการสุขภาพเพื่อภาวะผู้นำสอธ.2/3นางสาววรญาภาวะศิลป์6045
1413000-1602การบริหารจัดการสุขภาพเพื่อภาวะผู้นำสทท.2/1นางสาววรญาภาวะศิลป์6045
1423000-1602การบริหารจัดการสุขภาพเพื่อภาวะผู้นำสอฟ.2/9นางสาววรญาภาวะศิลป์6045
1433000-1602การบริหารจัดการสุขภาพเพื่อภาวะผู้นำสอท.2/1นางสาววรญาภาวะศิลป์6045
1443000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอร.1/3นางสาววรญาภาวะศิลป์6045
1453000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอธ.1/4นางสาววรญาภาวะศิลป์6045
1463000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอธ.1/1นางสาววรญาภาวะศิลป์6045
1473000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอฟ.1/12นางสาววรญาภาวะศิลป์6045
1483000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอผ.1/4นางสาววรญาภาวะศิลป์6045
1493000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอผ.1/1นางสาววรญาภาวะศิลป์6045
150Home-roomHome Roomชก.1/2นางสาววิมลศิลป์หลงโสกเชือก6449
1513000-1301วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสารสออ.2/3นางสาววิมลศิลป์หลงโสกเชือก6449
1523000-1301วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสารสอท.2/1นางสาววิมลศิลป์หลงโสกเชือก6449
1532000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพอุตสาหกรรมชฟ.3/3นางสาววิมลศิลป์หลงโสกเชือก6449
1543000-01303วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารสทท.1/2นางสาววิมลศิลป์หลงโสกเชือก6449
1553000-1301วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสารสออ.2/4นางสาววิมลศิลป์หลงโสกเชือก6449
1563000-1301วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสารสอท.2/3นางสาววิมลศิลป์หลงโสกเชือก6449
1572000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพอุตสาหกรรมชฟ.3/4นางสาววิมลศิลป์หลงโสกเชือก6449
1582000-01301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตชก.2/1นางสาววิมลศิลป์หลงโสกเชือก6449
1592000-01301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตชก.2/2นางสาววิมลศิลป์หลงโสกเชือก6449
1603000-1301วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสารสอค.2/1นางสาววิมลศิลป์หลงโสกเชือก6449
1613000-01303วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารสทท.1/1นางสาววิมลศิลป์หลงโสกเชือก6449
1623000-01303วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารสอฟ.1/5นางสาววิมลศิลป์หลงโสกเชือก6449
1633000-01303วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารสอฟ.1/6นางสาววิมลศิลป์หลงโสกเชือก6449
1643000-1301วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสารสอฟ.2/5นางสาววิมลศิลป์หลงโสกเชือก6449
1653000-1301วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสารสอฟ.2/6นางสาววิมลศิลป์หลงโสกเชือก6449
1662000-01301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตชย.1/11นางสาววิมลศิลป์หลงโสกเชือก6449
1672000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพอุตสาหกรรมชฟ.3/5นายศิลปชัยบุญรักษา5611
1682000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพอุตสาหกรรมชฟ.3/1นายศิลปชัยบุญรักษา5611
1692000-01301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตชฟ.1/5นายศิลปชัยบุญรักษา5611
1702000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพอุตสาหกรรมชย.3/5นายศิลปชัยบุญรักษา5611
1713000-1304วิทยาศาสตร์เพื่องานก่อสร้างและตกแต่งภายในสอถ.2/1นายศิลปชัยบุญรักษา5611
1723000-1301วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสารสอฟ.2/10นายศิลปชัยบุญรักษา5611
1733000-1301วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสารสอฟ.2/7นายศิลปชัยบุญรักษา5611
1743000-01303วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารสอฟ.1/8นายศิลปชัยบุญรักษา5611
1752000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพอุตสาหกรรมชฟ.3/6นายศิลปชัยบุญรักษา5611
1762000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพอุตสาหกรรมชฟ.3/2นายศิลปชัยบุญรักษา5611
1772000-01301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตชฟ.1/6นายศิลปชัยบุญรักษา5611
178Home-roomHomeroomชย.2/9นายศิลปชัยบุญรักษา5611
1792000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพอุตสาหกรรมชย.3/6นายศิลปชัยบุญรักษา5611
1802000-01302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมชท.2/1นายศิลปชัยบุญรักษา5611
1813000-1301วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสารสอฟ.2/9นายศิลปชัยบุญรักษา5611
1823000-1301วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสารสอฟ.2/8นายศิลปชัยบุญรักษา5611
1833000-01303วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารสอฟ.1/7นายศิลปชัยบุญรักษา5611
1843000-1304วิทยาศาสตร์เพื่องานก่อสร้างและตกแต่งภายในสอถ.2/3นายศิลปชัยบุญรักษา5611
1853000-01303วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารสอฟ.1/9นายศิลปชัยบุญรักษา5611
1863000-01303วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารสอฟ.1/10นายศิลปชัยบุญรักษา5611
187Home-roomHomeroomชก.2/4นางสลิลทิพย์ชำปฏิ5621
1883000-01404แคลคูลัส 1สอข.1/1นางสลิลทิพย์ชำปฏิ5621
1893000-01404แคลคูลัส 1สอผ.1/7นางสลิลทิพย์ชำปฏิ5621
1903000-01404แคลคูลัส 1สอผ.1/9นางสลิลทิพย์ชำปฏิ5621
1913000-01404แคลคูลัส 1สออ.1/2นางสลิลทิพย์ชำปฏิ5621
1923000-01404แคลคูลัส 1สอย.1/9นางสลิลทิพย์ชำปฏิ5621
1933000-01404แคลคูลัส 1สอก.1/5นางสลิลทิพย์ชำปฏิ5621
1943000-01404แคลคูลัส 1สอย.1/2นางสลิลทิพย์ชำปฏิ5621
1953000-01404แคลคูลัส 1สอส.1/3นางสลิลทิพย์ชำปฏิ5621
1963000-01404แคลคูลัส 1สอข.1/3นางสลิลทิพย์ชำปฏิ5621
1973000-01404แคลคูลัส 1สออ.1/1นางสลิลทิพย์ชำปฏิ5621
1983000-01404แคลคูลัส 1สอห.1/1นางสลิลทิพย์ชำปฏิ5621
1993000-01404แคลคูลัส 1สอม.1/1นางสลิลทิพย์ชำปฏิ5621
2003000-01404แคลคูลัส 1สอท.1/1นางสลิลทิพย์ชำปฏิ5621
2013000-01404แคลคูลัส 1สอท.1/3นางสลิลทิพย์ชำปฏิ5621
2023000-01404แคลคูลัส 1สอย.1/3นางสลิลทิพย์ชำปฏิ5621
2033000-01404แคลคูลัส 1สอย.1/4นางสลิลทิพย์ชำปฏิ5621
2043000-11051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสอท.1/3นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
2052000-11004กฎหมายแรงงานชก.2/7นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
2063000-11051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสอผ.1/7นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
2072000-11004กฎหมายแรงงานชย.1/3นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
2082000-11004กฎหมายแรงงานชย.2/11นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
2092000-11004กฎหมายแรงงานชท.1/1นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
2102000-11004กฎหมายแรงงานชบ.1/1นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
2112000-11004กฎหมายแรงงานชก.2/6นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
2122000-11004กฎหมายแรงงานชก.2/2นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
2132000-11004กฎหมายแรงงานชก.2/4นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
2142000-11004กฎหมายแรงงานชอ.2/2นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
2152000-11004กฎหมายแรงงานชอ.2/5นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
2162000-11004กฎหมายแรงงานชย.1/10นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
2172000-11004กฎหมายแรงงานชย.1/6นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
2183000-11051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสอผ.1/9นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
2193000-11051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสอย.1/4นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
2203000-11051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสอฟ.1/2นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
2213000-11051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสอย.1/2นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
2222000-11004กฎหมายแรงงานชย.1/8นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
2232001-1006กฎหมายแรงงานชฟ.3/2นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
2242001-1006กฎหมายแรงงานชฟ.3/4นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
2252001-1006กฎหมายแรงงานชฟ.3/6นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
2263001-1002กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสอก.2/3นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
2272000-11004กฎหมายแรงงานชย.1/11นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
2282000-11003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการชฟ.2/6นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
2293000-11051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสอฟ.1/3นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
2303000-11051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสอท.1/1นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
2312000-11004กฎหมายแรงงานชก.2/8นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
2322000-11004กฎหมายแรงงานชอ.2/9นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
2332000-11004กฎหมายแรงงานชร.1/1นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
2342000-11004กฎหมายแรงงานชย.1/4นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
2352000-11004กฎหมายแรงงานชย.1/2นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
2362000-11003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการชฟ.2/5นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
2372000-11004กฎหมายแรงงานชก.2/5นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
2382000-11004กฎหมายแรงงานชก.2/1นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
2392000-11004กฎหมายแรงงานชก.2/3นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
2402000-11004กฎหมายแรงงานชอ.2/1นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
2412000-11004กฎหมายแรงงานชอ.2/3นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
2422000-11004กฎหมายแรงงานชย.1/9นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
2432000-11004กฎหมายแรงงานชย.1/5นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
2443001-1002กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสอร.2/1นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
2453000-11051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสอย.1/3นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
2463000-11051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสอฟ.1/1นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
2473000-11051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสอย.1/1นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
2482000-11004กฎหมายแรงงานชย.1/7นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
2492001-1006กฎหมายแรงงานชฟ.3/1นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
2502001-1006กฎหมายแรงงานชฟ.3/3นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
2512001-1006กฎหมายแรงงานชฟ.3/5นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
2523001-1002กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสอก.2/4นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
2532000-01401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพชธ.1/3นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
2542000-01401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพชก.1/1นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
2552000-01401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพชก.1/2นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
2562000-01401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพชก.1/3นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
2572000-01401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพชก.1/4นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
2582000-01401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพชก.1/6นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
2592000-01401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพชก.1/7นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
2602000-01401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพชอ.1/1นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
2612000-01401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพชอ.1/2นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
2622000-01401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพชฟ.1/1นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
2632000-01401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพชฟ.1/2นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
2642000-01401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพชฟ.1/3นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
2652000-01401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพชฟ.1/4นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
2662000-01401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพชฟ.1/7นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
2672000-01401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพชฟ.1/8นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
2682000-01401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพชก.1/9นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
269Home-roomHomeroomสอท.2/3นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
2702000-01401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพชธ.1/1นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
2712000-1403คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 1ชย.3/5นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
2722000-01401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพชก.1/5นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
2732000-01401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพชก.1/8นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
2742000-01401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพชฟ.1/5นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
2752000-01401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพชฟ.1/6นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
2762000-01401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพชธ.1/2นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
2772000-01401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพชธ.1/4นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
2782000-1403คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 1ชย.3/6นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
2792000-01401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพชย.1/11นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
280Home-roomHome Roomชก.1/6นางสาวสุพรรษาอเนกบุณย์6336
2813000-1406แคลคูลัสพื้นฐานสอก.2/3นางสาวสุพรรษาอเนกบุณย์6336
2823000-1406แคลคูลัสพื้นฐานสอผ.2/5นางสาวสุพรรษาอเนกบุณย์6336
2833000-1406แคลคูลัสพื้นฐานสอฟ.2/7นางสาวสุพรรษาอเนกบุณย์6336
2843000-1406แคลคูลัสพื้นฐานสอฟ.2/9นางสาวสุพรรษาอเนกบุณย์6336
2853000-1406แคลคูลัสพื้นฐานสอผ.2/3นางสาวสุพรรษาอเนกบุณย์6336
2863000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมสอส.2/1นางสาวสุพรรษาอเนกบุณย์6336
2873000-1406แคลคูลัสพื้นฐานสอก.2/4นางสาวสุพรรษาอเนกบุณย์6336
2883000-1406แคลคูลัสพื้นฐานสอธ.2/3นางสาวสุพรรษาอเนกบุณย์6336
2893000-1406แคลคูลัสพื้นฐานสอธ.2/4นางสาวสุพรรษาอเนกบุณย์6336
2903000-1406แคลคูลัสพื้นฐานสอผ.2/6นางสาวสุพรรษาอเนกบุณย์6336
2913000-1406แคลคูลัสพื้นฐานสอฟ.2/5นางสาวสุพรรษาอเนกบุณย์6336
2923000-1406แคลคูลัสพื้นฐานสอฟ.2/6นางสาวสุพรรษาอเนกบุณย์6336
2933000-1406แคลคูลัสพื้นฐานสอฟ.2/8นางสาวสุพรรษาอเนกบุณย์6336
2943000-1406แคลคูลัสพื้นฐานสอฟ.2/10นางสาวสุพรรษาอเนกบุณย์6336
2953000-1406แคลคูลัสพื้นฐานสอผ.2/4นางสาวสุพรรษาอเนกบุณย์6336
2962000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชท.2/1นางสาวสุพิชชาศรีบุญจันทร์6493
2972000-01101ภาษาไทยพื้นฐานชธ.1/1นางสาวสุพิชชาศรีบุญจันทร์6493
2982000-01101ภาษาไทยพื้นฐานชธ.1/2นางสาวสุพิชชาศรีบุญจันทร์6493
2992000-01101ภาษาไทยพื้นฐานชธ.1/3นางสาวสุพิชชาศรีบุญจันทร์6493
3002000-01101ภาษาไทยพื้นฐานชธ.1/4นางสาวสุพิชชาศรีบุญจันทร์6493
3012000-01101ภาษาไทยพื้นฐานชทท.1/1นางสาวสุพิชชาศรีบุญจันทร์6493
3022000-01101ภาษาไทยพื้นฐานชก.1/1นางสาวสุพิชชาศรีบุญจันทร์6493
3032000-01101ภาษาไทยพื้นฐานชก.1/2นางสาวสุพิชชาศรีบุญจันทร์6493
3042000-01101ภาษาไทยพื้นฐานชธ.1/5นางสาวสุพิชชาศรีบุญจันทร์6493
3052000-01101ภาษาไทยพื้นฐานชส.1/1นางสาวสุพิชชาศรีบุญจันทร์6493
3063000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสอผ.1/6นางสาวสุพิชชาศรีบุญจันทร์6493
3072000-01101ภาษาไทยพื้นฐานชอ.1/7นางสาวสุพิชชาศรีบุญจันทร์6493
3082000-01101ภาษาไทยพื้นฐานชช.1/4นางสาวสุพิชชาศรีบุญจันทร์6493
3092000-01101ภาษาไทยพื้นฐานชก.1/4นางสาวสุพิชชาศรีบุญจันทร์6493
3103000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสอข.1/1นางสาวสุพิชชาศรีบุญจันทร์6493
3112000-01101ภาษาไทยพื้นฐานชทท.1/2นางสาวสุพิชชาศรีบุญจันทร์6493
3123000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสอข.1/3นางสาวสุพิชชาศรีบุญจันทร์6493
3132000-01101ภาษาไทยพื้นฐานชก.1/9นางสาวสุพิชชาศรีบุญจันทร์6493
3142000-01101ภาษาไทยพื้นฐานชถ.1/1นางสาวสุพิชชาศรีบุญจันทร์6493
3152000-01101ภาษาไทยพื้นฐานชร.1/1นางสาวสุพิชชาศรีบุญจันทร์6493
3163000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสอผ.1/5นางสาวสุพิชชาศรีบุญจันทร์6493
3172000-01101ภาษาไทยพื้นฐานชอ.1/8นางสาวสุพิชชาศรีบุญจันทร์6493
3182000-01101ภาษาไทยพื้นฐานชช.1/3นางสาวสุพิชชาศรีบุญจันทร์6493
3192000-01101ภาษาไทยพื้นฐานชอ.1/3นางสาวสุพิชชาศรีบุญจันทร์6493
320Home-roomHome Roomชย.1/11นางสาวสุพิชชาศรีบุญจันทร์6493
3212000-01101ภาษาไทยพื้นฐานชย.1/11นางสาวสุพิชชาศรีบุญจันทร์6493
3222000-01101ภาษาไทยพื้นฐานชก.1/3นางสาวสุพิชชาศรีบุญจันทร์6493
3232000-02001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1ชย.1/11นางสาวสุพิชชาศรีบุญจันทร์6493
3242000-01502ประวัติศาสตร์ชาติไทยชฟ.2/6นางอรวรรณเจือจารย์6523
3252000-01501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมชย.1/1นางอรวรรณเจือจารย์6523
3262000-01501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมชย.1/2นางอรวรรณเจือจารย์6523
3272000-01501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมชย.1/5นางอรวรรณเจือจารย์6523
3282000-01501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมชย.1/9นางอรวรรณเจือจารย์6523
3292000-01501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมชย.1/10นางอรวรรณเจือจารย์6523
3302000-01501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมชฟ.1/1นางอรวรรณเจือจารย์6523
3312000-01501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมชฟ.1/2นางอรวรรณเจือจารย์6523
3322000-01501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมชฟ.1/4นางอรวรรณเจือจารย์6523
3332000-01501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมชฟ.1/5นางอรวรรณเจือจารย์6523
3342000-01501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมชฟ.1/7นางอรวรรณเจือจารย์6523
3352000-01501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมชฟ.1/8นางอรวรรณเจือจารย์6523
3362000-01502ประวัติศาสตร์ชาติไทยชถ.1/1นางอรวรรณเจือจารย์6523
3372000-01502ประวัติศาสตร์ชาติไทยชบ.1/1นางอรวรรณเจือจารย์6523
3382000-01502ประวัติศาสตร์ชาติไทยชฟ.2/1นางอรวรรณเจือจารย์6523
3392000-01502ประวัติศาสตร์ชาติไทยชธ.2/1นางอรวรรณเจือจารย์6523
3402000-01502ประวัติศาสตร์ชาติไทยชธ.2/2นางอรวรรณเจือจารย์6523
3412000-01502ประวัติศาสตร์ชาติไทยชธ.2/3นางอรวรรณเจือจารย์6523
3422000-01501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมชธ.2/3นางอรวรรณเจือจารย์6523
3432000-01502ประวัติศาสตร์ชาติไทยชช.2/1นางอรวรรณเจือจารย์6523
3442000-01502ประวัติศาสตร์ชาติไทยชอ.2/1นางอรวรรณเจือจารย์6523
3452000-01502ประวัติศาสตร์ชาติไทยชอ.2/2นางอรวรรณเจือจารย์6523
3462000-01502ประวัติศาสตร์ชาติไทยชฟ.2/5นางอรวรรณเจือจารย์6523
3472000-01501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมชย.1/6นางอรวรรณเจือจารย์6523
3482000-01501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมชฟ.1/3นางอรวรรณเจือจารย์6523
3492000-01501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมชฟ.1/6นางอรวรรณเจือจารย์6523
3502000-01502ประวัติศาสตร์ชาติไทยชฟ.2/2นางอรวรรณเจือจารย์6523
3512000-01501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมชส.2/1นางอรวรรณเจือจารย์6523
3522000-01502ประวัติศาสตร์ชาติไทยชส.2/1นางอรวรรณเจือจารย์6523
3532000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมชก.3/5นางอรวรรณเจือจารย์6523
3543000-1502เศรษฐกิจพอเพียงสอค.2/1นางอรวรรณเจือจารย์6523
3553000-1502เศรษฐกิจพอเพียงสอข.2/3นางอรวรรณเจือจารย์6523
3563000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอผ.1/7นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
3573000-01601การพัฒนาสุขภาพสอค.1/1นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
3583000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอผ.1/5นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
3593000-01601การพัฒนาสุขภาพสอม.1/1นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
3603000-01601การพัฒนาสุขภาพสอก.1/1นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
3613000-01601การพัฒนาสุขภาพสอย.1/3นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
3623000-01601การพัฒนาสุขภาพสอย.1/4นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
3633000-1602การบริหารจัดการสุขภาพเพื่อภาวะผู้นำสอย.2/7นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
3643000-1602การบริหารจัดการสุขภาพเพื่อภาวะผู้นำสอย.2/5นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
3653000-1602การบริหารจัดการสุขภาพเพื่อภาวะผู้นำสอก.2/1นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
3663000-1602การบริหารจัดการสุขภาพเพื่อภาวะผู้นำสอส.2/1นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
3673000-1602การบริหารจัดการสุขภาพเพื่อภาวะผู้นำสอฟ.2/7นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
3683000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอผ.1/9นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
3693000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอก.1/5นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
3703000-01601การพัฒนาสุขภาพสอส.1/1นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
3713000-01601การพัฒนาสุขภาพสอส.1/3นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
3723000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอผ.1/6นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
3733000-01601การพัฒนาสุขภาพสอก.1/2นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
3743000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอส.1/1นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
3753000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอถ.1/1นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
3763000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอถ.1/3นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
3773000-01601การพัฒนาสุขภาพสอย.1/2นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
3783000-1602การบริหารจัดการสุขภาพเพื่อภาวะผู้นำสอย.2/8นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
3793000-1602การบริหารจัดการสุขภาพเพื่อภาวะผู้นำสอย.2/6นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
3803000-1602การบริหารจัดการสุขภาพเพื่อภาวะผู้นำสอก.2/2นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
3813000-1602การบริหารจัดการสุขภาพเพื่อภาวะผู้นำสอฟ.2/8นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
3822000-01603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพชก.2/1นายอุกฤษเหมมี6394
3832000-11001อาชีวอนามัยและความปลอดภัยชอ.2/3นายอุกฤษเหมมี6394
3842000-01603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพชก.2/3นายอุกฤษเหมมี6394
3852000-01603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพชก.2/4นายอุกฤษเหมมี6394
3862000-11001อาชีวอนามัยและความปลอดภัยชอ.2/1นายอุกฤษเหมมี6394
3872000-11001อาชีวอนามัยและความปลอดภัยชร.2/1นายอุกฤษเหมมี6394
3882000-01603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพชก.2/5นายอุกฤษเหมมี6394
3892000-01603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพชก.2/6นายอุกฤษเหมมี6394
3902000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพชช.3/3นายอุกฤษเหมมี6394
3912000-11001อาชีวอนามัยและความปลอดภัยชถ.1/1นายอุกฤษเหมมี6394
3922000-01603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพชก.2/7นายอุกฤษเหมมี6394
3932000-01603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพชทท.1/1นายอุกฤษเหมมี6394
3942000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพชย.3/5นายอุกฤษเหมมี6394
3952000-01603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพชฟ.1/1นายอุกฤษเหมมี6394
3962000-11001อาชีวอนามัยและความปลอดภัยชก.1/5นายอุกฤษเหมมี6394
3972000-01603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพชฟ.1/5นายอุกฤษเหมมี6394
3982000-01603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพชฟ.1/3นายอุกฤษเหมมี6394
3992000-01603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพชฟ.1/7นายอุกฤษเหมมี6394
4002000-01603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพชฟ.1/8นายอุกฤษเหมมี6394
4012000-01603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพชช.1/1นายอุกฤษเหมมี6394
4022000-01603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพชก.2/2นายอุกฤษเหมมี6394
4032000-11001อาชีวอนามัยและความปลอดภัยชอ.2/5นายอุกฤษเหมมี6394
4042000-11001อาชีวอนามัยและความปลอดภัยชอ.2/2นายอุกฤษเหมมี6394
4052000-01603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพชอ.2/7นายอุกฤษเหมมี6394
4062000-01603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพชก.2/8นายอุกฤษเหมมี6394
4072000-01603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพชทท.1/2นายอุกฤษเหมมี6394
4082000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพชย.3/6นายอุกฤษเหมมี6394
4092000-01603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพชฟ.1/2นายอุกฤษเหมมี6394
4102000-11001อาชีวอนามัยและความปลอดภัยชก.1/6นายอุกฤษเหมมี6394
4112000-01603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพชฟ.1/6นายอุกฤษเหมมี6394
4122000-01603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพชฟ.1/4นายอุกฤษเหมมี6394
4132000-11001อาชีวอนามัยและความปลอดภัยชท.2/1นายอุกฤษเหมมี6394
4142000-11001อาชีวอนามัยและความปลอดภัยชส.1/1นายอุกฤษเหมมี6394
4152000-11001อาชีวอนามัยและความปลอดภัยชก.1/3นายอุกฤษเหมมี6394
4162000-11001อาชีวอนามัยและความปลอดภัยชก.1/4นายอุกฤษเหมมี6394
4172000-01603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพชบ.1/1นายอุกฤษเหมมี6394
4182000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่างชฟ.3/6นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
4193000-1203ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงานสอร.2/1นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
4203000-1203ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงานสอห.2/3นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
4212000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่างชฟ.3/2นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
4223000-1203ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงานสอธ.2/3นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
4233000-1203ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงานสอฟ.2/8นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
4243000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอธ.1/4นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
4253000-1203ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงานสอฟ.2/6นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
4263000-1203ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงานสออ.2/4นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
4273000-1203ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงานสอถ.2/1นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
4283000-1203ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงานสอธ.2/4นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
4293000-1203ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงานสทท.2/2นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
4303000-1203ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงานสอฟ.2/10นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
431Home-roomHomeroomสอผ.2/5นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
4323000-1203ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงานสอถ.2/3นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
4333000-1203ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงานสอส.2/1นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
4342000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่างชฟ.3/5นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
4352000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่างชฟ.3/3นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
4362000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่างชฟ.3/4นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
4372000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่างชฟ.3/1นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
4383000-1203ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงานสทท.2/1นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
4393000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอส.1/1นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
4403000-1203ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงานสอท.2/1นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
4413000-1203ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงานสอท.2/3นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
4423000-1203ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงานสอฟ.2/7นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
4433000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอธ.1/3นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
4442000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่างชก.3/5นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
4453000-1203ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงานสอฟ.2/9นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
4463000-1203ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงานสอฟ.2/5นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
4473000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอส.1/3นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
4483000-1203ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงานสออ.2/3นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
4492000-01401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพชอ.1/3นายไพโรจน์นาชัยสิทธิ์5610
4502000-01401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพชย.1/8นายไพโรจน์นาชัยสิทธิ์5610
4512000-01401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพชถ.1/1นายไพโรจน์นาชัยสิทธิ์5610
4522000-01401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพชย.1/3นายไพโรจน์นาชัยสิทธิ์5610
4532000-01401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพชย.1/5นายไพโรจน์นาชัยสิทธิ์5610
4542000-01401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพชย.1/9นายไพโรจน์นาชัยสิทธิ์5610
4552000-01401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพชย.1/10นายไพโรจน์นาชัยสิทธิ์5610
4562000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชอ.2/7นายไพโรจน์นาชัยสิทธิ์5610
4572000-01401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพชทท.1/1นายไพโรจน์นาชัยสิทธิ์5610
4582000-01401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพชทท.1/2นายไพโรจน์นาชัยสิทธิ์5610
4592000-01401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพชบ.2/2นายไพโรจน์นาชัยสิทธิ์5610
4602000-01401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพชช.1/4นายไพโรจน์นาชัยสิทธิ์5610
4612000-01401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพชท.1/1นายไพโรจน์นาชัยสิทธิ์5610
4622000-01401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพชช.1/3นายไพโรจน์นาชัยสิทธิ์5610
4632000-01401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพชย.1/1นายไพโรจน์นาชัยสิทธิ์5610
4642000-01401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพชย.1/2นายไพโรจน์นาชัยสิทธิ์5610
4652000-01401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพชย.1/7นายไพโรจน์นาชัยสิทธิ์5610
4662000-01401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพชธ.1/5นายไพโรจน์นาชัยสิทธิ์5610
4672000-01401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพชช.1/1นายไพโรจน์นาชัยสิทธิ์5610
4682000-01401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพชส.1/1นายไพโรจน์นาชัยสิทธิ์5610
4692000-01401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพชย.1/4นายไพโรจน์นาชัยสิทธิ์5610
4702000-01401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพชย.1/6นายไพโรจน์นาชัยสิทธิ์5610
4712000-01401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพชบ.2/1นายไพโรจน์นาชัยสิทธิ์5610
472Home-roomHomeroomชย.2/10นางกรุณาศรีสถาน5633
4732000-11003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการชช.2/1นางกรุณาศรีสถาน5633
4742000-11003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการชย.2/6นางกรุณาศรีสถาน5633
4752000-11003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการชย.2/10นางกรุณาศรีสถาน5633
4762000-11003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการชก.1/11นางกรุณาศรีสถาน5633
4772000-11003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการชย.1/13นางกรุณาศรีสถาน5633
4782000-11003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการชอ.1/1นางกรุณาศรีสถาน5633
4792000-11003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการชฟ.2/1นางกรุณาศรีสถาน5633
4802000-11003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการชฟ.2/2นางกรุณาศรีสถาน5633
4812000-11003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการชฟ.2/3นางกรุณาศรีสถาน5633
4822000-11003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการชฟ.2/4นางกรุณาศรีสถาน5633
4832001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพชช.3/3นางกรุณาศรีสถาน5633
4842000-11003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการชย.2/5นางกรุณาศรีสถาน5633
4852000-11003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการชย.2/9นางกรุณาศรีสถาน5633
4862000-11003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการชย.2/7นางกรุณาศรีสถาน5633
4872000-11003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการชอ.1/2นางกรุณาศรีสถาน5633
4882000-11003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการชอ.1/3นางกรุณาศรีสถาน5633
4893000-01502ศาสตร์พระราชาสอย.1/1นางสาวคำประเคียนโพธิ์เพชรเล็บ5617
4903000-01502ศาสตร์พระราชาสอย.1/9นางสาวคำประเคียนโพธิ์เพชรเล็บ5617
4913000-01601การพัฒนาสุขภาพสอก.1/3นางสาวคำประเคียนโพธิ์เพชรเล็บ5617
4923000-01601การพัฒนาสุขภาพสอก.1/4นางสาวคำประเคียนโพธิ์เพชรเล็บ5617
4933000-01601การพัฒนาสุขภาพสออ.1/2นางสาวคำประเคียนโพธิ์เพชรเล็บ5617
4942000-01501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมชอ.2/1นางสาวคำประเคียนโพธิ์เพชรเล็บ5617
4953000-1502เศรษฐกิจพอเพียงสออ.2/3นางสาวคำประเคียนโพธิ์เพชรเล็บ5617
4963000-1502เศรษฐกิจพอเพียงสอก.2/1นางสาวคำประเคียนโพธิ์เพชรเล็บ5617
4973000-1502เศรษฐกิจพอเพียงสอก.2/2นางสาวคำประเคียนโพธิ์เพชรเล็บ5617
4983000-01502ศาสตร์พระราชาสอถ.1/1นางสาวคำประเคียนโพธิ์เพชรเล็บ5617
4993000-01502ศาสตร์พระราชาสอถ.1/3นางสาวคำประเคียนโพธิ์เพชรเล็บ5617
5003000-01502ศาสตร์พระราชาสอท.1/1นางสาวคำประเคียนโพธิ์เพชรเล็บ5617
5013000-01502ศาสตร์พระราชาสอท.1/3นางสาวคำประเคียนโพธิ์เพชรเล็บ5617
5023000-01502ศาสตร์พระราชาสอย.1/2นางสาวคำประเคียนโพธิ์เพชรเล็บ5617
503Home-roomHomeRoomสอถ.1/1นางสาวคำประเคียนโพธิ์เพชรเล็บ5617
5042000-01501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมชอ.2/2นางสาวคำประเคียนโพธิ์เพชรเล็บ5617
5052000-01501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมชอ.2/3นางสาวคำประเคียนโพธิ์เพชรเล็บ5617
5062000-01501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมชอ.2/5นางสาวคำประเคียนโพธิ์เพชรเล็บ5617
5073000-1502เศรษฐกิจพอเพียงสออ.2/4นางสาวคำประเคียนโพธิ์เพชรเล็บ5617
5083000-1502เศรษฐกิจพอเพียงสอส.2/1นางสาวคำประเคียนโพธิ์เพชรเล็บ5617
5093000-01601การพัฒนาสุขภาพสออ.1/1นางสาวคำประเคียนโพธิ์เพชรเล็บ5617
5103000-01502ศาสตร์พระราชาสอย.1/3นางสาวคำประเคียนโพธิ์เพชรเล็บ5617
5113000-01502ศาสตร์พระราชาสอย.1/4นางสาวคำประเคียนโพธิ์เพชรเล็บ5617
5122000-01301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตชทท.1/1นางจันทพรกงอินทร์6233
5132000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพอุตสาหกรรมชช.3/3นางจันทพรกงอินทร์6233
5142000-01301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตชย.1/10นางจันทพรกงอินทร์6233
5152000-01301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตชท.1/1นางจันทพรกงอินทร์6233
5162000-01301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตชธ.1/1นางจันทพรกงอินทร์6233
5172000-01301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตชธ.1/2นางจันทพรกงอินทร์6233
5182000-01301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตชก.2/4นางจันทพรกงอินทร์6233
5192000-01301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตชก.2/5นางจันทพรกงอินทร์6233
5202000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพอุตสาหกรรมชอ.3/3นางจันทพรกงอินทร์6233
5212000-01301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตชอ.2/7นางจันทพรกงอินทร์6233
5222000-01301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตชธ.1/5นางจันทพรกงอินทร์6233
5232000-01301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตชทท.1/2นางจันทพรกงอินทร์6233
5242000-01301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตชบ.2/1นางจันทพรกงอินทร์6233
525Home-roomHome Roomชฟ.1/4นางจันทพรกงอินทร์6233
5262000-01301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตชย.1/9นางจันทพรกงอินทร์6233
5272000-01301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตชอ.1/3นางจันทพรกงอินทร์6233
5282000-01301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตชก.2/3นางจันทพรกงอินทร์6233
5292000-01301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตชก.2/6นางจันทพรกงอินทร์6233
5302000-01301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตชช.2/1นางจันทพรกงอินทร์6233
5312000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพอุตสาหกรรมชอ.3/5นางจันทพรกงอินทร์6233
5322000-01301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตชบ.2/2นางจันทพรกงอินทร์6233
5332000-01301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตชฟ.1/4นางสาวชวนิดาประแดงปุย5636
5342000-01301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตชย.1/2นางสาวชวนิดาประแดงปุย5636
5352000-01301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตชย.1/7นางสาวชวนิดาประแดงปุย5636
5362000-01301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตชธ.1/3นางสาวชวนิดาประแดงปุย5636
5372000-01301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตชธ.1/4นางสาวชวนิดาประแดงปุย5636
5382000-01301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตชก.2/7นางสาวชวนิดาประแดงปุย5636
5392000-01301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตชก.2/8นางสาวชวนิดาประแดงปุย5636
5402000-01301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตชย.1/3นางสาวชวนิดาประแดงปุย5636
5412000-01301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตชอ.1/1นางสาวชวนิดาประแดงปุย5636
5422000-01301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตชฟ.1/7นางสาวชวนิดาประแดงปุย5636
5432000-01301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตชฟ.1/3นางสาวชวนิดาประแดงปุย5636
5442000-01301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตชย.1/1นางสาวชวนิดาประแดงปุย5636
5452000-01301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตชย.1/8นางสาวชวนิดาประแดงปุย5636
5462000-01301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตชย.1/5นางสาวชวนิดาประแดงปุย5636
5472000-01301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตชย.1/6นางสาวชวนิดาประแดงปุย5636
5482000-01301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตชย.1/4นางสาวชวนิดาประแดงปุย5636
5492000-01301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตชอ.1/2นางสาวชวนิดาประแดงปุย5636
5502000-01301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตชฟ.1/1นางสาวชวนิดาประแดงปุย5636
5512000-01301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตชฟ.1/2นางสาวชวนิดาประแดงปุย5636
5522000-01301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตชฟ.1/8นางสาวชวนิดาประแดงปุย5636
553Home-roomHome Roomชอ.1/2นางสาวชวนิดาประแดงปุย5636
5543000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสทท.1/2นางญาดาสัยงาม5600
5553000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสอฟ.1/11นางญาดาสัยงาม5600
5563000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสอฟ.1/13นางญาดาสัยงาม5600
5573000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสอธ.1/3นางญาดาสัยงาม5600
5583000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสอธ.1/4นางญาดาสัยงาม5600
5593000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสอผ.1/3นางญาดาสัยงาม5600
5603000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสอผ.1/4นางญาดาสัยงาม5600
5613000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสอร.1/1นางญาดาสัยงาม5600
5623000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสอส.1/1นางญาดาสัยงาม5600
5633000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสอก.1/5นางญาดาสัยงาม5600
5643000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสอผ.1/7นางญาดาสัยงาม5600
5653000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสทท.1/1นางญาดาสัยงาม5600
5663000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสอฟ.1/12นางญาดาสัยงาม5600
5673000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสอธ.1/1นางญาดาสัยงาม5600
5683000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสอร.1/3นางญาดาสัยงาม5600
5693000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสอผ.1/9นางญาดาสัยงาม5600
5703000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสอถ.1/1นางญาดาสัยงาม5600
5713000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสอถ.1/3นางญาดาสัยงาม5600
5722000-01201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงชฟ.1/6นางณัทกาญจน์ภูมิธนสวัสดิ์ 5615
5732000-01201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงชย.1/10นางณัทกาญจน์ภูมิธนสวัสดิ์ 5615
5742000-01201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงชย.1/3นางณัทกาญจน์ภูมิธนสวัสดิ์ 5615
5752000-01201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงชก.1/7นางณัทกาญจน์ภูมิธนสวัสดิ์ 5615
5762000-01201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงชก.1/5นางณัทกาญจน์ภูมิธนสวัสดิ์ 5615
5772000-01201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงชย.1/7นางณัทกาญจน์ภูมิธนสวัสดิ์ 5615
5782000-01201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงชย.1/1นางณัทกาญจน์ภูมิธนสวัสดิ์ 5615
5792000-01201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงชถ.1/1นางณัทกาญจน์ภูมิธนสวัสดิ์ 5615
5802000-01201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงชอ.1/2นางณัทกาญจน์ภูมิธนสวัสดิ์ 5615
5812000-01205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการชส.2/1นางณัทกาญจน์ภูมิธนสวัสดิ์ 5615
5822000-01205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการชย.2/4นางณัทกาญจน์ภูมิธนสวัสดิ์ 5615
5832000-01201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงชฟ.1/4นางณัทกาญจน์ภูมิธนสวัสดิ์ 5615
5842000-01205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการชบ.2/2นางณัทกาญจน์ภูมิธนสวัสดิ์ 5615
585Home-roomHome Roomชย.1/4นางณัทกาญจน์ภูมิธนสวัสดิ์ 5615
5862000-01201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงชฟ.1/5นางณัทกาญจน์ภูมิธนสวัสดิ์ 5615
5872000-01201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงชย.1/9นางณัทกาญจน์ภูมิธนสวัสดิ์ 5615
5882000-01201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงชอ.1/1นางณัทกาญจน์ภูมิธนสวัสดิ์ 5615
5892000-01201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงชย.1/4นางณัทกาญจน์ภูมิธนสวัสดิ์ 5615
5902000-01201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงชก.1/8นางณัทกาญจน์ภูมิธนสวัสดิ์ 5615
5912000-01201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงชก.1/6นางณัทกาญจน์ภูมิธนสวัสดิ์ 5615
5922000-01201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงชย.1/8นางณัทกาญจน์ภูมิธนสวัสดิ์ 5615
5932000-01201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงชย.1/2นางณัทกาญจน์ภูมิธนสวัสดิ์ 5615
5942000-01201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงชธ.1/5นางณัทกาญจน์ภูมิธนสวัสดิ์ 5615
5952000-01205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการชร.2/1นางณัทกาญจน์ภูมิธนสวัสดิ์ 5615
5962000-01205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการชย.2/3นางณัทกาญจน์ภูมิธนสวัสดิ์ 5615
5972000-01201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงชฟ.1/3นางณัทกาญจน์ภูมิธนสวัสดิ์ 5615
5982000-01205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการชบ.2/1นางณัทกาญจน์ภูมิธนสวัสดิ์ 5615
5992000-01206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ตชฟ.2/5นางทองสุขลีลาด5977
6003000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์สอย.2/5นางทองสุขลีลาด5977
6013000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์สอส.2/3นางทองสุขลีลาด5977
6022000-01206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ตชฟ.2/2นางทองสุขลีลาด5977
6033000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอร.1/3นางทองสุขลีลาด5977
6043000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์สอย.2/7นางทองสุขลีลาด5977
6053000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์สอผ.2/5นางทองสุขลีลาด5977
6063000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอค.1/1นางทองสุขลีลาด5977
6073000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์สอผ.2/3นางทองสุขลีลาด5977
6083000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์สอก.2/4นางทองสุขลีลาด5977
6093000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์สอผ.2/10นางทองสุขลีลาด5977
6103000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอท.1/3นางทองสุขลีลาด5977
6112000-01206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ตชฟ.2/3นางทองสุขลีลาด5977
6122000-01206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ตชฟ.2/6นางทองสุขลีลาด5977
6133000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์สอย.2/6นางทองสุขลีลาด5977
6142000-01206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ตชฟ.2/1นางทองสุขลีลาด5977
6153000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอร.1/1นางทองสุขลีลาด5977
6163000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์สอก.2/3นางทองสุขลีลาด5977
6173000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์สอย.2/8นางทองสุขลีลาด5977
6183000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์สอผ.2/6นางทองสุขลีลาด5977
6193000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์สอค.2/1นางทองสุขลีลาด5977
6203000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์สอผ.2/4นางทองสุขลีลาด5977
6213000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์สอผ.2/9นางทองสุขลีลาด5977
6223000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอท.1/1นางทองสุขลีลาด5977
6233000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์สอข.2/3นางทองสุขลีลาด5977
6242000-01206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ตชฟ.2/4นางทองสุขลีลาด5977
6253000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอย.1/3นางนภัสสรหินเธาว์6361
6263000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอม.1/1นางนภัสสรหินเธาว์6361
6273000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอห.1/1นางนภัสสรหินเธาว์6361
6283000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอย.1/2นางนภัสสรหินเธาว์6361
6293000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอย.1/9นางนภัสสรหินเธาว์6361
6303000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอผ.1/9นางนภัสสรหินเธาว์6361
631Home-roomHomeRoomสอผ.1/6นางนภัสสรหินเธาว์6361
6323000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอก.1/5นางนภัสสรหินเธาว์6361
6332000-1203ภาษาอังกฤษฟังพูด 1ชช.3/3นางนภัสสรหินเธาว์6361
6343000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอย.1/6นางนภัสสรหินเธาว์6361
6353000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอย.1/4นางนภัสสรหินเธาว์6361
6363000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสออ.1/1นางนภัสสรหินเธาว์6361
6373000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสออ.1/2นางนภัสสรหินเธาว์6361
6383000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสออ.1/3นางนภัสสรหินเธาว์6361
6393000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอย.1/7นางนภัสสรหินเธาว์6361
6403000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอย.1/8นางนภัสสรหินเธาว์6361
6413000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอย.1/5นางนภัสสรหินเธาว์6361
6422000-01201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงชทท.1/2นางสาวนิรัชรินทร์สีหานู6613
6432000-01205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการชฟ.2/6นางสาวนิรัชรินทร์สีหานู6613
6442000-01201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงชก.1/4นางสาวนิรัชรินทร์สีหานู6613
6452000-01201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงชก.1/2นางสาวนิรัชรินทร์สีหานู6613
6462000-01205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการชก.2/3นางสาวนิรัชรินทร์สีหานู6613
6472000-01201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงชร.1/1นางสาวนิรัชรินทร์สีหานู6613
6482000-01205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการชย.2/7นางสาวนิรัชรินทร์สีหานู6613
6492000-01201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงชก.1/9นางสาวนิรัชรินทร์สีหานู6613
6502000-01201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงชฟ.1/8นางสาวนิรัชรินทร์สีหานู6613
6512000-01201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงชบ.1/1นางสาวนิรัชรินทร์สีหานู6613
6522000-01201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงชย.1/5นางสาวนิรัชรินทร์สีหานู6613
6532000-01201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงชธ.1/2นางสาวนิรัชรินทร์สีหานู6613
6542000-01201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงชอ.1/7นางสาวนิรัชรินทร์สีหานู6613
6552000-01201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงชช.1/3นางสาวนิรัชรินทร์สีหานู6613
6562000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชช.2/3นางสาวนิรัชรินทร์สีหานู6613
6572000-01201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงชทท.1/1นางสาวนิรัชรินทร์สีหานู6613
6582000-01205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการชฟ.2/5นางสาวนิรัชรินทร์สีหานู6613
6592000-01201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงชก.1/3นางสาวนิรัชรินทร์สีหานู6613
6602000-01201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงชก.1/1นางสาวนิรัชรินทร์สีหานู6613
6612000-01205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการชก.2/4นางสาวนิรัชรินทร์สีหานู6613
6622000-01201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงชส.1/1นางสาวนิรัชรินทร์สีหานู6613
6632000-01201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงชอ.1/3นางสาวนิรัชรินทร์สีหานู6613
6642000-01201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงชท.1/1นางสาวนิรัชรินทร์สีหานู6613
6652000-01201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงชย.1/11นางสาวนิรัชรินทร์สีหานู6613
6662000-01201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงชฟ.1/7นางสาวนิรัชรินทร์สีหานู6613
6672000-01201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงชช.1/1นางสาวนิรัชรินทร์สีหานู6613
6682000-01201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงชย.1/6นางสาวนิรัชรินทร์สีหานู6613
6692000-01201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงชธ.1/1นางสาวนิรัชรินทร์สีหานู6613
6702000-01201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงชอ.1/8นางสาวนิรัชรินทร์สีหานู6613
6712000-01201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงชช.1/4นางสาวนิรัชรินทร์สีหานู6613
6722000-01101ภาษาไทยพื้นฐานชก.1/6นางสาวนิภาพรแกลา6267
6732000-01101ภาษาไทยพื้นฐานชย.1/5นางสาวนิภาพรแกลา6267
6742000-01101ภาษาไทยพื้นฐานชย.1/6นางสาวนิภาพรแกลา6267
6752000-01101ภาษาไทยพื้นฐานชย.1/3นางสาวนิภาพรแกลา6267
6762000-01101ภาษาไทยพื้นฐานชย.1/9นางสาวนิภาพรแกลา6267
6772000-01101ภาษาไทยพื้นฐานชก.1/7นางสาวนิภาพรแกลา6267
6782000-01101ภาษาไทยพื้นฐานชช.1/1นางสาวนิภาพรแกลา6267
6792000-01101ภาษาไทยพื้นฐานชบ.1/1นางสาวนิภาพรแกลา6267
6802000-01101ภาษาไทยพื้นฐานชย.1/1นางสาวนิภาพรแกลา6267
6812000-01101ภาษาไทยพื้นฐานชอ.1/2นางสาวนิภาพรแกลา6267
6822000-01101ภาษาไทยพื้นฐานชฟ.1/6นางสาวนิภาพรแกลา6267
6832000-01101ภาษาไทยพื้นฐานชฟ.1/3นางสาวนิภาพรแกลา6267
6842000-01101ภาษาไทยพื้นฐานชฟ.1/8นางสาวนิภาพรแกลา6267
6852000-01101ภาษาไทยพื้นฐานชฟ.1/2นางสาวนิภาพรแกลา6267
6862000-01101ภาษาไทยพื้นฐานชฟ.1/7นางสาวนิภาพรแกลา6267
6872000-01101ภาษาไทยพื้นฐานชก.1/5นางสาวนิภาพรแกลา6267
6883000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสอผ.1/1นางสาวนิภาพรแกลา6267
6892000-01101ภาษาไทยพื้นฐานชย.1/7นางสาวนิภาพรแกลา6267
6902000-01101ภาษาไทยพื้นฐานชย.1/8นางสาวนิภาพรแกลา6267
6913000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพสอห.2/3นางสาวนิภาพรแกลา6267
6922000-01101ภาษาไทยพื้นฐานชย.1/4นางสาวนิภาพรแกลา6267
6932000-01101ภาษาไทยพื้นฐานชย.1/10นางสาวนิภาพรแกลา6267
6942000-01101ภาษาไทยพื้นฐานชก.1/8นางสาวนิภาพรแกลา6267
6952000-01101ภาษาไทยพื้นฐานชย.1/2นางสาวนิภาพรแกลา6267
6962000-01101ภาษาไทยพื้นฐานชอ.1/1นางสาวนิภาพรแกลา6267
6972000-01101ภาษาไทยพื้นฐานชฟ.1/5นางสาวนิภาพรแกลา6267
6982000-01101ภาษาไทยพื้นฐานชฟ.1/4นางสาวนิภาพรแกลา6267
6992000-01101ภาษาไทยพื้นฐานชฟ.1/1นางสาวนิภาพรแกลา6267
แผนกวิชาช่างยนต์
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
1Home-roomHomeRoomสอย.1/1นายแสงชัยคงสมบัติ6347
23010-12101งานระบบเครื่องยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์สอย.1/2นายแสงชัยคงสมบัติ6347
33010-12101งานระบบเครื่องยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์สอย.1/3นายแสงชัยคงสมบัติ6347
43010-12101งานระบบเครื่องยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์สอย.1/9นายแสงชัยคงสมบัติ6347
53010-10003งานเครื่องล่างและส่งกำลังรถยนต์เบื้องต้นสอย.1/6นายแสงชัยคงสมบัติ6347
6Home-roomHomeRoomสอย.1/2นายแสงชัยคงสมบัติ6347
73000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สอย.1/1นายแสงชัยคงสมบัติ6347
83000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สอย.1/2นายแสงชัยคงสมบัติ6347
93010-12101งานระบบเครื่องยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์สอย.1/1นายแสงชัยคงสมบัติ6347
103010-12101งานระบบเครื่องยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์สอย.1/4นายแสงชัยคงสมบัติ6347
113010-10003งานเครื่องล่างและส่งกำลังรถยนต์เบื้องต้นสอย.1/5นายแสงชัยคงสมบัติ6347
122010-12001งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนชย.1/11นายเอกสิทธิ์ด้วงนิล6339
132010-12001งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนชย.1/1นายเอกสิทธิ์ด้วงนิล6339
142010-12001งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนชย.1/2นายเอกสิทธิ์ด้วงนิล6339
152010-12001งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนชย.1/3นายเอกสิทธิ์ด้วงนิล6339
162010-12001งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนชย.1/4นายเอกสิทธิ์ด้วงนิล6339
17Home-roomHome roomสอย.2/5นายภานุวัฒน์นิลศรี5507
183010-10004งานไฟฟ้ารถยนต์เบื้องต้นสอย.1/7นายภานุวัฒน์นิลศรี5507
193010-10004งานไฟฟ้ารถยนต์เบื้องต้นสอย.1/6นายภานุวัฒน์นิลศรี5507
203000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอย.2/6นายภานุวัฒน์นิลศรี5507
213010-12102งานไฟฟ้ายานยนต์สอย.1/1นายภานุวัฒน์นิลศรี5507
223010-12102งานไฟฟ้ายานยนต์สอย.1/3นายภานุวัฒน์นิลศรี5507
23Home-roomHome roomสอย.2/6นายภานุวัฒน์นิลศรี5507
243010-10004งานไฟฟ้ารถยนต์เบื้องต้นสอย.1/8นายภานุวัฒน์นิลศรี5507
253010-10004งานไฟฟ้ารถยนต์เบื้องต้นสอย.1/5นายภานุวัฒน์นิลศรี5507
263000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอย.2/5นายภานุวัฒน์นิลศรี5507
273010-12102งานไฟฟ้ายานยนต์สอย.1/2นายภานุวัฒน์นิลศรี5507
283010-12102งานไฟฟ้ายานยนต์สอย.1/4นายภานุวัฒน์นิลศรี5507
293100-0125การจัดการความปลอดภัยสอย.2/5นายวัชพลจำปานา6040
303100-0125การจัดการความปลอดภัยสอย.2/6นายวัชพลจำปานา6040
312010-19006งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกลชย.1/9นายวัชพลจำปานา6040
322010-19006งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกลชย.1/10นายวัชพลจำปานา6040
332010-12003งานเครื่องล่างรถยนต์ชย.2/1นายวัชพลจำปานา6040
342010-12003งานเครื่องล่างรถยนต์ชย.2/2นายวัชพลจำปานา6040
35Home-roomHome Roomชย.1/10นายวัชพลจำปานา6040
363101-2001งานส่งถ่ายกำลังสอย.2/8นายวัชพลจำปานา6040
372010-12003งานเครื่องล่างรถยนต์ชย.2/3นายวัชพลจำปานา6040
382000-02001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1ชย.1/9นายวัชพลจำปานา6040
39Home-roomHome Roomชย.1/9นายวัชพลจำปานา6040
402000-02001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1ชย.1/10นายวัชพลจำปานา6040
412010-12003งานเครื่องล่างรถยนต์ชย.2/4นายวัชพลจำปานา6040
42Home-roomHomeroomชย.2/2นายวิทยากองจันทร์5486
432000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1ชย.2/2นายวิทยากองจันทร์5486
442010-12102งานจักรยานยนต์ชย.2/6นายวิทยากองจันทร์5486
452010-12102งานจักรยานยนต์ชย.2/7นายวิทยากองจันทร์5486
462010-12102งานจักรยานยนต์ชย.2/10นายวิทยากองจันทร์5486
472101-8001ฝึกงานชย.3/1นายวิทยากองจันทร์5486
482101-8001ฝึกงานชย.3/2นายวิทยากองจันทร์5486
492101-8001ฝึกงานชย.3/4นายวิทยากองจันทร์5486
502101-8001ฝึกงานชย.3/3นายวิทยากองจันทร์5486
51Home-roomHomeroomชย.2/1นายวิทยากองจันทร์5486
522000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1ชย.2/1นายวิทยากองจันทร์5486
532010-12102งานจักรยานยนต์ชย.2/5นายวิทยากองจันทร์5486
542010-12102งานจักรยานยนต์ชย.2/9นายวิทยากองจันทร์5486
552000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3ชย.3/1นายวิทยากองจันทร์5486
562000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3ชย.3/2นายวิทยากองจันทร์5486
572000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3ชย.3/4นายวิทยากองจันทร์5486
582000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3ชย.3/3นายวิทยากองจันทร์5486
593010-10003งานเครื่องล่างและส่งกำลังรถยนต์เบื้องต้นสอย.1/8นายหิรัญสาราษฎร์6039
602000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1ชย.2/7นายหิรัญสาราษฎร์6039
612010-12004งานส่งกำลังรถยนต์ชย.1/5นายหิรัญสาราษฎร์6039
622010-12004งานส่งกำลังรถยนต์ชย.1/6นายหิรัญสาราษฎร์6039
632010-12004งานส่งกำลังรถยนต์ชย.1/7นายหิรัญสาราษฎร์6039
642010-12004งานส่งกำลังรถยนต์ชย.1/10นายหิรัญสาราษฎร์6039
652010-12110งานประดับยนต์ชย.2/7นายหิรัญสาราษฎร์6039
662010-12106งานบำรุงรักษารถยนต์ชย.2/4นายหิรัญสาราษฎร์6039
67Home-roomHomeroomชย.2/7นายหิรัญสาราษฎร์6039
683010-10003งานเครื่องล่างและส่งกำลังรถยนต์เบื้องต้นสอย.1/7นายหิรัญสาราษฎร์6039
692010-12004งานส่งกำลังรถยนต์ชย.1/8นายหิรัญสาราษฎร์6039
702010-12004งานส่งกำลังรถยนต์ชย.1/9นายหิรัญสาราษฎร์6039
712010-12106งานบำรุงรักษารถยนต์ชย.2/3นายหิรัญสาราษฎร์6039
722101-5106ปฏิบัติงานยานยนต์ 6ชย.3/7นายสถานประกอบการช่างยนต์6203
733000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอย.2/2นายสถานประกอบการช่างยนต์6203
743101-8001ฝึกงานสอย.2/1นายสถานประกอบการช่างยนต์6203
753101-8001ฝึกงานสอย.2/3นายสถานประกอบการช่างยนต์6203
763000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอย.2/9นายสถานประกอบการช่างยนต์6203
772101-5106ปฏิบัติงานยานยนต์ 6ชย.3/8นายสถานประกอบการช่างยนต์6203
783000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอย.2/1นายสถานประกอบการช่างยนต์6203
793101-8001ฝึกงานสอย.2/2นายสถานประกอบการช่างยนต์6203
803000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอย.2/3นายสถานประกอบการช่างยนต์6203
813000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอย.2/10นายสถานประกอบการช่างยนต์6203
823101-8001ฝึกงานสอย.2/9นายสถานประกอบการ 4ช่างยนต์6607
833101-5102งานเทคนิคยานยนต์ 2สอย.2/9นายสถานประกอบการ 4ช่างยนต์6607
843101-5101งานเทคนิคยานยนต์ 1สอย.2/10นายสถานประกอบการ 4ช่างยนต์6607
853101-5101งานเทคนิคยานยนต์ 1สอย.2/9นายสถานประกอบการ 4ช่างยนต์6607
863101-8001ฝึกงานสอย.2/10นายสถานประกอบการ 4ช่างยนต์6607
873101-5102งานเทคนิคยานยนต์ 2สอย.2/10นายสถานประกอบการ 4ช่างยนต์6607
882101-5105ปฏิบัติงานยานยนต์ 5ชย.3/7นายสถานประกอบการ2ช่างยนต์6391
892101-8001ฝึกงานชย.3/7นายสถานประกอบการ2ช่างยนต์6391
902000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3ชย.3/8นายสถานประกอบการ2ช่างยนต์6391
912101-5106ปฏิบัติงานยานยนต์ 6ชย.3/7นายสถานประกอบการ2ช่างยนต์6391
922000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3ชย.3/7นายสถานประกอบการ2ช่างยนต์6391
932101-5105ปฏิบัติงานยานยนต์ 5ชย.3/8นายสถานประกอบการ2ช่างยนต์6391
942101-5106ปฏิบัติงานยานยนต์ 6ชย.3/8นายสถานประกอบการ2ช่างยนต์6391
952101-8001ฝึกงานชย.3/8นายสถานประกอบการ2ช่างยนต์6391
962101-8001ฝึกงานชย.3/1นายสถานประกอบการ3ช่างยนต์6393
972101-8001ฝึกงานชย.3/2นายสถานประกอบการ3ช่างยนต์6393
982000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3ชย.3/2นายสถานประกอบการ3ช่างยนต์6393
992101-8001ฝึกงานชย.3/3นายสถานประกอบการ3ช่างยนต์6393
1002000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3ชย.3/3นายสถานประกอบการ3ช่างยนต์6393
1012000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3ชย.3/4นายสถานประกอบการ3ช่างยนต์6393
1022101-8001ฝึกงานชย.3/7นายสถานประกอบการ3ช่างยนต์6393
1032000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3ชย.3/1นายสถานประกอบการ3ช่างยนต์6393
1042101-8001ฝึกงานชย.3/4นายสถานประกอบการ3ช่างยนต์6393
105Home-roomHomeroomชย.2/4นายสุรเชษฐ์ชูศรี5976
106Home-roomHomeRoomสอย.1/5นายสุรเชษฐ์ประทุมโคตร5729
107Home-roomHomeRoomสอย.1/6นายสุรเชษฐ์ประทุมโคตร5729
1082000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1ชย.2/3นายสุรเชษฐ์ชูศรี5976
1093101-2112งานปรับอากาศยานยนต์สอย.2/5นายสุรเชษฐ์ชูศรี5976
1103101-2001งานส่งถ่ายกำลังสอย.2/6นายสุรเชษฐ์ประทุมโคตร5729
1113101-2112งานปรับอากาศยานยนต์สอย.2/8นายสุรเชษฐ์ชูศรี5976
1123101-8001ฝึกงานสอย.2/1นายสุรเชษฐ์ชูศรี5976
1133101-8001ฝึกงานสอย.2/2นายสุรเชษฐ์ชูศรี5976
1143000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอย.2/3นายสุรเชษฐ์ชูศรี5976
1153101-8001ฝึกงานสอย.2/9นายสุรเชษฐ์ชูศรี5976
1163000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอย.2/10นายสุรเชษฐ์ชูศรี5976
1173101-2005งานทดลองเครื่องกลสอย.2/8นายสุรเชษฐ์ประทุมโคตร5729
1183010-12001กลศาสตร์ของไหลในงานเครื่องกลสอย.1/1นายสุรเชษฐ์ประทุมโคตร5729
1193010-12001กลศาสตร์ของไหลในงานเครื่องกลสอย.1/2นายสุรเชษฐ์ประทุมโคตร5729
1203010-00101กลศาสตร์วิศวกรรมสอย.1/3นายสุรเชษฐ์ประทุมโคตร5729
1213010-12001กลศาสตร์ของไหลในงานเครื่องกลสอย.1/3นายสุรเชษฐ์ประทุมโคตร5729
1223010-00101กลศาสตร์วิศวกรรมสอย.1/4นายสุรเชษฐ์ประทุมโคตร5729
1233000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สอย.1/6นายสุรเชษฐ์ประทุมโคตร5729
124Home-roomHomeroomชย.2/3นายสุรเชษฐ์ชูศรี5976
1253010-10002งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซลเบื้องต้นสอย.1/8นายสุรเชษฐ์ประทุมโคตร5729
1263010-00101กลศาสตร์วิศวกรรมสอย.1/9นายสุรเชษฐ์ประทุมโคตร5729
1272000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1ชย.2/4นายสุรเชษฐ์ชูศรี5976
1283101-2001งานส่งถ่ายกำลังสอย.2/5นายสุรเชษฐ์ประทุมโคตร5729
1293101-2112งานปรับอากาศยานยนต์สอย.2/6นายสุรเชษฐ์ชูศรี5976
1303101-2112งานปรับอากาศยานยนต์สอย.2/7นายสุรเชษฐ์ชูศรี5976
1313000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอย.2/1นายสุรเชษฐ์ชูศรี5976
1323000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอย.2/2นายสุรเชษฐ์ชูศรี5976
1333101-8001ฝึกงานสอย.2/3นายสุรเชษฐ์ชูศรี5976
1343000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอย.2/9นายสุรเชษฐ์ชูศรี5976
1353101-8001ฝึกงานสอย.2/10นายสุรเชษฐ์ชูศรี5976
1363101-2005งานทดลองเครื่องกลสอย.2/5นายสุรเชษฐ์ประทุมโคตร5729
1373101-2005งานทดลองเครื่องกลสอย.2/6นายสุรเชษฐ์ประทุมโคตร5729
1383101-2005งานทดลองเครื่องกลสอย.2/7นายสุรเชษฐ์ประทุมโคตร5729
1393010-12001กลศาสตร์ของไหลในงานเครื่องกลสอย.1/9นายสุรเชษฐ์ประทุมโคตร5729
1403010-12001กลศาสตร์ของไหลในงานเครื่องกลสอย.1/4นายสุรเชษฐ์ประทุมโคตร5729
1413000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สอย.1/5นายสุรเชษฐ์ประทุมโคตร5729
142Home-roomHome Roomชย.1/8นายสุริยาเหล่ามาลา6037
1432010-12101งานเครื่องยนต์เล็กชย.2/1นายสุริยาเหล่ามาลา6037
1442010-12101งานเครื่องยนต์เล็กชย.2/3นายสุริยาเหล่ามาลา6037
1452010-12101งานเครื่องยนต์เล็กชย.2/4นายสุริยาเหล่ามาลา6037
146Home-roomHome Roomชย.1/7นายสุริยาเหล่ามาลา6037
1472000-02001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1ชย.1/7นายสุริยาเหล่ามาลา6037
1482000-02001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1ชย.1/8นายสุริยาเหล่ามาลา6037
1492101-2004งานเครื่องล่างรถยนต์ชย.3/9นายสุริยาเหล่ามาลา6037
1502010-12101งานเครื่องยนต์เล็กชย.2/2นายสุริยาเหล่ามาลา6037
1513101-2001งานส่งถ่ายกำลังสอย.2/8นายสุวัฒน์จันทร์งาม6038
1522010-12008งานขับรถยนต์ชย.2/9นายสุวัฒน์จันทร์งาม6038
1532010-12008งานขับรถยนต์ชย.2/6นายสุวัฒน์จันทร์งาม6038
1542010-19004งานซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้นชย.2/4นายสุวัฒน์จันทร์งาม6038
1553101-2001งานส่งถ่ายกำลังสอย.2/7นายสุวัฒน์จันทร์งาม6038
1563100-0125การจัดการความปลอดภัยสอย.2/8นายสุวัฒน์จันทร์งาม6038
1572101-2105การขับรถยนต์ชย.3/6นายสุวัฒน์จันทร์งาม6038
1582010-12008งานขับรถยนต์ชย.2/10นายสุวัฒน์จันทร์งาม6038
1592010-12102งานจักรยานยนต์ชย.2/6นายสุวัฒน์จันทร์งาม6038
1602010-12102งานจักรยานยนต์ชย.2/10นายสุวัฒน์จันทร์งาม6038
161Home-roomHome Roomชย.1/3นายอุทัยแหลมฉลาด5499
1622010-12002งานเครื่องยนต์ดีเซลชย.1/2นายอุทัยแหลมฉลาด5499
1632000-02001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1ชย.1/3นายอุทัยแหลมฉลาด5499
1642010-12106งานบำรุงรักษารถยนต์ชย.2/1นายอุทัยแหลมฉลาด5499
1652010-12002งานเครื่องยนต์ดีเซลชย.1/11นายอุทัยแหลมฉลาด5499
1662010-12002งานเครื่องยนต์ดีเซลชย.1/1นายอุทัยแหลมฉลาด5499
1672010-12002งานเครื่องยนต์ดีเซลชย.1/4นายอุทัยแหลมฉลาด5499
1682000-02001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1ชย.1/4นายอุทัยแหลมฉลาด5499
1692010-12106งานบำรุงรักษารถยนต์ชย.2/2นายอุทัยแหลมฉลาด5499
170Home-roomHomeRoomสอย.1/8นายกฤษฎา อบมา6554
1713100-0125การจัดการความปลอดภัยสอย.2/6นายกฤษฎา อบมา6554
1723000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สอย.1/7นายกฤษฎา อบมา6554
1732010-12008งานขับรถยนต์ชย.2/10นายกฤษฎา อบมา6554
1742010-12110งานประดับยนต์ชย.2/3นายกฤษฎา อบมา6554
1752010-12110งานประดับยนต์ชย.2/5นายกฤษฎา อบมา6554
1762010-12110งานประดับยนต์ชย.2/6นายกฤษฎา อบมา6554
1772010-12110งานประดับยนต์ชย.2/9นายกฤษฎา อบมา6554
1782010-12110งานประดับยนต์ชย.2/10นายกฤษฎา อบมา6554
1792010-12110งานประดับยนต์ชย.2/4นายกฤษฎา อบมา6554
180Home-roomHomeRoomสอย.1/7นายกฤษฎา อบมา6554
1813000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สอย.1/8นายกฤษฎา อบมา6554
1822010-12110งานประดับยนต์ชย.2/1นายกฤษฎา อบมา6554
1832010-12110งานประดับยนต์ชย.2/2นายกฤษฎา อบมา6554
1842010-12006เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่นชย.1/1นายคเชนทร์มิ่งโอโล6561
1853000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สอย.1/4นายคเชนทร์มิ่งโอโล6561
1863010-10002งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซลเบื้องต้นสอย.1/6นายคเชนทร์มิ่งโอโล6561
1873010-10001งานวัดละเอียดช่างยนต์สอย.1/6นายคเชนทร์มิ่งโอโล6561
1882101-2105การขับรถยนต์ชย.3/6นายคเชนทร์มิ่งโอโล6561
1892101-2003งานส่งกำลังรถยนต์ชย.3/9นายคเชนทร์มิ่งโอโล6561
1902010-19006งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกลชย.1/5นายคเชนทร์มิ่งโอโล6561
1912010-19006งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกลชย.1/6นายคเชนทร์มิ่งโอโล6561
1922010-12006เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่นชย.1/2นายคเชนทร์มิ่งโอโล6561
193Home-roomHomeRoomสอย.1/3นายคเชนทร์มิ่งโอโล6561
194Home-roomHomeRoomสอย.1/4นายคเชนทร์มิ่งโอโล6561
1953000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สอย.1/3นายคเชนทร์มิ่งโอโล6561
1963010-10001งานวัดละเอียดช่างยนต์สอย.1/8นายคเชนทร์มิ่งโอโล6561
1972010-12001งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนชย.1/4นายคเชนทร์มิ่งโอโล6561
1982101-2105การขับรถยนต์ชย.3/5นายคเชนทร์มิ่งโอโล6561
1993101-2001งานส่งถ่ายกำลังสอย.2/6นายคเชนทร์มิ่งโอโล6561
200Home-roomHomeroomชย.3/5นายคณินทองดี6275
2013100-0125การจัดการความปลอดภัยสอย.2/8นายคณินทองดี6275
2022010-19006งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกลชย.1/6นายคณินทองดี6275
2032000-02001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1ชย.1/1นายคณินทองดี6275
2042000-02001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1ชย.1/2นายคณินทองดี6275
2052010-12002งานเครื่องยนต์ดีเซลชย.1/3นายคณินทองดี6275
2062010-12002งานเครื่องยนต์ดีเซลชย.1/4นายคณินทองดี6275
2072010-19006งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกลชย.1/8นายคณินทองดี6275
2082010-19004งานซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้นชย.2/2นายคณินทองดี6275
209Home-roomHomeroomชย.3/6นายคณินทองดี6275
2103100-0125การจัดการความปลอดภัยสอย.2/7นายคณินทองดี6275
2112010-12002งานเครื่องยนต์ดีเซลชย.1/13นายคณินทองดี6275
2122010-19006งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกลชย.1/7นายคณินทองดี6275
2132010-12106งานบำรุงรักษารถยนต์ชย.2/2นายคณินทองดี6275
2143010-10003งานเครื่องล่างและส่งกำลังรถยนต์เบื้องต้นสอย.1/6นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
2152000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1ชย.2/6นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
2163010-00101กลศาสตร์วิศวกรรมสอย.1/2นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
2172010-12107คณิตศาสตร์ช่างยนต์ชย.1/8นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
2182010-12107คณิตศาสตร์ช่างยนต์ชย.1/7นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
2192010-12001งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนชย.2/11นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
2202010-12008งานขับรถยนต์ชย.2/7นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
2212010-12107คณิตศาสตร์ช่างยนต์ชย.1/9นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
2222010-12107คณิตศาสตร์ช่างยนต์ชย.1/10นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
2232010-12006เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่นชย.1/11นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
224Home-roomHomeroomชย.2/5นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
2252000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1ชย.2/5นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
2263010-00101กลศาสตร์วิศวกรรมสอย.1/1นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
2272010-12007กลศาสตร์เครื่องกลชย.2/11นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
2282101-2107คณิตศาสตร์ยานยนต์ชย.3/9นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
2292010-12107คณิตศาสตร์ช่างยนต์ชย.1/5นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
2302010-12107คณิตศาสตร์ช่างยนต์ชย.1/6นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
2312010-12006เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่นชย.1/3นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
2322010-12006เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่นชย.1/4นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
2332010-19004งานซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้นชย.2/2นายธนานุวัชถาวิเศษ6584
2342010-19004งานซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้นชย.2/4นายธนานุวัชถาวิเศษ6584
235Home-roomHome Roomชย.1/1นายธนานุวัชถาวิเศษ6584
236Home-roomHome Roomชย.1/2นายธนานุวัชถาวิเศษ6584
2372010-12103งานอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์เบื้องต้นชย.2/1นายธนานุวัชถาวิเศษ6584
2382010-12103งานอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์เบื้องต้นชย.2/2นายธนานุวัชถาวิเศษ6584
2392010-19004งานซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้นชย.2/1นายธนานุวัชถาวิเศษ6584
2402010-19004งานซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้นชย.2/3นายธนานุวัชถาวิเศษ6584
2412010-12008งานขับรถยนต์ชย.2/5นายธนานุวัชถาวิเศษ6584
2422101-2003งานส่งกำลังรถยนต์ชย.3/6นายธนานุวัชถาวิเศษ6584
2432010-12008งานขับรถยนต์ชย.2/6นายธนานุวัชถาวิเศษ6584
2442010-12103งานอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์เบื้องต้นชย.2/5นายธนานุวัชถาวิเศษ6584
2452010-12103งานอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์เบื้องต้นชย.2/6นายธนานุวัชถาวิเศษ6584
2462010-12103งานอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์เบื้องต้นชย.2/7นายธนานุวัชถาวิเศษ6584
2472010-12103งานอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์เบื้องต้นชย.2/10นายธนานุวัชถาวิเศษ6584
2482010-12103งานอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์เบื้องต้นชย.2/4นายธนานุวัชถาวิเศษ6584
2492000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3ชย.3/8นายนรินทร์สารภักดี6032
2502101-5106ปฏิบัติงานยานยนต์ 6ชย.3/7นายนรินทร์สารภักดี6032
2512101-5106ปฏิบัติงานยานยนต์ 6ชย.3/8นายนรินทร์สารภักดี6032
2522101-2003งานส่งกำลังรถยนต์ชย.3/6นายนรินทร์สารภักดี6032
2532101-8001ฝึกงานชย.3/7นายนรินทร์สารภักดี6032
2542010-12105งานปรับอากาศรถยนต์ชย.2/6นายนรินทร์สารภักดี6032
2552010-12105งานปรับอากาศรถยนต์ชย.2/9นายนรินทร์สารภักดี6032
2562010-12105งานปรับอากาศรถยนต์ชย.2/10นายนรินทร์สารภักดี6032
2572000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3ชย.3/7นายนรินทร์สารภักดี6032
2582101-5105ปฏิบัติงานยานยนต์ 5ชย.3/7นายนรินทร์สารภักดี6032
2592101-5105ปฏิบัติงานยานยนต์ 5ชย.3/8นายนรินทร์สารภักดี6032
2602101-2003งานส่งกำลังรถยนต์ชย.3/5นายนรินทร์สารภักดี6032
2612101-8001ฝึกงานชย.3/8นายนรินทร์สารภักดี6032
2622010-12105งานปรับอากาศรถยนต์ชย.2/5นายนรินทร์สารภักดี6032
2632010-12105งานปรับอากาศรถยนต์ชย.2/7นายนรินทร์สารภักดี6032
2643010-00101กลศาสตร์วิศวกรรมสอย.1/5นายประมวลเสติ5489
2653010-00105ความแข็งแรงของวัสดุสอย.1/9นายประมวลเสติ5489
2663010-12003เครื่องยนต์สันดาปภายในสอย.1/9นายประมวลเสติ5489
2673100-0102กลศาสตร์ของไหลสอย.2/5นายประมวลเสติ5489
2683100-0102กลศาสตร์ของไหลสอย.2/6นายประมวลเสติ5489
2693100-0102กลศาสตร์ของไหลสอย.2/7นายประมวลเสติ5489
2703100-0102กลศาสตร์ของไหลสอย.2/8นายประมวลเสติ5489
2713101-2004เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่นสอย.2/8นายประมวลเสติ5489
2723000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สอย.1/9นายประมวลเสติ5489
2733010-00101กลศาสตร์วิศวกรรมสอย.1/7นายประมวลเสติ5489
2743010-00101กลศาสตร์วิศวกรรมสอย.1/8นายประมวลเสติ5489
2753010-12002เทอร์โมไดนามิกส์สอย.1/9นายประมวลเสติ5489
2763100-0105ความแข็งแรงของวัสดุสอย.2/5นายประมวลเสติ5489
2773100-0105ความแข็งแรงของวัสดุสอย.2/6นายประมวลเสติ5489
2783100-0105ความแข็งแรงของวัสดุสอย.2/7นายประมวลเสติ5489
2793100-0105ความแข็งแรงของวัสดุสอย.2/8นายประมวลเสติ5489
2803101-2004เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่นสอย.2/7นายประมวลเสติ5489
2813010-00101กลศาสตร์วิศวกรรมสอย.1/6นายประมวลเสติ5489
2822000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1ชย.2/10นายประศาสตร์ผลสว่าง5493
2833000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอย.2/8นายประศาสตร์ผลสว่าง5493
2842101-2109งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ชย.3/6นายประศาสตร์ผลสว่าง5493
2852010-12103งานอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์เบื้องต้นชย.2/4นายประศาสตร์ผลสว่าง5493
2862010-12103งานอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์เบื้องต้นชย.2/10นายประศาสตร์ผลสว่าง5493
2872010-12103งานอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์เบื้องต้นชย.2/7นายประศาสตร์ผลสว่าง5493
288Home-roomHomeroomสอย.2/7นายประศาสตร์ผลสว่าง5493
2892000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1ชย.2/9นายประศาสตร์ผลสว่าง5493
2903000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอย.2/7นายประศาสตร์ผลสว่าง5493
2912010-12103งานอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์เบื้องต้นชย.2/3นายประศาสตร์ผลสว่าง5493
2922010-12103งานอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์เบื้องต้นชย.2/9นายประศาสตร์ผลสว่าง5493
2932010-12103งานอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์เบื้องต้นชย.2/6นายประศาสตร์ผลสว่าง5493
2942101-2109งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ชย.3/9นายประศาสตร์ผลสว่าง5493
2952101-2109งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ชย.3/5นายประศาสตร์ผลสว่าง5493
2963010-10004งานไฟฟ้ารถยนต์เบื้องต้นสอย.1/8นายปรัชญานันท์เย็นอ่วม5502
2973010-10002งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซลเบื้องต้นสอย.1/7นายปรัชญานันท์เย็นอ่วม5502
2983010-10002งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซลเบื้องต้นสอย.1/8นายปรัชญานันท์เย็นอ่วม5502
2993101-2004เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่นสอย.2/5นายปรัชญานันท์เย็นอ่วม5502
3003101-5101งานเทคนิคยานยนต์ 1สอย.2/9นายปรัชญานันท์เย็นอ่วม5502
3013101-5101งานเทคนิคยานยนต์ 1สอย.2/10นายปรัชญานันท์เย็นอ่วม5502
3022101-2005งานไฟฟ้ารถยนต์ชย.3/5นายปรัชญานันท์เย็นอ่วม5502
303Home-roomHomeRoomสอย.1/9นายปรัชญานันท์เย็นอ่วม5502
3043010-10004งานไฟฟ้ารถยนต์เบื้องต้นสอย.1/6นายปรัชญานันท์เย็นอ่วม5502
3053010-10002งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซลเบื้องต้นสอย.1/5นายปรัชญานันท์เย็นอ่วม5502
3063010-10002งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซลเบื้องต้นสอย.1/6นายปรัชญานันท์เย็นอ่วม5502
3073101-2004เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่นสอย.2/6นายปรัชญานันท์เย็นอ่วม5502
3083101-5102งานเทคนิคยานยนต์ 2สอย.2/9นายปรัชญานันท์เย็นอ่วม5502
3093101-5102งานเทคนิคยานยนต์ 2สอย.2/10นายปรัชญานันท์เย็นอ่วม5502
3102101-2005งานไฟฟ้ารถยนต์ชย.3/6นายปรัชญานันท์เย็นอ่วม5502
311Home-roomHome Roomชย.1/6นายพันฤทธิ์แถลงศรี6035
3123010-10001งานวัดละเอียดช่างยนต์สอย.1/6นายพันฤทธิ์แถลงศรี6035
3133010-10001งานวัดละเอียดช่างยนต์สอย.1/7นายพันฤทธิ์แถลงศรี6035
3142010-12106งานบำรุงรักษารถยนต์ชย.2/4นายพันฤทธิ์แถลงศรี6035
315Home-roomHome Roomชย.1/5นายพันฤทธิ์แถลงศรี6035
3162000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3ชย.3/5นายพันฤทธิ์แถลงศรี6035
3172000-02001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1ชย.1/5นายพันฤทธิ์แถลงศรี6035
3182010-12009งานวัดละเอียดช่างยนต์ชย.1/8นายพันฤทธิ์แถลงศรี6035
3192010-12009งานวัดละเอียดช่างยนต์ชย.1/9นายพันฤทธิ์แถลงศรี6035
3203010-10001งานวัดละเอียดช่างยนต์สอย.1/5นายพันฤทธิ์แถลงศรี6035
3213010-10001งานวัดละเอียดช่างยนต์สอย.1/8นายพันฤทธิ์แถลงศรี6035
3222000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3ชย.3/6นายพันฤทธิ์แถลงศรี6035
3232000-02001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1ชย.1/6นายพันฤทธิ์แถลงศรี6035
3242010-12009งานวัดละเอียดช่างยนต์ชย.1/5นายพันฤทธิ์แถลงศรี6035
3252010-12009งานวัดละเอียดช่างยนต์ชย.1/6นายพันฤทธิ์แถลงศรี6035
3262010-12009งานวัดละเอียดช่างยนต์ชย.1/7นายพันฤทธิ์แถลงศรี6035
3272010-12009งานวัดละเอียดช่างยนต์ชย.1/10นายพันฤทธิ์แถลงศรี6035
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
12010-01007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นชก.1/7นายเมธาวุฒิมังคละ6022
22010-01007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นชก.1/8นายเมธาวุฒิมังคละ6022
32010-22005คณิตศาสตร์เครื่องมือกลชก.2/2นายเมธาวุฒิมังคละ6022
42100-1008งานเครื่องมือกลเบื้องต้นชอ.3/3นายเมธาวุฒิมังคละ6022
52010-01007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นชฟ.1/2นายเมธาวุฒิมังคละ6022
62010-01007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นชฟ.1/6นายเมธาวุฒิมังคละ6022
72010-01007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นชก.1/9นายเมธาวุฒิมังคละ6022
82102-8001ฝึกงานชก.3/1นายเมธาวุฒิมังคละ6022
92000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3ชก.3/1นายเมธาวุฒิมังคละ6022
102102-8001ฝึกงานชก.3/2นายเมธาวุฒิมังคละ6022
112000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3ชก.3/2นายเมธาวุฒิมังคละ6022
12Home-roomHome Roomชก.1/1นายเมธาวุฒิมังคละ6022
132010-22005คณิตศาสตร์เครื่องมือกลชก.2/1นายเมธาวุฒิมังคละ6022
142010-01007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นชบ.1/1นายเมธาวุฒิมังคละ6022
152010-01007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นชย.1/13นายเมธาวุฒิมังคละ6022
162102-8001ฝึกงานชก.3/1นายเมธาวุธ116362
172000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3ชก.3/1นายเมธาวุธ116362
182102-8001ฝึกงานชก.3/2นายเมธาวุธ116362
192000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3ชก.3/2นายเมธาวุธ116362
202010-22105ลับคมเครื่องมือตัดชก.1/9นายเวคินกิติราช6120
212010-22105ลับคมเครื่องมือตัดชก.1/8นายเวคินกิติราช6120
222010-22105ลับคมเครื่องมือตัดชก.1/6นายเวคินกิติราช6120
232010-01007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นชอ.2/2นายเวคินกิติราช6120
242010-01007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นชอ.2/7นายเวคินกิติราช6120
252010-01007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นชช.2/3นายเวคินกิติราช6120
262000-02001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1ชก.1/5นายเวคินกิติราช6120
272000-02001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1ชก.1/6นายเวคินกิติราช6120
282102-2103ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 3ชก.3/5นายเวคินกิติราช6120
29Home-roomHomeroomชก.2/5นายเวคินกิติราช6120
302010-01007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นชก.1/6นายเวคินกิติราช6120
312010-01007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นชอ.2/1นายเวคินกิติราช6120
322102-2203ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะชก.3/5นายภูมินทร์ไชยวรรณ6025
332000-11002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชย.2/5นายภูมินทร์ไชยวรรณ6025
342010-22106ปรับ ประกอบชิ้นส่วนเครื่องมือกลชก.2/6นายภูมินทร์ไชยวรรณ6025
352010-01007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นชย.1/10นายภูมินทร์ไชยวรรณ6025
362000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1ชก.2/8นายภูมินทร์ไชยวรรณ6025
372102-2010อุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึดชก.3/5นายภูมินทร์ไชยวรรณ6025
38Home-roomHome Roomชก.1/9นายภูมินทร์ไชยวรรณ6025
392000-11002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชย.2/6นายภูมินทร์ไชยวรรณ6025
402010-01007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นชฟ.1/4นายภูมินทร์ไชยวรรณ6025
412010-01007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นชย.1/4นายภูมินทร์ไชยวรรณ6025
422000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1ชก.2/7นายภูมินทร์ไชยวรรณ6025
432010-22004วัดละเอียดชก.1/9นายภูวดลกลับกลาง6031
44Home-roomHomeRoomสอผ.1/7นายภูวดลกลับกลาง6031
452010-22004วัดละเอียดชก.1/2นายภูวดลกลับกลาง6031
463102-2201เทคนิคเขียนแบบแม่พิมพ์โลหะสอผ.2/10นายภูวดลกลับกลาง6031
472010-01007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นชก.1/1นายภูวดลกลับกลาง6031
483010-22006มาตรวิทยาอุตสาหกรรมสอผ.1/7นายภูวดลกลับกลาง6031
492010-22004วัดละเอียดชก.1/7นายภูวดลกลับกลาง6031
502010-22004วัดละเอียดชก.1/1นายภูวดลกลับกลาง6031
512010-22004วัดละเอียดชก.1/4นายภูวดลกลับกลาง6031
522010-01007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นชก.1/4นายภูวดลกลับกลาง6031
532010-01007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นชก.1/3นายภูวดลกลับกลาง6031
542010-22004วัดละเอียดชก.1/3นายภูวดลกลับกลาง6031
553102-2201เทคนิคเขียนแบบแม่พิมพ์โลหะสอผ.2/9นายภูวดลกลับกลาง6031
563010-22002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สอผ.1/7นายภูวดลกลับกลาง6031
572010-01007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นชก.1/2นายภูวดลกลับกลาง6031
583000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สอผ.1/7นายเดชาธรขุมมณเฑียร6029
592010-22102ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2ชก.2/2นายเดชาธรขุมมณเฑียร6029
602010-01007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นชก.1/2นายเดชาธรขุมมณเฑียร6029
61Home-roomHomeroomชก.2/1นายเดชาธรขุมมณเฑียร6029
622010-01007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นชก.1/3นายเดชาธรขุมมณเฑียร6029
633010-00009งานเครื่องมือกลเบื้องต้นสอผ.1/9นายเดชาธรขุมมณเฑียร6029
642010-22102ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2ชก.2/1นายเดชาธรขุมมณเฑียร6029
653000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สอผ.1/9นายเดชาธรขุมมณเฑียร6029
663010-29006เทคนิคการปรับประกอบเครื่องมือกลสอผ.1/9นายเดชาธรขุมมณเฑียร6029
673010-00006งานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไปสอผ.1/9นายเดชาธรขุมมณเฑียร6029
683010-00005งานวัดละเอียดสอผ.1/9นายเดชาธรขุมมณเฑียร6029
693010-29006เทคนิคการปรับประกอบเครื่องมือกลสอผ.1/7นายเดชาธรขุมมณเฑียร6029
702102-8001ฝึกงานชก.3/3นายศิโรวัสย์ศรีหนองบัว6028
712010-01007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นชช.1/1นายศิโรวัสย์ศรีหนองบัว6028
722010-01007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นชย.1/11นายศิโรวัสย์ศรีหนองบัว6028
732010-01007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นชย.1/6นายศิโรวัสย์ศรีหนองบัว6028
742000-02001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1ชก.1/2นายศิโรวัสย์ศรีหนองบัว6028
752000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3ชก.3/3นายศิโรวัสย์ศรีหนองบัว6028
76Home-roomHome Roomชก.1/7นายศิโรวัสย์ศรีหนองบัว6028
772102-2110ระบบส่งกำลังเครื่องมือกลชก.3/5นายศิโรวัสย์ศรีหนองบัว6028
782010-01007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นชอ.2/5นายศิโรวัสย์ศรีหนองบัว6028
792010-01007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นชอ.2/9นายศิโรวัสย์ศรีหนองบัว6028
802010-01007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นชฟ.1/8นายศิโรวัสย์ศรีหนองบัว6028
812010-01007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นชอ.2/3นายศิโรวัสย์ศรีหนองบัว6028
822000-02001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1ชก.1/1นายศิโรวัสย์ศรีหนองบัว6028
832102-8001ฝึกงานชก.3/3นายศิโรวัสย์116558
842000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3ชก.3/3นายศิโรวัสย์116558
852010-22101เขียนแบบเครื่องมือกล 2ชก.2/2นางสาวสาวิตรีแก้วแสนเมือง6030
862010-22101เขียนแบบเครื่องมือกล 2ชก.2/4นางสาวสาวิตรีแก้วแสนเมือง6030
872010-22101เขียนแบบเครื่องมือกล 2ชก.2/6นางสาวสาวิตรีแก้วแสนเมือง6030
882010-22101เขียนแบบเครื่องมือกล 2ชก.2/7นางสาวสาวิตรีแก้วแสนเมือง6030
892010-22003ทฤษฎีเครื่องมือกลชก.1/3นางสาวสาวิตรีแก้วแสนเมือง6030
902010-22003ทฤษฎีเครื่องมือกลชก.1/9นางสาวสาวิตรีแก้วแสนเมือง6030
912000-11002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชย.2/9นางสาวสาวิตรีแก้วแสนเมือง6030
922010-01007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นชย.1/1นางสาวสาวิตรีแก้วแสนเมือง6030
932010-22101เขียนแบบเครื่องมือกล 2ชก.2/1นางสาวสาวิตรีแก้วแสนเมือง6030
942010-22101เขียนแบบเครื่องมือกล 2ชก.2/3นางสาวสาวิตรีแก้วแสนเมือง6030
952010-22101เขียนแบบเครื่องมือกล 2ชก.2/5นางสาวสาวิตรีแก้วแสนเมือง6030
962010-22101เขียนแบบเครื่องมือกล 2ชก.2/8นางสาวสาวิตรีแก้วแสนเมือง6030
97Home-roomHome Roomชก.1/3นางสาวสาวิตรีแก้วแสนเมือง6030
982010-22003ทฤษฎีเครื่องมือกลชก.1/4นางสาวสาวิตรีแก้วแสนเมือง6030
992010-22003ทฤษฎีเครื่องมือกลชก.1/6นางสาวสาวิตรีแก้วแสนเมือง6030
1002010-22003ทฤษฎีเครื่องมือกลชก.1/5นางสาวสาวิตรีแก้วแสนเมือง6030
1012000-02001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1ชก.1/9นางสาวสาวิตรีแก้วแสนเมือง6030
1022000-11002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชย.2/7นางสาวสาวิตรีแก้วแสนเมือง6030
1032000-11002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชย.2/10นางสาวสาวิตรีแก้วแสนเมือง6030
1042010-22105ลับคมเครื่องมือตัดชก.1/7นายศุภชัยตันติพัฒนานนท์5422
1052010-22004วัดละเอียดชก.1/6นายศุภชัยตันติพัฒนานนท์5422
1062010-01007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นชย.1/7นายศุภชัยตันติพัฒนานนท์5422
1072010-22009โปแกรมเอ็นซีพื้นฐานชก.2/4นายศุภชัยตันติพัฒนานนท์5422
1082010-01007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นชฟ.1/8นายศุภชัยตันติพัฒนานนท์5422
1092010-01007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นชย.1/4นายศุภชัยตันติพัฒนานนท์5422
1102010-01007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นชย.1/9นายศุภชัยตันติพัฒนานนท์5422
1112000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1ชก.2/4นายศุภชัยตันติพัฒนานนท์5422
1122010-22105ลับคมเครื่องมือตัดชก.1/8นายศุภชัยตันติพัฒนานนท์5422
1132010-22004วัดละเอียดชก.1/5นายศุภชัยตันติพัฒนานนท์5422
1142010-22106ปรับ ประกอบชิ้นส่วนเครื่องมือกลชก.2/2นายศุภชัยตันติพัฒนานนท์5422
1152010-22009โปแกรมเอ็นซีพื้นฐานชก.2/3นายศุภชัยตันติพัฒนานนท์5422
1162010-01007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นชฟ.1/7นายศุภชัยตันติพัฒนานนท์5422
1172010-01007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นชย.1/3นายศุภชัยตันติพัฒนานนท์5422
1182010-01007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นชย.1/10นายศุภชัยตันติพัฒนานนท์5422
1192000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1ชก.2/3นายศุภชัยตันติพัฒนานนท์5422
1202010-22009โปแกรมเอ็นซีพื้นฐานชก.2/2นายกริชแก้วกระจ่าง5423
1212010-22009โปแกรมเอ็นซีพื้นฐานชก.2/8นายกริชแก้วกระจ่าง5423
1222010-22004วัดละเอียดชก.1/7นายกริชแก้วกระจ่าง5423
1232010-01007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นชย.1/8นายกริชแก้วกระจ่าง5423
1242010-22009โปแกรมเอ็นซีพื้นฐานชก.2/5นายกริชแก้วกระจ่าง5423
1252010-22009โปแกรมเอ็นซีพื้นฐานชก.2/6นายกริชแก้วกระจ่าง5423
1262010-01007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นชก.1/6นายกริชแก้วกระจ่าง5423
1272010-01007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นชก.1/5นายกริชแก้วกระจ่าง5423
1282010-22009โปแกรมเอ็นซีพื้นฐานชก.2/1นายกริชแก้วกระจ่าง5423
1292010-22009โปแกรมเอ็นซีพื้นฐานชก.2/7นายกริชแก้วกระจ่าง5423
1302010-22004วัดละเอียดชก.1/8นายกริชแก้วกระจ่าง5423
131Home-roomHomeroomสอผ.2/10นายกริชแก้วกระจ่าง5423
1322010-22102ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2ชก.2/7นายกริชแก้วกระจ่าง5423
1332010-01007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นชย.1/7นายกริชแก้วกระจ่าง5423
1342010-01007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นชก.1/8นายกริชแก้วกระจ่าง5423
1352010-01007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นชย.1/1นายคงเดชสุขสมบูรณ์5424
136Home-roomHomeroomชก.2/2นายคงเดชสุขสมบูรณ์5424
1372010-01007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นชอ.2/2นายคงเดชสุขสมบูรณ์5424
1382000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1ชก.2/2นายคงเดชสุขสมบูรณ์5424
1392010-01007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นชฟ.1/4นายคงเดชสุขสมบูรณ์5424
1402010-01007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นชฟ.1/5นายคงเดชสุขสมบูรณ์5424
1412102-5105ปฏิบัติงานเครื่องมือกล 5ชก.3/7นายคงเดชสุขสมบูรณ์5424
1422102-5106ปฏิบัติงานเครื่องมือกล 6ชก.3/7นายคงเดชสุขสมบูรณ์5424
1432102-5105ปฏิบัติงานเครื่องมือกล 5ชก.3/8นายคงเดชสุขสมบูรณ์5424
1442102-5106ปฏิบัติงานเครื่องมือกล 6ชก.3/8นายคงเดชสุขสมบูรณ์5424
1452010-01007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นชฟ.1/2นายคงเดชสุขสมบูรณ์5424
1462010-22004วัดละเอียดชก.1/1นายคงเดชสุขสมบูรณ์5424
1472010-01007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นชย.1/6นายคงเดชสุขสมบูรณ์5424
1482000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1ชก.2/1นายคงเดชสุขสมบูรณ์5424
1492010-01007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นชฟ.1/1นายคงเดชสุขสมบูรณ์5424
1502010-01007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นชฟ.1/3นายคงเดชสุขสมบูรณ์5424
1512010-01007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นชฟ.1/6นายคงเดชสุขสมบูรณ์5424
1522010-01007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นชย.1/5นายคงเดชสุขสมบูรณ์5424
1532010-01007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นชย.1/2นายคงเดชสุขสมบูรณ์5424
1542102-5105ปฏิบัติงานเครื่องมือกล 5ชก.3/7นายคงเดช116363
1552102-5106ปฏิบัติงานเครื่องมือกล 6ชก.3/7นายคงเดช116363
1562102-5105ปฏิบัติงานเครื่องมือกล 5ชก.3/8นายคงเดช116363
1572102-5106ปฏิบัติงานเครื่องมือกล 6ชก.3/8นายคงเดช116363
1582010-22102ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2ชก.2/3นายธีระศักดิ์คงเอม6342
1592010-22106ปรับ ประกอบชิ้นส่วนเครื่องมือกลชก.2/1นายธีระศักดิ์คงเอม6342
1602010-22106ปรับ ประกอบชิ้นส่วนเครื่องมือกลชก.2/3นายธีระศักดิ์คงเอม6342
1612000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3ชก.3/5นายธีระศักดิ์คงเอม6342
1622010-22106ปรับ ประกอบชิ้นส่วนเครื่องมือกลชก.2/7นายธีระศักดิ์คงเอม6342
163Home-roomHomeroomชก.2/3นายธีระศักดิ์คงเอม6342
1642010-22105ลับคมเครื่องมือตัดชก.1/2นายธีระศักดิ์คงเอม6342
1652010-22102ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2ชก.2/4นายธีระศักดิ์คงเอม6342
1662010-22106ปรับ ประกอบชิ้นส่วนเครื่องมือกลชก.2/5นายธีระศักดิ์คงเอม6342
1672010-22004วัดละเอียดชก.1/5นายธีระชัยเลิศนาวีพร5845
168Home-roomHomeroomสอผ.2/9นายธีระชัยเลิศนาวีพร5845
1692010-22004วัดละเอียดชก.1/11นายธีระชัยเลิศนาวีพร5845
1703012-72001ชิ้นส่วนเครื่องกลในงานเมคคาทรอนิกส์สอม.1/1นายธีระชัยเลิศนาวีพร5845
1713102-2005ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สอผ.2/10นายธีระชัยเลิศนาวีพร5845
1723010-22003โปรแกรมซีเอ็นซีสอผ.1/7นายธีระชัยเลิศนาวีพร5845
1732010-22102ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2ชก.2/2นายธีระชัยเลิศนาวีพร5845
1742010-22003ทฤษฎีเครื่องมือกลชก.1/11นายธีระชัยเลิศนาวีพร5845
1753102-2201เทคนิคเขียนแบบแม่พิมพ์โลหะสอผ.2/10นายธีระชัยเลิศนาวีพร5845
176Home-roomHomeroomชก.3/5นายธีรศักดิ์เลิศศึกษากุล5426
1772010-22102ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2ชก.2/6นายธีรศักดิ์เลิศศึกษากุล5426
1782010-22105ลับคมเครื่องมือตัดชก.1/4นายธีรศักดิ์เลิศศึกษากุล5426
1792010-22105ลับคมเครื่องมือตัดชก.1/2นายธีรศักดิ์เลิศศึกษากุล5426
1802010-22105ลับคมเครื่องมือตัดชก.1/5นายธีรศักดิ์เลิศศึกษากุล5426
1812010-22102ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2ชก.2/5นายธีรศักดิ์เลิศศึกษากุล5426
1822010-22105ลับคมเครื่องมือตัดชก.1/1นายธีรศักดิ์เลิศศึกษากุล5426
1832010-22106ปรับ ประกอบชิ้นส่วนเครื่องมือกลชก.2/4นายธีรศักดิ์เลิศศึกษากุล5426
1842010-22106ปรับ ประกอบชิ้นส่วนเครื่องมือกลชก.2/8นายธีรศักดิ์เลิศศึกษากุล5426
1852010-22105ลับคมเครื่องมือตัดชก.1/6นายธีรศักดิ์เลิศศึกษากุล5426
1862010-22105ลับคมเครื่องมือตัดชก.1/3นายประหยัดโยทะการี5425
1872010-22102ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2ชก.2/8นายประหยัดโยทะการี5425
1882010-22102ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2ชก.2/4นายประหยัดโยทะการี5425
1892010-22004วัดละเอียดชก.1/4นายประหยัดโยทะการี5425
190Home-roomHomeroomชก.2/7นายประหยัดโยทะการี5425
1912010-22105ลับคมเครื่องมือตัดชก.1/4นายประหยัดโยทะการี5425
1922010-22102ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2ชก.2/6นายประหยัดโยทะการี5425
1932010-22102ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2ชก.2/1นายประหยัดโยทะการี5425
1942010-22102ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2ชก.2/7นายประหยัดโยทะการี5425
1952010-22102ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2ชก.2/3นายประสิทธิ์สุพรรณ์5860
1963102-2203เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์ตัดและเจาะโลหะ สอผ.2/10นายประสิทธิ์สุพรรณ์5860
1972000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1ชก.2/5นายประสิทธิ์สุพรรณ์5860
1983102-2205เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์แบบต่อเนื่องสอผ.2/10นายประสิทธิ์สุพรรณ์5860
199Home-roomHomeRoomสอผ.1/9นายประสิทธิ์สุพรรณ์5860
2002102-2002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชก.3/5นายประสิทธิ์สุพรรณ์5860
2013010-22001เทคนิคการผลิตชื้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1สอผ.1/7นายประสิทธิ์สุพรรณ์5860
2022000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1ชก.2/6นายประสิทธิ์สุพรรณ์5860
2033010-00101กลศาสตร์วิศวกรรมสอผ.1/7นายปริทัศน์จันฤๅไชย5980
2042000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3ชก.3/8นายปริทัศน์16365
2052102-8001ฝึกงานชก.3/8นายปริทัศน์16365
2063100-0006งานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไปสออ.2/4นายปริทัศน์จันฤๅไชย5980
2073010-00009งานเครื่องมือกลเบื้องต้นสอห.1/3นายปริทัศน์จันฤๅไชย5980
2082102-8001ฝึกงานชก.3/7นายปริทัศน์จันฤๅไชย5980
2092000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3ชก.3/7นายปริทัศน์จันฤๅไชย5980
2103100-0116การออกแบบเครื่องจักรกลสอผ.2/10นายปริทัศน์จันฤๅไชย5980
2113010-00101กลศาสตร์วิศวกรรมสอผ.1/9นายปริทัศน์จันฤๅไชย5980
2122000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3ชก.3/8นายปริทัศน์จันฤๅไชย5980
2132102-8001ฝึกงานชก.3/8นายปริทัศน์จันฤๅไชย5980
2143010-00009งานเครื่องมือกลเบื้องต้นสอข.1/3นายปริทัศน์จันฤๅไชย5980
2152102-8001ฝึกงานชก.3/7นายปริทัศน์16365
2162000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3ชก.3/7นายปริทัศน์16365
2173100-0116การออกแบบเครื่องจักรกลสอผ.2/9นายปริทัศน์จันฤๅไชย5980
2182010-22003ทฤษฎีเครื่องมือกลชก.1/7นางสาวพัชราวิคารมย์6230
2192010-22009โปแกรมเอ็นซีพื้นฐานชก.2/3นางสาวพัชราวิคารมย์6230
2202102-2005คณิตศาสตร์เครื่องมือกลชก.3/5นางสาวพัชราวิคารมย์6230
2212000-11002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชย.2/11นางสาวพัชราวิคารมย์6230
2222010-22005คณิตศาสตร์เครื่องมือกลชก.2/8นางสาวพัชราวิคารมย์6230
2232000-02001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1ชก.1/3นางสาวพัชราวิคารมย์6230
2242010-22003ทฤษฎีเครื่องมือกลชก.1/2นางสาวพัชราวิคารมย์6230
2252010-22005คณิตศาสตร์เครื่องมือกลชก.2/3นางสาวพัชราวิคารมย์6230
2262010-22005คณิตศาสตร์เครื่องมือกลชก.2/4นางสาวพัชราวิคารมย์6230
2272010-22003ทฤษฎีเครื่องมือกลชก.1/8นางสาวพัชราวิคารมย์6230
2282010-22009โปแกรมเอ็นซีพื้นฐานชก.2/2นางสาวพัชราวิคารมย์6230
2292010-22009โปแกรมเอ็นซีพื้นฐานชก.2/8นางสาวพัชราวิคารมย์6230
2302102-2009โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐานชก.3/5นางสาวพัชราวิคารมย์6230
231Home-roomHome Roomชก.1/5นางสาวพัชราวิคารมย์6230
2322010-22009โปแกรมเอ็นซีพื้นฐานชก.2/6นางสาวพัชราวิคารมย์6230
2332010-22005คณิตศาสตร์เครื่องมือกลชก.2/7นางสาวพัชราวิคารมย์6230
2342000-02001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1ชก.1/4นางสาวพัชราวิคารมย์6230
2352010-22003ทฤษฎีเครื่องมือกลชก.1/1นางสาวพัชราวิคารมย์6230
2362010-22005คณิตศาสตร์เครื่องมือกลชก.2/5นางสาวพัชราวิคารมย์6230
2372010-22005คณิตศาสตร์เครื่องมือกลชก.2/6นางสาวพัชราวิคารมย์6230
2383102-2205เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์แบบต่อเนื่องสอผ.2/9นายพงษ์พิชญ์จันทร์โชติ5430
2393102-2205เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์แบบต่อเนื่องสอผ.2/10นายพงษ์พิชญ์จันทร์โชติ5430
2403100-0006งานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไปสออ.2/3นายพงษ์พิชญ์จันทร์โชติ5430
2413000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอผ.2/10นายพงษ์พิชญ์จันทร์โชติ5430
2423102-2005ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สอผ.2/9นายพงษ์พิชญ์จันทร์โชติ5430
2433100-0006งานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไปสออ.2/4นายพงษ์พิชญ์จันทร์โชติ5430
2443000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอผ.2/9นายพงษ์พิชญ์จันทร์โชติ5430
2453102-2203เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์ตัดและเจาะโลหะ สอผ.2/9นายพงษ์พิชญ์จันทร์โชติ5430
2463102-2203เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์ตัดและเจาะโลหะ สอผ.2/10นายพงษ์พิชญ์จันทร์โชติ5430
2473102-2005ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สอผ.2/10นายพงษ์พิชญ์จันทร์โชติ5430
แผนกวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
12011-02007การเขียนแบบจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ด้วยคอมพิวเตอร์ชบ.2/2นายรณชัยยุ่งพรมมา6073
22011-02007การเขียนแบบจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ด้วยคอมพิวเตอร์ชบ.2/1นายรณชัยยุ่งพรมมา6073
32000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3ชบ.3/2นายรณชัยยุ่งพรมมา6073
42000-02001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1ชบ.1/1นายรณชัยยุ่งพรมมา6073
52011-02103การเขียนแบบระบบท่ออุตสาหกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ชบ.2/1นายรณชัยยุ่งพรมมา6073
62011-02005การเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องมือกลด้วยคอมพิวเตอร์ชบ.2/2นายรณชัยยุ่งพรมมา6073
72011-02107การเขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ชบ.2/2นายรณชัยยุ่งพรมมา6073
82011-02115ทฤษฏีการขึ้นรูปด้วยเครื่องมือกลชบ.2/2นายรณชัยยุ่งพรมมา6073
92000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3ชบ.3/1นายรณชัยยุ่งพรมมา6073
102119-8001ฝึกงานชบ.3/2นายรณชัยยุ่งพรมมา6073
112011-02117ระบบปั๊มและท่อในงานอุตสาหกรรมชบ.1/1นายรณชัยยุ่งพรมมา6073
122011-02005การเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องมือกลด้วยคอมพิวเตอร์ชบ.2/1นายรณชัยยุ่งพรมมา6073
132011-02107การเขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ชบ.2/1นายรณชัยยุ่งพรมมา6073
142011-02106การเขียนแบบโครงสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ชบ.2/1นายรณชัยยุ่งพรมมา6073
152011-02115ทฤษฏีการขึ้นรูปด้วยเครื่องมือกลชบ.2/1นายรณชัยยุ่งพรมมา6073
162011-02103การเขียนแบบระบบท่ออุตสาหกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ชบ.2/2นายรณชัยยุ่งพรมมา6073
172011-02106การเขียนแบบโครงสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ชบ.2/2นายรณชัยยุ่งพรมมา6073
182119-8001ฝึกงานชบ.3/1นายรณชัยยุ่งพรมมา6073
19Home-roomHomeRoomสอข.1/1นางวรรณาพุทธาศรี6226
203011-10003เขียนแบบงานซ่อมบำรุงสอก.1/4นางวรรณาพุทธาศรี6226
213010-00005งานวัดละเอียดสอข.1/3นางวรรณาพุทธาศรี6226
223110-2001ออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์สอข.2/3นางวรรณาพุทธาศรี6226
233011-02101พิกัดความคลาดเคลื่อนของรูปทรงเรขาคณิตและขนาดสอข.1/1นางวรรณาพุทธาศรี6226
243000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สอข.1/1นางวรรณาพุทธาศรี6226
253011-02101พิกัดความคลาดเคลื่อนของรูปทรงเรขาคณิตและขนาดสอข.1/3นางวรรณาพุทธาศรี6226
263110-2003ออกแบบและเขียนแบบเครื่องจักรกลด้วยคอมพิวเตอร์สอข.2/3นางวรรณาพุทธาศรี6226
27Home-roomHomeroomสอข.2/3นายสิทธิชัยเทียมประชา5439
283010-00111โลหะวิทยาสอข.1/1นายสิทธิชัยเทียมประชา5439
293011-02109ออกแบบและเขียนแบบไฟฟ้าอุตสาหกรรมด้วยคอมพิวเตอร์สอข.1/1นายสิทธิชัยเทียมประชา5439
303110-2004ออกแบบและเขียนแบบจิ๊กและฟิกเจอร์ด้วยคอมพิวเตอร์สอข.2/3นายสิทธิชัยเทียมประชา5439
313000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอข.2/3นายสิทธิชัยเทียมประชา5439
323102-2002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สอผ.2/6นายสิทธิชัยเทียมประชา5439
333011-00002งานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์สอข.1/3นายสิทธิชัยเทียมประชา5439
343110-2113ออกแบบและเขียนแบบไฟฟ้าอุตสาหกรรมด้วยคอมพิวเตอร์สอข.2/3นายสิทธิชัยเทียมประชา5439
353102-2002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สอผ.2/5นายสิทธิชัยเทียมประชา5439
362119-8001ฝึกงานชบ.3/1นายสถานประกอบการ 1เขียนแบบเครื่องกล6087
372119-8001ฝึกงานชบ.3/2นายสถานประกอบการ 1เขียนแบบเครื่องกล6087
383110-8001ฝึกงานสอข.2/1นายสถานประกอบการ 2เขียนแบบเครื่องกล6088
393110-2103โปรแกรมซีเอ็นซีสอข.2/3นายศุภมิตรกิจเธาว์5920
403012-71001เขียนแบบเมคคาทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์สอม.1/1นายศุภมิตรกิจเธาว์5920
413011-02001ออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์สอข.1/1นายศุภมิตรกิจเธาว์5920
423102-2002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สอผ.2/3นายศุภมิตรกิจเธาว์5920
433011-00004งานเขียนแบบสั่งงานผลิตด้วยคอมพิวเตอร์สอข.1/3นายศุภมิตรกิจเธาว์5920
44Home-roomHomeRoomสอข.1/3นายศุภมิตรกิจเธาว์5920
453000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สอข.1/3นายศุภมิตรกิจเธาว์5920
463102-2002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สอผ.2/4นายศุภมิตรกิจเธาว์5920
473102-2002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สอผ.2/6นายศุภมิตรกิจเธาว์5920
483011-12002การเขียนแบบเพื่อการสื่อสารทางเทคนิคสอก.1/2นายศุภมิตรกิจเธาว์5920
492011-02103การเขียนแบบระบบท่ออุตสาหกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ชบ.2/2นายธนกฤตสิ้นภัย5441
502011-02106การเขียนแบบโครงสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ชบ.2/2นายธนกฤตสิ้นภัย5441
512011-02007การเขียนแบบจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ด้วยคอมพิวเตอร์ชบ.2/2นายธนกฤตสิ้นภัย5441
522011-02108งานวัดละเอียดชบ.1/1นายธนกฤตสิ้นภัย5441
532011-02005การเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องมือกลด้วยคอมพิวเตอร์ชบ.2/2นายธนกฤตสิ้นภัย5441
542011-02107การเขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ชบ.2/2นายธนกฤตสิ้นภัย5441
552000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1ชบ.2/2นายธนกฤตสิ้นภัย5441
563011-12002การเขียนแบบเพื่อการสื่อสารทางเทคนิคสอก.1/5นางนรินทร์สิรีศรีนามชัย5951
572011-02001การเขียนภาพสเกตซ์ชบ.1/1นางนรินทร์สิรีศรีนามชัย5951
582000-11002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชธ.2/1นางนรินทร์สิรีศรีนามชัย5951
593011-00001งานเขียนแบบเครื่องกลสอข.1/3นางนรินทร์สิรีศรีนามชัย5951
602011-01001เขียนแบบเครื่องกลเบื้องต้นชบ.1/1นางนรินทร์สิรีศรีนามชัย5951
612011-02002การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานเขียนแบบชบ.1/1นางนรินทร์สิรีศรีนามชัย5951
622011-02108งานวัดละเอียดชบ.1/1นางนรินทร์สิรีศรีนามชัย5951
632000-11002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชบ.2/1นางนรินทร์สิรีศรีนามชัย5951
642000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1ชบ.2/1นางนรินทร์สิรีศรีนามชัย5951
652000-11002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชบ.2/2นางนรินทร์สิรีศรีนามชัย5951
66Home-roomHome Roomชบ.1/1นางนรินทร์สิรีศรีนามชัย5951
672000-11002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชธ.2/2นางนรินทร์สิรีศรีนามชัย5951
682000-11002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชธ.2/3นางนรินทร์สิรีศรีนามชัย5951
693010-00111โลหะวิทยาสอข.1/3นางนรินทร์สิรีศรีนามชัย5951
70Home-roomHomeroomชบ.2/1นายบรรลือศักดิ์ถีราวุฒิ6452
713011-10003เขียนแบบงานซ่อมบำรุงสอก.1/3นายบรรลือศักดิ์ถีราวุฒิ6452
723000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอข.2/1นายบรรลือศักดิ์ถีราวุฒิ6452
733102-2002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สอผ.2/4นายบรรลือศักดิ์ถีราวุฒิ6452
74Home-roomHomeroomชบ.2/2นายบรรลือศักดิ์ถีราวุฒิ6452
753011-02007ออกแบบและเขียนแบบระบบท่ออุตสาหกรรมด้วยคอมพิวเตอร์สอข.1/1นายบรรลือศักดิ์ถีราวุฒิ6452
763011-02003ออกแบบและเขียนแบบเครื่องจักรกลด้วยคอมพิวเตอร์สอข.1/1นายบรรลือศักดิ์ถีราวุฒิ6452
773011-12002การเขียนแบบเพื่อการสื่อสารทางเทคนิคสอก.1/1นายบรรลือศักดิ์ถีราวุฒิ6452
783011-12002การเขียนแบบเพื่อการสื่อสารทางเทคนิคสอก.1/2นายบรรลือศักดิ์ถีราวุฒิ6452
793011-10003เขียนแบบงานซ่อมบำรุงสอก.1/4นายบรรลือศักดิ์ถีราวุฒิ6452
803110-8001ฝึกงานสอข.2/1นายบรรลือศักดิ์ถีราวุฒิ6452
แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
13010-00005งานวัดละเอียดสอผ.1/3นายเจริญบุญใบ6182
23010-00009งานเครื่องมือกลเบื้องต้นสอผ.1/3นายเจริญบุญใบ6182
33010-00005งานวัดละเอียดสอผ.1/6นายเจริญบุญใบ6182
4Home-roomHomeroomสอผ.2/3นายเจริญบุญใบ6182
53011-12204เทคโนโลยีซีเอ็นซีสอก.1/5นายเจริญบุญใบ6182
63000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สอผ.1/6นายเจริญบุญใบ6182
73000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สอผ.1/5นายเจริญบุญใบ6182
83010-00009งานเครื่องมือกลเบื้องต้นสอผ.1/5นายเจริญบุญใบ6182
93010-00009งานเครื่องมือกลเบื้องต้นสอผ.1/4นายเจริญบุญใบ6182
103010-00009งานเครื่องมือกลเบื้องต้นสอผ.1/6นายเจริญบุญใบ6182
113010-00005งานวัดละเอียดสอผ.1/5นายเจริญบุญใบ6182
123010-00005งานวัดละเอียดสอผ.1/4นายเจริญบุญใบ6182
133000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอผ.2/4นายวีรยุทธพลตรี5538
143102-2103เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 3สอผ.2/4นายวีรยุทธพลตรี5538
153102-2103เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 3สอผ.2/6นายวีรยุทธพลตรี5538
163102-8001ฝึกงานสอผ.2/1นายวีรยุทธพลตรี5538
173000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอผ.2/2นายวีรยุทธพลตรี5538
183102-5502งานเทคนิคการผลิตเครื่องจักรกล 2สอผ.2/15นายวีรยุทธพลตรี5538
193102-5501งานเทคนิคการผลิตเครื่องจักรกล 1สอผ.2/15นายวีรยุทธพลตรี5538
203100-0116การออกแบบเครื่องจักรกลสอผ.2/5นายวีรยุทธพลตรี5538
213100-0116การออกแบบเครื่องจักรกลสอผ.2/3นายวีรยุทธพลตรี5538
223100-0116การออกแบบเครื่องจักรกลสอผ.2/4นายวีรยุทธพลตรี5538
233000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอผ.2/3นายวีรยุทธพลตรี5538
243102-2103เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 3สอผ.2/5นายวีรยุทธพลตรี5538
253000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอผ.2/1นายวีรยุทธพลตรี5538
263102-8001ฝึกงานสอผ.2/2นายวีรยุทธพลตรี5538
273100-0116การออกแบบเครื่องจักรกลสอผ.2/6นายวีรยุทธพลตรี5538
283102-2103เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 3สอผ.2/3นายวีรยุทธพลตรี5538
293011-12107เทคโนโลยีชิ้นส่วนเครื่องกลสอผ.1/1นายวีรยุทธพลตรี5538
303111-2209เทคโนโลยีซีเอ็นซีสอก.2/4นายวีรยุทธพลตรี5538
31Home-roomHomeroomสอผ.2/6นายวีระมิตรไชยชาติ5537
323102-2004เทคนิคการผลิตด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซีสอผ.2/5นายวีระมิตรไชยชาติ5537
333102-2004เทคนิคการผลิตด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซีสอผ.2/6นายวีระมิตรไชยชาติ5537
343102-2004เทคนิคการผลิตด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซีสอผ.2/4นายวีระมิตรไชยชาติ5537
353010-22003โปรแกรมซีเอ็นซีสอผ.1/1นายวีระมิตรไชยชาติ5537
363102-2004เทคนิคการผลิตด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซีสอผ.2/3นายวีระมิตรไชยชาติ5537
37Home-roomHomeRoomสอผ.1/11นายวีระมิตร1สอผ.6360
383000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอผ.2/6นายวีรพัฒน์นามปัญญา6348
393000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอผ.2/15นายวีรพัฒน์นามปัญญา6348
403102-2103เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 3สอผ.2/5นายวีรพัฒน์นามปัญญา6348
413010-22006มาตรวิทยาอุตสาหกรรมสอผ.1/1นายวีรพัฒน์นามปัญญา6348
423010-00006งานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไปสอผ.1/5นายวีรพัฒน์นามปัญญา6348
43Home-roomHomeRoomสอผ.1/5นายวีรพัฒน์นามปัญญา6348
443000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอผ.2/5นายวีรพัฒน์นามปัญญา6348
453102-8001ฝึกงานสอผ.2/15นายวีรพัฒน์นามปัญญา6348
463102-2203เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์ตัดและเจาะโลหะ สอผ.2/6นายวีรพัฒน์นามปัญญา6348
473010-00006งานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไปสอผ.1/3นายวีรพัฒน์นามปัญญา6348
483010-00006งานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไปสอผ.1/4นายวีรพัฒน์นามปัญญา6348
493010-00006งานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไปสอผ.1/6นายวีรพัฒน์นามปัญญา6348
503000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอผ.2/1นายสถานประกอบการ 1เทคนิคการผลิต5816
513102-8001ฝึกงานสอผ.2/2นายสถานประกอบการ 1เทคนิคการผลิต5816
523102-8001ฝึกงานสอผ.2/1นายสถานประกอบการ 1เทคนิคการผลิต5816
533000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอผ.2/2นายสถานประกอบการ 1เทคนิคการผลิต5816
543102-8001ฝึกงานสอผ.2/15นายสถานประกอบการ 2เทคนิคการผลิต5817
553000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอผ.2/15นายสถานประกอบการ 2เทคนิคการผลิต5817
563102-5502งานเทคนิคการผลิตเครื่องจักรกล 2สอผ.2/15นายสถานประกอบการ 2เทคนิคการผลิต5817
573102-5501งานเทคนิคการผลิตเครื่องจักรกล 1สอผ.2/15นายสถานประกอบการ 2เทคนิคการผลิต5817
58Home-roomHomeRoomสอผ.1/4นายศุมิตรนามโสม5532
593010-22102เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2สอผ.1/1นายศุมิตรนามโสม5532
603010-00006งานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไปสอผ.1/5นายศุมิตรนามโสม5532
613000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สอผ.1/4นายศุมิตรนามโสม5532
623000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สอผ.1/3นายศุมิตรนามโสม5532
633102-2103เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 3สอผ.2/6นายศุมิตรนามโสม5532
643102-2103เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 3สอผ.2/4นายศุมิตรนามโสม5532
653010-22001เทคนิคการผลิตชื้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1สอผ.1/1นายศุมิตรนามโสม5532
66Home-roomHomeroomสอผ.2/4นายอรงกรตปีกลม6118
673010-00101กลศาสตร์วิศวกรรมสอผ.1/6นายอรงกรตปีกลม6118
683111-2209เทคโนโลยีซีเอ็นซีสอก.2/4นายอรงกรตปีกลม6118
693111-2209เทคโนโลยีซีเอ็นซีสอก.2/3นายอรงกรตปีกลม6118
703010-00101กลศาสตร์วิศวกรรมสอผ.1/4นายอรงกรตปีกลม6118
713000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สอผ.1/1นายอรงกรตปีกลม6118
723102-2203เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์ตัดและเจาะโลหะ สอผ.2/6นายอรงกรตปีกลม6118
733102-2203เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์ตัดและเจาะโลหะ สอผ.2/3นายอรงกรตปีกลม6118
743010-00101กลศาสตร์วิศวกรรมสอผ.1/1นายอรงกรตปีกลม6118
753010-00101กลศาสตร์วิศวกรรมสอผ.1/5นายอรงกรตปีกลม6118
763010-00101กลศาสตร์วิศวกรรมสอผ.1/3นายอรงกรตปีกลม6118
773102-2203เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์ตัดและเจาะโลหะ สอผ.2/5นายอรงกรตปีกลม6118
783102-2203เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์ตัดและเจาะโลหะ สอผ.2/4นายอรงกรตปีกลม6118
793010-22102เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2สอผ.1/1นายอรงกรตปีกลม6118
803010-22001เทคนิคการผลิตชื้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1สอผ.1/1นายอรงกรตปีกลม6118
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
12010-01004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นชย.1/8นายภูมิพัฒน์เรืองชา5450
22010-01004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นชย.1/5นายภูมิพัฒน์เรืองชา5450
32010-01004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นชฟ.2/3นายภูมิพัฒน์เรืองชา5450
42010-01004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นชย.1/6นายภูมิพัฒน์เรืองชา5450
52010-01004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นชฟ.2/2นายภูมิพัฒน์เรืองชา5450
6Home-roomHomeroomชช.2/1นายภูมิพัฒน์เรืองชา5450
72010-01004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นชย.1/2นายภูมิพัฒน์เรืองชา5450
82010-01004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นชย.1/4นายภูมิพัฒน์เรืองชา5450
92010-01004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นชย.1/7นายภูมิพัฒน์เรืองชา5450
102010-01004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นชย.1/1นายภูมิพัฒน์เรืองชา5450
112010-01004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นชก.1/11นายภูมิพัฒน์เรืองชา5450
122010-01004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นชฟ.2/4นายภูมิพัฒน์เรืองชา5450
132010-32110ผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียมชช.2/1นายภูมิพัฒน์เรืองชา5450
142010-01004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นชย.1/4นายเทพหัสดินนิลนามะ5452
152010-01004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นชฟ.2/4นายเทพหัสดินนิลนามะ5452
162010-01004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นชย.1/3นายเทพหัสดินนิลนามะ5452
172010-01004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นชย.1/8นายเทพหัสดินนิลนามะ5452
182010-01004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นชฟ.2/5นายเทพหัสดินนิลนามะ5452
192010-01004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นชฟ.2/1นายเทพหัสดินนิลนามะ5452
202010-32008กระบวนการเชื่อมชช.1/1นายเทพหัสดินนิลนามะ5452
212010-01004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นชย.1/6นายเทพหัสดินนิลนามะ5452
222000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1ชช.2/3นายเทพหัสดินนิลนามะ5452
232010-01004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นชย.1/2นายเทพหัสดินนิลนามะ5452
242010-32002เชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ 2ชช.2/1นายเทพหัสดินนิลนามะ5452
252010-01004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นชฟ.2/2นายเทพหัสดินนิลนามะ5452
262010-01004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นชย.1/10นายวีระยุทธอินทรพงษ์มีชัย6274
272000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3ชช.3/3นายวีระยุทธอินทรพงษ์มีชัย6274
282000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3ชช.3/1นายวีระยุทธอินทรพงษ์มีชัย6274
292103-2012เขียนแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ชช.3/3นายวีระยุทธอินทรพงษ์มีชัย6274
302103-2111วัสดุช่างเชื่อมชช.3/3นายวีระยุทธอินทรพงษ์มีชัย6274
312000-02001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1ชอ.1/3นายวีระยุทธอินทรพงษ์มีชัย6274
322010-01004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นชย.1/9นายวีระยุทธอินทรพงษ์มีชัย6274
332000-02001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1ชช.1/1นายวีระยุทธอินทรพงษ์มีชัย6274
342010-31001งานเชื่อมโลหะเบื้องต้นชช.1/4นายวีระยุทธอินทรพงษ์มีชัย6274
352000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1ชช.2/1นายวีระยุทธอินทรพงษ์มีชัย6274
362010-32002เชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ 2ชช.2/3นายวีระยุทธอินทรพงษ์มีชัย6274
372103-8001ฝึกงานชช.3/1นายวีระยุทธอินทรพงษ์มีชัย6274
382103-2110งานผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียมชช.3/3นายวีระยุทธอินทรพงษ์มีชัย6274
392103-8001ฝึกงานชช.3/1นายสถานประกอบการเชื่อมโลหะ6074
402000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3ชช.3/1นายสถานประกอบการเชื่อมโลหะ6074
412103-8001ฝึกงานชช.3/5นายครูฝึกเรือนจำชช.6592
422103-8501โครงการชช.3/5นายครูฝึกเรือนจำชช.6592
432010-32007เขียนแบบการเชื่อมและโลหะแผ่นชช.2/1นายฐิติรัตน์ลีซีทวน5454
44Home-roomHome Roomชช.1/1นายฐิติรัตน์ลีซีทวน5454
452010-01004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นชย.1/13นายฐิติรัตน์ลีซีทวน5454
462010-32208ระบบท่อชช.2/1นายฐิติรัตน์ลีซีทวน5454
472010-32004ทดสอบแบบไม่ทำลายสภาพชช.2/1นายฐิติรัตน์ลีซีทวน5454
482103-2114งานเชื่อมซ่อมบำรุงชช.3/5นายฐิติรัตน์ลีซีทวน5454
492103-8501โครงการชช.3/5นายฐิติรัตน์ลีซีทวน5454
502010-32003ทดสอบแบบทำลายสภาพชช.2/3นายฐิติรัตน์ลีซีทวน5454
512103-2113งานเชื่อมไฟฟ้า 3ชช.3/3นายฐิติรัตน์ลีซีทวน5454
522010-31001งานเชื่อมโลหะเบื้องต้นชช.1/3นายณรงค์ปานสวัสดิ์5453
532010-32111วัสดุช่างเชื่อมชช.1/1นายณรงค์ปานสวัสดิ์5453
542010-31001งานเชื่อมโลหะเบื้องต้นชช.1/1นายณรงค์ปานสวัสดิ์5453
552010-32011ผลิตภัณฑ์โลหะแผ่น 1ชช.1/1นายณรงค์ปานสวัสดิ์5453
562103-8001ฝึกงานชช.3/5นายณรงค์ปานสวัสดิ์5453
572010-01004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นชย.1/11นายณรงค์ปานสวัสดิ์5453
แผนกวิชาเทคนิคโลหะ
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
13102-8001ฝึกงานสอห.2/1นายสถานประกอบการ 1เทคนิคโลหะ6090
22010-01004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นชย.1/10นายสุรจอมลิ้มสุวรรณ6608
32010-32011ผลิตภัณฑ์โลหะแผ่น 1ชช.1/3นายสุรจอมลิ้มสุวรรณ6608
42000-02001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1ชช.1/4นายสุรจอมลิ้มสุวรรณ6608
52010-01004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นชฟ.2/6นายสุรจอมลิ้มสุวรรณ6608
62010-01004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นชฟ.2/5นายสุรจอมลิ้มสุวรรณ6608
72000-02001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1ชช.1/3นายสุรจอมลิ้มสุวรรณ6608
83103-2402งานประกอบท่อและถังความดันสอห.2/3นายสุรจอมลิ้มสุวรรณ6608
92010-32009คณิตศาสตร์ช่างเชื่อมชช.2/1นายสุรจอมลิ้มสุวรรณ6608
102010-32209งานเชื่อมแก๊สชช.2/3นายสุรจอมลิ้มสุวรรณ6608
112010-01004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นชอ.2/7นายสุรจอมลิ้มสุวรรณ6608
12Home-roomHomeRoomสอห.1/3นายสุเทพผกานิรินทร์5459
133010-30002งานเทคนิคโลหะเบื้องต้นสอห.1/3นายสุเทพผกานิรินทร์5459
143011-10001งานเชื่อมซ่อมบำรุงสอก.1/4นายสุเทพผกานิรินทร์5459
153010-32302งานเชื่อมและประกอบโครงสร้างโลหะสอห.1/1นายสุเทพผกานิรินทร์5459
163010-30003งานเชื่อมอาร์กทัสเตนแก๊สคลุมสอห.1/3นายสุเทพผกานิรินทร์5459
173010-32002การออกแบบรอยต่อและสัญลักษณ์งานเชื่อมสอห.1/1นายสุเทพผกานิรินทร์5459
183011-10001งานเชื่อมซ่อมบำรุงสอก.1/3นายสุเทพผกานิรินทร์5459
193103-2002การออกแบบรอยต่อและสัญลักษณ์ในงานเชื่อมสอห.2/3นายสุเทพ 1เทคนิคโลหะ6612
203010-00007งานเชื่อมและโลหะแผ่นสอย.1/5นางสาวกาญจนาหนูแม้น5999
213010-00007งานเชื่อมและโลหะแผ่นสอย.1/7นางสาวกาญจนาหนูแม้น5999
223010-00007งานเชื่อมและโลหะแผ่นสอย.1/8นางสาวกาญจนาหนูแม้น5999
233010-30005เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สอห.1/3นางสาวกาญจนาหนูแม้น5999
243102-8001ฝึกงานสอห.2/1นางสาวกาญจนาหนูแม้น5999
253010-32005วัสดุและโลหะวิทยาสอห.1/1นางสาวกาญจนาหนูแม้น5999
263010-00007งานเชื่อมและโลหะแผ่นสอท.1/3นางสาวกาญจนาหนูแม้น5999
27Home-roomHomeRoomสอห.1/1นางสาวกาญจนาหนูแม้น5999
283010-00007งานเชื่อมและโลหะแผ่นสอย.1/6นางสาวกาญจนาหนูแม้น5999
293000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สอห.1/1นางสาวกาญจนาหนูแม้น5999
303000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สอห.1/3นางสาวกาญจนาหนูแม้น5999
313103-2005วัสดุและโลหะวิทยาสอห.2/3นางสาวกาญจนา1เทคนิคโลหะ6591
323010-00101กลศาสตร์วิศวกรรมสอห.1/1นายณรงค์นามพรมมา5923
332103-2106โลหะวิทยาเบื้องต้นชช.3/3นายณรงค์นามพรมมา5923
342010-32009คณิตศาสตร์ช่างเชื่อมชช.2/3นายณรงค์นามพรมมา5923
353103-2004เทคโนโลยีการเช่ือมสอห.2/3นายณรงค์นามพรมมา5923
362010-32011ผลิตภัณฑ์โลหะแผ่น 1ชช.1/4นายณรงค์นามพรมมา5923
373100-0101กลศาสตร์วิศวกรรมสอห.2/3นายณรงค์ 1เทคนิคโลหะ6534
383010-00007งานเชื่อมและโลหะแผ่นสอย.1/6นางสาวนิลยาอัคษร5457
393010-00007งานเชื่อมและโลหะแผ่นสอผ.1/9นางสาวนิลยาอัคษร5457
403010-32301การออกแบบงานเชื่อมโครงสร้างโลหะสอห.1/1นางสาวนิลยาอัคษร5457
413011-10001งานเชื่อมซ่อมบำรุงสอก.1/4นางสาวนิลยาอัคษร5457
423000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอห.2/3นางสาวนิลยาอัคษร5457
433010-30001กระบวนการเชื่อมสอห.1/3นางสาวนิลยาอัคษร5457
44Home-roomHomeroomสอห.2/3นางสาวนิลยาอัคษร5457
453010-32001วัสดุในการเชื่อมสอห.1/1นางสาวนิลยาอัคษร5457
463010-00007งานเชื่อมและโลหะแผ่นสอย.1/8นางสาวนิลยาอัคษร5457
473010-00117การวางแผนและควบคุมการผลิตสอห.1/1นางสาวนิลยาอัคษร5457
483103-2005วัสดุและโลหะวิทยาสอห.2/3นางสาวนิลยา1เทคนิคโลหะ6443
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
13000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สอฟ.1/1นายเสน่ห์บริบูรณ์5472
2Home-roomHomeRoomสอฟ.1/1นายเสน่ห์บริบูรณ์5472
33104-2102เครื่องกลไฟฟ้า 2สอฟ.2/5นายเสน่ห์บริบูรณ์5472
43104-2102เครื่องกลไฟฟ้า 2สอฟ.2/7นายเสน่ห์บริบูรณ์5472
53104-2102เครื่องกลไฟฟ้า 2สอฟ.2/9นายเสน่ห์บริบูรณ์5472
63104-2102เครื่องกลไฟฟ้า 2สอฟ.2/10นายเสน่ห์บริบูรณ์5472
73000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สอฟ.1/2นายเสน่ห์บริบูรณ์5472
8Home-roomHomeRoomสอฟ.1/2นายเสน่ห์บริบูรณ์5472
93010-42003เครื่องกลไฟฟ้า 1สอฟ.1/13นายเสน่ห์บริบูรณ์5472
103104-2102เครื่องกลไฟฟ้า 2สอฟ.2/6นายเสน่ห์บริบูรณ์5472
113104-2102เครื่องกลไฟฟ้า 2สอฟ.2/8นายเสน่ห์บริบูรณ์5472
123010-42003เครื่องกลไฟฟ้า 1สอฟ.1/11นายเสน่ห์บริบูรณ์5472
133000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สอฟ.1/10นายภาณุพงศ์หล้าสวย5922
14Home-roomHomeRoomสอฟ.1/13นายภาณุพงศ์หล้าสวย5922
153010-42005การส่งและจ่ายไฟฟ้าสอฟ.1/13นายภาณุพงศ์หล้าสวย5922
163104-5501งานบำรุงรักษาระบบจำหน่ายและอุปกรณ์ไฟฟ้า 1สอฟ.2/13นายภาณุพงศ์หล้าสวย5922
173104-5502งานบำรุงรักษาระบบจำหน่ายและอุปกรณ์ไฟฟ้า 2สอฟ.2/13นายภาณุพงศ์หล้าสวย5922
183104-5503งานบำรุงรักษาระบบจำหน่ายและอุปกรณ์ไฟฟ้า 3สอฟ.2/13นายภาณุพงศ์หล้าสวย5922
193010-42002การออกแบบระบบไฟฟ้าสอฟ.1/11นายภาณุพงศ์หล้าสวย5922
203010-42002การออกแบบระบบไฟฟ้าสอฟ.1/12นายภาณุพงศ์หล้าสวย5922
213000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สอฟ.1/13นายภาณุพงศ์หล้าสวย5922
223000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สอฟ.1/9นายภาณุพงศ์หล้าสวย5922
233000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอฟ.2/13นายภาณุพงศ์หล้าสวย5922
243010-42002การออกแบบระบบไฟฟ้าสอฟ.1/2นายภาณุพงศ์หล้าสวย5922
252000-02001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1ชฟ.1/5นายเพชรสำราญจิตต์6057
262000-02001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1ชฟ.1/6นายเพชรสำราญจิตต์6057
272010-42004เครื่องวัดไฟฟ้าชฟ.1/6นายเพชรสำราญจิตต์6057
28Home-roomHome Roomชฟ.1/5นายเพชรสำราญจิตต์6057
292104-2008มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับชฟ.3/4นายเพชรสำราญจิตต์6057
302010-42006เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง ชฟ.2/1นายเพชรสำราญจิตต์6057
312010-42006เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง ชฟ.2/2นายเพชรสำราญจิตต์6057
322010-42006เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง ชฟ.2/5นายเพชรสำราญจิตต์6057
332104-2008มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับชฟ.3/3นายเพชรสำราญจิตต์6057
342010-42006เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง ชฟ.2/4นายเพชรสำราญจิตต์6057
352010-42004เครื่องวัดไฟฟ้าชฟ.1/5นายเพชรสำราญจิตต์6057
36Home-roomHome Roomชฟ.1/6นายเพชรสำราญจิตต์6057
372010-42006เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง ชฟ.2/3นายเพชรสำราญจิตต์6057
382010-42006เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง ชฟ.2/6นายเพชรสำราญจิตต์6057
392010-42001เขียนแบบไฟฟ้าชฟ.1/4นายยุทธพงษ์โยธาภักดี6056
402104-2009การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าชฟ.3/1นายยุทธพงษ์โยธาภักดี6056
412104-2009การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าชฟ.3/5นายยุทธพงษ์โยธาภักดี6056
422104-2009การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าชฟ.3/3นายยุทธพงษ์โยธาภักดี6056
43Home-roomHomeroomชฟ.3/2นายยุทธพงษ์โยธาภักดี6056
442000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชฟ.3/2นายยุทธพงษ์โยธาภักดี6056
452010-42001เขียนแบบไฟฟ้าชฟ.1/2นายยุทธพงษ์โยธาภักดี6056
462010-42001เขียนแบบไฟฟ้าชฟ.1/6นายยุทธพงษ์โยธาภักดี6056
472104-2009การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าชฟ.3/4นายยุทธพงษ์โยธาภักดี6056
482104-2009การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าชฟ.3/6นายยุทธพงษ์โยธาภักดี6056
492104-2009การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าชฟ.3/2นายยุทธพงษ์โยธาภักดี6056
50Home-roomHomeroomชฟ.3/1นายยุทธพงษ์โยธาภักดี6056
512000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชฟ.3/1นายยุทธพงษ์โยธาภักดี6056
523010-40005เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศสอฟ.1/9นายวงศกรจอมทอง6063
53Home-roomHome Roomชฟ.1/1นายวงศกรจอมทอง6063
543010-40003เครื่องกลไฟฟ้าและการควบคุมสอฟ.1/8นายวงศกรจอมทอง6063
552000-02001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1ชฟ.1/1นายวงศกรจอมทอง6063
563010-00003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สอผ.1/4นายวงศกรจอมทอง6063
573010-40005เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศสอฟ.1/6นายวงศกรจอมทอง6063
58Home-roomHome Roomชฟ.1/2นายวงศกรจอมทอง6063
593010-00003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สอผ.1/3นายวงศกรจอมทอง6063
602000-02001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1ชฟ.1/2นายวงศกรจอมทอง6063
613010-40005เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศสอฟ.1/5นายวงศกรจอมทอง6063
623010-40005เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศสอฟ.1/7นายวงศกรจอมทอง6063
633010-40005เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศสอฟ.1/8นายวงศกรจอมทอง6063
643010-40005เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศสอฟ.1/10นายวงศกรจอมทอง6063
65Home-roomHomeroomชฟ.2/3นายอรรถพงษ์ภูบุญอบ6283
662104-2117อุปกรณ์ควบคุมระบบทำความเย็นและปรับอากาศชฟ.3/6นายอรรถพงษ์ภูบุญอบ6283
672104-2117อุปกรณ์ควบคุมระบบทำความเย็นและปรับอากาศชฟ.3/2นายอรรถพงษ์ภูบุญอบ6283
682000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1ชฟ.2/4นายอรรถพงษ์ภูบุญอบ6283
692010-42007เครื่องทำความเย็นชฟ.2/5นายอรรถพงษ์ภูบุญอบ6283
70Home-roomHomeroomชฟ.2/4นายอรรถพงษ์ภูบุญอบ6283
712104-2117อุปกรณ์ควบคุมระบบทำความเย็นและปรับอากาศชฟ.3/4นายอรรถพงษ์ภูบุญอบ6283
722104-2117อุปกรณ์ควบคุมระบบทำความเย็นและปรับอากาศชฟ.3/1นายอรรถพงษ์ภูบุญอบ6283
732104-2117อุปกรณ์ควบคุมระบบทำความเย็นและปรับอากาศชฟ.3/5นายอรรถพงษ์ภูบุญอบ6283
742104-2117อุปกรณ์ควบคุมระบบทำความเย็นและปรับอากาศชฟ.3/3นายอรรถพงษ์ภูบุญอบ6283
752010-42007เครื่องทำความเย็นชฟ.2/3นายอรรถพงษ์ภูบุญอบ6283
762010-42007เครื่องทำความเย็นชฟ.2/4นายอรรถพงษ์ภูบุญอบ6283
772000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1ชฟ.2/3นายอรรถพงษ์ภูบุญอบ6283
782010-42007เครื่องทำความเย็นชฟ.2/6นายอรรถพงษ์ภูบุญอบ6283
792010-42001เขียนแบบไฟฟ้าชฟ.1/5นายอิทธิกรเค้าสิม6570
802010-42007เครื่องทำความเย็นชฟ.2/5นายอิทธิกรเค้าสิม6570
812000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชฟ.3/5นายอิทธิกรเค้าสิม6570
822010-42001เขียนแบบไฟฟ้าชฟ.1/3นายอิทธิกรเค้าสิม6570
832010-42001เขียนแบบไฟฟ้าชฟ.1/1นายอิทธิกรเค้าสิม6570
842010-42001เขียนแบบไฟฟ้าชฟ.1/7นายอิทธิกรเค้าสิม6570
852101-2008เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศชย.3/5นายอิทธิกรเค้าสิม6570
862000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชฟ.3/6นายอิทธิกรเค้าสิม6570
873010-40004การติดตั้งไฟฟ้าในและนอกอาคารสอฟ.1/7นายอิทธิกรเค้าสิม6570
882010-42007เครื่องทำความเย็นชฟ.2/2นายอิทธิกรเค้าสิม6570
892000-02001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1ชฟ.1/4นายอนุศาสน์ชะอ้อน6412
90Home-roomHome Roomชฟ.1/3นายอนุศาสน์ชะอ้อน6412
912104-2110อิเล็กทรอนิกส์กำลังเบื้องต้นชฟ.3/1นายอนุศาสน์ชะอ้อน6412
922104-2112ไมโครคอนโทรเลอร์เบื้องต้นชฟ.3/4นายอนุศาสน์ชะอ้อน6412
932104-2112ไมโครคอนโทรเลอร์เบื้องต้นชฟ.3/5นายอนุศาสน์ชะอ้อน6412
942104-2110อิเล็กทรอนิกส์กำลังเบื้องต้นชฟ.3/2นายอนุศาสน์ชะอ้อน6412
952104-2110อิเล็กทรอนิกส์กำลังเบื้องต้นชฟ.3/3นายอนุศาสน์ชะอ้อน6412
962104-2112ไมโครคอนโทรเลอร์เบื้องต้นชฟ.3/3นายอนุศาสน์ชะอ้อน6412
973104-1004การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้าสอฟ.2/8นายอนุศาสน์ชะอ้อน6412
982000-02001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1ชฟ.1/3นายอนุศาสน์ชะอ้อน6412
992104-2110อิเล็กทรอนิกส์กำลังเบื้องต้นชฟ.3/4นายอนุศาสน์ชะอ้อน6412
1002104-2112ไมโครคอนโทรเลอร์เบื้องต้นชฟ.3/6นายอนุศาสน์ชะอ้อน6412
1013104-1004การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้าสอฟ.2/7นายอนุศาสน์ชะอ้อน6412
1023000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สอฟ.1/3นายอุทิศวงษ์พัฒน์5466
103Home-roomHomeRoomสอฟ.1/3นายอุทิศวงษ์พัฒน์5466
1043104-2006ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรมสอฟ.2/9นายอุทิศวงษ์พัฒน์5466
1053010-42006ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรมสอฟ.1/3นายอุทิศวงษ์พัฒน์5466
1063104-2006ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรมสอฟ.2/10นายอุทิศวงษ์พัฒน์5466
1073010-42006ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรมสอฟ.1/1นายอุทิศวงษ์พัฒน์5466
1083010-42006ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรมสอฟ.1/2นายอุทิศวงษ์พัฒน์5466
1093010-42006ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรมสอฟ.1/11นายอุทิศวงษ์พัฒน์5466
1103010-42006ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรมสอฟ.1/12นายอุทิศวงษ์พัฒน์5466
1113010-42006ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรมสอฟ.1/13นายอุทิศวงษ์พัฒน์5466
1122010-42002วงจรไฟฟ้ากระแสตรงชฟ.1/2นายคงกฤชศิรินาค6055
113Home-roomHomeroomชฟ.3/4นายคงกฤชศิรินาค6055
1142000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชฟ.3/4นายคงกฤชศิรินาค6055
1153010-41002วงจรไฟฟ้า 1สอฟ.1/2นายคงกฤชศิรินาค6055
1163010-41002วงจรไฟฟ้า 1สอฟ.1/3นายคงกฤชศิรินาค6055
1173010-41002วงจรไฟฟ้า 1สอฟ.1/11นายคงกฤชศิรินาค6055
1182010-42002วงจรไฟฟ้ากระแสตรงชฟ.1/1นายคงกฤชศิรินาค6055
119Home-roomHomeroomชฟ.3/3นายคงกฤชศิรินาค6055
1202000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชฟ.3/3นายคงกฤชศิรินาค6055
1213010-41002วงจรไฟฟ้า 1สอฟ.1/13นายคงกฤชศิรินาค6055
1223010-41002วงจรไฟฟ้า 1สอฟ.1/1นายคงกฤชศิรินาค6055
1233010-41002วงจรไฟฟ้า 1สอฟ.1/12นายคงกฤชศิรินาค6055
124Home-roomHomeroomสอฟ.2/10นายจิตติศักดิ์กัสนุกา6426
1253010-00003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สอย.1/5นายจิตติศักดิ์กัสนุกา6426
1263010-42001การติดตั้งไฟฟ้า 1สอฟ.1/1นายจิตติศักดิ์กัสนุกา6426
1273000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สอฟ.1/8นายจิตติศักดิ์กัสนุกา6426
1283010-42001การติดตั้งไฟฟ้า 1สอฟ.1/2นายจิตติศักดิ์กัสนุกา6426
1293010-00003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สอย.1/6นายจิตติศักดิ์กัสนุกา6426
1303010-42001การติดตั้งไฟฟ้า 1สอฟ.1/3นายจิตติศักดิ์กัสนุกา6426
1313000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สอฟ.1/7นายจิตติศักดิ์กัสนุกา6426
1323010-42001การติดตั้งไฟฟ้า 1สอฟ.1/13นายจิตติศักดิ์กัสนุกา6426
1333010-42001การติดตั้งไฟฟ้า 1สอฟ.1/11นายจิตติศักดิ์กัสนุกา6426
1343010-42001การติดตั้งไฟฟ้า 1สอฟ.1/12นายจิตติศักดิ์กัสนุกา6426
1352010-42007เครื่องทำความเย็นชฟ.2/2นางสาวณัฐธิดาอุลหัสสา6597
1362010-42002วงจรไฟฟ้ากระแสตรงชฟ.1/3นางสาวณัฐธิดาอุลหัสสา6597
1372010-42004เครื่องวัดไฟฟ้าชฟ.1/7นางสาวณัฐธิดาอุลหัสสา6597
1382101-2008เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศชย.3/6นางสาวณัฐธิดาอุลหัสสา6597
1392104-2110อิเล็กทรอนิกส์กำลังเบื้องต้นชฟ.3/5นางสาวณัฐธิดาอุลหัสสา6597
1402010-42007เครื่องทำความเย็นชฟ.2/3นางสาวณัฐธิดาอุลหัสสา6597
1412010-42007เครื่องทำความเย็นชฟ.2/1นางสาวณัฐธิดาอุลหัสสา6597
1422010-42002วงจรไฟฟ้ากระแสตรงชฟ.1/4นางสาวณัฐธิดาอุลหัสสา6597
1432010-42004เครื่องวัดไฟฟ้าชฟ.1/8นางสาวณัฐธิดาอุลหัสสา6597
1443010-40005เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศสอฟ.1/9นางสาวณัฐธิดาอุลหัสสา6597
1452101-2008เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศชย.3/5นางสาวณัฐธิดาอุลหัสสา6597
1462104-2110อิเล็กทรอนิกส์กำลังเบื้องต้นชฟ.3/6นางสาวณัฐธิดาอุลหัสสา6597
1473010-00003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สอผ.1/5นายทักษิณโสภาปิยะ6599
1483104-1004การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้าสอฟ.2/9นายทักษิณโสภาปิยะ6599
1493010-00003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สอย.1/7นายทักษิณโสภาปิยะ6599
1503010-00003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สอห.1/3นายทักษิณโสภาปิยะ6599
151Home-roomHome Roomชฟ.1/8นายทักษิณโสภาปิยะ6599
1523010-00003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สอผ.1/6นายทักษิณโสภาปิยะ6599
1532000-02001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1ชฟ.1/7นายทักษิณโสภาปิยะ6599
1542000-02001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1ชฟ.1/8นายทักษิณโสภาปิยะ6599
1553104-1004การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้าสอฟ.2/6นายทักษิณโสภาปิยะ6599
1563104-1004การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้าสอฟ.2/10นายทักษิณโสภาปิยะ6599
1573010-00003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สอย.1/8นายทักษิณโสภาปิยะ6599
1583010-00003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สอข.1/3นายทักษิณโสภาปิยะ6599
159Home-roomHome Roomชฟ.1/7นายทักษิณโสภาปิยะ6599
1602010-42001เขียนแบบไฟฟ้าชฟ.1/8นายทักษิณโสภาปิยะ6599
1613104-5201งานไฟฟ้ากำลัง 1สอฟ.2/11นายทัดเทพชีวะโอสถ6285
1623000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอฟ.2/11นายทัดเทพชีวะโอสถ6285
1633000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอฟ.2/12นายทัดเทพชีวะโอสถ6285
1643010-42002การออกแบบระบบไฟฟ้าสอฟ.1/1นายทัดเทพชีวะโอสถ6285
1653010-42004การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์สอฟ.1/1นายทัดเทพชีวะโอสถ6285
1663010-42002การออกแบบระบบไฟฟ้าสอฟ.1/2นายทัดเทพชีวะโอสถ6285
1673010-42004การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์สอฟ.1/2นายทัดเทพชีวะโอสถ6285
1683010-42004การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์สอฟ.1/3นายทัดเทพชีวะโอสถ6285
1693010-42004การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์สอฟ.1/13นายทัดเทพชีวะโอสถ6285
1703104-5201งานไฟฟ้ากำลัง 1สอฟ.2/12นายทัดเทพชีวะโอสถ6285
1713010-42004การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์สอฟ.1/11นายทัดเทพชีวะโอสถ6285
1723010-42004การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์สอฟ.1/12นายทัดเทพชีวะโอสถ6285
1733104-1003ดิจิตอลประยุกต์สอฟ.2/5นายธเนศร์บุญตาแสง5467
1743104-1003ดิจิตอลประยุกต์สอฟ.2/8นายธเนศร์บุญตาแสง5467
1753104-1003ดิจิตอลประยุกต์สอฟ.2/9นายธเนศร์บุญตาแสง5467
1763104-1003ดิจิตอลประยุกต์สอฟ.2/10นายธเนศร์บุญตาแสง5467
1773104-1003ดิจิตอลประยุกต์สอฟ.2/6นายธเนศร์บุญตาแสง5467
1783104-1003ดิจิตอลประยุกต์สอฟ.2/7นายธเนศร์บุญตาแสง5467
1793010-41001เครื่องมือวัดไฟฟ้าสอฟ.1/1นายธเนศร์บุญตาแสง5467
1803010-41001เครื่องมือวัดไฟฟ้าสอฟ.1/2นายธเนศร์บุญตาแสง5467
1812010-42111ดิจิทัลเบื้องต้นชฟ.2/1นางสาวธัญพรถานะ6383
1822010-42101กฎและมาตรฐานทางไฟฟ้าชฟ.2/1นางสาวธัญพรถานะ6383
1832010-42111ดิจิทัลเบื้องต้นชฟ.2/3นางสาวธัญพรถานะ6383
1842010-42111ดิจิทัลเบื้องต้นชฟ.2/5นางสาวธัญพรถานะ6383
1852010-42101กฎและมาตรฐานทางไฟฟ้าชฟ.2/4นางสาวธัญพรถานะ6383
1862010-42101กฎและมาตรฐานทางไฟฟ้าชฟ.2/6นางสาวธัญพรถานะ6383
1872000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1ชฟ.2/6นางสาวธัญพรถานะ6383
1882010-42111ดิจิทัลเบื้องต้นชฟ.2/6นางสาวธัญพรถานะ6383
1892104-2112ไมโครคอนโทรเลอร์เบื้องต้นชฟ.3/1นางสาวธัญพรถานะ6383
1902010-42101กฎและมาตรฐานทางไฟฟ้าชฟ.2/2นางสาวธัญพรถานะ6383
1912104-2112ไมโครคอนโทรเลอร์เบื้องต้นชฟ.3/2นางสาวธัญพรถานะ6383
1922010-42101กฎและมาตรฐานทางไฟฟ้าชฟ.2/3นางสาวธัญพรถานะ6383
1932010-42111ดิจิทัลเบื้องต้นชฟ.2/2นางสาวธัญพรถานะ6383
194Home-roomHomeRoomสอฟ.1/9นางสาวธัญพรถานะ6383
1952010-42111ดิจิทัลเบื้องต้นชฟ.2/4นางสาวธัญพรถานะ6383
196Home-roomHomeRoomสอฟ.1/10นางสาวธัญพรถานะ6383
1972010-42101กฎและมาตรฐานทางไฟฟ้าชฟ.2/5นางสาวธัญพรถานะ6383
1982000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1ชฟ.2/5นางสาวธัญพรถานะ6383
199Home-roomHomeroomชฟ.2/5นายธีรเดชแก้วทอง6059
2002104-2008มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับชฟ.3/5นายธีรเดชแก้วทอง6059
2012104-2008มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับชฟ.3/6นายธีรเดชแก้วทอง6059
2022104-2008มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับชฟ.3/2นายธีรเดชแก้วทอง6059
2032010-42105หม้อแปลงไฟฟ้าชฟ.2/4นายธีรเดชแก้วทอง6059
2042010-42105หม้อแปลงไฟฟ้าชฟ.2/6นายธีรเดชแก้วทอง6059
205Home-roomHomeroomชฟ.2/6นายธีรเดชแก้วทอง6059
2062104-2008มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับชฟ.3/1นายธีรเดชแก้วทอง6059
2072010-42105หม้อแปลงไฟฟ้าชฟ.2/1นายธีรเดชแก้วทอง6059
2082010-42105หม้อแปลงไฟฟ้าชฟ.2/2นายธีรเดชแก้วทอง6059
2092010-42105หม้อแปลงไฟฟ้าชฟ.2/3นายธีรเดชแก้วทอง6059
2102010-42105หม้อแปลงไฟฟ้าชฟ.2/5นายธีรเดชแก้วทอง6059
211Home-roomHomeroomชฟ.2/1นายธีรวัฒน์ปัญญา6060
2122000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1ชฟ.2/2นายธีรวัฒน์ปัญญา6060
2133010-00003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สอผ.1/4นายธีรวัฒน์ปัญญา6060
2143010-40004การติดตั้งไฟฟ้าในและนอกอาคารสอฟ.1/5นายธีรวัฒน์ปัญญา6060
2153010-40004การติดตั้งไฟฟ้าในและนอกอาคารสอฟ.1/6นายธีรวัฒน์ปัญญา6060
2163010-40004การติดตั้งไฟฟ้าในและนอกอาคารสอฟ.1/7นายธีรวัฒน์ปัญญา6060
2173010-40004การติดตั้งไฟฟ้าในและนอกอาคารสอฟ.1/8นายธีรวัฒน์ปัญญา6060
2183010-40004การติดตั้งไฟฟ้าในและนอกอาคารสอฟ.1/9นายธีรวัฒน์ปัญญา6060
2193010-40004การติดตั้งไฟฟ้าในและนอกอาคารสอฟ.1/10นายธีรวัฒน์ปัญญา6060
220Home-roomHomeroomชฟ.2/2นายธีรวัฒน์ปัญญา6060
2212000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1ชฟ.2/1นายธีรวัฒน์ปัญญา6060
2222010-42002วงจรไฟฟ้ากระแสตรงชฟ.1/7นายธีรพงษ์พลแสนจันทร์6580
2232010-42004เครื่องวัดไฟฟ้าชฟ.1/4นายธีรพงษ์พลแสนจันทร์6580
2243010-42003เครื่องกลไฟฟ้า 1สอฟ.1/11นายธีรพงษ์พลแสนจันทร์6580
2253010-42003เครื่องกลไฟฟ้า 1สอฟ.1/12นายธีรพงษ์พลแสนจันทร์6580
2262010-42004เครื่องวัดไฟฟ้าชฟ.1/2นายธีรพงษ์พลแสนจันทร์6580
2272010-42002วงจรไฟฟ้ากระแสตรงชฟ.1/5นายธีรพงษ์พลแสนจันทร์6580
228Home-roomHomeRoomสอฟ.1/7นายธีรพงษ์พลแสนจันทร์6580
2292010-42004เครื่องวัดไฟฟ้าชฟ.1/3นายธีรพงษ์พลแสนจันทร์6580
2303010-42005การส่งและจ่ายไฟฟ้าสอฟ.1/11นายธีรพงษ์พลแสนจันทร์6580
2313010-42005การส่งและจ่ายไฟฟ้าสอฟ.1/12นายธีรพงษ์พลแสนจันทร์6580
2322010-42002วงจรไฟฟ้ากระแสตรงชฟ.1/8นายธีรพงษ์พลแสนจันทร์6580
2332010-42004เครื่องวัดไฟฟ้าชฟ.1/1นายธีรพงษ์พลแสนจันทร์6580
2342010-42002วงจรไฟฟ้ากระแสตรงชฟ.1/6นายธีรพงษ์พลแสนจันทร์6580
235Home-roomHomeRoomสอฟ.1/8นายธีรพงษ์พลแสนจันทร์6580
2363000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สอฟ.1/6นายประชาสุทธิโชติ5469
2373104-2103ไมโครคอนโทรลเลอร์สอฟ.2/6นายประชาสุทธิโชติ5469
2383000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สอฟ.1/5นายประชาสุทธิโชติ5469
2393104-2103ไมโครคอนโทรลเลอร์สอฟ.2/5นายประชาสุทธิโชติ5469
2403104-2103ไมโครคอนโทรลเลอร์สอฟ.2/7นายประชาสุทธิโชติ5469
2413104-2103ไมโครคอนโทรลเลอร์สอฟ.2/8นายประชาสุทธิโชติ5469
2423104-2103ไมโครคอนโทรลเลอร์สอฟ.2/9นายประชาสุทธิโชติ5469
2433104-2103ไมโครคอนโทรลเลอร์สอฟ.2/10นายประชาสุทธิโชติ5469
2443000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สอฟ.1/12นางสาวพรทิพย์อินทร์แพง6352
2453104-5203งานไฟฟ้ากำลัง 3สอฟ.2/12นางสาวพรทิพย์อินทร์แพง6352
246Home-roomHomeRoomสอฟ.1/11นางสาวพรทิพย์อินทร์แพง6352
2473104-5202งานไฟฟ้ากำลัง 2สอฟ.2/12นางสาวพรทิพย์อินทร์แพง6352
2483010-41001เครื่องมือวัดไฟฟ้าสอฟ.1/3นางสาวพรทิพย์อินทร์แพง6352
2493010-40002เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้าสอฟ.1/5นางสาวพรทิพย์อินทร์แพง6352
2503010-40002เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้าสอฟ.1/8นางสาวพรทิพย์อินทร์แพง6352
2513000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สอฟ.1/11นางสาวพรทิพย์อินทร์แพง6352
2523104-5203งานไฟฟ้ากำลัง 3สอฟ.2/11นางสาวพรทิพย์อินทร์แพง6352
253Home-roomHomeRoomสอฟ.1/12นางสาวพรทิพย์อินทร์แพง6352
2543104-5202งานไฟฟ้ากำลัง 2สอฟ.2/11นางสาวพรทิพย์อินทร์แพง6352
2553010-40002เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้าสอฟ.1/6นางสาวพรทิพย์อินทร์แพง6352
2563010-40002เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้าสอฟ.1/7นางสาวพรทิพย์อินทร์แพง6352
2573010-40002เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้าสอฟ.1/9นางสาวพรทิพย์อินทร์แพง6352
2583010-40002เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้าสอฟ.1/10นางสาวพรทิพย์อินทร์แพง6352
259Home-roomHomeRoomสอฟ.1/6นายพีระพงษ์สาสิมมา5479
2603010-40003เครื่องกลไฟฟ้าและการควบคุมสอฟ.1/5นายพีระพงษ์สาสิมมา5479
2613010-40003เครื่องกลไฟฟ้าและการควบคุมสอฟ.1/6นายพีระพงษ์สาสิมมา5479
2623010-40003เครื่องกลไฟฟ้าและการควบคุมสอฟ.1/7นายพีระพงษ์สาสิมมา5479
2633010-40003เครื่องกลไฟฟ้าและการควบคุมสอฟ.1/10นายพีระพงษ์สาสิมมา5479
2643010-40003เครื่องกลไฟฟ้าและการควบคุมสอฟ.1/8นายพีระพงษ์สาสิมมา5479
265Home-roomHomeRoomสอฟ.1/5นายพีระพงษ์สาสิมมา5479
2663010-40003เครื่องกลไฟฟ้าและการควบคุมสอฟ.1/9นายพีระพงษ์สาสิมมา5479
2673000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอฟ.2/6นายพุฒิพงศ์ไชยราช5471
268Home-roomHomeroomสอฟ.2/6นายพุฒิพงศ์ไชยราช5471
2693104-2006ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรมสอฟ.2/5นายพุฒิพงศ์ไชยราช5471
2703104-2006ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรมสอฟ.2/6นายพุฒิพงศ์ไชยราช5471
2713104-2006ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรมสอฟ.2/7นายพุฒิพงศ์ไชยราช5471
2723104-2006ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรมสอฟ.2/8นายพุฒิพงศ์ไชยราช5471
2733000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอฟ.2/5นายพุฒิพงศ์ไชยราช5471
274Home-roomHomeroomสอฟ.2/5นายพุฒิพงศ์ไชยราช5471
2753010-42002การออกแบบระบบไฟฟ้าสอฟ.1/3นายพุฒิพงศ์ไชยราช5471
2763010-42002การออกแบบระบบไฟฟ้าสอฟ.1/13นายพุฒิพงศ์ไชยราช5471
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
1Home-roomHomeroomสออ.2/4นางภรศุภาลิมป์เศวต5524
22010-52006วงจรพัลส์และสวิตชิงชอ.2/1นางภรศุภาลิมป์เศวต5524
32010-52006วงจรพัลส์และสวิตชิงชอ.2/2นางภรศุภาลิมป์เศวต5524
42010-52006วงจรพัลส์และสวิตชิงชอ.2/5นางภรศุภาลิมป์เศวต5524
52105-2007วงจรดิจิตอลชอ.3/3นางภรศุภาลิมป์เศวต5524
62010-52006วงจรพัลส์และสวิตชิงชอ.2/9นางภรศุภาลิมป์เศวต5524
72010-52006วงจรพัลส์และสวิตชิงชอ.2/3นางภรศุภาลิมป์เศวต5524
82010-01005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นชอ.1/3นางภรศุภาลิมป์เศวต5524
92010-52009เครื่องรับวิทยุชอ.2/3นางเสาวคนธ์รักเพื่อน5512
102105-2010เครื่องส่งวิทยุชอ.3/3นางเสาวคนธ์รักเพื่อน5512
11Home-roomHomeroomชอ.3/3นางเสาวคนธ์รักเพื่อน5512
122010-52009เครื่องรับวิทยุชอ.2/1นางเสาวคนธ์รักเพื่อน5512
132010-52009เครื่องรับวิทยุชอ.2/2นางเสาวคนธ์รักเพื่อน5512
142010-52009เครื่องรับวิทยุชอ.2/5นางเสาวคนธ์รักเพื่อน5512
152105-2108ซิลสกรีนและวงจรพิมพ์ชอ.3/3นายรณชัยมรกตศรีวรรณ5940
162010-01005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นชอ.1/7นายรณชัยมรกตศรีวรรณ5940
172105-2111อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมชอ.3/5นายรณชัยมรกตศรีวรรณ5940
182105-2105ไมโครคอนโทรลเลอร์ชอ.3/5นายรณชัยมรกตศรีวรรณ5940
192105-8501โครงการชอ.3/7นายรณชัยมรกตศรีวรรณ5940
202105-2105ไมโครคอนโทรลเลอร์ชอ.3/9นายรณชัยมรกตศรีวรรณ5940
212010-01005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นชอ.1/8นายรณชัยมรกตศรีวรรณ5940
222010-52004เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชอ.1/8นายรณชัยมรกตศรีวรรณ5940
232010-52009เครื่องรับวิทยุชอ.2/7นายรณชัยมรกตศรีวรรณ5940
242105-8501โครงการชอ.3/7นายรณชัย1มรกตศรีวรรณ6610
253000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สอม.1/1นางเพ็ญนภาสีแก้วสิ่ว5516
26Home-roomHomeroomชอ.2/1นางเพ็ญนภาสีแก้วสิ่ว5516
273012-71002วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สอม.1/1นางเพ็ญนภาสีแก้วสิ่ว5516
283127-2008เทคนิคการติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์สอม.2/1นางเพ็ญนภาสีแก้วสิ่ว5516
293127-5102งานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์2สอม.2/1นางเพ็ญนภาสีแก้วสิ่ว5516
303127-8001ฝึกงานสอม.2/1นางเพ็ญนภาสีแก้วสิ่ว5516
313012-72107การควบคุมหุ่นยนต์เคลื่อนที่สอม.1/1นางเพ็ญนภาสีแก้วสิ่ว5516
323127-5101งานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์1สอม.2/1นางเพ็ญนภาสีแก้วสิ่ว5516
333000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ3สอม.2/1นางเพ็ญนภาสีแก้วสิ่ว5516
34Home-roomHomeRoomสออ.1/2นายวีระพลพงษ์บริบูรณ์5513
353010-51002เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สออ.1/1นายวีระพลพงษ์บริบูรณ์5513
363010-52001การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์สออ.1/1นายวีระพลพงษ์บริบูรณ์5513
373010-51002เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สออ.1/2นายวีระพลพงษ์บริบูรณ์5513
383010-52001การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์สออ.1/2นายวีระพลพงษ์บริบูรณ์5513
393010-50003งานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์สออ.1/3นายวีระพลพงษ์บริบูรณ์5513
403105-2003การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูงสออ.2/4นายวีระพลพงษ์บริบูรณ์5513
413105-2003การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูงสออ.2/3นายวีระพลพงษ์บริบูรณ์5513
422105-8001ฝึกงานชอ.3/7นายวิทธวัธสามารถ6015
432010-52008เครื่องเสียงชอ.2/7นายวิทธวัธสามารถ6015
442000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1ชอ.2/5นายวิทธวัธสามารถ6015
452010-52004เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชอ.1/7นายวิทธวัธสามารถ6015
462010-52002วงจรไฟฟ้ากระแสตรงชอ.1/8นายวิทธวัธสามารถ6015
472010-01005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นชอ.1/8นายวิทธวัธสามารถ6015
482010-52004เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชอ.1/8นายวิทธวัธสามารถ6015
492010-52006วงจรพัลส์และสวิตชิงชอ.2/7นายวิทธวัธสามารถ6015
502105-2103ระบบภาพชอ.3/5นายวิทธวัธสามารถ6015
512000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1ชอ.2/3นายวิทธวัธสามารถ6015
522010-52002วงจรไฟฟ้ากระแสตรงชอ.1/7นายวิทธวัธสามารถ6015
532105-2108ซิลสกรีนและวงจรพิมพ์ชอ.3/5นายวิทธวัธสามารถ6015
543111-2008งานควบคุมระบบอัตโนมัติสอก.2/4นายสมชายคุณสมบัติ5526
553010-50002งานเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์สออ.1/3นายสมชายคุณสมบัติ5526
563010-50005งานพื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพสออ.1/3นายสมชายคุณสมบัติ5526
573000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สออ.1/3นายสมชายคุณสมบัติ5526
583105-2007ไมโครคอนโทรลเลอร์สออ.2/4นายสมชายคุณสมบัติ5526
593105-2007ไมโครคอนโทรลเลอร์สออ.2/3นายสมชายคุณสมบัติ5526
60Home-roomHomeRoomสออ.1/3นายสมชายคุณสมบัติ5526
613010-50001งานพื้นฐานวงจรไฟฟ้าและการวัดสออ.1/3นายสมชายคุณสมบัติ5526
623105-5103งานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 3สออ.2/7นายสายยนอ้อนสูงเนิน5511
633111-2008งานควบคุมระบบอัตโนมัติสอก.2/5นายสายยนอ้อนสูงเนิน5511
643010-00003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สอก.1/4นายสายยนอ้อนสูงเนิน5511
653010-00003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สออ.1/3นายสายยนอ้อนสูงเนิน5511
663000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สออ.2/7นายสายยนอ้อนสูงเนิน5511
673111-2008งานควบคุมระบบอัตโนมัติสอก.2/2นายสายยนอ้อนสูงเนิน5511
683000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สออ.2/3นายสายยนอ้อนสูงเนิน5511
693000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สออ.2/4นายสายยนอ้อนสูงเนิน5511
703105-5102งานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 2สออ.2/7นายสายยนอ้อนสูงเนิน5511
71Home-roomHome Roomชอ.1/3นายสายยนอ้อนสูงเนิน5511
723010-52101อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมสออ.1/1นายสาครแถวโนนงิ้ว5514
733105-5101งานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 1สออ.2/7นายสาครแถวโนนงิ้ว5514
743010-52101อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมสออ.1/2นายสาครแถวโนนงิ้ว5514
753105-2005อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมสออ.2/4นายสาครแถวโนนงิ้ว5514
763105-2005อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมสออ.2/3นายสาครแถวโนนงิ้ว5514
773105-2009ระบบเสียงและระบบภาพสออ.2/4นายสาครแถวโนนงิ้ว5514
783105-2009ระบบเสียงและระบบภาพสออ.2/3นายสาครแถวโนนงิ้ว5514
792000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3ชอ.3/2นายสถานประกอบการ26575
803105-8001ฝึกงานสออ.2/2นายสถานประกอบการ16476
813000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สออ.2/2นายสถานประกอบการ16476
823105-5101งานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 1สออ.2/7นายสถานประกอบการ36604
833105-5103งานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 3สออ.2/7นายสถานประกอบการ36604
842105-8001ฝึกงานชอ.3/2นายสถานประกอบการ26575
852105-8001ฝึกงานชอ.3/1นายสถานประกอบการ26575
862000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3ชอ.3/1นายสถานประกอบการ26575
873105-8001ฝึกงานสออ.2/1นายสถานประกอบการ16476
883000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สออ.2/1นายสถานประกอบการ16476
893105-5102งานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 2สออ.2/7นายสถานประกอบการ36604
903000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สออ.2/7นายสถานประกอบการ36604
912010-52001เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชอ.1/1นายสุวิจักขณ์ประจันตะเสน6016
922000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1ชอ.2/7นายสุวิจักขณ์ประจันตะเสน6016
932010-01005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นชบ.1/1นายสุวิจักขณ์ประจันตะเสน6016
94Home-roomHomeRoomสออ.1/1นายสุวิจักขณ์ประจันตะเสน6016
952010-52002วงจรไฟฟ้ากระแสตรงชอ.1/1นายสุวิจักขณ์ประจันตะเสน6016
962010-52002วงจรไฟฟ้ากระแสตรงชอ.1/2นายสุวิจักขณ์ประจันตะเสน6016
972010-52001เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชอ.1/3นายสุวิจักขณ์ประจันตะเสน6016
982010-52002วงจรไฟฟ้ากระแสตรงชอ.1/3นายสุวิจักขณ์ประจันตะเสน6016
992105-2116โทรคมนาคมเบื้องต้นชอ.3/9นายสุวิจักขณ์ประจันตะเสน6016
1002010-52001เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชอ.1/2นายสุวิจักขณ์ประจันตะเสน6016
1012105-2116โทรคมนาคมเบื้องต้นชอ.3/5นางสาวสุจิตภัณฑ์คำศรีลา6596
1023111-2008งานควบคุมระบบอัตโนมัติสอก.2/1นายกล้าณรงค์คำบึงกลาง6343
1033111-2008งานควบคุมระบบอัตโนมัติสอก.2/2นายกล้าณรงค์คำบึงกลาง6343
1043010-52005การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์สออ.1/1นายกล้าณรงค์คำบึงกลาง6343
1053010-52005การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์สออ.1/2นายกล้าณรงค์คำบึงกลาง6343
1063111-2008งานควบคุมระบบอัตโนมัติสอก.2/3นายกล้าณรงค์คำบึงกลาง6343
1073111-2008งานควบคุมระบบอัตโนมัติสอก.2/4นายกล้าณรงค์คำบึงกลาง6343
1083010-00003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สอก.1/3นายกล้าณรงค์คำบึงกลาง6343
1093010-00003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สอก.1/4นายกล้าณรงค์คำบึงกลาง6343
1103105-9001คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สออ.2/4นายกล้าณรงค์คำบึงกลาง6343
1113105-9001คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สออ.2/3นายกล้าณรงค์คำบึงกลาง6343
1122000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชอ.3/3นางสาวคัทลียากันทัง6017
1132000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3ชอ.3/5นางสาวคัทลียากันทัง6017
1142000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1ชอ.2/2นางสาวคัทลียากันทัง6017
1152010-52002วงจรไฟฟ้ากระแสตรงชอ.1/8นางสาวคัทลียากันทัง6017
1162010-52001เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชอ.1/8นางสาวคัทลียากันทัง6017
117Home-roomHome Roomชอ.1/1นางสาวคัทลียากันทัง6017
1182010-01005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นชอ.1/1นางสาวคัทลียากันทัง6017
1192010-01005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นชอ.1/2นางสาวคัทลียากันทัง6017
1202105-2111อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมชอ.3/9นางสาวคัทลียากันทัง6017
1212105-2112อิเล็กทรอนิกส์กำลังชอ.3/3นางสาวคัทลียากันทัง6017
1222000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1ชอ.2/1นางสาวคัทลียากันทัง6017
1232010-52001เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชอ.1/7นางสาวคัทลียากันทัง6017
1242105-2106สายส่งและสายอากาศชอ.3/5นางสาวคัทลียากันทัง6017
125Home-roomHomeroomชอ.2/3นายดนุพลชุมชนสัมพันธ์6142
1262010-52008เครื่องเสียงชอ.2/2นายดนุพลชุมชนสัมพันธ์6142
1272010-52008เครื่องเสียงชอ.2/3นายดนุพลชุมชนสัมพันธ์6142
1282010-52102ระบบเสียงชอ.2/9นายดนุพลชุมชนสัมพันธ์6142
1292010-52008เครื่องเสียงชอ.2/5นายดนุพลชุมชนสัมพันธ์6142
1302105-2103ระบบภาพชอ.3/9นายดนุพลชุมชนสัมพันธ์6142
1312010-52008เครื่องเสียงชอ.2/1นายดนุพลชุมชนสัมพันธ์6142
1322105-2103ระบบภาพชอ.3/3นายดนุพลชุมชนสัมพันธ์6142
1333010-51001การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าสออ.1/1นายธาตรีสุภาระโยธิน5525
1343010-52007ไมโครคอนโทรลเลอร์สออ.1/1นายธาตรีสุภาระโยธิน5525
1353010-51001การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าสออ.1/2นายธาตรีสุภาระโยธิน5525
1363000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สออ.2/2นายธาตรีสุภาระโยธิน5525
1373000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สออ.2/1นายธาตรีสุภาระโยธิน5525
1383010-52007ไมโครคอนโทรลเลอร์สออ.1/2นายธาตรีสุภาระโยธิน5525
1393105-8001ฝึกงานสออ.2/2นายธาตรีสุภาระโยธิน5525
1403105-8001ฝึกงานสออ.2/1นายธาตรีสุภาระโยธิน5525
141Home-roomHomeroomสออ.2/3นายประณตปิยมาพรชัย5517
1423010-51003วงจรพัลส์และดิจิทัลเทคนิคสออ.1/1นายประณตปิยมาพรชัย5517
1433010-51003วงจรพัลส์และดิจิทัลเทคนิคสออ.1/2นายประณตปิยมาพรชัย5517
1443105-2010การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์สออ.2/4นายประณตปิยมาพรชัย5517
1453105-2004ออปแอมป์และลิเนียร์ไอซีสออ.2/4นายประณตปิยมาพรชัย5517
1463105-2010การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์สออ.2/3นายประณตปิยมาพรชัย5517
1473105-2004ออปแอมป์และลิเนียร์ไอซีสออ.2/3นายประณตปิยมาพรชัย5517
1483000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สออ.1/1นายประณตปิยมาพรชัย5517
1493000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สออ.1/2นายประณตปิยมาพรชัย5517
1503010-50004งานพื้นฐานวงจรพัลส์และดิจิทัลสออ.1/3นายประณตปิยมาพรชัย5517
1512010-52004เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชอ.1/1นายพิเชษฐ์จันทรังศรี5858
1522105-8001ฝึกงานชอ.3/2นายพิเชษฐ์จันทรังศรี5858
1532000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3ชอ.3/1นายพิเชษฐ์จันทรังศรี5858
1542000-02001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1ชอ.1/8นายพิเชษฐ์จันทรังศรี5858
1552000-02001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1ชอ.1/1นายพิเชษฐ์จันทรังศรี5858
1562000-02001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1ชอ.1/2นายพิเชษฐ์จันทรังศรี5858
1572010-52004เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชอ.1/2นายพิเชษฐ์จันทรังศรี5858
1582010-52004เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชอ.1/3นายพิเชษฐ์จันทรังศรี5858
1592105-2111อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมชอ.3/3นายพิเชษฐ์จันทรังศรี5858
1602105-8001ฝึกงานชอ.3/1นายพิเชษฐ์จันทรังศรี5858
1612000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3ชอ.3/2นายพิเชษฐ์จันทรังศรี5858
1622000-02001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1ชอ.1/7นายพิเชษฐ์จันทรังศรี5858
163Home-roomHomeroomชอ.2/5นายพิชญ์พลจิตพิมลมาศ5518
1642010-52104วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งานชอ.2/1นายพิชญ์พลจิตพิมลมาศ5518
1652010-52104วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งานชอ.2/2นายพิชญ์พลจิตพิมลมาศ5518
1662010-52104วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งานชอ.2/5นายพิชญ์พลจิตพิมลมาศ5518
1672010-52110เครือข่ายคอมพิวเตอร์ชอ.2/3นายพิชญ์พลจิตพิมลมาศ5518
1682010-52110เครือข่ายคอมพิวเตอร์ชอ.2/1นายพิชญ์พลจิตพิมลมาศ5518
1692010-52110เครือข่ายคอมพิวเตอร์ชอ.2/2นายพิชญ์พลจิตพิมลมาศ5518
1702010-52104วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งานชอ.2/3นายพิชญ์พลจิตพิมลมาศ5518
1712010-52110เครือข่ายคอมพิวเตอร์ชอ.2/5นายพิชญ์พลจิตพิมลมาศ5518
แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
13000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สอท.1/1นายวิศิษฎ์ชฎาศิลป์5563
23119-2008ระบบรับส่งด้วยเส้นใยแก้วนำแสงสอท.2/3นายวิศิษฎ์ชฎาศิลป์5563
33119-2107ระบบวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงสอท.2/3นายวิศิษฎ์ชฎาศิลป์5563
43000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สอท.1/3นายวิศิษฎ์ชฎาศิลป์5563
5Home-roomHomeRoomสอท.1/3นายวิศิษฎ์ชฎาศิลป์5563
63119-2006ระบบสื่อสารวิทยุสอท.2/1นายวิศิษฎ์ชฎาศิลป์5563
73011-92004ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายสอท.1/1นายวิศิษฎ์ชฎาศิลป์5563
83119-2008ระบบรับส่งด้วยเส้นใยแก้วนำแสงสอท.2/1นายวิศิษฎ์ชฎาศิลป์5563
93119-2107ระบบวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงสอท.2/1นายวิศิษฎ์ชฎาศิลป์5563
102119-8001ฝึกงานชท.3/1นายสถานประกอบการ 1โทรคมนาคม5753
113011-91002เครื่องมือวัดในระบบสื่อสารโทรคมนาคมสอท.1/1นายศุภชัยหอมดี6153
123011-91002เครื่องมือวัดในระบบสื่อสารโทรคมนาคมสอท.1/3นายศุภชัยหอมดี6153
133001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอธ.2/4นายศุภชัยหอมดี6153
14Home-roomHomeroomชท.2/1นายศุภชัยหอมดี6153
153119-2004สายส่งและสายอากาศโทรคมนาคมสอท.2/3นายศุภชัยหอมดี6153
163001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอธ.2/3นายศุภชัยหอมดี6153
173011-91001การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าสอท.1/1นายศุภชัยหอมดี6153
183010-00003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สอท.1/3นายศุภชัยหอมดี6153
192011-92001เขียนแบบโทรคมนาคมชท.1/1นายอภิวัฒน์คงลำพันธ์6151
202011-92006สายส่งและสายอากาศชท.2/1นายอภิวัฒน์คงลำพันธ์6151
212011-92101โครงข่ายสายตอนนอกชท.2/1นายอภิวัฒน์คงลำพันธ์6151
222000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3ชท.3/1นายอภิวัฒน์คงลำพันธ์6151
233001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอธ.2/4นายอภิวัฒน์คงลำพันธ์6151
242011-92010การสื่อสารดาวเทียมชท.2/1นายอภิวัฒน์คงลำพันธ์6151
252011-92111คอมพิวเตอร์พื้นฐานชท.2/1นายอภิวัฒน์คงลำพันธ์6151
262119-8001ฝึกงานชท.3/1นายอภิวัฒน์คงลำพันธ์6151
27Home-roomHomeRoomสอท.1/1นายอภินันท์ก้อนมณี5558
283119-2010เครื่องมือวัดในระบบสื่อสารโทรคมนาคมสอท.2/1นายอภินันท์ก้อนมณี5558
293105-9001คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สอท.2/1นายอภินันท์ก้อนมณี5558
303105-9001คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สอท.2/3นายอภินันท์ก้อนมณี5558
312000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1ชท.2/1นายอภินันท์ก้อนมณี5558
323011-90001งานเครื่องมือไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สอท.1/3นายอภินันท์ก้อนมณี5558
333119-2003หลักการโทรคมนาคมสอท.2/1นายอภินันท์ก้อนมณี5558
343119-2010เครื่องมือวัดในระบบสื่อสารโทรคมนาคมสอท.2/3นายอภินันท์ก้อนมณี5558
353119-2003หลักการโทรคมนาคมสอท.2/3นายอภินันท์ก้อนมณี5558
363011-91001การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าสอท.1/1นายอภินันท์ก้อนมณี5558
37Home-roomHome Roomชท.1/1นายกฤษดาพงษ์ผิวขม6191
382000-02001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1ชท.1/1นายกฤษดาพงษ์ผิวขม6191
392011-91001งานเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นชท.1/1นายกฤษดาพงษ์ผิวขม6191
402011-92003วงจรไฟฟ้ากระแสสลับชท.2/1นายกฤษดาพงษ์ผิวขม6191
412011-92005อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจรชท.1/1นายกฤษดาพงษ์ผิวขม6191
422010-01005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นชท.1/1นายกฤษดาพงษ์ผิวขม6191
432011-92007เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสารชท.2/1นายกฤษดาพงษ์ผิวขม6191
44Home-roomHomeroomสอท.2/1นายบัณฑิตจันทร์พุฒ5557
453000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอท.2/1นายบัณฑิตจันทร์พุฒ5557
463000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอท.2/3นายบัณฑิตจันทร์พุฒ5557
473119-2005ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่สอท.2/1นายบัณฑิตจันทร์พุฒ5557
483119-2101ระบบชุมสายโทรศัพท์ตู้สาขาสอท.2/3นายบัณฑิตจันทร์พุฒ5557
493011-91003การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์สอท.1/1นายบัณฑิตจันทร์พุฒ5557
แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
13012-80001เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์สอค.1/1นายมนัสจันนามอม6070
23012-80004ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงสอค.1/1นายมนัสจันนามอม6070
33000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สอค.1/1นายมนัสจันนามอม6070
43012-80009การใช้โปแกรมคอมพิ่วเตอร์กราฟิกสอค.1/1นายมนัสจันนามอม6070
53012-81002ดิจิทัลเทคนิคสอค.1/1นายมนัสจันนามอม6070
63128-2314งานบริการคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายสอค.2/1นายมนัสจันนามอม6070
73000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอค.2/1นายวชิรปัญญาปัญญาว่อง5554
83128-2005ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สอค.2/1นายวชิรปัญญาปัญญาว่อง5554
93128-2003การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์สอค.2/1นายวชิรปัญญาปัญญาว่อง5554
103010-00003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สอค.1/1นายวชิรปัญญาปัญญาว่อง5554
11Home-roomHomeRoomสอค.1/1นายวชิรปัญญาปัญญาว่อง5554
123012-81001เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์สอค.1/1นายวชิรปัญญาปัญญาว่อง5554
133128-2004การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณืพกพา 1สอค.2/1นายนเรศวร์ศุภลักษณศึกษากร5553
14Home-roomHome roomสอค.2/1นายนเรศวร์ศุภลักษณศึกษากร5553
153012-80003วงจรพัลส์และดิจิทัลเทคนิคสอค.1/1นายนเรศวร์ศุภลักษณศึกษากร5553
163128-2112การสร้างและพัฒนาหุ่นยนต์สอค.2/1นายนเรศวร์ศุภลักษณศึกษากร5553
173128-2002เทคนิคการอินเตอร์เฟสสอค.2/1นายนเรศวร์ศุภลักษณศึกษากร5553
183012-80002อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจรสอค.1/1นายนเรศวร์ศุภลักษณศึกษากร5553
แผนกวิชาก่อสร้าง
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
13000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอส.2/1นายรณฤทธิ์ฤทธิมนตรี6228
23100-0105ความแข็งแรงของวัสดุสอส.2/3นายรณฤทธิ์ฤทธิมนตรี6228
33000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอส.2/3นายรณฤทธิ์ฤทธิมนตรี6228
4Home-roomHomeroomสอส.2/3นายรณฤทธิ์ฤทธิมนตรี6228
53106-2008เขียนแบบประยุกต์ด้วยคอมพิวเตอร์สอส.2/3นายรณฤทธิ์ฤทธิมนตรี6228
63106-2107การวางแผนและจัดการงานก่อสร้างสอส.2/3นายรณฤทธิ์ฤทธิมนตรี6228
73010-62001เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์สอส.1/1นายรณฤทธิ์ฤทธิมนตรี6228
83010-60004อ่านแบบ เขียนแบบงานก่อสร้างสอส.1/3นายรณฤทธิ์ฤทธิมนตรี6228
93001-1002กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสอส.2/3นายรณฤทธิ์ฤทธิมนตรี6228
103106-2008เขียนแบบประยุกต์ด้วยคอมพิวเตอร์สอส.2/3นายสมเก่งมาคำ5413
113106-2008เขียนแบบประยุกต์ด้วยคอมพิวเตอร์สอส.2/1นายสมเก่งมาคำ5413
123010-62106เทคนิควิธีการก่อสร้างสอส.1/1นายสมเก่งมาคำ5413
133000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สอส.1/3นายสมเก่งมาคำ5413
143106-2005เทคนิควิธีการก่อสร้างสอส.2/1นายสมเก่งมาคำ5413
153106-9004เทคนิคการซ่อมบำรุงอาคารสอส.2/1นายสมเก่งมาคำ5413
16Home-roomHomeRoomสอส.1/1นายสมเก่งมาคำ5413
173010-00105ความแข็งแรงของวัสดุสอส.1/1นายสมเก่งมาคำ5413
183000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สอส.1/1นายสมเก่งมาคำ5413
193010-60001พื้นฐานงานไม้สอส.1/3นายสมเก่งมาคำ5413
203010-60003พื้นฐานงานสำรวจสอส.1/3นายสมเก่งมาคำ5413
213106-2006การตรวจและควบคุมงานก่อสร้างสอส.2/1นายสมเก่งมาคำ5413
22Home-roomHomeroomชส.2/1นางสาวศิรินภาลุนชัยญา6129
232010-62011อ่านแบบงานก่อสร้างชส.1/1นางสาวศิรินภาลุนชัยญา6129
242010-62003เขียนแบบงานโครงสร้างชส.2/1นางสาวศิรินภาลุนชัยญา6129
252000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1ชส.2/1นางสาวศิรินภาลุนชัยญา6129
263106-9005โครงการงานก่อสร้างอาคารสอส.2/1นางสาวศิรินภาลุนชัยญา6129
272010-62001ปฏิบัติงานโครงสร้างอาคารชส.2/1นางสาวศิรินภาลุนชัยญา6129
282000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3ชส.3/1นายสถานประกอบการ 1ก่อสร้าง5806
292106-8001ฝึกงานชส.3/1นายสถานประกอบการ 1ก่อสร้าง5806
30Home-roomHomeroomสอส.2/1นายจุระพลเฟื่องไธสงค์5747
313106-2107การวางแผนและจัดการงานก่อสร้างสอส.2/3นายจุระพลเฟื่องไธสงค์5747
323106-9005โครงการงานก่อสร้างอาคารสอส.2/3นายจุระพลเฟื่องไธสงค์5747
333010-62005งานสำรวจเพื่อการก่อสร้างอาคารสอส.1/1นายจุระพลเฟื่องไธสงค์5747
343106-2107การวางแผนและจัดการงานก่อสร้างสอส.2/1นายจุระพลเฟื่องไธสงค์5747
353106-2007งานสำรวจเพื่อการก่อสร้างอาคารสอส.2/3นายจุระพลเฟื่องไธสงค์5747
363010-62102วางแผนและจัดการงานก่อสร้างสอส.1/1นายจุระพลเฟื่องไธสงค์5747
372000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3ชส.3/1นายชัชชาครผิวแดง5797
382010-61004วัสดุและวิธีการก่อสร้างานโครงสร้างชส.1/1นายชัชชาครผิวแดง5797
392000-02001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1ชส.1/1นายชัชชาครผิวแดง5797
402010-62116งานซ่อมบำรุงรักษาอาคารชส.2/1นายชัชชาครผิวแดง5797
412106-8001ฝึกงานชส.3/1นายชัชชาครผิวแดง5797
422010-61002พื้นฐานงานไม้ชส.1/1นายชัชชาครผิวแดง5797
432010-62103ติดตั้งท่อและสุขภัณฑ์ชส.2/1นายชัชชาครผิวแดง5797
44Home-roomHome Roomชส.1/1นายธาริสก้อนโฮม5798
452010-61001พื้นฐานการเขียนแบบเพื่องานก่อสร้างชส.1/1นายธาริสก้อนโฮม5798
462010-61003พื้นฐานงานปูนชส.1/1นายธาริสก้อนโฮม5798
472010-61005พื้นฐานงานสำรวจชส.1/1นายธาริสก้อนโฮม5798
482010-62111คณิตศาสตร์สำหรับช่างก่อสร้างชส.1/1นายธาริสก้อนโฮม5798
492010-62004ประมาณราคางานโครงสร้างชส.2/1นายธาริสก้อนโฮม5798
502010-62114คอมพิวเตอร์เพื่องานก่อสร้างชส.2/1นายธาริสก้อนโฮม5798
513010-60002พื้นฐานงานปูนสอส.1/3นายนิรันดร์คำเรืองศรี5919
523010-60005กลศาสตร์เบื้องต้นสอส.1/3นายนิรันดร์คำเรืองศรี5919
53Home-roomHomeRoomสอส.1/3นายนิรันดร์คำเรืองศรี5919
543010-00101กลศาสตร์วิศวกรรมสอส.1/1นายนิรันดร์คำเรืองศรี5919
553010-62004ประมาณราคางานก่อสร้างอาคารสอส.1/1นายนิรันดร์คำเรืองศรี5919
563100-0301ทฤษฎีโครงสร้างสอส.2/1นายนิรันดร์คำเรืองศรี5919
573100-0301ทฤษฎีโครงสร้างสอส.2/3นายนิรันดร์คำเรืองศรี5919
583106-2004ประมาณราคางานก่อสร้างอาคารสอส.2/3นายนิรันดร์คำเรืองศรี5919
แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
12010-81002วัสดุก่อสร้าง 1ชถ.1/1นายสรนันท์ศิริจำปา6002
22010-82111เทคนิคก่อสร้าง 1ชถ.2/1นายสรนันท์ศิริจำปา6002
32010-82007การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 1ชถ.2/1นายสรนันท์ศิริจำปา6002
42010-81001พื้นฐานการออกแบบสถาปัตยกรรมชถ.1/1นายสรนันท์ศิริจำปา6002
52010-82104การออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน 1ชถ.2/1นายสรนันท์ศิริจำปา6002
62010-82005การเขียนแบบก่อสร้าง 2ชถ.2/1นายสรนันท์ศิริจำปา6002
72000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3ชถ.3/1นายสรนันท์ศิริจำปา6002
82108-8001ฝึกงานชถ.3/1นายสรนันท์ศิริจำปา6002
92000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3ชถ.3/1นายสถานประกอบการ 1สถาปัตยกรรม5829
102108-8001ฝึกงานชถ.3/1นายสถานประกอบการ 1สถาปัตยกรรม5829
11Home-roomHomeroomชถ.2/1นายอรรคพลพาประโยชน์6448
123000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สอถ.1/1นายอรรคพลพาประโยชน์6448
133010-80002 การเขียนแบบก่อสร้างสอถ.1/3นายอรรคพลพาประโยชน์6448
143108-2102วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 2สอถ.2/1นายอรรคพลพาประโยชน์6448
153108-2006การเสนอโครงการงานสถาปัตยกรรมสอถ.2/1นายอรรคพลพาประโยชน์6448
163108-2003การออกแบบสถาปัตยกรรม 3สอถ.2/1นายอรรคพลพาประโยชน์6448
173108-9002การออกแบบโครงสร้างคอนกรึตเสริมเหล็กสอถ.2/1นายอรรคพลพาประโยชน์6448
183108-2102วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 2สอถ.2/3นายอรรคพลพาประโยชน์6448
193010-80003การออกแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต้นสอถ.1/3นายอรรคพลพาประโยชน์6448
203000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สอถ.1/3นายอรรคพลพาประโยชน์6448
213108-2003การออกแบบสถาปัตยกรรม 3สอถ.2/3นายอรรคพลพาประโยชน์6448
223108-2006การเสนอโครงการงานสถาปัตยกรรมสอถ.2/3นายอรรคพลพาประโยชน์6448
233108-9002การออกแบบโครงสร้างคอนกรึตเสริมเหล็กสอถ.2/3นายอรรคพลพาประโยชน์6448
242010-01301เขียนแบบเบื้องต้นชถ.1/1นายนิติพัฒน์ภูผาใจ5794
253000-12002คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานออกแบบสถาปัตยกรรมสอถ.1/1นายนิติพัฒน์ภูผาใจ5794
263010-80001ศิลปะภาพร่างเพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรมสอถ.1/3นายนิติพัฒน์ภูผาใจ5794
273010-80007การเขียนแบบก่อสร้างเบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์สอถ.1/3นายนิติพัฒน์ภูผาใจ5794
283100-0301ทฤษฎีโครงสร้างสอถ.2/3นายนิติพัฒน์ภูผาใจ5794
29Home-roomHomeRoomสอถ.1/3นายนิติพัฒน์ภูผาใจ5794
302000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1ชถ.2/1นายนิติพัฒน์ภูผาใจ5794
313010-82001การออกแบบสถาปัตยกรรม 1สอถ.1/1นายนิติพัฒน์ภูผาใจ5794
323100-0301ทฤษฎีโครงสร้างสอถ.2/1นายนิติพัฒน์ภูผาใจ5794
33Home-roomHomeroomสอถ.2/1นายบัญญัติพงษ์พิริยะเดชะ5837
343010-80004ทัศนียภาพและการตกแต่งแบบสอถ.1/3นายบัญญัติพงษ์พิริยะเดชะ5837
353000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอถ.2/1นายบัญญัติพงษ์พิริยะเดชะ5837
363108-2106การเขียนแบบก่อสร้าง 2สอถ.2/1นายบัญญัติพงษ์พิริยะเดชะ5837
373108-2005การออกแบบสถาปัตยกรรมเขตร้อนชื้นสอถ.2/3นายบัญญัติพงษ์พิริยะเดชะ5837
383000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอถ.2/3นายบัญญัติพงษ์พิริยะเดชะ5837
393108-2106การเขียนแบบก่อสร้าง 2สอถ.2/3นายบัญญัติพงษ์พิริยะเดชะ5837
40Home-roomHomeroomสอถ.2/3นายบัญญัติพงษ์พิริยะเดชะ5837
413010-82005แนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม สอถ.1/1นายบัญญัติพงษ์พิริยะเดชะ5837
423108-2005การออกแบบสถาปัตยกรรมเขตร้อนชื้นสอถ.2/1นายบัญญัติพงษ์พิริยะเดชะ5837
433108-1004สถาปัตยกรรมไทยสอถ.2/1นายบัญญัติพงษ์พิริยะเดชะ5837
443108-1004สถาปัตยกรรมไทยสอถ.2/3นายบัญญัติพงษ์พิริยะเดชะ5837
452010-82110กฎหมายอาคารชถ.1/1นายปณิธานบุตรแก้ว6003
462010-82009การทำหุ่นจำลองชถ.2/1นายปณิธานบุตรแก้ว6003
472010-82008ทัศนียภาพและการตกแต่งแบบชถ.2/1นายปณิธานบุตรแก้ว6003
48Home-roomHome Roomชถ.1/1นายปณิธานบุตรแก้ว6003
492010-01303ศิลปะและภาพร่างชถ.1/1นายปณิธานบุตรแก้ว6003
502000-02001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1ชถ.1/1นายปณิธานบุตรแก้ว6003
512010-82109ลายไทยในงานสถาปัตยกรรมชถ.1/1นายปณิธานบุตรแก้ว6003
522010-82002การออกแบบสถาปัตยกรรม 2ชถ.2/1นายปณิธานบุตรแก้ว6003
แผนกวิชาช่างสำรวจ
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
1Home-roomHomeroomสอร.2/1นายมานัสยอดทอง6447
23109-2007การเขียนแบบสำรวจด้วยคอมพิวเตอร์สอร.2/1นายมานัสยอดทอง6447
33000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอร.2/1นายมานัสยอดทอง6447
43010-62006เขียนแบบประยุกต์ด้วยคอมพิวเตอร์สอร.1/1นายมานัสยอดทอง6447
53109-2112ปฏิบัติงานสำรวจและทำแผนที่ภูมิประเทศสอร.2/1นายมานัสยอดทอง6447
63109-2007การเขียนแบบสำรวจด้วยคอมพิวเตอร์สอร.2/3นายมานัสยอดทอง6447
73109-2007การเขียนแบบสำรวจด้วยคอมพิวเตอร์สอร.2/4นายมานัสยอดทอง6447
8Home-roomHomeRoomสอร.1/1นายวิศรุตเฟื่องไธสงค์6012
93010-92004ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สอร.1/1นายวิศรุตเฟื่องไธสงค์6012
103109-2103การสำรวจด้วยระบบสัญญาณดาวเทียมสอร.2/3นายวิศรุตเฟื่องไธสงค์6012
113109-2103การสำรวจด้วยระบบสัญญาณดาวเทียมสอร.2/4นายวิศรุตเฟื่องไธสงค์6012
123109-2004ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สอร.2/1นายวิศรุตเฟื่องไธสงค์6012
133109-2104การจัดการธุรกิจที่ดินสอร.2/1นายวิศรุตเฟื่องไธสงค์6012
143109-2004ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สอร.2/3นายวิศรุตเฟื่องไธสงค์6012
153109-2004ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สอร.2/4นายวิศรุตเฟื่องไธสงค์6012
163000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สอร.1/1นายวิศรุตเฟื่องไธสงค์6012
173000-11054กฎหมายเกี่ยวกับงานสำรวจสอร.1/1นายสมชายสกุลเทวัญพิทักษ์5412
183010-00101กลศาสตร์วิศวกรรมสอร.1/1นายสมชายสกุลเทวัญพิทักษ์5412
193010-92002เครื่องมือสำรวจชั้นสูงสอร.1/3นายสมชายสกุลเทวัญพิทักษ์5412
203109-2006การสำรวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศสอร.2/3นายสมชายสกุลเทวัญพิทักษ์5412
213109-2006การสำรวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศสอร.2/4นายสมชายสกุลเทวัญพิทักษ์5412
22Home-roomHomeRoomสอร.1/3นายสมชายสกุลเทวัญพิทักษ์5412
233000-11054กฎหมายเกี่ยวกับงานสำรวจสอร.1/3นายสมชายสกุลเทวัญพิทักษ์5412
243000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอร.2/3นายสมชายสกุลเทวัญพิทักษ์5412
253000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอร.2/4นายสมชายสกุลเทวัญพิทักษ์5412
262109-8001ฝึกงานชร.3/1นายสถานประกอบการ 1สำรวจ5818
272000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3ชร.3/1นายสถานประกอบการ 1สำรวจ5818
283010-90002การระดับสอร.1/3นายไพบูลย์เขียวรัมย์6587
293100-0301ทฤษฎีโครงสร้างสอร.2/1นายไพบูลย์เขียวรัมย์6587
303100-0302การสำรวจเพื่อการก่อสร้างสอร.2/3นายไพบูลย์เขียวรัมย์6587
313109-2102การวางแผนงานสำรวจสอร.2/3นายไพบูลย์เขียวรัมย์6587
323100-0302การสำรวจเพื่อการก่อสร้างสอร.2/4นายไพบูลย์เขียวรัมย์6587
333100-0301ทฤษฎีโครงสร้างสอร.2/4นายไพบูลย์เขียวรัมย์6587
343109-2102การวางแผนงานสำรวจสอร.2/4นายไพบูลย์เขียวรัมย์6587
353000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สอร.1/3นายไพบูลย์เขียวรัมย์6587
363100-0301ทฤษฎีโครงสร้างสอร.2/3นายไพบูลย์เขียวรัมย์6587
37Home-roomHomeroomสอร.2/4นายไพบูลย์เขียวรัมย์6587
38Home-roomHome Roomชร.1/1นายกิตติพงศ์เกียล่น6577
393109-2104การจัดการธุรกิจที่ดินสอร.2/3นายกิตติพงศ์เกียล่น6577
402010-92007การคำนวณแผนที่เบื้องต้นชร.1/1นายกิตติพงศ์เกียล่น6577
412010-92006โครงข่ายการระดับชร.2/1นายกิตติพงศ์เกียล่น6577
423109-2104การจัดการธุรกิจที่ดินสอร.2/4นายกิตติพงศ์เกียล่น6577
432010-92004การระดับเบื้องต้นชร.1/1นายกิตติพงศ์เกียล่น6577
442000-02001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1ชร.1/1นายกิตติพงศ์เกียล่น6577
452010-92105การเขียนแบบสำรวจและแบบโยธาชร.2/1นายกิตติพงศ์เกียล่น6577
463109-2113ปฏิบัติงานสำรวจเส้นทางสอร.2/1นายกิตติพงศ์เกียล่น6577
472010-91005เขียนแผนที่เบื้องต้นชร.1/1นายจตุพลหงษ์แก้ว6013
482010-91004เขียนแบบเบื้องต้นชร.2/1นายจตุพลหงษ์แก้ว6013
492010-92003วงรอบสำรวจชร.2/1นายจตุพลหงษ์แก้ว6013
502010-92009การคำนวณแบ่งแยกและปรับแนวเขตชร.2/1นายจตุพลหงษ์แก้ว6013
512010-92111การจราจรและผังเมืองชร.2/1นายจตุพลหงษ์แก้ว6013
52Home-roomHomeroomสอร.2/3นายจตุพลหงษ์แก้ว6013
532010-92001การสำรวจเบื้องต้นชร.1/1นายจตุพลหงษ์แก้ว6013
543010-92111ปฏิบัติงานสำรวจชลประทานสอร.1/1นายชัยวัฒน์บุญยัง5644
553100-0302การสำรวจเพื่อการก่อสร้างสอร.2/1นายชัยวัฒน์บุญยัง5644
562010-91001วัสดุก่อสร้างชร.2/1นายชัยวัฒน์บุญยัง5644
572000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1ชร.2/1นายชัยวัฒน์บุญยัง5644
582109-8001ฝึกงานชร.3/1นายชัยวัฒน์บุญยัง5644
592000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3ชร.3/1นายชัยวัฒน์บุญยัง5644
603010-92102การวางแผนงานสำรวจสอร.1/1นายชัยวัฒน์บุญยัง5644
613010-62004ประมาณราคางานก่อสร้างอาคารสอร.1/3นายชัยวัฒน์บุญยัง5644
623010-90003การคำนวณแผนที่สอร.1/3นายชัยวัฒน์บุญยัง5644
633010-92005การสำรวจเส้นทางชั้นสูงสอร.1/1นายทวีศักดิ์อินทะมาตย์6010
643010-90001การสำรวจสอร.1/3นายทวีศักดิ์อินทะมาตย์6010
653109-2113ปฏิบัติงานสำรวจเส้นทางสอร.2/3นายทวีศักดิ์อินทะมาตย์6010
66Home-roomHomeroomชร.2/1นายทวีศักดิ์อินทะมาตย์6010
673109-2101การจราจรและผังเมืองสอร.2/1นายทวีศักดิ์อินทะมาตย์6010
683109-2113ปฏิบัติงานสำรวจเส้นทางสอร.2/4นายทวีศักดิ์อินทะมาตย์6010
แผนกวิชาโยธา
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
1Home-roomHomeroomชธ.2/3นางรัชฎาภรณ์เจริญโสภารัตน์5848
22000-02001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1ชธ.1/1นางรัชฎาภรณ์เจริญโสภารัตน์5848
32012-12110ท่อและสุขภัณฑ์ชธ.1/1นางรัชฎาภรณ์เจริญโสภารัตน์5848
42012-11003วัสดุก่อสร้างชธ.1/3นางรัชฎาภรณ์เจริญโสภารัตน์5848
52012-11003วัสดุก่อสร้างชธ.1/1นางรัชฎาภรณ์เจริญโสภารัตน์5848
62012-12007การเขียนแบบโยธาเบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์ชธ.2/2นางรัชฎาภรณ์เจริญโสภารัตน์5848
72012-11001คณิตศาสตร์ช่างโยธาชธ.2/3นางรัชฎาภรณ์เจริญโสภารัตน์5848
82012-11003วัสดุก่อสร้างชธ.1/4นางรัชฎาภรณ์เจริญโสภารัตน์5848
92000-02001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1ชธ.1/2นางรัชฎาภรณ์เจริญโสภารัตน์5848
102012-12110ท่อและสุขภัณฑ์ชธ.1/3นางรัชฎาภรณ์เจริญโสภารัตน์5848
112012-12110ท่อและสุขภัณฑ์ชธ.1/5นางรัชฎาภรณ์เจริญโสภารัตน์5848
122012-12119งานสุขาภิบาลชธ.2/1นางรัชฎาภรณ์เจริญโสภารัตน์5848
132012-11003วัสดุก่อสร้างชธ.1/2นางรัชฎาภรณ์เจริญโสภารัตน์5848
142012-11003วัสดุก่อสร้างชธ.1/5นางรัชฎาภรณ์เจริญโสภารัตน์5848
152012-12119งานสุขาภิบาลชธ.2/2นางรัชฎาภรณ์เจริญโสภารัตน์5848
162012-12106งานโยธาชธ.2/2นางรัชฎาภรณ์เจริญโสภารัตน์5848
173012-10006พื้นฐานการสำรวจสอธ.1/3นายมานะศรีสูงเนิน5592
18Home-roomHomeRoomสอธ.1/1นายมานะศรีสูงเนิน5592
193010-00101กลศาสตร์วิศวกรรมสอธ.1/1นายมานะศรีสูงเนิน5592
203010-00105ความแข็งแรงของวัสดุสอธ.1/1นายมานะศรีสูงเนิน5592
213012-10006พื้นฐานการสำรวจสอธ.1/4นายมานะศรีสูงเนิน5592
223012-12111การสำรวจเพื่อการก่อสร้างงานโยธาสอธ.1/1นายมานะศรีสูงเนิน5592
233000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สอธ.1/1นายมานะศรีสูงเนิน5592
243100-0301ทฤษฎีโครงสร้างสอธ.2/3นายมานะศรีสูงเนิน5592
253100-0301ทฤษฎีโครงสร้างสอธ.2/4นายมานะศรีสูงเนิน5592
26Home-roomHome Roomชธ.1/3นายสมมาตรคำภักดี5847
27Home-roomHome Roomชธ.1/5นายสมมาตรคำภักดี5847
282012-12101งานไม้ชธ.1/1นายสมมาตรคำภักดี5847
292012-12101งานไม้ชธ.1/3นายสมมาตรคำภักดี5847
302012-12119งานสุขาภิบาลชธ.2/2นายสมมาตรคำภักดี5847
312012-12113การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานโยธาชธ.2/2นายสมมาตรคำภักดี5847
322012-12119งานสุขาภิบาลชธ.2/3นายสมมาตรคำภักดี5847
332121-8001ฝึกงานชธ.3/3นายสมมาตรคำภักดี5847
342000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3ชธ.3/3นายสมมาตรคำภักดี5847
35Home-roomHome Roomชธ.1/4นายสมมาตรคำภักดี5847
362012-12106งานโยธาชธ.2/1นายสมมาตรคำภักดี5847
372012-12106งานโยธาชธ.2/3นายสมมาตรคำภักดี5847
382121-8001ฝึกงานชธ.3/2นายสถานประกอบการ 2โยธา6097
392121-8001ฝึกงานชธ.3/1นายสถานประกอบการ 2โยธา6097
402121-8001ฝึกงานชธ.3/3นายสถานประกอบการ 3โยธา6098
412012-12110ท่อและสุขภัณฑ์ชธ.1/4นางสาวสุจิตราพุสิมมา6589
422000-02001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1ชธ.1/5นางสาวสุจิตราพุสิมมา6589
432012-12110ท่อและสุขภัณฑ์ชธ.1/1นางสาวสุจิตราพุสิมมา6589
442012-12101งานไม้ชธ.1/2นางสาวสุจิตราพุสิมมา6589
452012-12110ท่อและสุขภัณฑ์ชธ.1/3นางสาวสุจิตราพุสิมมา6589
462000-02001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1ชธ.1/3นางสาวสุจิตราพุสิมมา6589
472012-12007การเขียนแบบโยธาเบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์ชธ.2/1นางสาวสุจิตราพุสิมมา6589
482012-11001คณิตศาสตร์ช่างโยธาชธ.2/1นางสาวสุจิตราพุสิมมา6589
492012-12113การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานโยธาชธ.2/1นางสาวสุจิตราพุสิมมา6589
502012-12007การเขียนแบบโยธาเบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์ชธ.2/2นางสาวสุจิตราพุสิมมา6589
512012-12113การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานโยธาชธ.2/2นางสาวสุจิตราพุสิมมา6589
522012-12113การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานโยธาชธ.2/3นางสาวสุจิตราพุสิมมา6589
532000-02001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1ชธ.1/4นางสาวสุจิตราพุสิมมา6589
542012-12110ท่อและสุขภัณฑ์ชธ.1/2นางสาวสุจิตราพุสิมมา6589
552012-12110ท่อและสุขภัณฑ์ชธ.1/5นางสาวสุจิตราพุสิมมา6589
562012-11001คณิตศาสตร์ช่างโยธาชธ.2/2นางสาวสุจิตราพุสิมมา6589
572012-12007การเขียนแบบโยธาเบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์ชธ.2/3นางสาวสุจิตราพุสิมมา6589
583012-10003เทคนิคการก่อสร้างงานโยธาสอธ.1/4นางสาวสุพิตราชัยเดช6008
592012-11004การสำรวจเบื้องต้นชธ.1/2นางสาวสุพิตราชัยเดช6008
603012-12004การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์สอธ.1/1นางสาวสุพิตราชัยเดช6008
612012-11004การสำรวจเบื้องต้นชธ.1/3นางสาวสุพิตราชัยเดช6008
623012-10002วัสดุก่อสร้างสอธ.1/4นางสาวสุพิตราชัยเดช6008
633012-10007พื้นฐานการปฏิบัติงานโยธาสอธ.1/4นางสาวสุพิตราชัยเดช6008
643121-2109ระบบสุขาภิบาลสอธ.2/3นางสาวสุพิตราชัยเดช6008
653121-2109ระบบสุขาภิบาลสอธ.2/4นางสาวสุพิตราชัยเดช6008
662012-11004การสำรวจเบื้องต้นชธ.1/5นางสาวสุพิตราชัยเดช6008
672012-12002การสำรวจเพื่อการก่อสร้างชธ.2/2นางสาวสุพิตราชัยเดช6008
683012-10003เทคนิคการก่อสร้างงานโยธาสอธ.1/3นางสาวสุพิตราชัยเดช6008
693012-10002วัสดุก่อสร้างสอธ.1/3นางสาวสุพิตราชัยเดช6008
702012-11004การสำรวจเบื้องต้นชธ.1/1นางสาวสุพิตราชัยเดช6008
712012-11004การสำรวจเบื้องต้นชธ.1/4นางสาวสุพิตราชัยเดช6008
722000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1ชธ.2/1นางสาวสุพิตราชัยเดช6008
732000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1ชธ.2/2นางสาวสุพิตราชัยเดช6008
743121-8001ฝึกงานสอธ.2/1นายอ.1โยธา6183
753000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สอธ.1/3นายอนุวัติพาระพัฒน์5584
76Home-roomHomeRoomสอธ.1/4นายอนุวัติพาระพัฒน์5584
773012-10001กลศาสตร์โครงสร้างสอธ.1/4นายอนุวัติพาระพัฒน์5584
783121-2005คอนกรีตเทคโนโลยีสอธ.2/3นายอนุวัติพาระพัฒน์5584
793121-2003การประมาณราคางานโยธาสอธ.2/3นายอนุวัติพาระพัฒน์5584
803121-2003การประมาณราคางานโยธาสอธ.2/4นายอนุวัติพาระพัฒน์5584
813000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอธ.2/1นายอนุวัติพาระพัฒน์5584
823012-10001กลศาสตร์โครงสร้างสอธ.1/3นายอนุวัติพาระพัฒน์5584
83Home-roomHomeRoomสอธ.1/3นายอนุวัติพาระพัฒน์5584
843012-12002คอนกรีตเทคโนโลยีสอธ.1/1นายอนุวัติพาระพัฒน์5584
853000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สอธ.1/4นายอนุวัติพาระพัฒน์5584
863121-2004การบริหารและการจัดการก่อสร้างงานโยธาสอธ.2/3นายอนุวัติพาระพัฒน์5584
873121-2005คอนกรีตเทคโนโลยีสอธ.2/4นายอนุวัติพาระพัฒน์5584
883121-2004การบริหารและการจัดการก่อสร้างงานโยธาสอธ.2/4นายอนุวัติพาระพัฒน์5584
893121-8001ฝึกงานสอธ.2/1นายอนุวัติพาระพัฒน์5584
902012-12008คอนกรีตเทคโนโลยีเบื้องต้นชธ.1/4นายจิรวัฒน์ภูลายยาว5836
91Home-roomHome Roomชธ.1/1นายจิรวัฒน์ภูลายยาว5836
922012-12008คอนกรีตเทคโนโลยีเบื้องต้นชธ.1/2นายจิรวัฒน์ภูลายยาว5836
932012-12008คอนกรีตเทคโนโลยีเบื้องต้นชธ.1/3นายจิรวัฒน์ภูลายยาว5836
942012-12002การสำรวจเพื่อการก่อสร้างชธ.2/1นายจิรวัฒน์ภูลายยาว5836
952012-12002การสำรวจเพื่อการก่อสร้างชธ.2/2นายจิรวัฒน์ภูลายยาว5836
962012-12004การประมาณราคางานก่อสร้างชธ.2/2นายจิรวัฒน์ภูลายยาว5836
972012-12004การประมาณราคางานก่อสร้างชธ.2/3นายจิรวัฒน์ภูลายยาว5836
982000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3ชธ.3/1นายจิรวัฒน์ภูลายยาว5836
992000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3ชธ.3/2นายจิรวัฒน์ภูลายยาว5836
100Home-roomHome Roomชธ.1/2นายจิรวัฒน์ภูลายยาว5836
1012012-12008คอนกรีตเทคโนโลยีเบื้องต้นชธ.1/1นายจิรวัฒน์ภูลายยาว5836
1022012-11004การสำรวจเบื้องต้นชธ.1/2นายจิรวัฒน์ภูลายยาว5836
1032012-11004การสำรวจเบื้องต้นชธ.1/4นายจิรวัฒน์ภูลายยาว5836
1042012-12008คอนกรีตเทคโนโลยีเบื้องต้นชธ.1/5นายจิรวัฒน์ภูลายยาว5836
1052012-11004การสำรวจเบื้องต้นชธ.1/5นายจิรวัฒน์ภูลายยาว5836
1062012-12004การประมาณราคางานก่อสร้างชธ.2/1นายจิรวัฒน์ภูลายยาว5836
1072012-12002การสำรวจเพื่อการก่อสร้างชธ.2/3นายจิรวัฒน์ภูลายยาว5836
1082121-8001ฝึกงานชธ.3/1นายจิรวัฒน์ภูลายยาว5836
1092121-8001ฝึกงานชธ.3/2นายจิรวัฒน์ภูลายยาว5836
1103012-10007พื้นฐานการปฏิบัติงานโยธาสอธ.1/3นายฉัตรชัยพานิช5585
111Home-roomHomeroomสอธ.2/4นายฉัตรชัยพานิช5585
1123012-12003ปฐพีกลศาสตร์สอธ.1/1นายฉัตรชัยพานิช5585
1133012-10005พื้นฐานการเขียนแบบงานโยธาสอธ.1/3นายฉัตรชัยพานิช5585
1143121-2106การทดสอบวัสดุสอธ.2/4นายฉัตรชัยพานิช5585
1153012-10005พื้นฐานการเขียนแบบงานโยธาสอธ.1/4นายฉัตรชัยพานิช5585
116Home-roomHomeroomสอธ.2/3นายฉัตรชัยพานิช5585
1173012-12112ระบบสุขาภิบาลสอธ.1/1นายฉัตรชัยพานิช5585
1183012-12108ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานโยธาสอธ.1/1นายฉัตรชัยพานิช5585
1193121-2106การทดสอบวัสดุสอธ.2/3นายฉัตรชัยพานิช5585
1203000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอธ.2/3นายฉัตรชัยพานิช5585
1213000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอธ.2/4นายฉัตรชัยพานิช5585
1222012-11006หลักการพื้นฐานการออกแบบสถาปัตยกรรมชธ.1/4นายธนเศรษฐ์ชมก้อน6340
1232012-11002การเขียนแบบโยธาเบื้องต้นชธ.1/4นายธนเศรษฐ์ชมก้อน6340
124Home-roomHomeroomชธ.2/1นายธนเศรษฐ์ชมก้อน6340
1252012-11006หลักการพื้นฐานการออกแบบสถาปัตยกรรมชธ.1/1นายธนเศรษฐ์ชมก้อน6340
1262012-11006หลักการพื้นฐานการออกแบบสถาปัตยกรรมชธ.1/2นายธนเศรษฐ์ชมก้อน6340
1272012-11006หลักการพื้นฐานการออกแบบสถาปัตยกรรมชธ.1/3นายธนเศรษฐ์ชมก้อน6340
1282012-11002การเขียนแบบโยธาเบื้องต้นชธ.1/3นายธนเศรษฐ์ชมก้อน6340
1292012-12101งานไม้ชธ.1/4นายธนเศรษฐ์ชมก้อน6340
130Home-roomHomeroomชธ.2/2นายธนเศรษฐ์ชมก้อน6340
1312012-12101งานไม้ชธ.1/5นายธนเศรษฐ์ชมก้อน6340
1322012-11002การเขียนแบบโยธาเบื้องต้นชธ.1/1นายธนเศรษฐ์ชมก้อน6340
1332012-11002การเขียนแบบโยธาเบื้องต้นชธ.1/2นายธนเศรษฐ์ชมก้อน6340
1342012-11006หลักการพื้นฐานการออกแบบสถาปัตยกรรมชธ.1/5นายธนเศรษฐ์ชมก้อน6340
1352000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1ชธ.2/3นายธนเศรษฐ์ชมก้อน6340
1362012-11002การเขียนแบบโยธาเบื้องต้นชธ.1/5นายธนเศรษฐ์ชมก้อน6340
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
1Home-roomHome Roomสอก.2/5นายสำอางสิมมาโคตร5547
23010-00101กลศาสตร์วิศวกรรมสอก.1/2นายสำอางสิมมาโคตร5547
33011-12101งานบำรุงรักษาเชิงป้องกันสอก.1/2นายสำอางสิมมาโคตร5547
43011-10005เทคนิคงานบำรุงรักษาเบื้องต้นสอก.1/4นายสำอางสิมมาโคตร5547
53010-00101กลศาสตร์วิศวกรรมสอก.1/5นายสำอางสิมมาโคตร5547
63111-2103งานวางผังโรงงานและติดตั้งสอก.2/3นายสำอางสิมมาโคตร5547
73111-2103งานวางผังโรงงานและติดตั้งสอก.2/4นายสำอางสิมมาโคตร5547
83111-2206เทคนิคการควบคุมคุณภาพสอก.2/4นายสำอางสิมมาโคตร5547
93000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอก.2/3นายสำอางสิมมาโคตร5547
103111-5102งานติดตั้งและบำรุงรักษา 2สอก.2/5นายสำอางสิมมาโคตร5547
113010-00101กลศาสตร์วิศวกรรมสอก.1/1นายสำอางสิมมาโคตร5547
123011-10005เทคนิคงานบำรุงรักษาเบื้องต้นสอก.1/3นายสำอางสิมมาโคตร5547
133100-0124การวางแผนและควบคุมการผลิตสอก.2/2นายสำอางสิมมาโคตร5547
143100-0124การวางแผนและควบคุมการผลิตสอก.2/1นายสำอางสิมมาโคตร5547
153111-2010เทคโนโลยีการขนถ่ายวัสดุสอก.2/2นายสำอางสิมมาโคตร5547
163111-2206เทคนิคการควบคุมคุณภาพสอก.2/3นายสำอางสิมมาโคตร5547
173111-8502โครงการ 1สอก.2/5นายสำอางสิมมาโคตร5547
183000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอก.2/4นายสำอางสิมมาโคตร5547
193000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอก.2/5นายสำอางสิมมาโคตร5547
203111-8502โครงการ 1สอก.2/5นายสถานประกอบการ 1เทคนิคอุตสาหกรรม5815
213111-5101งานติดตั้งและบำรุงรักษา 1สอก.2/5นายสถานประกอบการ 1เทคนิคอุตสาหกรรม5815
223000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอก.2/5นายสถานประกอบการ 1เทคนิคอุตสาหกรรม5815
233111-5102งานติดตั้งและบำรุงรักษา 2สอก.2/5นายสถานประกอบการ 1เทคนิคอุตสาหกรรม5815
243111-5103งานติดตั้งและบำรุงรักษา 3สอก.2/5นายสถานประกอบการ 1เทคนิคอุตสาหกรรม5815
253111-2008งานควบคุมระบบอัตโนมัติสอก.2/5นายสถานประกอบการ 1เทคนิคอุตสาหกรรม5815
263011-11002เทคโนโลยีการขนถ่ายวัสดุสอก.1/5นายอดิศักดิ์ศรีสิทธิพรหม5550
273011-12001เทคโนโลยีวัสดุอุตสาหกรรมสอก.1/5นายอดิศักดิ์ศรีสิทธิพรหม5550
283111-2010เทคโนโลยีการขนถ่ายวัสดุสอก.2/1นายอดิศักดิ์ศรีสิทธิพรหม5550
293111-2010เทคโนโลยีการขนถ่ายวัสดุสอก.2/2นายอดิศักดิ์ศรีสิทธิพรหม5550
303111-2103งานวางผังโรงงานและติดตั้งสอก.2/4นายอดิศักดิ์ศรีสิทธิพรหม5550
313000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สอก.1/2นายอดิศักดิ์ศรีสิทธิพรหม5550
32Home-roomHomeRoomสอก.1/5นายอดิศักดิ์ศรีสิทธิพรหม5550
333010-00005งานวัดละเอียดสอก.1/4นายอดิศักดิ์ศรีสิทธิพรหม5550
343011-12101งานบำรุงรักษาเชิงป้องกันสอก.1/1นายอดิศักดิ์ศรีสิทธิพรหม5550
353011-12101งานบำรุงรักษาเชิงป้องกันสอก.1/2นายอดิศักดิ์ศรีสิทธิพรหม5550
363111-2001เทคโนโลยีวัสดุอุตสาหกรรมสอก.2/1นายอดิศักดิ์ศรีสิทธิพรหม5550
373111-2001เทคโนโลยีวัสดุอุตสาหกรรมสอก.2/2นายอดิศักดิ์ศรีสิทธิพรหม5550
383111-2206เทคนิคการควบคุมคุณภาพสอก.2/4นายอดิศักดิ์ศรีสิทธิพรหม5550
393000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สอก.1/1นายอดิศักดิ์ศรีสิทธิพรหม5550
403000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สอก.1/5นายอดิศักดิ์ศรีสิทธิพรหม5550
413011-10005เทคนิคงานบำรุงรักษาเบื้องต้นสอก.1/4นายอดิศักดิ์ศรีสิทธิพรหม5550
423011-12003เทคโนโลยีการวัดและตรวจสอบสอก.1/2นายกิตติโรจน์โชติชื่น6100
433010-00009งานเครื่องมือกลเบื้องต้นสอก.1/4นายกิตติโรจน์โชติชื่น6100
443111-2003เทคโนโลยีชิ้นส่วนเครื่องกลสอก.2/1นายกิตติโรจน์โชติชื่น6100
453111-5103งานติดตั้งและบำรุงรักษา 3สอก.2/5นายกิตติโรจน์โชติชื่น6100
463000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอก.2/1นายกิตติโรจน์โชติชื่น6100
47Home-roomHomeRoomสอก.1/3นายกิตติโรจน์โชติชื่น6100
483011-12005งานเทคโนโลยีเครื่องมือกลสอก.1/1นายกิตติโรจน์โชติชื่น6100
493010-00005งานวัดละเอียดสอก.1/3นายกิตติโรจน์โชติชื่น6100
503010-00009งานเครื่องมือกลเบื้องต้นสอก.1/3นายกิตติโรจน์โชติชื่น6100
513010-00005งานวัดละเอียดสอก.1/4นายกิตติโรจน์โชติชื่น6100
523111-2003เทคโนโลยีชิ้นส่วนเครื่องกลสอก.2/2นายกิตติโรจน์โชติชื่น6100
533111-2102งานบำรุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุงสอก.2/4นายกิตติโรจน์โชติชื่น6100
543111-2001เทคโนโลยีวัสดุอุตสาหกรรมสอก.2/2นายกิตติโรจน์โชติชื่น6100
553111-5101งานติดตั้งและบำรุงรักษา 1สอก.2/5นายกิตติโรจน์โชติชื่น6100
563000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอก.2/2นายกิตติโรจน์โชติชื่น6100
573011-12005งานเทคโนโลยีเครื่องมือกลสอก.1/2นายกิตติโรจน์โชติชื่น6100
583011-12003เทคโนโลยีการวัดและตรวจสอบสอก.1/1นายจรูญกองบุญธรรม5551
593010-00009งานเครื่องมือกลเบื้องต้นสอก.1/3นายจรูญกองบุญธรรม5551
603011-12003เทคโนโลยีการวัดและตรวจสอบสอก.1/5นายจรูญกองบุญธรรม5551
613100-0105ความแข็งแรงของวัสดุสอก.2/2นายจรูญกองบุญธรรม5551
623111-2102งานบำรุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุงสอก.2/3นายจรูญกองบุญธรรม5551
633011-12003เทคโนโลยีการวัดและตรวจสอบสอก.1/2นายจรูญกองบุญธรรม5551
643111-2003เทคโนโลยีชิ้นส่วนเครื่องกลสอก.2/2นายจรูญกองบุญธรรม5551
65Home-roomHomeroomสอก.2/3นายจรูญกองบุญธรรม5551
663011-12005งานเทคโนโลยีเครื่องมือกลสอก.1/2นายจรูญกองบุญธรรม5551
673100-0105ความแข็งแรงของวัสดุสอก.2/1นายจรูญกองบุญธรรม5551
683111-2009เทคนิคการจัดการความปลอดภัยสอก.2/5นายจรูญกองบุญธรรม5551
693000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สอก.1/3นายจรูญกองบุญธรรม5551
703000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สอก.1/4นายจรูญกองบุญธรรม5551
แผนกวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
1Home-roomHomeroomชฟ.3/5นายรังษีเวียงวิเศษ6583
23010-00002เขียนแบบเทคนิคสอย.1/7นายรังษีเวียงวิเศษ6583
33010-00002เขียนแบบเทคนิคสอย.1/5นายรังษีเวียงวิเศษ6583
43010-00002เขียนแบบเทคนิคสอห.1/3นายรังษีเวียงวิเศษ6583
53010-00002เขียนแบบเทคนิคสอผ.1/6นายรังษีเวียงวิเศษ6583
63010-00002เขียนแบบเทคนิคสอย.1/8นายรังษีเวียงวิเศษ6583
73010-00002เขียนแบบเทคนิคสอย.1/6นายรังษีเวียงวิเศษ6583
83010-00002เขียนแบบเทคนิคสออ.1/3นายรังษีเวียงวิเศษ6583
93010-00002เขียนแบบเทคนิคสอผ.1/9นายรังษีเวียงวิเศษ6583
103010-00002เขียนแบบเทคนิคสอท.1/3นายรังษีเวียงวิเศษ6583
113010-00002เขียนแบบเทคนิคสอผ.1/3นายรังษีเวียงวิเศษ6583
123010-00002เขียนแบบเทคนิคสอผ.1/4นายรังษีเวียงวิเศษ6583
133010-00002เขียนแบบเทคนิคสอผ.1/5นายรังษีเวียงวิเศษ6583
143010-00104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์สอย.1/1นายสุรชัยบุญจวง5991
153000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอผ.1/5นายสุรชัยบุญจวง5991
163010-00104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์สอย.1/3นายสุรชัยบุญจวง5991
173011-10004นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์สอก.1/4นายสุรชัยบุญจวง5991
183001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอผ.2/3นายสุรชัยบุญจวง5991
193001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอผ.2/4นายสุรชัยบุญจวง5991
203010-22007นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรมสอผ.1/7นายสุรชัยบุญจวง5991
212010-12010งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้นชย.2/11นายสุรชัยบุญจวง5991
223100-0104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์สอฟ.2/8นายสุรชัยบุญจวง5991
233100-0104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์สอฟ.2/6นายสุรชัยบุญจวง5991
243000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอผ.1/6นายสุรชัยบุญจวง5991
253012-72002เครื่องกลไฟฟ้าและการควบคุมสอม.1/1นายสุรชัยบุญจวง5991
263010-00104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์สอย.1/4นายสุรชัยบุญจวง5991
27Home-roomHomeroomชฟ.3/6นายสุรชัยบุญจวง5991
283100-0104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์สอฟ.2/9นายสุรชัยบุญจวง5991
292010-12010งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้นชย.2/9นายอภิสิทธิ์กล่ำสกุล6284
302010-22011นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ชก.2/6นายอภิสิทธิ์กล่ำสกุล6284
312010-12010งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้นชย.2/4นายอภิสิทธิ์กล่ำสกุล6284
322100-1009งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้นชย.3/6นายอภิสิทธิ์กล่ำสกุล6284
33Home-roomHomeRoomสอม.1/1นายอภิสิทธิ์กล่ำสกุล6284
342010-22011นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ชก.2/7นายอภิสิทธิ์กล่ำสกุล6284
352010-12010งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้นชย.2/6นายอภิสิทธิ์กล่ำสกุล6284
362010-22011นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ชก.2/3นายอภิสิทธิ์กล่ำสกุล6284
372010-22011นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ชก.2/4นายอภิสิทธิ์กล่ำสกุล6284
382010-22011นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ชก.2/5นายอภิสิทธิ์กล่ำสกุล6284
392010-22011นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ชก.2/1นายอภิสิทธิ์กล่ำสกุล6284
402010-12010งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้นชย.2/1นายอภิสิทธิ์กล่ำสกุล6284
412010-12010งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้นชย.2/2นายอภิสิทธิ์กล่ำสกุล6284
422010-12010งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้นชย.2/10นายอภิสิทธิ์กล่ำสกุล6284
432010-22011นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ชก.2/8นายอภิสิทธิ์กล่ำสกุล6284
442010-22011นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ชก.2/2นายอภิสิทธิ์กล่ำสกุล6284
453111-2007โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานอุตสาหกรรมสอก.2/3นายชัชชัยจันทะสีลา5990
463001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอย.2/6นายชัชชัยจันทะสีลา5990
473001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอผ.2/4นายชัชชัยจันทะสีลา5990
483000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอฟ.1/2นายชัชชัยจันทะสีลา5990
493001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอผ.2/5นายชัชชัยจันทะสีลา5990
503100-0008งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสอผ.2/9นายชัชชัยจันทะสีลา5990
513111-2007โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานอุตสาหกรรมสอก.2/4นายชัชชัยจันทะสีลา5990
523000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอก.1/5นายชัชชัยจันทะสีลา5990
533000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอม.1/1นายชัชชัยจันทะสีลา5990
543001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอผ.2/6นายชัชชัยจันทะสีลา5990
553001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอย.2/8นายชัชชัยจันทะสีลา5990
563000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอย.1/9นายชัชชัยจันทะสีลา5990
573000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอฟ.1/1นายชัชชัยจันทะสีลา5990
583000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอผ.1/1นายชัชชัยจันทะสีลา5990
593000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอฟ.1/3นายชัชชัยจันทะสีลา5990
603001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอห.2/3นางทัศนีย์ศิริสม5569
613001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอย.2/5นางทัศนีย์ศิริสม5569
623001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอย.2/6นางทัศนีย์ศิริสม5569
633010-00008งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสอผ.1/5นางทัศนีย์ศิริสม5569
643010-00008งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสอผ.1/9นางทัศนีย์ศิริสม5569
653100-0008งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสอผ.2/9นางทัศนีย์ศิริสม5569
663010-00008งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสอผ.1/3นางทัศนีย์ศิริสม5569
673001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอท.2/1นางทัศนีย์ศิริสม5569
683111-2007โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานอุตสาหกรรมสอก.2/4นางทัศนีย์ศิริสม5569
693001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอย.2/7นางทัศนีย์ศิริสม5569
703100-0008งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสอผ.2/10นางทัศนีย์ศิริสม5569
713001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอย.2/8นางทัศนีย์ศิริสม5569
723010-00008งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสอผ.1/6นางทัศนีย์ศิริสม5569
73Home-roomHomeRoomสอผ.1/3นางทัศนีย์ศิริสม5569
743000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอผ.1/3นางทัศนีย์ศิริสม5569
753000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอผ.1/4นางทัศนีย์ศิริสม5569
763000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอผ.1/6นางทัศนีย์ศิริสม5569
773010-00008งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสอผ.1/4นางทัศนีย์ศิริสม5569
783010-00104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์สอย.1/2นายธีระไสโม้5985
793100-0104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์สอฟ.2/8นายธีระไสโม้5985
803011-10004นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์สอก.1/4นายธีระไสโม้5985
813100-0104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์สอฟ.2/6นายธีระไสโม้5985
823100-0104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์สอฟ.2/7นายธีระไสโม้5985
833010-00104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์สอย.1/9นายธีระไสโม้5985
843010-00104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์สอย.1/1นายธีระไสโม้5985
85Home-roomHomeroomสอก.2/1นายธีระไสโม้5985
863010-00104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์สอย.1/4นายธีระไสโม้5985
873011-10004นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์สอก.1/3นายธีระไสโม้5985
883100-0104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์สอฟ.2/10นายธีระไสโม้5985
893100-0104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์สอฟ.2/5นายธีระไสโม้5985
903100-0104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์สอฟ.2/9นายธีระไสโม้5985
912010-12010งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้นชย.2/7นายธนาวุฒิพรมโสภา5992
922010-01001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นชก.1/11นายธนาวุฒิพรมโสภา5992
932010-01001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นชก.1/8นายธนาวุฒิพรมโสภา5992
942010-01001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นชฟ.1/8นายธนาวุฒิพรมโสภา5992
952010-01001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นชก.1/4นายธนาวุฒิพรมโสภา5992
962010-01001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นชฟ.1/2นายธนาวุฒิพรมโสภา5992
972010-01001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นชฟ.1/4นายธนาวุฒิพรมโสภา5992
982010-01001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นชก.1/2นายธนาวุฒิพรมโสภา5992
99Home-roomHomeRoomสอก.1/1นายธนาวุฒิพรมโสภา5992
1002010-01001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นชก.1/7นายธนาวุฒิพรมโสภา5992
1012010-01001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นชฟ.1/7นายธนาวุฒิพรมโสภา5992
1022010-01001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นชก.1/3นายธนาวุฒิพรมโสภา5992
1032010-01001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นชฟ.1/1นายธนาวุฒิพรมโสภา5992
1042010-01001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นชฟ.1/3นายธนาวุฒิพรมโสภา5992
1052010-01001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นชก.1/1นายธนาวุฒิพรมโสภา5992
106Home-roomHomeRoomสอผ.1/1นางนภาภรณ์สาผิว5570
1072000-12001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพชถ.1/1นางนภาภรณ์สาผิว5570
1082000-12001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพชอ.1/1นางนภาภรณ์สาผิว5570
1092000-12001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพชอ.1/3นางนภาภรณ์สาผิว5570
1102000-12001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพชบ.2/2นางนภาภรณ์สาผิว5570
1113000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอฟ.1/2นางนภาภรณ์สาผิว5570
1123001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอผ.2/3นางนภาภรณ์สาผิว5570
1133010-00008งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสอผ.1/6นางนภาภรณ์สาผิว5570
1142000-12001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพชช.2/1นางนภาภรณ์สาผิว5570
1152000-12001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพชร.1/1นางนภาภรณ์สาผิว5570
1162000-12001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพชอ.1/2นางนภาภรณ์สาผิว5570
1172000-12001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพชท.1/1นางนภาภรณ์สาผิว5570
1182000-12001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพชบ.2/1นางนภาภรณ์สาผิว5570
119Home-roomHomeroomสอก.2/4นางนัฎยาลิ้มไพบูลย์5856
1202010-12010งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้นชย.2/3นายปรมินทร์สีจันทร์ฮด6237
1212010-12010งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้นชย.2/4นายปรมินทร์สีจันทร์ฮด6237
1222100-1009งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้นชอ.3/3นายปรมินทร์สีจันทร์ฮด6237
1233001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอผ.2/5นายปรมินทร์สีจันทร์ฮด6237
1243000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอผ.1/4นายปรมินทร์สีจันทร์ฮด6237
1252100-1009งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้นชย.3/5นายปรมินทร์สีจันทร์ฮด6237
1262100-1009งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้นชย.3/6นายปรมินทร์สีจันทร์ฮด6237
1272000-12001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพชอ.1/7นายปรมินทร์สีจันทร์ฮด6237
1282000-12001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพชอ.1/8นายปรมินทร์สีจันทร์ฮด6237
1292000-12001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพชช.2/3นายปรมินทร์สีจันทร์ฮด6237
1302010-12010งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้นชย.2/5นายปรมินทร์สีจันทร์ฮด6237
1312010-12010งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้นชย.2/6นายปรมินทร์สีจันทร์ฮด6237
1322010-22011นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ชก.2/4นายปรมินทร์สีจันทร์ฮด6237
133Home-roomHomeroomชอ.2/2นายปรมินทร์สีจันทร์ฮด6237
1342010-22011นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ชก.2/8นายปรมินทร์สีจันทร์ฮด6237
1353001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอผ.2/6นายปรมินทร์สีจันทร์ฮด6237
1363000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอผ.1/5นายปรมินทร์สีจันทร์ฮด6237
137Home-roomHomeRoomสอก.1/4นายประจักษ์เทพศิลา5455
1382010-12010งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้นชย.2/10นายประจักษ์เทพศิลา5455
1392010-01001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นชก.1/5นายประจักษ์เทพศิลา5455
1402010-01001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นชฟ.1/5นายประจักษ์เทพศิลา5455
1412010-12010งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้นชย.2/2นายประจักษ์เทพศิลา5455
1422010-22011นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ชก.2/6นายประจักษ์เทพศิลา5455
1432010-01001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นชก.1/9นายประจักษ์เทพศิลา5455
1442010-01001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นชก.1/6นายประจักษ์เทพศิลา5455
1452010-01001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นชฟ.1/6นายประจักษ์เทพศิลา5455
1462010-22011นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ชก.2/2นายประจักษ์เทพศิลา5455
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
12010-01002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรมชก.1/7นายรังสรรค์เสนาสิงห์5546
2Home-roomHome Roomชก.1/4นายรังสรรค์เสนาสิงห์5546
32010-01003งานฝึกฝีมือชก.1/1นายรังสรรค์เสนาสิงห์5546
42010-01002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรมชก.1/2นายรังสรรค์เสนาสิงห์5546
52010-01002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรมชก.1/8นายรังสรรค์เสนาสิงห์5546
62010-01002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรมชก.1/1นายรังสรรค์เสนาสิงห์5546
72010-01003งานฝึกฝีมือชอ.1/3นายรังสรรค์เสนาสิงห์5546
82010-01002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรมชย.1/11นายรังสรรค์เสนาสิงห์5546
92010-01003งานฝึกฝีมือชก.1/7นายรังสรรค์เสนาสิงห์5546
102010-01002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรมชย.1/5นายเจษฎากรเกียนมะเริง5748
113010-00001งานเทคนิคเบื้องต้นสอย.1/5นายเจษฎากรเกียนมะเริง5748
123010-00001งานเทคนิคเบื้องต้นสอย.1/7นายเจษฎากรเกียนมะเริง5748
133010-00004วัสดุช่างสอห.1/3นายเจษฎากรเกียนมะเริง5748
143010-00011งานเทคนิคและเครื่องมือกลพื้นฐานสออ.1/3นายเจษฎากรเกียนมะเริง5748
152010-01002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรมชย.1/6นายเจษฎากรเกียนมะเริง5748
163010-00001งานเทคนิคเบื้องต้นสอห.1/3นายเจษฎากรเกียนมะเริง5748
172010-01003งานฝึกฝีมือชก.1/6นางจิตราลืออุโฆษกุล5857
183010-00001งานเทคนิคเบื้องต้นสอท.1/3นางจิตราลืออุโฆษกุล5857
193010-00001งานเทคนิคเบื้องต้นสอย.1/6นางจิตราลืออุโฆษกุล5857
203010-00001งานเทคนิคเบื้องต้นสอย.1/8นางจิตราลืออุโฆษกุล5857
213011-90002วัสดุช่างอุตสาหกรรมสอท.1/3นางจิตราลืออุโฆษกุล5857
222010-01002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรมชก.1/5นางจิตราลืออุโฆษกุล5857
232010-01002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรมชก.1/6นางจิตราลืออุโฆษกุล5857
24Home-roomHomeroomชก.2/8นางจิตราลืออุโฆษกุล5857
252010-01003งานฝึกฝีมือชก.1/9นายฐนนท์ฐิศาเวช5539
262010-01003งานฝึกฝีมือชอ.1/2นายฐนนท์ฐิศาเวช5539
272010-01003งานฝึกฝีมือชก.1/4นายฐนนท์ฐิศาเวช5539
282010-01002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรมชก.1/9นายฐนนท์ฐิศาเวช5539
292010-01003งานฝึกฝีมือชก.1/5นายทรงกลดลุนคุณ6103
302010-01003งานฝึกฝีมือชช.1/3นายทรงกลดลุนคุณ6103
312010-01002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรมชย.1/4นายทรงกลดลุนคุณ6103
322010-01002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรมชย.1/2นายทรงกลดลุนคุณ6103
332010-01002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรมชย.1/8นายทรงกลดลุนคุณ6103
342010-01003งานฝึกฝีมือชอ.1/8นายทรงกลดลุนคุณ6103
352010-01002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรมชย.1/3นายทรงกลดลุนคุณ6103
362010-01002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรมชย.1/1นายทรงกลดลุนคุณ6103
372010-01002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรมชย.1/7นายทรงกลดลุนคุณ6103
38Home-roomHomeroomชย.2/6นายธีระนันต์แก้วบุญเรือง5986
392010-01002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรมชช.1/1นายธีระนันต์แก้วบุญเรือง5986
402010-01003งานฝึกฝีมือชก.1/3นายธีระนันต์แก้วบุญเรือง5986
412010-01002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรมชย.1/10นายธีระนันต์แก้วบุญเรือง5986
422010-01003งานฝึกฝีมือชอ.1/7นายธีระนันต์แก้วบุญเรือง5986
432010-01002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรมชก.1/3นายธีระนันต์แก้วบุญเรือง5986
442010-01002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรมชก.1/4นายธีระนันต์แก้วบุญเรือง5986
452010-01003งานฝึกฝีมือชช.1/1นายธีระนันต์แก้วบุญเรือง5986
462010-01002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรมชย.1/9นายธีระนันต์แก้วบุญเรือง5986
472010-01003งานฝึกฝีมือชอ.1/1นายธีระนันต์แก้วบุญเรือง5986
48Home-roomHomeroomสอก.2/2นายประเสริฐวิสาคาม5925
492010-01002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรมชช.1/4นายประเสริฐวิสาคาม5925
502010-01003งานฝึกฝีมือชท.1/1นายประเสริฐวิสาคาม5925
513011-10002วัสดุงานช่างเทคนิคอุตสาหกรรมสอก.1/3นายประเสริฐวิสาคาม5925
522010-01003งานฝึกฝีมือชก.1/8นายประเสริฐวิสาคาม5925
532010-01003งานฝึกฝีมือชก.1/2นายประเสริฐวิสาคาม5925
542010-01003งานฝึกฝีมือชช.1/4นายประเสริฐวิสาคาม5925
552010-01002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรมชช.1/3นายประเสริฐวิสาคาม5925
562010-01002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรมชท.1/1นายประเสริฐวิสาคาม5925
573011-10002วัสดุงานช่างเทคนิคอุตสาหกรรมสอก.1/4นายประเสริฐวิสาคาม5925
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
1Home-roomHome Roomชทท.1/1นายมัธยมอ่อนจันทร์6344
22901-2008โปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้นชทท.3/3นายมัธยมอ่อนจันทร์6344
32000-02001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1ชทท.1/1นายมัธยมอ่อนจันทร์6344
42000-02001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1ชทท.1/2นายมัธยมอ่อนจันทร์6344
52090-12003การสร้างเว็บเบื้องต้นชทท.2/1นายมัธยมอ่อนจันทร์6344
62090-12201การเขียนโปรแกรมติดต่อผู้ใชแบบกราฟิกชทท.2/2นายมัธยมอ่อนจันทร์6344
72090-11003คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ชทท.2/1นายมัธยมอ่อนจันทร์6344
82090-11003คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ชทท.2/2นายมัธยมอ่อนจันทร์6344
92090-12102ธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศชทท.1/1นายมัธยมอ่อนจันทร์6344
10Home-roomHome Roomชทท.1/2นายมัธยมอ่อนจันทร์6344
112090-12003การสร้างเว็บเบื้องต้นชทท.2/3นายมัธยมอ่อนจันทร์6344
122090-11003คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ชทท.2/3นายมัธยมอ่อนจันทร์6344
132090-12201การเขียนโปรแกรมติดต่อผู้ใชแบบกราฟิกชทท.2/1นายมัธยมอ่อนจันทร์6344
142090-12202การโปรแกรมเว็บเบื้องต้นชทท.2/1นายมัธยมอ่อนจันทร์6344
152090-12202การโปรแกรมเว็บเบื้องต้นชทท.2/2นายมัธยมอ่อนจันทร์6344
162090-11006เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้นชทท.2/2นายมัธยมอ่อนจันทร์6344
172090-12102ธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศชทท.1/2นายมัธยมอ่อนจันทร์6344
182090-11005ระบบคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบชทท.2/2นายมัธยมอ่อนจันทร์6344
19Home-roomHomeroomชทท.2/1นางสาวเนตรสกาวพิกุลทอง6104
202090-11004คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้นชทท.1/2นางสาวเนตรสกาวพิกุลทอง6104
212090-12008ดิจิตอลเบื้องต้นชทท.2/3นางสาวเนตรสกาวพิกุลทอง6104
222000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1ชทท.2/1นางสาวเนตรสกาวพิกุลทอง6104
232090-12008ดิจิตอลเบื้องต้นชทท.2/1นางสาวเนตรสกาวพิกุลทอง6104
242090-12003การสร้างเว็บเบื้องต้นชทท.2/1นางสาวเนตรสกาวพิกุลทอง6104
252090-11001ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมอรรถประโยชน์ชทท.1/3นางสาวเนตรสกาวพิกุลทอง6104
262901-2110การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ชทท.3/3นางสาวเนตรสกาวพิกุลทอง6104
272090-11004คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้นชทท.1/1นางสาวเนตรสกาวพิกุลทอง6104
282090-12003การสร้างเว็บเบื้องต้นชทท.2/2นางสาวเนตรสกาวพิกุลทอง6104
292901-2012การสร้างเกมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นชทท.3/3นางสาวเนตรสกาวพิกุลทอง6104
302090-19208การพิมพ์ดีดแบบสัมผัสในคอมพิวเตอร์ชทท.1/2นางสาวเนตรสกาวพิกุลทอง6104
312090-12205การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเบื้องต้นชทท.1/2นางสาวเนตรสกาวพิกุลทอง6104
322090-12001การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้นชทท.2/1นางสาวเนตรสกาวพิกุลทอง6104
332090-11001ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมอรรถประโยชน์ชทท.1/2นางสาวเนตรสกาวพิกุลทอง6104
342000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1ชทท.2/2นางสาวเนตรสกาวพิกุลทอง6104
353000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สทท.2/1นายสุริยันต์เงาะเศษ5576
363901-2005การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยเทคโนโลยีจาวาสทท.2/1นายสุริยันต์เงาะเศษ5576
373901-2003การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสทท.2/2นายสุริยันต์เงาะเศษ5576
383901-2007การพัฒนาเว็บด้วยเทคโนโลยีจาวาสทท.2/2นายสุริยันต์เงาะเศษ5576
393000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สทท.2/2นายสุริยันต์เงาะเศษ5576
40Home-roomHomeRoomสทท.1/1นายสุริยันต์เงาะเศษ5576
413901-2006การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์สทท.2/1นายสุริยันต์เงาะเศษ5576
423901-2007การพัฒนาเว็บด้วยเทคโนโลยีจาวาสทท.2/1นายสุริยันต์เงาะเศษ5576
433901-2004ระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่ายสทท.2/2นายสุริยันต์เงาะเศษ5576
443901-2005การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยเทคโนโลยีจาวาสทท.2/2นายสุริยันต์เงาะเศษ5576
45Home-roomHomeRoomสทท.1/2นายสุนทรนิศากร5577
463090-00001การโปรแกรมเว็บเบื้องต้นสทท.1/1นายสุนทรนิศากร5577
473090-00003การใช้โปรแกรมมัลติมีเดียเบื้องต้นสทท.1/1นายสุนทรนิศากร5577
483901-2004ระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่ายสทท.2/1นายสุนทรนิศากร5577
493090-00001การโปรแกรมเว็บเบื้องต้นสทท.1/2นายสุนทรนิศากร5577
503090-00003การใช้โปรแกรมมัลติมีเดียเบื้องต้นสทท.1/2นายสุนทรนิศากร5577
513000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สทท.1/2นายสุนทรนิศากร5577
523090-00002หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสทท.1/1นายสุนทรนิศากร5577
533090-00005ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสทท.1/1นายสุนทรนิศากร5577
543090-00004งานติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสทท.1/1นายสุนทรนิศากร5577
553901-2004ระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่ายสทท.2/2นายสุนทรนิศากร5577
563090-00002หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสทท.1/2นายสุนทรนิศากร5577
573090-00005ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสทท.1/2นายสุนทรนิศากร5577
583090-00004งานติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสทท.1/2นายสุนทรนิศากร5577
593000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สทท.1/1นายสุนทรนิศากร5577
602901-8001ฝึกงานชทท.3/1นายครูฝึก 1เทคโนโลยีสารสนเทศ6102
613090-00002หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสทท.1/1นายจำรูญกาพย์ไกรแก้ว5578
623901-2003การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสทท.2/2นายจำรูญกาพย์ไกรแก้ว5578
633901-2007การพัฒนาเว็บด้วยเทคโนโลยีจาวาสทท.2/2นายจำรูญกาพย์ไกรแก้ว5578
643090-00002หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสทท.1/2นายจำรูญกาพย์ไกรแก้ว5578
65Home-roomHome Roomสทท.2/1นายจำรูญกาพย์ไกรแก้ว5578
663901-2006การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์สทท.2/1นายจำรูญกาพย์ไกรแก้ว5578
673090-00006การพิมพ์ดีดแบบสัมผัสสทท.1/1นายจำรูญกาพย์ไกรแก้ว5578
683901-2003การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสทท.2/1นายจำรูญกาพย์ไกรแก้ว5578
693901-2005การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยเทคโนโลยีจาวาสทท.2/2นายจำรูญกาพย์ไกรแก้ว5578
703901-2006การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์สทท.2/2นายจำรูญกาพย์ไกรแก้ว5578
713090-00006การพิมพ์ดีดแบบสัมผัสสทท.1/2นายจำรูญกาพย์ไกรแก้ว5578
72Home-roomHome Roomสทท.2/2นายจำรูญกาพย์ไกรแก้ว5578
732090-11006เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้นชทท.1/3นางบังอรพลมิตร5921
742090-12001การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้นชทท.2/3นางบังอรพลมิตร5921
752090-12103วิทยาการก้าวหน้าระบบอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีในอนาคตชทท.2/3นางบังอรพลมิตร5921
762090-12103วิทยาการก้าวหน้าระบบอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีในอนาคตชทท.2/1นางบังอรพลมิตร5921
772090-11004คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้นชทท.1/2นางบังอรพลมิตร5921
782000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3ชทท.3/1นางบังอรพลมิตร5921
792090-19208การพิมพ์ดีดแบบสัมผัสในคอมพิวเตอร์ชทท.1/2นางบังอรพลมิตร5921
802090-12004การพัฒนาเว็บด้วยภาษาเอชทีเอ็มแอลชทท.1/1นางบังอรพลมิตร5921
812090-12103วิทยาการก้าวหน้าระบบอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีในอนาคตชทท.2/2นางบังอรพลมิตร5921
822000-11002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชทท.1/3นางบังอรพลมิตร5921
832000-11002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชทท.1/2นางบังอรพลมิตร5921
842090-19208การพิมพ์ดีดแบบสัมผัสในคอมพิวเตอร์ชทท.1/1นางบังอรพลมิตร5921
852901-1003คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ชทท.3/3นางบังอรพลมิตร5921
862901-8001ฝึกงานชทท.3/1นางบังอรพลมิตร5921
872090-12004การพัฒนาเว็บด้วยภาษาเอชทีเอ็มแอลชทท.1/2นางบังอรพลมิตร5921
882000-11002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชทท.1/1นางบังอรพลมิตร5921
892090-11005ระบบคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบชทท.1/3นายประวิทย์ลิ้มตระกูล5996
902090-11001ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมอรรถประโยชน์ชทท.1/1นายประวิทย์ลิ้มตระกูล5996
912090-11001ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมอรรถประโยชน์ชทท.1/2นายประวิทย์ลิ้มตระกูล5996
922090-11005ระบบคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบชทท.2/1นายประวิทย์ลิ้มตระกูล5996
932090-11006เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้นชทท.2/2นายประวิทย์ลิ้มตระกูล5996
942090-12201การเขียนโปรแกรมติดต่อผู้ใชแบบกราฟิกชทท.2/2นายประวิทย์ลิ้มตระกูล5996
95Home-roomHomeroomชทท.2/2นายประวิทย์ลิ้มตระกูล5996
962090-12008ดิจิตอลเบื้องต้นชทท.2/1นายประวิทย์ลิ้มตระกูล5996
972090-12205การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเบื้องต้นชทท.1/2นายประวิทย์ลิ้มตระกูล5996
982090-11002การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นชทท.1/3นายประวิทย์ลิ้มตระกูล5996
992901-2108การเขียนโปรแกรมติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิกชทท.3/3นายประวิทย์ลิ้มตระกูล5996
1002090-11006เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้นชทท.2/1นายประวิทย์ลิ้มตระกูล5996
1012090-11005ระบบคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบชทท.2/2นายประวิทย์ลิ้มตระกูล5996
1022090-12205การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเบื้องต้นชทท.1/1นายประวิทย์ลิ้มตระกูล5996
1032090-12008ดิจิตอลเบื้องต้นชทท.2/2นายประวิทย์ลิ้มตระกูล5996
1042090-12001การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้นชทท.2/1นายประวิทย์ลิ้มตระกูล5996
1052090-12001การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้นชทท.2/2นายประวิทย์ลิ้มตระกูล5996
1062090-12202การโปรแกรมเว็บเบื้องต้นชทท.2/1นายประวิทย์ลิ้มตระกูล5996
แผนกวิชาช่างยนต์(วก.หนองเรือ)
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
12010-12102งานจักรยานยนต์ชย.2/13นายศาสตรา กำสมุทร6615
22010-12107คณิตศาสตร์ช่างยนต์ชย.2/13นายศาสตรา กำสมุทร6615
32010-12101งานเครื่องยนต์เล็กชย.1/15นายศาสตรา กำสมุทร6615
42000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1ชย.2/13นายศาสตรา กำสมุทร6615
52010-12003งานเครื่องล่างรถยนต์ชย.2/13นายสิทธิชัยเที่ยงตรง6500
62010-12103งานอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์เบื้องต้นชย.2/13นายสิทธิชัยเที่ยงตรง6500
72000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3ชย.3/13นายสิทธิชัยเที่ยงตรง6500
8Home-roomHomeRoomชย.2/13นายสิทธิชัยเที่ยงตรง6500
92010-12006เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่นชย.1/15นายสิทธิชัยเที่ยงตรง6500
102010-12004งานส่งกำลังรถยนต์ชย.2/13นายสิทธิชัยเที่ยงตรง6500
112101-8001ฝึกงานชย.3/13นายสิทธิชัยเที่ยงตรง6500
122101-8001ฝึกงานชย.3/13นายสถานประกอบการสถานประกอบการ6513
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน(วก.หนองเรือ)
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
12102-8001ฝึกงานชก.3/13นายสถานประกอบการสถานประกอบการ6514
22010-22105ลับคมเครื่องมือตัดชก.1/15นายสุขสันต์พรมรักษา6502
32010-22102ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2ชก.2/13นายสุขสันต์พรมรักษา6502
42010-01002วัสดุช่างอุตสาหกรรมชก.1/15นายสุขสันต์พรมรักษา6502
5Home-RoomHomeRoomชก.2/13นายสุขสันต์พรมรักษา6502
62010-01004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นชย.1/15นายสุขสันต์พรมรักษา6502
72000-02001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1ชย.1/15นายสุขสันต์พรมรักษา6502
82010-01004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นชก.1/15นายสุขสันต์พรมรักษา6502
92010-22002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชก.2/13นายสุขสันต์พรมรักษา6502
102010-01002วัสดุช่างอุตสาหกรรมชย.1/15นายสุขสันต์พรมรักษา6502
112010-01002วัสดุช่างอุตสาหกรรมชฟ.1/15นายสุขสันต์พรมรักษา6502
122000-02001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1ชก.1/15นายสุขสันต์พรมรักษา6502
132010-01001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นชย.1/15นายชก26501
142010-01001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นชก.1/15นายชก26501
152010-22003ทฤษฎีเครื่องมือกลชก.1/15นายชก26501
162010-22009โปแกรมเอ็นซีพื้นฐานชก.2/13นายชก26501
172102-8001ฝึกงานชก.3/13นายชก26501
182010-22004วัดละเอียดชก.1/15นายชก26501
192010-01001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นชฟ.1/15นายชก26501
202010-22007กรรมวิธีการผลิตชก.2/13นายชก26501
212010-22101เขียนแบบเครื่องมือกล 2ชก.2/13นายชก26501
222000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3ชก.3/13นายชก26501
23HOME-ROOMHomeRoomชก.1/15นายชก26501
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง(วก.หนองเรือ)
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
12010-42103อิเล็กทรอนิกส์กำลังเบื้องต้นชฟ.2/13นางสาววัชรียาศรีภูมิกุล6507
2HOME-ROOMHomeRoomชฟ.1/15นางสาววัชรียาศรีภูมิกุล6507
32010-42001เขียนแบบไฟฟ้าชฟ.1/15นางสาววัชรียาศรีภูมิกุล6507
42010-12010งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้นชย.2/13นางสาววัชรียาศรีภูมิกุล6507
52010-42006เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง ชฟ.2/13นางสาววัชรียาศรีภูมิกุล6507
62010-42102อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจรชฟ.2/13นางสาววัชรียาศรีภูมิกุล6507
72010-42101กฎและมาตรฐานทางไฟฟ้าชฟ.1/15นายสายัณห์ภูบุญอบ6503
82010-42110งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าชฟ.2/13นายสายัณห์ภูบุญอบ6503
92010-42002วงจรไฟฟ้ากระแสตรงชฟ.1/15นายสายัณห์ภูบุญอบ6503
102010-42101กฎและมาตรฐานทางไฟฟ้าชฟ.2/13นายสายัณห์ภูบุญอบ6503
112010-42121วงจรไฟฟ้าหลายเฟสชฟ.2/13นายสายัณห์ภูบุญอบ6503
12Home-RoomHomeRoomชฟ.2/13นายสายัณห์ภูบุญอบ6503
132104-8001ฝึกงานชฟ.3/13นายสถานประกอบการสถานประกอบการ6516
142010-42111ดิจิทัลเบื้องต้นชฟ.2/13นายบุญสืบทองกำพร้า6504
152000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3ชฟ.3/13นายบุญสืบทองกำพร้า6504
162104-8001ฝึกงานชฟ.3/13นายบุญสืบทองกำพร้า6504
172010-42004เครื่องวัดไฟฟ้าชฟ.1/15นายบุญสืบทองกำพร้า6504
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(วก.หนองเรือ)
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
12020-01003การขายเบื้องต้น คธ.1/1นางสาวมนัสนันท์พงษ์สระพัง6505
22020-01002การบัญชีเบื้องต้นคธ.2/1นางสาวมนัสนันท์พงษ์สระพัง6505
32020-42109การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์คธ.2/1นางสาวมนัสนันท์พงษ์สระพัง6505
4Home-RoomHomeRoomคธ.2/1นางสาวมนัสนันท์พงษ์สระพัง6505
52000-12001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพชก.2/13นางสาวมนัสนันท์พงษ์สระพัง6505
62000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3คธ.3/1นางสาวมนัสนันท์พงษ์สระพัง6505
72000-12001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพคธ.1/1นางสาวมนัสนันท์พงษ์สระพัง6505
82020-42006องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์คธ.1/1นางสาวมนัสนันท์พงษ์สระพัง6505
92020-42103โปรแกรมตารางงานคธ.1/1นางสาวมนัสนันท์พงษ์สระพัง6505
102020-42001ระบบปฏิบัติการเบื้องต้นคธ.1/1นางสาวมนัสนันท์พงษ์สระพัง6505
112020-42008การสร้งเว็บไซต์คธ.2/1นางสาวมนัสนันท์พงษ์สระพัง6505
122020-42007โปรแกรมกราฟิกคธ.2/1นางสาวมนัสนันท์พงษ์สระพัง6505
132000-12001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพชฟ.2/13นางสาวมนัสนันท์พงษ์สระพัง6505
142204-8001ฝึกงานคธ.3/1นางสาวมนัสนันท์พงษ์สระพัง6505
152204-8001ฝึกงานคธ.3/1นายสถานประกอบการสถานประกอบการ6603
สามัญ สัมพันธ์ พื้นฐาน(วก.หนองเรือ)
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
12000-02001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1คธ.1/1นางสาววชิรญาณ์ห่อคนดี6509
22000-01301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตคธ.2/1นางสาววชิรญาณ์ห่อคนดี6509
32000-01301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตชย.2/13นางสาววชิรญาณ์ห่อคนดี6509
42000-11004กฎหมายแรงงานชย.2/13นางสาววชิรญาณ์ห่อคนดี6509
52000-01301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตชก.2/13นางสาววชิรญาณ์ห่อคนดี6509
62000-11004กฎหมายแรงงานชก.2/13นางสาววชิรญาณ์ห่อคนดี6509
72000-01301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตชฟ.2/13นางสาววชิรญาณ์ห่อคนดี6509
82000-11004กฎหมายแรงงานชฟ.2/13นางสาววชิรญาณ์ห่อคนดี6509
92000-01401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพชก.1/15นางสาววชิรญาณ์ห่อคนดี6509
102000-01401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพคธ.1/1นางสาววชิรญาณ์ห่อคนดี6509
11HOME-ROOMHome Roomชย.1/15นางสาววชิรญาณ์ห่อคนดี6509
122000-02001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1ชฟ.1/15นางสาววชิรญาณ์ห่อคนดี6509
132000-01501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมคธ.2/1นางสาววชิรญาณ์ห่อคนดี6509
142000-01501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมชย.2/13นางสาววชิรญาณ์ห่อคนดี6509
152000-01501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมชก.2/13นางสาววชิรญาณ์ห่อคนดี6509
162000-01501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมชฟ.2/13นางสาววชิรญาณ์ห่อคนดี6509
172000-01401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพชฟ.1/15นางสาววชิรญาณ์ห่อคนดี6509
182000-01401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพชย.1/15นางสาววชิรญาณ์ห่อคนดี6509
19Home-RoomHomeRoomคธ.1/1นางสาวนุจรินทร์สืบสุนทร6511
202000-01603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพชย.1/15นางสาวนุจรินทร์สืบสุนทร6511
212000-01201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงชก.1/15นางสาวนุจรินทร์สืบสุนทร6511
222000-01201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงชฟ.1/15นางสาวนุจรินทร์สืบสุนทร6511
232000-11001อาชีวอนามัยและความปลอดภัยชฟ.1/15นางสาวนุจรินทร์สืบสุนทร6511
242000-01201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงคธ.1/1นางสาวนุจรินทร์สืบสุนทร6511
252000-11001อาชีวอนามัยและความปลอดภัยคธ.1/1นางสาวนุจรินทร์สืบสุนทร6511
262000-01101ภาษไทยพื้นฐานคธ.1/1นางสาวนุจรินทร์สืบสุนทร6511
272020-01001เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นคธ.2/1นางสาวนุจรินทร์สืบสุนทร6511
282000-01101ภาษไทยพื้นฐานชย.1/15นางสาวนุจรินทร์สืบสุนทร6511
292000-01101ภาษไทยพื้นฐานชฟ.1/15นางสาวนุจรินทร์สืบสุนทร6511
302000-01201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงชย.1/15นางสาวนุจรินทร์สืบสุนทร6511
312000-11001อาชีวอนามัยและความปลอดภัยชย.1/15นางสาวนุจรินทร์สืบสุนทร6511
322000-01603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพชก.1/15นางสาวนุจรินทร์สืบสุนทร6511
332000-11001อาชีวอนามัยและความปลอดภัยชก.1/15นางสาวนุจรินทร์สืบสุนทร6511
342000-01603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพชฟ.1/15นางสาวนุจรินทร์สืบสุนทร6511
352000-01603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพคธ.1/1นางสาวนุจรินทร์สืบสุนทร6511
362000-01203การอ่านสิ่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษคธ.2/1นางสาวนุจรินทร์สืบสุนทร6511
372000-01203การอ่านสิ่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษชย.2/13นางสาวนุจรินทร์สืบสุนทร6511
382000-01203การอ่านสิ่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษชก.2/13นางสาวนุจรินทร์สืบสุนทร6511
392000-01203การอ่านสิ่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษชฟ.2/13นางสาวนุจรินทร์สืบสุนทร6511
402000-01101ภาษไทยพื้นฐานชก.1/15นางสาวนุจรินทร์สืบสุนทร6511
เทคนิคพื้นฐาน(วก.หนองเรือ)
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
12010-01003งานฝึกฝีมือชย.1/15นายจีระศักดิ์คำปิคา6512
22010-01003งานฝึกฝีมือชก.1/15นายจีระศักดิ์คำปิคา6512
32010-01003งานฝึกฝีมือชฟ.1/15นายจีระศักดิ์คำปิคา6512
42010-22101เขียนแบบเครื่องมือกล 2ชก.2/13นายจีระศักดิ์คำปิคา6512
52000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1ชก.2/13นายจีระศักดิ์คำปิคา6512
62000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1ชฟ.2/13นายจีระศักดิ์คำปิคา6512

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ตั้ง 67 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000โทรศัพท์ (043) 221290 แฟกซ์ 043-222064

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2020 http://www.kktech.ac.th/ All right reserved. Do not duplicate in any script & form.