วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่ 2/2563

 Home
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  1.ตารางเรียน  2.ตารางสอน  3.ตารางเรียนกลุ่ม  4.ตารางพื้นที่  5.หลักสูตรรายวิชา  6.แผนการเรียน  7.บุคลากร   
   Download--->   การจัดตารางเรียน  การส่งผลการเรียน   พิมพ์   Login
ตรวจสอบผลการเรียน
 
ค้นหานักศึกษา
 
  รายชื่อนักศึกษา
สรุปการส่งผลการเรียน
-----------------------------
งานวัดผลและประเมินผล
-----------------------------
หลักสูตร ปวช.2556
หลักสูตร ปวส.2557
หลักสูตร ปวส.2563
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
แผนการเรียน ปวช.2559
แผนการเรียน ปวส.2559
แผนการเรียน ปวช.2560
แผนการเรียน ปวส.2560
แผนการเรียน ปวช.2561
แผนการเรียน ปวส.2561
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับครู
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
-----------------------------
เอกสารการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
ตัวอย่างการวิเคราะห์หลักสูตรและเครื่องมือประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
KKTECH web application
แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
12000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชก.1/8นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
22000-01502ประวัติศาสตร์ชาติไทยชอ.2/7นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
32000-01502ประวัติศาสตร์ชาติไทยชย.1/4นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
42000-01502ประวัติศาสตร์ชาติไทยชก.2/6นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
52000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทยชก.3/3นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
62000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชอ.1/8นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
72000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชช.1/4นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
82000-01502ประวัติศาสตร์ชาติไทยชก.2/4นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
92000-01501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมชทท.1/1นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
102000-01501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมชทท.1/2นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
112000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทยชธ.3/2นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
122000-01502ประวัติศาสตร์ชาติไทยชย.1/7นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
132000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทยชก.3/1นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
142000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทยชก.3/8นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
152000-01502ประวัติศาสตร์ชาติไทยชก.2/2นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
162000-01502ประวัติศาสตร์ชาติไทยชย.1/6นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
172000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทยชย.3/7นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
182000-01502ประวัติศาสตร์ชาติไทยชย.1/9นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
192000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทยชอ.3/1นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
202000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทยชอ.3/3นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
212000-01501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมชช.1/3นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
222000-01502ประวัติศาสตร์ชาติไทยชร.1/1นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
232000-01501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมชช.1/4นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
242000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชก.1/7นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
252000-01501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมชอ.2/7นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
262000-01502ประวัติศาสตร์ชาติไทยชย.1/3นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
272000-01502ประวัติศาสตร์ชาติไทยชก.2/5นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
282000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชอ.1/7นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
292000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชช.1/3นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
302000-01502ประวัติศาสตร์ชาติไทยชก.2/3นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
312000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทยชท.3/1นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
322000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทยชธ.3/1นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
332000-01502ประวัติศาสตร์ชาติไทยชย.1/2นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
342000-01502ประวัติศาสตร์ชาติไทยชย.1/8นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
352000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทยชก.3/7นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
362000-01502ประวัติศาสตร์ชาติไทยชก.2/1นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
372000-01502ประวัติศาสตร์ชาติไทยชย.1/5นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
382000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทยชทท.3/1นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
392000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทยชย.3/8นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
402000-01502ประวัติศาสตร์ชาติไทยชย.1/10นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
412000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทยชอ.3/2นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
422000-01502ประวัติศาสตร์ชาติไทยชก.2/7นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
43Home-roomHomeRoomชก.1/8นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
442000-01502ประวัติศาสตร์ชาติไทยชย.1/11นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
452000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทยชธ.3/3นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
462000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทยชก.3/5นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
473001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอฟ.2/10นางรัตนาภามหรรณพกร5616
483001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอฟ.2/8นางรัตนาภามหรรณพกร5616
493001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอผ.2/1นางรัตนาภามหรรณพกร5616
503001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอผ.2/2นางรัตนาภามหรรณพกร5616
513001-1002กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสอผ.2/1นางรัตนาภามหรรณพกร5616
523000-11051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสอฟ.1/8นางรัตนาภามหรรณพกร5616
533000-11051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสอย.1/7นางรัตนาภามหรรณพกร5616
543001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอผ.2/5นางรัตนาภามหรรณพกร5616
553001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอผ.2/3นางรัตนาภามหรรณพกร5616
563001-1002กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสออ.2/1นางรัตนาภามหรรณพกร5616
573001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอฟ.2/5นางรัตนาภามหรรณพกร5616
583001-1002กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสอถ.2/3นางรัตนาภามหรรณพกร5616
593000-11051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสอย.1/6นางรัตนาภามหรรณพกร5616
603001-1002กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสอข.2/1นางรัตนาภามหรรณพกร5616
613001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอท.2/1นางรัตนาภามหรรณพกร5616
623001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอฟ.2/9นางรัตนาภามหรรณพกร5616
633001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอธ.2/1นางรัตนาภามหรรณพกร5616
643001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสออ.2/1นางรัตนาภามหรรณพกร5616
653001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอฟ.2/7นางรัตนาภามหรรณพกร5616
663001-1002กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสอผ.2/2นางรัตนาภามหรรณพกร5616
673000-11051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสอฟ.1/7นางรัตนาภามหรรณพกร5616
683001-1002กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสออ.2/3นางรัตนาภามหรรณพกร5616
693001-1002กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสออ.2/4นางรัตนาภามหรรณพกร5616
703000-11051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสอย.1/8นางรัตนาภามหรรณพกร5616
713001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอผ.2/6นางรัตนาภามหรรณพกร5616
723001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสออ.2/2นางรัตนาภามหรรณพกร5616
733001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอผ.2/4นางรัตนาภามหรรณพกร5616
743001-1002กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสอถ.2/1นางรัตนาภามหรรณพกร5616
753001-1002กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสออ.2/2นางรัตนาภามหรรณพกร5616
763001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอฟ.2/6นางรัตนาภามหรรณพกร5616
773000-11051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสอย.1/5นางรัตนาภามหรรณพกร5616
78Home-roomHome roomชก.2/6นางรัตนาภามหรรณพกร5616
793001-1002กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสอส.2/1นางรัตนาภามหรรณพกร5616
803001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอท.2/3นางรัตนาภามหรรณพกร5616
812000-11002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชก.1/8นางสาวเจติยาค่อมสิงห์6524
822000-01302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมชย.1/10นางสาวเจติยาค่อมสิงห์6524
832000-11002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชฟ.2/4นางสาวเจติยาค่อมสิงห์6524
842000-11002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชช.2/1นางสาวเจติยาค่อมสิงห์6524
852000-11002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชท.1/1นางสาวเจติยาค่อมสิงห์6524
862000-11002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชร.2/1นางสาวเจติยาค่อมสิงห์6524
872000-11002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชฟ.2/1นางสาวเจติยาค่อมสิงห์6524
882000-11002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชฟ.2/5นางสาวเจติยาค่อมสิงห์6524
892000-11002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชก.1/6นางสาวเจติยาค่อมสิงห์6524
902000-01302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมชก.2/6นางสาวเจติยาค่อมสิงห์6524
912000-01302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมชอ.2/1นางสาวเจติยาค่อมสิงห์6524
922000-01302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมชธ.1/1นางสาวเจติยาค่อมสิงห์6524
932000-11002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชก.1/7นางสาวเจติยาค่อมสิงห์6524
942000-01302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมชย.1/9นางสาวเจติยาค่อมสิงห์6524
952000-11002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชฟ.2/3นางสาวเจติยาค่อมสิงห์6524
962000-11002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชก.1/9นางสาวเจติยาค่อมสิงห์6524
972000-11002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชถ.1/1นางสาวเจติยาค่อมสิงห์6524
982000-11002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชอ.1/3นางสาวเจติยาค่อมสิงห์6524
992000-11002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชส.2/1นางสาวเจติยาค่อมสิงห์6524
1002000-11002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชฟ.2/2นางสาวเจติยาค่อมสิงห์6524
1012000-11002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชก.1/5นางสาวเจติยาค่อมสิงห์6524
1022000-01302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมชก.2/5นางสาวเจติยาค่อมสิงห์6524
1032000-11002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชย.2/2นางสาวเจติยาค่อมสิงห์6524
1042000-01302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมชอ.2/2นางสาวเจติยาค่อมสิงห์6524
1052000-01302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมชธ.1/2นางสาวเจติยาค่อมสิงห์6524
1062000-01206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ตชย.2/3นายแทนไทเกาะลุน6234
1072000-01206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ตชบ.2/2นายแทนไทเกาะลุน6234
1082000-01206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ตชย.2/7นายแทนไทเกาะลุน6234
1092000-01206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ตชธ.2/1นายแทนไทเกาะลุน6234
1102000-01206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ตชทท.2/1นายแทนไทเกาะลุน6234
1112000-01206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ตชท.2/1นายแทนไทเกาะลุน6234
1122000-01206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ตชธ.2/3นายแทนไทเกาะลุน6234
1133000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสอร.1/1นายแทนไทเกาะลุน6234
1143000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสอถ.1/1นายแทนไทเกาะลุน6234
1153000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสอส.1/1นายแทนไทเกาะลุน6234
1162000-01206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ตชย.2/4นายแทนไทเกาะลุน6234
1172000-01206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ตชบ.2/1นายแทนไทเกาะลุน6234
1182000-01205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการชอ.2/1นายแทนไทเกาะลุน6234
1192000-01205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการชอ.2/2นายแทนไทเกาะลุน6234
1203000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสออ.1/3นายแทนไทเกาะลุน6234
1212000-01206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ตชธ.2/2นายแทนไทเกาะลุน6234
1222000-01206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ตชทท.2/2นายแทนไทเกาะลุน6234
1233000-01206ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสอย.1/9นายแทนไทเกาะลุน6234
1243000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสอท.1/1นายแทนไทเกาะลุน6234
1253000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสอธ.1/1นายแทนไทเกาะลุน6234
1263000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสอท.1/3นายแทนไทเกาะลุน6234
1273000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสอร.1/3นายแทนไทเกาะลุน6234
1283000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสอถ.1/3นายแทนไทเกาะลุน6234
1293000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสอส.1/3นายแทนไทเกาะลุน6234
1302000-01206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ตชก.2/6นางรุ่งเรืองอินทนพ6337
1312000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชฟ.1/4นางรุ่งเรืองอินทนพ6337
1322000-01206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ตชก.2/2นางรุ่งเรืองอินทนพ6337
1333000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสอก.1/3นางรุ่งเรืองอินทนพ6337
1343000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสออ.1/2นางรุ่งเรืองอินทนพ6337
1353000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสอย.1/2นางรุ่งเรืองอินทนพ6337
1363000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสอค.1/1นางรุ่งเรืองอินทนพ6337
1372000-01206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ตชย.2/1นางรุ่งเรืองอินทนพ6337
1382000-01206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ตชก.2/3นางรุ่งเรืองอินทนพ6337
1392000-01206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ตชก.2/4นางรุ่งเรืองอินทนพ6337
1402000-01206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ตชก.2/5นางรุ่งเรืองอินทนพ6337
1412000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชฟ.1/3นางรุ่งเรืองอินทนพ6337
1422000-01206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ตชก.2/1นางรุ่งเรืองอินทนพ6337
1433000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสอก.1/4นางรุ่งเรืองอินทนพ6337
1443000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสออ.1/1นางรุ่งเรืองอินทนพ6337
1453000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสอย.1/1นางรุ่งเรืองอินทนพ6337
1462000-01206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ตชย.2/2นางรุ่งเรืองอินทนพ6337
1472000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชอ.1/7นางรุ่งเรืองอินทนพ6337
1482000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชอ.1/8นางรุ่งเรืองอินทนพ6337
1492000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่างชอ.3/5นางรุ่งเรืองอินทนพ6337
1502000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่างชช.3/3นางรุ่งเรืองอินทนพ6337
151Home-roomHomeRoomสอก.1/2นางรุ่งเรืองอินทนพ6337
1523000-01304วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิตสอย.1/1นางวราชิณีสิทธิวุฒ5614
1533000-01304วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิตสอย.1/4นางวราชิณีสิทธิวุฒ5614
1543000-01304วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิตสอห.1/1นางวราชิณีสิทธิวุฒ5614
1553000-01304วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิตสอย.1/2นางวราชิณีสิทธิวุฒ5614
1563000-01304วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิตสอย.1/3นางวราชิณีสิทธิวุฒ5614
1573000-01304วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิตสอย.1/9นางวราชิณีสิทธิวุฒ5614
1582000-01206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ตชอ.2/5นางวราพรสิมมา5628
1593000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์สอฟ.2/1นางวราพรสิมมา5628
1602000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่างชย.3/8นางวราพรสิมมา5628
1613000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอฟ.1/10นางวราพรสิมมา5628
1623000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์สอผ.2/2นางวราพรสิมมา5628
1633000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอฟ.1/8นางวราพรสิมมา5628
1642000-01206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ตชก.2/7นางวราพรสิมมา5628
1652000-01206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ตชส.2/1นางวราพรสิมมา5628
1663000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอห.1/3นางวราพรสิมมา5628
1673000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอฟ.1/6นางวราพรสิมมา5628
1683000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์สอย.2/3นางวราพรสิมมา5628
1692000-01206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ตชถ.2/1นางวราพรสิมมา5628
1702000-01206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ตชอ.2/3นางวราพรสิมมา5628
1713000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์สอฟ.2/2นางวราพรสิมมา5628
1723000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอฟ.1/9นางวราพรสิมมา5628
1733000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์สอผ.2/1นางวราพรสิมมา5628
1743000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอฟ.1/7นางวราพรสิมมา5628
1752000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่างชย.3/7นางวราพรสิมมา5628
1762000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่างชร.3/1นางวราพรสิมมา5628
1772000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่างชย.3/2นางวราพรสิมมา5628
1783000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอฟ.1/5นางวราพรสิมมา5628
1793000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์สอร.2/1นางวราพรสิมมา5628
1802000-01206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ตชร.2/1นางวราพรสิมมา5628
1813000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอย.1/2นางสาววรญาภาวะศิลป์6045
1823000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอฟ.1/1นางสาววรญาภาวะศิลป์6045
1833000-1602การบริหารจัดการสุขภาพเพื่อภาวะผู้นำสอผ.2/1นางสาววรญาภาวะศิลป์6045
1843000-1602การบริหารจัดการสุขภาพเพื่อภาวะผู้นำสอก.2/3นางสาววรญาภาวะศิลป์6045
1853000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอย.1/3นางสาววรญาภาวะศิลป์6045
1863000-1602การบริหารจัดการสุขภาพเพื่อภาวะผู้นำสอร.2/3นางสาววรญาภาวะศิลป์6045
1873000-1602การบริหารจัดการสุขภาพเพื่อภาวะผู้นำสอฟ.2/2นางสาววรญาภาวะศิลป์6045
1883000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอย.1/9นางสาววรญาภาวะศิลป์6045
1893000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอก.1/2นางสาววรญาภาวะศิลป์6045
1903000-1602การบริหารจัดการสุขภาพเพื่อภาวะผู้นำสอค.2/1นางสาววรญาภาวะศิลป์6045
1913000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอห.1/1นางสาววรญาภาวะศิลป์6045
1923000-1602การบริหารจัดการสุขภาพเพื่อภาวะผู้นำสอส.2/3นางสาววรญาภาวะศิลป์6045
1933000-1602การบริหารจัดการสุขภาพเพื่อภาวะผู้นำสอร.2/4นางสาววรญาภาวะศิลป์6045
1943000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอฟ.1/2นางสาววรญาภาวะศิลป์6045
1953000-1602การบริหารจัดการสุขภาพเพื่อภาวะผู้นำสอผ.2/2นางสาววรญาภาวะศิลป์6045
1963000-1602การบริหารจัดการสุขภาพเพื่อภาวะผู้นำสอก.2/4นางสาววรญาภาวะศิลป์6045
1973000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอย.1/4นางสาววรญาภาวะศิลป์6045
1983000-1602การบริหารจัดการสุขภาพเพื่อภาวะผู้นำสอฟ.2/1นางสาววรญาภาวะศิลป์6045
1993000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอฟ.1/3นางสาววรญาภาวะศิลป์6045
2003000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอก.1/1นางสาววรญาภาวะศิลป์6045
2013000-1602การบริหารจัดการสุขภาพเพื่อภาวะผู้นำสอข.2/1นางสาววรญาภาวะศิลป์6045
2023000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอส.1/3นางสาววรญาภาวะศิลป์6045
2033000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอม.1/1นางสาววรญาภาวะศิลป์6045
2043000-1602การบริหารจัดการสุขภาพเพื่อภาวะผู้นำสอฟ.2/3นางสาววรญาภาวะศิลป์6045
2053000-1302วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิตสอก.2/2นางสาววิมลศิลป์หลงโสกเชือก6449
2062000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพอุตสาหกรรมชก.3/5นางสาววิมลศิลป์หลงโสกเชือก6449
2073000-1302วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิตสอก.2/4นางสาววิมลศิลป์หลงโสกเชือก6449
2083000-1302วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิตสอผ.2/4นางสาววิมลศิลป์หลงโสกเชือก6449
2093000-1302วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิตสอผ.2/6นางสาววิมลศิลป์หลงโสกเชือก6449
2103000-1302วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิตสอผ.2/10นางสาววิมลศิลป์หลงโสกเชือก6449
211Home-roomHomeRoomชก.1/2นางสาววิมลศิลป์หลงโสกเชือก6449
2123000-01304วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิตสอข.1/3นางสาววิมลศิลป์หลงโสกเชือก6449
2133000-01304วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิตสอผ.1/1นางสาววิมลศิลป์หลงโสกเชือก6449
2143000-01303วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารสอม.1/1นางสาววิมลศิลป์หลงโสกเชือก6449
2153000-1302วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิตสอก.2/1นางสาววิมลศิลป์หลงโสกเชือก6449
2162000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพอุตสาหกรรมชก.3/1นางสาววิมลศิลป์หลงโสกเชือก6449
2173000-1302วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิตสอก.2/3นางสาววิมลศิลป์หลงโสกเชือก6449
2183000-1302วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิตสอผ.2/3นางสาววิมลศิลป์หลงโสกเชือก6449
2193000-1302วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิตสอผ.2/5นางสาววิมลศิลป์หลงโสกเชือก6449
2203000-1302วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิตสอผ.2/9นางสาววิมลศิลป์หลงโสกเชือก6449
2213000-01304วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิตสอข.1/1นางสาววิมลศิลป์หลงโสกเชือก6449
2223000-01304วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิตสอก.1/5นางสาววิมลศิลป์หลงโสกเชือก6449
2233000-01303วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารสอฟ.1/13นางสาววิมลศิลป์หลงโสกเชือก6449
2243000-01306วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายในสอธ.1/3นายศิลปชัยบุญรักษา5611
2253000-01303วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารสอฟ.1/11นายศิลปชัยบุญรักษา5611
2263000-01303วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารสอฟ.1/12นายศิลปชัยบุญรักษา5611
2273000-1301วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสารสอฟ.2/1นายศิลปชัยบุญรักษา5611
2283000-1301วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสารสอฟ.2/2นายศิลปชัยบุญรักษา5611
229Home-roomHome roomชย.2/9นายศิลปชัยบุญรักษา5611
2303000-1304วิทยาศาสตร์เพื่องานก่อสร้างและตกแต่งภายในสอร.2/1นายศิลปชัยบุญรักษา5611
2313000-01306วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายในสอธ.1/1นายศิลปชัยบุญรักษา5611
2323000-01306วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายในสอร.1/3นายศิลปชัยบุญรักษา5611
2333000-01303วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารสออ.1/1นายศิลปชัยบุญรักษา5611
2343000-01303วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารสออ.1/2นายศิลปชัยบุญรักษา5611
2353000-01306วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายในสอธ.1/4นายศิลปชัยบุญรักษา5611
2363000-1301วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสารสอฟ.2/3นายศิลปชัยบุญรักษา5611
2373000-1304วิทยาศาสตร์เพื่องานก่อสร้างและตกแต่งภายในสอส.2/1นายศิลปชัยบุญรักษา5611
2383000-01306วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายในสอส.1/3นายศิลปชัยบุญรักษา5611
2393000-01306วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายในสอร.1/1นายศิลปชัยบุญรักษา5611
2403000-1406แคลคูลัสพื้นฐานสอร.2/4นางสลิลทิพย์ชำปฏิ5621
2413000-01404แคลคูลัส 1สอฟ.1/1นางสลิลทิพย์ชำปฏิ5621
2423000-01404แคลคูลัส 1สอฟ.1/13นางสลิลทิพย์ชำปฏิ5621
2433000-01404แคลคูลัส 1สทท.1/1นางสลิลทิพย์ชำปฏิ5621
2443000-01404แคลคูลัส 1สอค.1/1นางสลิลทิพย์ชำปฏิ5621
2453000-01404แคลคูลัส 1สอย.1/8นางสลิลทิพย์ชำปฏิ5621
2463000-01404แคลคูลัส 1สอฟ.1/2นางสลิลทิพย์ชำปฏิ5621
2473000-01404แคลคูลัส 1สออ.1/3นางสลิลทิพย์ชำปฏิ5621
2483000-01404แคลคูลัส 1สอฟ.1/3นางสลิลทิพย์ชำปฏิ5621
2493000-01404แคลคูลัส 1สอย.1/7นางสลิลทิพย์ชำปฏิ5621
2503000-1406แคลคูลัสพื้นฐานสอร.2/3นางสลิลทิพย์ชำปฏิ5621
251Home-roomHome roomชก.2/4นางสลิลทิพย์ชำปฏิ5621
2522000-11003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการชย.2/3นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
2532001-1002การเป็นผู้ประกอบการชอ.3/1นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
2543000-11051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสอค.1/1นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
2552000-11003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการชย.2/1นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
2563000-11051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสอฟ.1/11นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
2572001-1002การเป็นผู้ประกอบการชย.3/7นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
2582000-11003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการชทท.1/3นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
2593000-11051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสอฟ.1/6นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
2602001-1002การเป็นผู้ประกอบการชท.3/1นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
2612001-1002การเป็นผู้ประกอบการชก.3/3นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
2622001-1002การเป็นผู้ประกอบการชย.3/6นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
2632000-11003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการชทท.1/1นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
2642000-11003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการชทท.1/2นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
2652001-1002การเป็นผู้ประกอบการชช.3/3นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
266Home-roomHome Roomสอย.2/7นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
2673000-11051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสอข.1/3นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
2683000-11051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสอก.1/5นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
2692000-11003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการชย.2/4นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
2702001-1002การเป็นผู้ประกอบการชอ.3/2นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
2713000-11051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสอฟ.1/5นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
2722000-11003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการชย.2/2นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
2733000-11051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสอฟ.1/12นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
2742001-1002การเป็นผู้ประกอบการชย.3/8นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
2753000-11051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสอก.1/3นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
2763000-11051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสอก.1/4นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
2772001-1002การเป็นผู้ประกอบการชก.3/1นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
2782001-1002การเป็นผู้ประกอบการชก.3/5นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
2792001-1002การเป็นผู้ประกอบการชช.3/1นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
2802001-1002การเป็นผู้ประกอบการชย.3/5นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
2812001-1002การเป็นผู้ประกอบการชอ.3/3นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
2823000-11051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสอฟ.1/10นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
2833000-11051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสอฟ.1/9นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
2843000-11051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสอย.1/9นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
2853000-11051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสอฟ.1/13นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
2863000-11051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสอม.1/1นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
2872000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชบ.2/1นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
2882000-1403คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 1ชบ.3/2นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
2892000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชก.1/8นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
2902000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชย.1/1นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
2912000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชย.1/4นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
2922000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชย.1/7นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
2932000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชย.1/8นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
2942000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชย.1/10นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
2952000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชทท.1/1นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
2962000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชทท.1/2นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
2972000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชฟ.1/2นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
2982000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชฟ.1/8นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
2992000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชธ.1/1นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
300Home-roomHome roomสอท.2/3นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
3012000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชบ.2/2นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
3022000-1403คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 1ชบ.3/1นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
3032000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชก.1/7นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
3042000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชย.1/2นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
3052000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชย.1/3นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
3062000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชย.1/5นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
3072000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชย.1/6นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
3082000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชย.1/9นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
3092000-1403คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 1ชย.3/7นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
3102000-1403คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 1ชย.3/8นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
3112000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชฟ.1/1นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
3122000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชฟ.1/7นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
3132000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชฟ.1/5นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
3142000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชฟ.1/6นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
3152000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชธ.1/2นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
3163000-01404แคลคูลัส 1สอย.1/6นางสาวสุพรรษาอเนกบุณย์6336
3173000-01404แคลคูลัส 1สอก.1/1นางสาวสุพรรษาอเนกบุณย์6336
3183000-01404แคลคูลัส 1สอผ.1/1นางสาวสุพรรษาอเนกบุณย์6336
3193000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมสอถ.2/1นางสาวสุพรรษาอเนกบุณย์6336
3203000-01404แคลคูลัส 1สอฟ.1/12นางสาวสุพรรษาอเนกบุณย์6336
3213000-01404แคลคูลัส 1สอก.1/2นางสาวสุพรรษาอเนกบุณย์6336
3223000-01404แคลคูลัส 1สอธ.1/1นางสาวสุพรรษาอเนกบุณย์6336
3233000-01404แคลคูลัส 1สอฟ.1/11นางสาวสุพรรษาอเนกบุณย์6336
3243000-01404แคลคูลัส 1สอย.1/5นางสาวสุพรรษาอเนกบุณย์6336
325Home-roomHomeRoomชก.1/6นางสาวสุพรรษาอเนกบุณย์6336
3263000-01404แคลคูลัส 1สอห.1/3นางสาวสุพรรษาอเนกบุณย์6336
3273000-01404แคลคูลัส 1สอร.1/1นางสาวสุพรรษาอเนกบุณย์6336
3283000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมสอถ.2/3นางสาวสุพรรษาอเนกบุณย์6336
3292000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชก.1/7นางสาวสุพิชชาศรีบุญจันทร์6493
3302000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชฟ.1/5นางสาวสุพิชชาศรีบุญจันทร์6493
3312000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชฟ.1/1นางสาวสุพิชชาศรีบุญจันทร์6493
3322000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชฟ.1/3นางสาวสุพิชชาศรีบุญจันทร์6493
3332000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชย.1/7นางสาวสุพิชชาศรีบุญจันทร์6493
3342000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชก.1/3นางสาวสุพิชชาศรีบุญจันทร์6493
3352000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชย.1/5นางสาวสุพิชชาศรีบุญจันทร์6493
3362000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชธ.1/3นางสาวสุพิชชาศรีบุญจันทร์6493
3372000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชย.1/3นางสาวสุพิชชาศรีบุญจันทร์6493
3382000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชย.1/2นางสาวสุพิชชาศรีบุญจันทร์6493
3392000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชย.1/10นางสาวสุพิชชาศรีบุญจันทร์6493
3402000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชร.1/1นางสาวสุพิชชาศรีบุญจันทร์6493
3412000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชส.1/1นางสาวสุพิชชาศรีบุญจันทร์6493
3422000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชย.1/11นางสาวสุพิชชาศรีบุญจันทร์6493
3432000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชก.1/9นางสาวสุพิชชาศรีบุญจันทร์6493
3442000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชอ.1/3นางสาวสุพิชชาศรีบุญจันทร์6493
3452000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชก.1/8นางสาวสุพิชชาศรีบุญจันทร์6493
3462000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชฟ.1/6นางสาวสุพิชชาศรีบุญจันทร์6493
3472000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชฟ.1/2นางสาวสุพิชชาศรีบุญจันทร์6493
3482000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชฟ.1/4นางสาวสุพิชชาศรีบุญจันทร์6493
3492000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชย.1/8นางสาวสุพิชชาศรีบุญจันทร์6493
3502000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชก.1/4นางสาวสุพิชชาศรีบุญจันทร์6493
3512000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชย.1/6นางสาวสุพิชชาศรีบุญจันทร์6493
3522000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชธ.1/4นางสาวสุพิชชาศรีบุญจันทร์6493
3532000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชย.1/4นางสาวสุพิชชาศรีบุญจันทร์6493
3542000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชย.1/9นางสาวสุพิชชาศรีบุญจันทร์6493
3552000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชบ.1/1นางสาวสุพิชชาศรีบุญจันทร์6493
3562000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชถ.1/1นางสาวสุพิชชาศรีบุญจันทร์6493
3572000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชช.1/1นางสาวสุพิชชาศรีบุญจันทร์6493
358Home-roomHomeRoomชย.1/11นางสาวสุพิชชาศรีบุญจันทร์6493
3593000-01502ศาสตร์พระราชาสอห.1/3นางอรวรรณเจือจารย์6523
3603000-1502เศรษฐกิจพอเพียงสอฟ.2/2นางอรวรรณเจือจารย์6523
3613000-01502ศาสตร์พระราชาสอฟ.1/12นางอรวรรณเจือจารย์6523
3622000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมชก.3/8นางอรวรรณเจือจารย์6523
3633000-1502เศรษฐกิจพอเพียงสอฟ.2/6นางอรวรรณเจือจารย์6523
3643000-1502เศรษฐกิจพอเพียงสอผ.2/2นางอรวรรณเจือจารย์6523
3653000-1502เศรษฐกิจพอเพียงสอฟ.2/3นางอรวรรณเจือจารย์6523
3662000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมชย.3/8นางอรวรรณเจือจารย์6523
3673000-01502ศาสตร์พระราชาสอธ.1/4นางอรวรรณเจือจารย์6523
3683000-01502ศาสตร์พระราชาสอห.1/1นางอรวรรณเจือจารย์6523
3693000-1502เศรษฐกิจพอเพียงสอฟ.2/1นางอรวรรณเจือจารย์6523
3703000-01502ศาสตร์พระราชาสอฟ.1/11นางอรวรรณเจือจารย์6523
3712000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมชก.3/7นางอรวรรณเจือจารย์6523
3723000-1502เศรษฐกิจพอเพียงสอฟ.2/5นางอรวรรณเจือจารย์6523
3733000-1502เศรษฐกิจพอเพียงสอผ.2/1นางอรวรรณเจือจารย์6523
3743000-1502เศรษฐกิจพอเพียงสอฟ.2/9นางอรวรรณเจือจารย์6523
3753000-1502เศรษฐกิจพอเพียงสอฟ.2/10นางอรวรรณเจือจารย์6523
3763000-1502เศรษฐกิจพอเพียงสอฟ.2/7นางอรวรรณเจือจารย์6523
3773000-1502เศรษฐกิจพอเพียงสอฟ.2/8นางอรวรรณเจือจารย์6523
3782000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมชย.3/7นางอรวรรณเจือจารย์6523
3793000-01502ศาสตร์พระราชาสอธ.1/3นางอรวรรณเจือจารย์6523
3802000-01501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมชท.1/1นางอรวรรณเจือจารย์6523
3812000-01501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมชช.1/1นางอรวรรณเจือจารย์6523
3822000-01501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมชบ.1/1นางอรวรรณเจือจารย์6523
3833000-01601การพัฒนาสุขภาพสอผ.1/7นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
3843000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอก.1/3นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
3853000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอก.1/4นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
3863000-01601การพัฒนาสุขภาพสอผ.1/4นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
3873000-01601การพัฒนาสุขภาพสอธ.1/4นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
3883000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสออ.1/1นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
3893000-01601การพัฒนาสุขภาพสอย.1/9นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
3903000-01601การพัฒนาสุขภาพสอฟ.1/1นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
3913000-01601การพัฒนาสุขภาพสทท.1/1นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
3923000-01601การพัฒนาสุขภาพสอผ.1/5นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
3933000-01601การพัฒนาสุขภาพสอก.1/5นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
3943000-01601การพัฒนาสุขภาพสอถ.1/3นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
3953000-01601การพัฒนาสุขภาพสอข.1/3นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
3963000-01601การพัฒนาสุขภาพสอฟ.1/11นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
3973000-01601การพัฒนาสุขภาพสอฟ.1/13นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
3983000-01601การพัฒนาสุขภาพสอร.1/3นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
3993000-01601การพัฒนาสุขภาพสอผ.1/9นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
4003000-01601การพัฒนาสุขภาพสอผ.1/3นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
4013000-01601การพัฒนาสุขภาพสอธ.1/3นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
4023000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสออ.1/2นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
4033000-01601การพัฒนาสุขภาพสอผ.1/1นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
4043000-01601การพัฒนาสุขภาพสอฟ.1/2นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
4053000-01601การพัฒนาสุขภาพสอฟ.1/3นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
4063000-01601การพัฒนาสุขภาพสอผ.1/6นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
4073000-01601การพัฒนาสุขภาพสอธ.1/1นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
4083000-01601การพัฒนาสุขภาพสอข.1/1นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
4093000-01601การพัฒนาสุขภาพสอฟ.1/12นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
4103000-01601การพัฒนาสุขภาพสอร.1/1นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
4113000-01601การพัฒนาสุขภาพสอถ.1/1นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
4122000-01206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ตชอ.2/2นางอนุธิดาอาศิรกานต์6672
4132000-01209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรมชก.2/3นางอนุธิดาอาศิรกานต์6672
4142000-01218ภาษาอังกฤษสำหรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศชทท.2/1นางอนุธิดาอาศิรกานต์6672
4152000-01209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรมชช.2/1นางอนุธิดาอาศิรกานต์6672
4162000-01209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรมชฟ.2/1นางอนุธิดาอาศิรกานต์6672
4172000-01206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ตชย.2/5นางอนุธิดาอาศิรกานต์6672
4182000-01209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรมชก.2/1นางอนุธิดาอาศิรกานต์6672
4192000-01209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรมชก.2/5นางอนุธิดาอาศิรกานต์6672
4202000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่างชย.3/3นางอนุธิดาอาศิรกานต์6672
4212000-01206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ตชอ.2/1นางอนุธิดาอาศิรกานต์6672
4222000-01209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรมชก.2/4นางอนุธิดาอาศิรกานต์6672
4232000-01218ภาษาอังกฤษสำหรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศชทท.2/2นางอนุธิดาอาศิรกานต์6672
4242000-01209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรมชก.2/7นางอนุธิดาอาศิรกานต์6672
4252000-01209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรมชฟ.2/2นางอนุธิดาอาศิรกานต์6672
4262000-01206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ตชย.2/6นางอนุธิดาอาศิรกานต์6672
4272000-01209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรมชก.2/2นางอนุธิดาอาศิรกานต์6672
4282000-01209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรมชก.2/6นางอนุธิดาอาศิรกานต์6672
4292000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่างชย.3/4นางอนุธิดาอาศิรกานต์6672
4302000-01603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพชช.1/4นายอุกฤษเหมมี6394
4312000-01603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพชย.2/9นายอุกฤษเหมมี6394
4322000-01603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพชย.2/7นายอุกฤษเหมมี6394
4332000-01603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพชธ.2/3นายอุกฤษเหมมี6394
4342000-01603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพชย.2/6นายอุกฤษเหมมี6394
4352000-01603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพชอ.1/1นายอุกฤษเหมมี6394
4362000-01603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพชย.2/1นายอุกฤษเหมมี6394
4372000-01603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพชธ.2/1นายอุกฤษเหมมี6394
4382000-01603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพชร.1/1นายอุกฤษเหมมี6394
4392000-01603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพชท.2/1นายอุกฤษเหมมี6394
4402000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพชถ.3/1นายอุกฤษเหมมี6394
4412000-11001อาชีวอนามัยและความปลอดภัยชฟ.2/2นายอุกฤษเหมมี6394
4422000-01603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพชอ.1/3นายอุกฤษเหมมี6394
4432000-1602ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพชอ.3/5นายอุกฤษเหมมี6394
4442000-01603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพชช.1/3นายอุกฤษเหมมี6394
4452000-01603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพชย.2/5นายอุกฤษเหมมี6394
4462000-1602ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพชช.3/1นายอุกฤษเหมมี6394
4472000-01603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพชอ.1/2นายอุกฤษเหมมี6394
4482000-01603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพชย.2/2นายอุกฤษเหมมี6394
4492000-01603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพชธ.2/2นายอุกฤษเหมมี6394
4502000-01603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพชย.2/4นายอุกฤษเหมมี6394
4512000-01603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพชย.2/3นายอุกฤษเหมมี6394
4522000-11001อาชีวอนามัยและความปลอดภัยชฟ.2/1นายอุกฤษเหมมี6394
4532000-01603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพชส.1/1นายอุกฤษเหมมี6394
4542000-1602ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพชช.3/3นายอุกฤษเหมมี6394
4552000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่างชถ.3/1นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
4562000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่างชธ.3/2นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
4572000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่างชก.3/8นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
4582000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่างชย.3/6นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
4592000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่างชช.3/1นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
4603000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสอย.1/8นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
4612000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่างชอ.3/2นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
4623000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสอย.1/3นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
4632000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่างชธ.3/3นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
4643000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสอก.1/2นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
465Home-roomHome roomสอผ.2/5นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
4662000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่างชธ.3/1นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
4672000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่างชก.3/7นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
4682000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่างชย.3/5นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
4692000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่างชอ.3/3นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
4703000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสอย.1/7นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
4712000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่างชอ.3/1นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
4723000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสอผ.1/7นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
4733000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสอย.1/4นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
4743000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสอก.1/1นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
4753000-01214ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศสทท.1/1นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
4762000-1402คณิศาสตร์พื้นฐานอาชีพชทท.3/1นายไพโรจน์นาชัยสิทธิ์5610
4772000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชก.1/2นายไพโรจน์นาชัยสิทธิ์5610
4782000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชก.1/4นายไพโรจน์นาชัยสิทธิ์5610
4792000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชธ.1/3นายไพโรจน์นาชัยสิทธิ์5610
4802000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชย.1/11นายไพโรจน์นาชัยสิทธิ์5610
4812000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชฟ.1/4นายไพโรจน์นาชัยสิทธิ์5610
4822000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชอ.1/2นายไพโรจน์นาชัยสิทธิ์5610
4832000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชก.1/6นายไพโรจน์นาชัยสิทธิ์5610
4842000-01401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพชอ.1/7นายไพโรจน์นาชัยสิทธิ์5610
4852000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชก.1/9นายไพโรจน์นาชัยสิทธิ์5610
4862000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชท.1/1นายไพโรจน์นาชัยสิทธิ์5610
4872000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชอ.1/3นายไพโรจน์นาชัยสิทธิ์5610
4882000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชร.1/1นายไพโรจน์นาชัยสิทธิ์5610
4892000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชช.1/4นายไพโรจน์นาชัยสิทธิ์5610
4902000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชก.1/1นายไพโรจน์นาชัยสิทธิ์5610
4912000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชก.1/3นายไพโรจน์นาชัยสิทธิ์5610
4922000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชถ.1/1นายไพโรจน์นาชัยสิทธิ์5610
4932000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชธ.1/4นายไพโรจน์นาชัยสิทธิ์5610
4942000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชฟ.1/3นายไพโรจน์นาชัยสิทธิ์5610
4952000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชอ.1/1นายไพโรจน์นาชัยสิทธิ์5610
4962000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชก.1/5นายไพโรจน์นาชัยสิทธิ์5610
4972000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชช.1/3นายไพโรจน์นาชัยสิทธิ์5610
4982000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชช.1/1นายไพโรจน์นาชัยสิทธิ์5610
4992000-01401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพชอ.1/8นายไพโรจน์นาชัยสิทธิ์5610
5002000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชส.1/1นายไพโรจน์นาชัยสิทธิ์5610
5013000-11001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอค.1/1นางกรุณาศรีสถาน5633
5023000-11001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอย.1/6นางกรุณาศรีสถาน5633
5033000-11001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอธ.1/4นางกรุณาศรีสถาน5633
5043000-11001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอผ.1/7นางกรุณาศรีสถาน5633
5053000-11001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอห.1/3นางกรุณาศรีสถาน5633
5063000-11001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอธ.1/3นางกรุณาศรีสถาน5633
5072000-11003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการชอ.1/7นางกรุณาศรีสถาน5633
5082000-11003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการชช.2/3นางกรุณาศรีสถาน5633
5093000-11001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอท.1/1นางกรุณาศรีสถาน5633
5103000-11001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอผ.1/9นางกรุณาศรีสถาน5633
5113000-11001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอฟ.1/13นางกรุณาศรีสถาน5633
5123000-11001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอย.1/5นางกรุณาศรีสถาน5633
5133000-11001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอฟ.1/11นางกรุณาศรีสถาน5633
5143000-11001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอย.1/9นางกรุณาศรีสถาน5633
5153000-11001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอย.1/7นางกรุณาศรีสถาน5633
5163000-11001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอย.1/8นางกรุณาศรีสถาน5633
5173000-11001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอข.1/1นางกรุณาศรีสถาน5633
5183000-11001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอฟ.1/12นางกรุณาศรีสถาน5633
5193000-11001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอม.1/1นางกรุณาศรีสถาน5633
5202000-11003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการชอ.1/8นางกรุณาศรีสถาน5633
521Home-roomHome Roomสอย.2/8นางกรุณาศรีสถาน5633
5223000-11001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอท.1/3นางกรุณาศรีสถาน5633
5232000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชก.1/2นางสาวกัญญาณีแนวสุภาพ6674
5242000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชก.1/6นางสาวกัญญาณีแนวสุภาพ6674
5252000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชทท.1/1นางสาวกัญญาณีแนวสุภาพ6674
5262000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชฟ.1/7นางสาวกัญญาณีแนวสุภาพ6674
5272000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชธ.1/1นางสาวกัญญาณีแนวสุภาพ6674
5282000-01101ภาษาไทยพื้นฐานชท.1/1นางสาวกัญญาณีแนวสุภาพ6674
5292000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชก.1/1นางสาวกัญญาณีแนวสุภาพ6674
5302000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชก.1/5นางสาวกัญญาณีแนวสุภาพ6674
5312000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชทท.1/2นางสาวกัญญาณีแนวสุภาพ6674
5322000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชฟ.1/8นางสาวกัญญาณีแนวสุภาพ6674
5332000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชธ.1/2นางสาวกัญญาณีแนวสุภาพ6674
5343000-01502ศาสตร์พระราชาสอร.1/3นางสาวคำประเคียนโพธิ์เพชรเล็บ5617
5353000-01502ศาสตร์พระราชาสอย.1/7นางสาวคำประเคียนโพธิ์เพชรเล็บ5617
5363000-01502ศาสตร์พระราชาสอผ.1/1นางสาวคำประเคียนโพธิ์เพชรเล็บ5617
5373000-01502ศาสตร์พระราชาสอผ.1/6นางสาวคำประเคียนโพธิ์เพชรเล็บ5617
5383000-1502เศรษฐกิจพอเพียงสออ.2/2นางสาวคำประเคียนโพธิ์เพชรเล็บ5617
5393000-01502ศาสตร์พระราชาสอผ.1/4นางสาวคำประเคียนโพธิ์เพชรเล็บ5617
5403000-01502ศาสตร์พระราชาสอย.1/6นางสาวคำประเคียนโพธิ์เพชรเล็บ5617
541Home-roomHomeRoomสอถ.1/1นางสาวคำประเคียนโพธิ์เพชรเล็บ5617
5423000-01502ศาสตร์พระราชาสอผ.1/9นางสาวคำประเคียนโพธิ์เพชรเล็บ5617
5433000-01502ศาสตร์พระราชาสอฟ.1/13นางสาวคำประเคียนโพธิ์เพชรเล็บ5617
5443000-01502ศาสตร์พระราชาสอก.1/5นางสาวคำประเคียนโพธิ์เพชรเล็บ5617
5453000-01502ศาสตร์พระราชาสอผ.1/7นางสาวคำประเคียนโพธิ์เพชรเล็บ5617
5463000-01502ศาสตร์พระราชาสอย.1/8นางสาวคำประเคียนโพธิ์เพชรเล็บ5617
5473000-01502ศาสตร์พระราชาสอผ.1/5นางสาวคำประเคียนโพธิ์เพชรเล็บ5617
5483000-1502เศรษฐกิจพอเพียงสออ.2/1นางสาวคำประเคียนโพธิ์เพชรเล็บ5617
5493000-01502ศาสตร์พระราชาสอผ.1/3นางสาวคำประเคียนโพธิ์เพชรเล็บ5617
5503000-01502ศาสตร์พระราชาสอย.1/5นางสาวคำประเคียนโพธิ์เพชรเล็บ5617
5513000-01502ศาสตร์พระราชาสอร.1/1นางสาวคำประเคียนโพธิ์เพชรเล็บ5617
5523000-01502ศาสตร์พระราชาสอธ.1/1นางสาวคำประเคียนโพธิ์เพชรเล็บ5617
5532000-01302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมชก.2/4นางจันทพรกงอินทร์6233
5542000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพอุตสาหกรรมชก.3/8นางจันทพรกงอินทร์6233
5552000-01302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมชย.1/3นางจันทพรกงอินทร์6233
5562000-01302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมชย.1/5นางจันทพรกงอินทร์6233
5572000-01302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมชทท.1/1นางจันทพรกงอินทร์6233
5582000-01302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมชอ.2/7นางจันทพรกงอินทร์6233
5592000-01301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตชช.2/3นางจันทพรกงอินทร์6233
560Home-roomHomeRoomชฟ.1/4นางจันทพรกงอินทร์6233
5612000-01302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมชก.2/3นางจันทพรกงอินทร์6233
5622000-01302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมชย.1/7นางจันทพรกงอินทร์6233
5632000-01302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมชย.1/8นางจันทพรกงอินทร์6233
5642000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพอุตสาหกรรมชก.3/7นางจันทพรกงอินทร์6233
5652000-01301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตชถ.1/1นางจันทพรกงอินทร์6233
5662000-01302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมชย.1/4นางจันทพรกงอินทร์6233
5672000-01302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมชย.1/6นางจันทพรกงอินทร์6233
5682000-01302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมชย.1/1นางจันทพรกงอินทร์6233
5692000-01302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมชย.1/2นางจันทพรกงอินทร์6233
5702000-01302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมชทท.1/2นางจันทพรกงอินทร์6233
5712000-01302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมชก.2/7นางจันทพรกงอินทร์6233
5722000-1607เพศวิถีศึกษาชอ.3/3นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
5732000-01602เพศวิถีศึกษาชธ.1/3นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
5742000-01602เพศวิถีศึกษาชถ.2/1นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
5752000-11001อาชีวอนามัยและความปลอดภัยชย.2/11นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
5762000-01602เพศวิถีศึกษาชก.1/6นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
5772000-01602เพศวิถีศึกษาชก.1/4นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
5782000-11001อาชีวอนามัยและความปลอดภัยชฟ.2/4นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
5792000-01602เพศวิถีศึกษาชก.1/8นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
5802000-1607เพศวิถีศึกษาชอ.3/2นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
5812000-11001อาชีวอนามัยและความปลอดภัยชฟ.2/5นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
5822000-11001อาชีวอนามัยและความปลอดภัยชอ.2/7นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
5832000-01602เพศวิถีศึกษาชย.1/4นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
5842000-01602เพศวิถีศึกษาชธ.1/1นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
5852000-11001อาชีวอนามัยและความปลอดภัยชย.2/4นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
5862000-01602เพศวิถีศึกษาชบ.1/1นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
5872000-01602เพศวิถีศึกษาชก.1/2นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
5882000-01602เพศวิถีศึกษาชย.1/6นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
5892000-01602เพศวิถีศึกษาชย.1/8นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
5902000-01602เพศวิถีศึกษาชย.1/10นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
5912000-01602เพศวิถีศึกษาชย.1/1นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
5922000-11001อาชีวอนามัยและความปลอดภัยชย.2/2นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
5932000-01602เพศวิถีศึกษาชธ.1/4นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
5942000-01602เพศวิถีศึกษาชร.2/1นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
5952000-01602เพศวิถีศึกษาชก.1/9นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
5962000-01602เพศวิถีศึกษาชก.1/5นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
5972000-01602เพศวิถีศึกษาชก.1/3นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
5982000-11001อาชีวอนามัยและความปลอดภัยชฟ.2/3นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
5992000-01602เพศวิถีศึกษาชก.1/7นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
6002000-01602เพศวิถีศึกษาชย.1/11นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
6012000-1607เพศวิถีศึกษาชอ.3/1นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
6022000-11001อาชีวอนามัยและความปลอดภัยชบ.1/1นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
6032000-01602เพศวิถีศึกษาชย.1/3นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
6042000-01602เพศวิถีศึกษาชธ.1/2นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
6052000-11001อาชีวอนามัยและความปลอดภัยชย.2/3นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
6062000-01602เพศวิถีศึกษาชส.1/1นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
6072000-01602เพศวิถีศึกษาชก.1/1นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
6082000-01602เพศวิถีศึกษาชย.1/5นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
6092000-01602เพศวิถีศึกษาชย.1/7นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
6102000-01602เพศวิถีศึกษาชย.1/9นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
6112000-1607เพศวิถีศึกษาชท.3/1นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
6122000-01602เพศวิถีศึกษาชย.1/2นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
6132000-11001อาชีวอนามัยและความปลอดภัยชทท.2/3นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
6142000-11001อาชีวอนามัยและความปลอดภัยชย.2/1นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
6152000-01302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมชฟ.2/2นางสาวชวนิดาประแดงปุย5636
6162000-01302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมชธ.1/3นางสาวชวนิดาประแดงปุย5636
6172000-01302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมชฟ.2/5นางสาวชวนิดาประแดงปุย5636
6182000-01302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมชฟ.2/3นางสาวชวนิดาประแดงปุย5636
6192000-01302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมชก.2/1นางสาวชวนิดาประแดงปุย5636
6202000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพอุตสาหกรรมชก.3/3นางสาวชวนิดาประแดงปุย5636
6212000-11002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชอ.1/1นางสาวชวนิดาประแดงปุย5636
622Home-roomHomeRoomชอ.1/2นางสาวชวนิดาประแดงปุย5636
6232000-01302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมชบ.2/1นางสาวชวนิดาประแดงปุย5636
6242000-01302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมชบ.2/2นางสาวชวนิดาประแดงปุย5636
6252000-01302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมชร.2/1นางสาวชวนิดาประแดงปุย5636
6262000-01302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมชย.1/11นางสาวชวนิดาประแดงปุย5636
6272000-01301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตชส.1/1นางสาวชวนิดาประแดงปุย5636
6282000-01302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมชฟ.2/1นางสาวชวนิดาประแดงปุย5636
6292000-01302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมชธ.1/4นางสาวชวนิดาประแดงปุย5636
6302000-01302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมชฟ.2/4นางสาวชวนิดาประแดงปุย5636
6312000-01302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมชก.2/2นางสาวชวนิดาประแดงปุย5636
6322000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพอุตสาหกรรมชถ.3/1นางสาวชวนิดาประแดงปุย5636
6332000-11002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชอ.1/2นางสาวชวนิดาประแดงปุย5636
6342000-01302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมชช.2/1นางสาวชวนิดาประแดงปุย5636
6352000-01302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมชอ.2/3นางสาวชวนิดาประแดงปุย5636
6362000-01302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมชอ.2/5นางสาวชวนิดาประแดงปุย5636
6372000-01301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตชร.1/1นางสาวชวนิดาประแดงปุย5636
6383000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสอย.1/9นางญาดาสัยงาม5600
6393000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสอก.1/1นางญาดาสัยงาม5600
6403000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสอย.1/1นางญาดาสัยงาม5600
6413000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสอฟ.1/1นางญาดาสัยงาม5600
6423000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสอย.1/4นางญาดาสัยงาม5600
6433000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสออ.1/2นางญาดาสัยงาม5600
6443000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสอฟ.1/3นางญาดาสัยงาม5600
6453000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสอส.1/3นางญาดาสัยงาม5600
6463000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสอก.1/2นางญาดาสัยงาม5600
6473000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสอย.1/2นางญาดาสัยงาม5600
6483000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสอก.1/3นางญาดาสัยงาม5600
6493000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสอก.1/4นางญาดาสัยงาม5600
6503000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสอฟ.1/2นางญาดาสัยงาม5600
6513000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสอย.1/3นางญาดาสัยงาม5600
6523000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสออ.1/1นางญาดาสัยงาม5600
6533000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสอค.1/1นางญาดาสัยงาม5600
6543000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสอท.1/3นางญาดาสัยงาม5600
6553000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสอห.1/1นางญาดาสัยงาม5600
6563000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสอท.1/1นางญาดาสัยงาม5600
6573000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์สอร.2/3นางณัทกาญจน์ภูมิธนสวัสดิ์ 5615
6582000-01206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ตชย.2/9นางณัทกาญจน์ภูมิธนสวัสดิ์ 5615
6592000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชย.1/7นางณัทกาญจน์ภูมิธนสวัสดิ์ 5615
6603000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์สอฟ.2/8นางณัทกาญจน์ภูมิธนสวัสดิ์ 5615
6613000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์สอธ.2/3นางณัทกาญจน์ภูมิธนสวัสดิ์ 5615
6623000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์สอธ.2/4นางณัทกาญจน์ภูมิธนสวัสดิ์ 5615
6632000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชก.1/1นางณัทกาญจน์ภูมิธนสวัสดิ์ 5615
6642000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชย.1/11นางณัทกาญจน์ภูมิธนสวัสดิ์ 5615
6652000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชก.1/5นางณัทกาญจน์ภูมิธนสวัสดิ์ 5615
6663000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์สอย.2/1นางณัทกาญจน์ภูมิธนสวัสดิ์ 5615
6673000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์สอย.2/2นางณัทกาญจน์ภูมิธนสวัสดิ์ 5615
6683000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์สทท.2/1นางณัทกาญจน์ภูมิธนสวัสดิ์ 5615
6693000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์สอฟ.2/3นางณัทกาญจน์ภูมิธนสวัสดิ์ 5615
6702000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชย.1/3นางณัทกาญจน์ภูมิธนสวัสดิ์ 5615
671Home-roomHomeRoomชย.1/4นางณัทกาญจน์ภูมิธนสวัสดิ์ 5615
6723000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์สอร.2/4นางณัทกาญจน์ภูมิธนสวัสดิ์ 5615
6732000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชย.1/8นางณัทกาญจน์ภูมิธนสวัสดิ์ 5615
6743000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์สอฟ.2/7นางณัทกาญจน์ภูมิธนสวัสดิ์ 5615
6753000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์สอฟ.2/5นางณัทกาญจน์ภูมิธนสวัสดิ์ 5615
6763000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์สอฟ.2/6นางณัทกาญจน์ภูมิธนสวัสดิ์ 5615
6772000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชก.1/2นางณัทกาญจน์ภูมิธนสวัสดิ์ 5615
6782000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชก.1/6นางณัทกาญจน์ภูมิธนสวัสดิ์ 5615
6793000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์สทท.2/2นางณัทกาญจน์ภูมิธนสวัสดิ์ 5615
6803000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์สอส.2/1นางณัทกาญจน์ภูมิธนสวัสดิ์ 5615
6812000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชย.1/4นางณัทกาญจน์ภูมิธนสวัสดิ์ 5615
6823000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์สอถ.2/3นางทองสุขลีลาด5977
6832000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชช.1/1นางทองสุขลีลาด5977
6842000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชธ.1/3นางทองสุขลีลาด5977
6852000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชธ.1/4นางทองสุขลีลาด5977
6863000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์สออ.2/1นางทองสุขลีลาด5977
6873000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์สออ.2/2นางทองสุขลีลาด5977
6882000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชฟ.1/1นางทองสุขลีลาด5977
6892000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชฟ.1/2นางทองสุขลีลาด5977
6903000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์สออ.2/4นางทองสุขลีลาด5977
6913000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์สอก.2/2นางทองสุขลีลาด5977
6923000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์สอฟ.2/10นางทองสุขลีลาด5977
6932000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชทท.1/2นางทองสุขลีลาด5977
6942000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชถ.1/1นางทองสุขลีลาด5977
6953000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์สอท.2/1นางทองสุขลีลาด5977
6963000-1203ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงานสอข.2/3นางทองสุขลีลาด5977
6973000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์สอห.2/3นางทองสุขลีลาด5977
6983000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์สอข.2/1นางทองสุขลีลาด5977
6992000-01209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรมชอ.2/7นางทองสุขลีลาด5977
7003000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์สอธ.2/1นางทองสุขลีลาด5977
7013000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์สออ.2/3นางทองสุขลีลาด5977
7022000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชส.1/1นางทองสุขลีลาด5977
7033000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์สอก.2/1นางทองสุขลีลาด5977
7043000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์สอฟ.2/9นางทองสุขลีลาด5977
7052000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชทท.1/1นางทองสุขลีลาด5977
7062000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชท.1/1นางทองสุขลีลาด5977
7073000-1203ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงานสอข.2/1นางทองสุขลีลาด5977
7083000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์สอห.2/1นางทองสุขลีลาด5977
7093000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์สอถ.2/1นางทองสุขลีลาด5977
7103000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์สอท.2/3นางทองสุขลีลาด5977
711Home-roomHome Roomสอย.2/3นางทองสุขลีลาด5977
7123000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสอผ.1/5นางนภัสสรหินเธาว์6361
7133000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสอย.1/6นางนภัสสรหินเธาว์6361
7142000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชก.1/7นางนภัสสรหินเธาว์6361
7153000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสอผ.1/3นางนภัสสรหินเธาว์6361
7163000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสอผ.1/9นางนภัสสรหินเธาว์6361
7172000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชฟ.1/7นางนภัสสรหินเธาว์6361
7182000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชอ.1/1นางนภัสสรหินเธาว์6361
7192000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชอ.1/2นางนภัสสรหินเธาว์6361
7202000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชอ.1/3นางนภัสสรหินเธาว์6361
721Home-roomHomeRoomสอผ.1/6นางนภัสสรหินเธาว์6361
7223000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสอผ.1/6นางนภัสสรหินเธาว์6361
7232000-01205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการชท.2/1นางนภัสสรหินเธาว์6361
7243000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสอห.1/1นางนภัสสรหินเธาว์6361
7253000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสอย.1/5นางนภัสสรหินเธาว์6361
7262000-01205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการชอ.2/3นางนภัสสรหินเธาว์6361
7272000-01205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการชอ.2/5นางนภัสสรหินเธาว์6361
7282000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชก.1/8นางนภัสสรหินเธาว์6361
7293000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสอผ.1/4นางนภัสสรหินเธาว์6361
7302000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชย.1/2นางนภัสสรหินเธาว์6361
7312000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชฟ.1/8นางนภัสสรหินเธาว์6361
7323000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสอผ.1/1นางนภัสสรหินเธาว์6361
7333000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสอข.1/1นางนภัสสรหินเธาว์6361
7343000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสอข.1/3นางนภัสสรหินเธาว์6361
7352000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชร.1/1นางนภัสสรหินเธาว์6361
7363000-01206ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสอฟ.1/1นางสาวนิรัชรินทร์สีหานู6613
7372000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชบ.1/1นางสาวนิรัชรินทร์สีหานู6613
7383000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสอธ.1/3นางสาวนิรัชรินทร์สีหานู6613
7392000-01209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรมชส.2/1นางสาวนิรัชรินทร์สีหานู6613
7403000-01206ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสอฟ.1/13นางสาวนิรัชรินทร์สีหานู6613
7413000-01206ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสอก.1/5นางสาวนิรัชรินทร์สีหานู6613
7422000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชก.1/4นางสาวนิรัชรินทร์สีหานู6613
7433000-01206ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสอฟ.1/12นางสาวนิรัชรินทร์สีหานู6613
7442000-01209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรมชฟ.2/4นางสาวนิรัชรินทร์สีหานู6613
7452000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชย.1/5นางสาวนิรัชรินทร์สีหานู6613
7462000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชย.1/9นางสาวนิรัชรินทร์สีหานู6613
7472000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชฟ.1/5นางสาวนิรัชรินทร์สีหานู6613
7482000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชธ.1/1นางสาวนิรัชรินทร์สีหานู6613
749Home-roomHome roomชก.3/5นางสาวนิรัชรินทร์สีหานู6613
7503000-01206ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสอฟ.1/2นางสาวนิรัชรินทร์สีหานู6613
7512000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชก.1/9นางสาวนิรัชรินทร์สีหานู6613
7523000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสอธ.1/4นางสาวนิรัชรินทร์สีหานู6613
7533000-01206ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสอม.1/1นางสาวนิรัชรินทร์สีหานู6613
7543000-01206ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสอฟ.1/3นางสาวนิรัชรินทร์สีหานู6613
7552000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชก.1/3นางสาวนิรัชรินทร์สีหานู6613
7563000-01206ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสอฟ.1/11นางสาวนิรัชรินทร์สีหานู6613
7572000-01209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรมชฟ.2/3นางสาวนิรัชรินทร์สีหานู6613
7582000-01209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรมชฟ.2/5นางสาวนิรัชรินทร์สีหานู6613
7592000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชย.1/6นางสาวนิรัชรินทร์สีหานู6613
7602000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชย.1/10นางสาวนิรัชรินทร์สีหานู6613
7612000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชฟ.1/6นางสาวนิรัชรินทร์สีหานู6613
7622000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชธ.1/2นางสาวนิรัชรินทร์สีหานู6613
7633000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพสออ.2/4นางสาวนิภาพรแกลา6267
7643000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพสอผ.2/10นางสาวนิภาพรแกลา6267
7653000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพสอฟ.2/10นางสาวนิภาพรแกลา6267
7663000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพสอย.2/2นางสาวนิภาพรแกลา6267
7673000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพสอฟ.2/5นางสาวนิภาพรแกลา6267
7683000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพสอฟ.2/6นางสาวนิภาพรแกลา6267
7693000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพสอย.2/5นางสาวนิภาพรแกลา6267
7703000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพสอฟ.2/7นางสาวนิภาพรแกลา6267
7713000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพสอฟ.2/8นางสาวนิภาพรแกลา6267
7723000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพสอย.2/7นางสาวนิภาพรแกลา6267
7732000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชอ.1/1นางสาวนิภาพรแกลา6267
7742000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชอ.1/2นางสาวนิภาพรแกลา6267
7753000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพสออ.2/3นางสาวนิภาพรแกลา6267
7763000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพสอท.2/1นางสาวนิภาพรแกลา6267
7773000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพสอย.2/3นางสาวนิภาพรแกลา6267
7783000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพสอผ.2/9นางสาวนิภาพรแกลา6267
7793000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพสอฟ.2/9นางสาวนิภาพรแกลา6267
7803000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพสอย.2/1นางสาวนิภาพรแกลา6267
7813000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพสอย.2/6นางสาวนิภาพรแกลา6267
7823000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพสอย.2/8นางสาวนิภาพรแกลา6267
7833000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพสอท.2/3นางสาวนิภาพรแกลา6267
7842000-11004กฎหมายแรงงานชช.2/1นางสาวพรรณธิพาบุญศรี6272
7852000-11004กฎหมายแรงงานชฟ.2/3นางสาวพรรณธิพาบุญศรี6272
7862000-11004กฎหมายแรงงานชฟ.2/1นางสาวพรรณธิพาบุญศรี6272
7872000-11004กฎหมายแรงงานชธ.2/2นางสาวพรรณธิพาบุญศรี6272
7882000-11003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการชบ.2/1นางสาวพรรณธิพาบุญศรี6272
7892001-1006กฎหมายแรงงานชอ.3/5นางสาวพรรณธิพาบุญศรี6272
7902000-11004กฎหมายแรงงานชถ.1/1นางสาวพรรณธิพาบุญศรี6272
7912000-11004กฎหมายแรงงานชฟ.2/5นางสาวพรรณธิพาบุญศรี6272
7922000-11004กฎหมายแรงงานชฟ.2/4นางสาวพรรณธิพาบุญศรี6272
7932000-11004กฎหมายแรงงานชฟ.2/2นางสาวพรรณธิพาบุญศรี6272
7942000-11004กฎหมายแรงงานชธ.2/1นางสาวพรรณธิพาบุญศรี6272
7952000-11003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการชบ.2/2นางสาวพรรณธิพาบุญศรี6272
7962000-11004กฎหมายแรงงานชธ.2/3นางสาวพรรณธิพาบุญศรี6272
7972000-11004กฎหมายแรงงานชอ.2/7นางสาวพรรณธิพาบุญศรี6272
แผนกวิชาช่างยนต์
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
13101-2103งานเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่สอย.2/5นายแสงชัยคงสมบัติ6347
23101-2103งานเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่สอย.2/7นายแสงชัยคงสมบัติ6347
33101-2103งานเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่สอย.2/6นายแสงชัยคงสมบัติ6347
43101-2103งานเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่สอย.2/8นายแสงชัยคงสมบัติ6347
5Home-roomHomeRoomสอย.1/1นายแสงชัยคงสมบัติ6347
6Home-roomHomeRoomสอย.1/2นายแสงชัยคงสมบัติ6347
73000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอย.1/1นายแสงชัยคงสมบัติ6347
83000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอย.1/2นายแสงชัยคงสมบัติ6347
92101-8501โครงการชย.3/9นายเอกสิทธิ์ด้วงนิล6339
102010-12001งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนชย.1/8นายเอกสิทธิ์ด้วงนิล6339
11Home-roomHome roomชย.3/1นายเอกสิทธิ์ด้วงนิล6339
122010-12001งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนชย.1/6นายเอกสิทธิ์ด้วงนิล6339
13Home-roomHome roomชย.3/2นายเอกสิทธิ์ด้วงนิล6339
142010-12001งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนชย.1/5นายเอกสิทธิ์ด้วงนิล6339
152010-12001งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนชย.1/7นายเอกสิทธิ์ด้วงนิล6339
16Home-roomHome Roomสอย.2/6นายภานุวัฒน์นิลศรี5507
172101-2005งานไฟฟ้ารถยนต์ชย.3/1นายภานุวัฒน์นิลศรี5507
182101-2005งานไฟฟ้ารถยนต์ชย.3/2นายภานุวัฒน์นิลศรี5507
192101-2005งานไฟฟ้ารถยนต์ชย.3/3นายภานุวัฒน์นิลศรี5507
202101-2005งานไฟฟ้ารถยนต์ชย.3/4นายภานุวัฒน์นิลศรี5507
213010-12102งานไฟฟ้ายานยนต์สอย.1/9นายภานุวัฒน์นิลศรี5507
222101-2005งานไฟฟ้ารถยนต์ชย.3/8นายภานุวัฒน์นิลศรี5507
232000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชย.3/7นายภานุวัฒน์นิลศรี5507
24Home-roomHome Roomสอย.2/5นายภานุวัฒน์นิลศรี5507
252101-2005งานไฟฟ้ารถยนต์ชย.3/7นายภานุวัฒน์นิลศรี5507
262000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชย.3/8นายภานุวัฒน์นิลศรี5507
273101-8501โครงการสอย.2/1นายโครงการสอย.สอย.6400
283101-8501โครงการสอย.2/2นายโครงการสอย.สอย.6400
293101-8501โครงการสอย.2/5นายโครงการสอย.สอย.6400
303101-8501โครงการสอย.2/6นายโครงการสอย.สอย.6400
313101-8501โครงการสอย.2/7นายโครงการสอย.สอย.6400
323101-8501โครงการสอย.2/8นายโครงการสอย.สอย.6400
333101-8501โครงการสอย.2/3นายโครงการสอย.สอย.6400
342101-8501โครงการชย.3/1นายโครงการชย.ชย.6399
352101-8501โครงการชย.3/2นายโครงการชย.ชย.6399
362101-8501โครงการชย.3/3นายโครงการชย.ชย.6399
372101-8501โครงการชย.3/4นายโครงการชย.ชย.6399
382101-8501โครงการชย.3/6นายโครงการชย.ชย.6399
392101-8501โครงการชย.3/9นายโครงการชย.ชย.6399
402101-8501โครงการชย.3/7นายโครงการชย.ชย.6399
412101-8501โครงการชย.3/8นายโครงการชย.ชย.6399
422101-8501โครงการชย.3/5นายโครงการชย.ชย.6399
433101-2105งานปรับแต่งเครื่องยนต์สอย.2/6นางสาวมุขพิมานกลางฮวด6628
443101-8501โครงการสอย.2/8นางสาวมุขพิมานกลางฮวด6628
453101-2105งานปรับแต่งเครื่องยนต์สอย.2/5นางสาวมุขพิมานกลางฮวด6628
463101-2105งานปรับแต่งเครื่องยนต์สอย.2/7นางสาวมุขพิมานกลางฮวด6628
473101-2105งานปรับแต่งเครื่องยนต์สอย.2/8นางสาวมุขพิมานกลางฮวด6628
483101-8501โครงการสอย.2/7นางสาวมุขพิมานกลางฮวด6628
492010-12106งานบำรุงรักษารถยนต์ชย.2/9นางสาวมุขพิมานกลางฮวด6628
502000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชย.1/11นางสาวมุขพิมานกลางฮวด6628
513000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอย.2/3นางสาวมุขพิมานกลางฮวด6628
52Home-roomHome roomชย.2/2นางสาวมุขพิมานกลางฮวด6628
532000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชย.3/6นายวัชพลจำปานา6040
54Home-roomHomeRoomชย.1/10นายวัชพลจำปานา6040
552000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชย.1/10นายวัชพลจำปานา6040
562000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชย.1/9นายวัชพลจำปานา6040
572010-12003งานเครื่องล่างรถยนต์ชย.2/5นายวัชพลจำปานา6040
582010-12003งานเครื่องล่างรถยนต์ชย.2/6นายวัชพลจำปานา6040
592010-12003งานเครื่องล่างรถยนต์ชย.2/7นายวัชพลจำปานา6040
602010-12003งานเครื่องล่างรถยนต์ชย.2/9นายวัชพลจำปานา6040
612101-2004งานเครื่องล่างรถยนต์ชย.3/5นายวัชพลจำปานา6040
622000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชย.3/5นายวัชพลจำปานา6040
63Home-roomHomeRoomชย.1/9นายวัชพลจำปานา6040
642101-2004งานเครื่องล่างรถยนต์ชย.3/6นายวัชพลจำปานา6040
652010-12102งานจักรยานยนต์ชย.2/1นายวิทยากองจันทร์5486
662010-12102งานจักรยานยนต์ชย.2/2นายวิทยากองจันทร์5486
672010-12102งานจักรยานยนต์ชย.2/4นายวิทยากองจันทร์5486
682000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชย.2/1นายวิทยากองจันทร์5486
69Home-roomHome roomชย.2/1นายวิทยากองจันทร์5486
702010-12102งานจักรยานยนต์ชย.2/11นายวิทยากองจันทร์5486
712010-12102งานจักรยานยนต์ชย.2/3นายวิทยากองจันทร์5486
722000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชย.2/2นายวิทยากองจันทร์5486
732000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชย.2/9นายหิรัญสาราษฎร์6039
742101-2110งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมรถยนต์ชย.3/3นายหิรัญสาราษฎร์6039
752101-2110งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมรถยนต์ชย.3/5นายหิรัญสาราษฎร์6039
762101-2110งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมรถยนต์ชย.3/6นายหิรัญสาราษฎร์6039
772010-12006เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่นชย.1/6นายหิรัญสาราษฎร์6039
782010-12006เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่นชย.1/8นายหิรัญสาราษฎร์6039
792010-12006เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่นชย.1/10นายหิรัญสาราษฎร์6039
802000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชย.2/7นายหิรัญสาราษฎร์6039
81Home-roomHome roomชย.2/7นายหิรัญสาราษฎร์6039
822101-2110งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมรถยนต์ชย.3/1นายหิรัญสาราษฎร์6039
832101-2110งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมรถยนต์ชย.3/2นายหิรัญสาราษฎร์6039
842101-2110งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมรถยนต์ชย.3/4นายหิรัญสาราษฎร์6039
852010-12006เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่นชย.1/5นายหิรัญสาราษฎร์6039
862010-12006เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่นชย.1/7นายหิรัญสาราษฎร์6039
872010-12006เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่นชย.1/9นายหิรัญสาราษฎร์6039
882101-8501โครงการชย.3/3นายหิรัญสาราษฎร์6039
892101-8501โครงการชย.3/4นายหิรัญสาราษฎร์6039
902101-2110งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมรถยนต์ชย.3/9นายหิรัญสาราษฎร์6039
913000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอย.2/10นายสถานประกอบการช่างยนต์6203
923101-5103งานเทคนิคยานยนต์ 3สอย.2/10นายสถานประกอบการช่างยนต์6203
933101-5103งานเทคนิคยานยนต์ 3สอย.2/9นายสถานประกอบการช่างยนต์6203
943101-8501โครงการสอย.2/10นายสถานประกอบการช่างยนต์6203
953101-5104งานเทคนิคยานยนต์ 4สอย.2/10นายสถานประกอบการช่างยนต์6203
963000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอย.2/9นายสถานประกอบการช่างยนต์6203
973101-8501โครงการสอย.2/9นายสถานประกอบการช่างยนต์6203
983101-5104งานเทคนิคยานยนต์ 4สอย.2/9นายสถานประกอบการช่างยนต์6203
993101-5104งานเทคนิคยานยนต์ 4สอย.2/10นายสุรเชษฐ์ชูศรี5976
1003010-12001กลศาสตร์ของไหลในงานเครื่องกลสอย.1/5นายสุรเชษฐ์ประทุมโคตร5729
1013010-12001กลศาสตร์ของไหลในงานเครื่องกลสอย.1/6นายสุรเชษฐ์ประทุมโคตร5729
1023101-2003เครื่องยนต์สันดาปภายในสอย.2/2นายสุรเชษฐ์ประทุมโคตร5729
1033101-2003เครื่องยนต์สันดาปภายในสอย.2/7นายสุรเชษฐ์ประทุมโคตร5729
1043101-5104งานเทคนิคยานยนต์ 4สอย.2/9นายสุรเชษฐ์ชูศรี5976
1053101-2003เครื่องยนต์สันดาปภายในสอย.2/3นายสุรเชษฐ์ประทุมโคตร5729
1063000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอย.2/7นายสุรเชษฐ์ชูศรี5976
1073101-8501โครงการสอย.2/9นายสุรเชษฐ์ชูศรี5976
1083000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอย.2/10นายสุรเชษฐ์ชูศรี5976
109Home-roomHome roomชย.2/3นายสุรเชษฐ์ชูศรี5976
1103010-12104งานปรับอากาศรถยนต์สอย.1/1นายสุรเชษฐ์ชูศรี5976
1113010-12104งานปรับอากาศรถยนต์สอย.1/2นายสุรเชษฐ์ชูศรี5976
1123000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอย.1/5นายสุรเชษฐ์ประทุมโคตร5729
1133101-5103งานเทคนิคยานยนต์ 3สอย.2/10นายสุรเชษฐ์ชูศรี5976
1143010-12001กลศาสตร์ของไหลในงานเครื่องกลสอย.1/7นายสุรเชษฐ์ประทุมโคตร5729
1153010-12001กลศาสตร์ของไหลในงานเครื่องกลสอย.1/8นายสุรเชษฐ์ประทุมโคตร5729
1163010-12007งานทดลองเครื่องกลสอย.1/9นายสุรเชษฐ์ประทุมโคตร5729
1173101-2003เครื่องยนต์สันดาปภายในสอย.2/1นายสุรเชษฐ์ประทุมโคตร5729
1183101-2003เครื่องยนต์สันดาปภายในสอย.2/8นายสุรเชษฐ์ประทุมโคตร5729
1193101-5103งานเทคนิคยานยนต์ 3สอย.2/9นายสุรเชษฐ์ชูศรี5976
1203000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอย.2/8นายสุรเชษฐ์ชูศรี5976
1213101-2106งานเชื้อเพลิงแก๊สยานยนต์สอย.2/3นายสุรเชษฐ์ชูศรี5976
1223101-8501โครงการสอย.2/10นายสุรเชษฐ์ชูศรี5976
1233000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอย.2/9นายสุรเชษฐ์ชูศรี5976
124Home-roomHome roomชย.2/4นายสุรเชษฐ์ชูศรี5976
125Home-roomHomeRoomสอย.1/5นายสุรเชษฐ์ประทุมโคตร5729
126Home-roomHomeRoomสอย.1/6นายสุรเชษฐ์ประทุมโคตร5729
1273101-2106งานเชื้อเพลิงแก๊สยานยนต์สอย.2/1นายสุรเชษฐ์ประทุมโคตร5729
1283101-2106งานเชื้อเพลิงแก๊สยานยนต์สอย.2/2นายสุรเชษฐ์ประทุมโคตร5729
1293010-12104งานปรับอากาศรถยนต์สอย.1/3นายสุรเชษฐ์ชูศรี5976
1303010-12104งานปรับอากาศรถยนต์สอย.1/4นายสุรเชษฐ์ชูศรี5976
1313000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอย.1/6นายสุรเชษฐ์ประทุมโคตร5729
1322010-12004งานส่งกำลังรถยนต์ชย.1/2นายสุริยาเหล่ามาลา6037
1333101-8501โครงการสอย.2/5นายสุริยาเหล่ามาลา6037
1343101-8501โครงการสอย.2/6นายสุริยาเหล่ามาลา6037
135Home-roomHomeRoomชย.1/8นายสุริยาเหล่ามาลา6037
1362010-12004งานส่งกำลังรถยนต์ชย.1/1นายสุริยาเหล่ามาลา6037
137Home-roomHomeRoomชย.1/7นายสุริยาเหล่ามาลา6037
1382000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชย.1/7นายสุริยาเหล่ามาลา6037
1392000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชย.1/8นายสุริยาเหล่ามาลา6037
1402010-12101งานเครื่องยนต์เล็กชย.2/5นายสุริยาเหล่ามาลา6037
1412010-12101งานเครื่องยนต์เล็กชย.2/6นายสุริยาเหล่ามาลา6037
1422010-12101งานเครื่องยนต์เล็กชย.2/7นายสุริยาเหล่ามาลา6037
1432010-12101งานเครื่องยนต์เล็กชย.2/9นายสุริยาเหล่ามาลา6037
1443101-8501โครงการสอย.2/3นายสุวัฒน์จันทร์งาม6038
1453010-12006งานเครื่องสุูบและเครื่องอัดอากาศสอย.1/1นายสุวัฒน์จันทร์งาม6038
1462010-12008งานขับรถยนต์ชย.2/1นายสุวัฒน์จันทร์งาม6038
1472010-12008งานขับรถยนต์ชย.2/3นายสุวัฒน์จันทร์งาม6038
1482010-12008งานขับรถยนต์ชย.2/4นายสุวัฒน์จันทร์งาม6038
149Home-roomHome roomชย.3/3นายสุวัฒน์จันทร์งาม6038
1502101-2105การขับรถยนต์ชย.3/9นายสุวัฒน์จันทร์งาม6038
1513010-12006งานเครื่องสุูบและเครื่องอัดอากาศสอย.1/2นายสุวัฒน์จันทร์งาม6038
1522010-12008งานขับรถยนต์ชย.2/2นายสุวัฒน์จันทร์งาม6038
1532010-19004งานซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้นชย.2/5นายสุวัฒน์จันทร์งาม6038
1542010-19004งานซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้นชย.2/6นายสุวัฒน์จันทร์งาม6038
1552010-19004งานซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้นชย.2/7นายสุวัฒน์จันทร์งาม6038
156Home-roomHome roomชย.3/4นายสุวัฒน์จันทร์งาม6038
1572000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชย.1/3นายอุทัยแหลมฉลาด5499
1582000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชย.1/4นายอุทัยแหลมฉลาด5499
1592010-12002งานเครื่องยนต์ดีเซลชย.1/7นายอุทัยแหลมฉลาด5499
1602010-12002งานเครื่องยนต์ดีเซลชย.1/9นายอุทัยแหลมฉลาด5499
1612010-12002งานเครื่องยนต์ดีเซลชย.1/10นายอุทัยแหลมฉลาด5499
162Home-roomHomeRoomชย.1/3นายอุทัยแหลมฉลาด5499
1632010-12002งานเครื่องยนต์ดีเซลชย.1/8นายอุทัยแหลมฉลาด5499
1642010-12002งานเครื่องยนต์ดีเซลชย.1/5นายอุทัยแหลมฉลาด5499
1652010-12002งานเครื่องยนต์ดีเซลชย.1/6นายอุทัยแหลมฉลาด5499
1663101-2101งานระบบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์สอย.2/1นายไพวัลเขียวแป้6632
1673101-2101งานระบบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์สอย.2/2นายไพวัลเขียวแป้6632
1683101-2101งานระบบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์สอย.2/5นายไพวัลเขียวแป้6632
1693101-2101งานระบบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์สอย.2/6นายไพวัลเขียวแป้6632
1703101-2101งานระบบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์สอย.2/8นายไพวัลเขียวแป้6632
1713101-2105งานปรับแต่งเครื่องยนต์สอย.2/3นายไพวัลเขียวแป้6632
1723010-12005งานส่งถ่ายกำลังสอย.1/2นายไพวัลเขียวแป้6632
1733000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอย.1/7นายไพวัลเขียวแป้6632
1742010-12004งานส่งกำลังรถยนต์ชย.1/11นายไพวัลเขียวแป้6632
1753101-2101งานระบบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์สอย.2/7นายไพวัลเขียวแป้6632
1763010-12005งานส่งถ่ายกำลังสอย.1/1นายไพวัลเขียวแป้6632
1773000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอย.1/8นายไพวัลเขียวแป้6632
1782101-2003งานส่งกำลังรถยนต์ชย.3/7นายกฤษฎา อบมา6554
1792101-2003งานส่งกำลังรถยนต์ชย.3/8นายกฤษฎา อบมา6554
180Home-roomHomeRoomสอย.1/7นายกฤษฎา อบมา6554
1812000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชย.3/1นายกฤษฎา อบมา6554
1822101-2004งานเครื่องล่างรถยนต์ชย.3/7นายกฤษฎา อบมา6554
1832010-12106งานบำรุงรักษารถยนต์ชย.2/6นายกฤษฎา อบมา6554
1842101-8501โครงการชย.3/7นายกฤษฎา อบมา6554
1852101-8501โครงการชย.3/8นายกฤษฎา อบมา6554
1862101-2004งานเครื่องล่างรถยนต์ชย.3/8นายกฤษฎา อบมา6554
187Home-roomHomeRoomสอย.1/8นายกฤษฎา อบมา6554
1882101-2104งานบำรุงรักษารถยนต์ชย.3/5นายกฤษฎา อบมา6554
1892101-2104งานบำรุงรักษารถยนต์ชย.3/6นายกฤษฎา อบมา6554
1902101-9004งานซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้นชย.3/5นายกฤษฎา อบมา6554
1912101-9004งานซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้นชย.3/6นายกฤษฎา อบมา6554
1922000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชย.3/2นายกฤษฎา อบมา6554
1932010-12106งานบำรุงรักษารถยนต์ชย.2/5นายกฤษฎา อบมา6554
1943010-12006งานเครื่องสุูบและเครื่องอัดอากาศสอย.1/9นายคเชนทร์มิ่งโอโล6561
195Home-roomHomeRoomสอย.1/3นายคเชนทร์มิ่งโอโล6561
196Home-roomHomeRoomสอย.1/4นายคเชนทร์มิ่งโอโล6561
1972010-12109งานปรับแต่งเครื่องยนต์ชย.2/11นายคเชนทร์มิ่งโอโล6561
1983000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอย.1/3นายคเชนทร์มิ่งโอโล6561
1993000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอย.1/4นายคเชนทร์มิ่งโอโล6561
2003010-12005งานส่งถ่ายกำลังสอย.1/9นายคเชนทร์มิ่งโอโล6561
2012101-9005งานปรับแต่งเครื่องยนต์เบื้องต้นชย.3/1นายคเชนทร์มิ่งโอโล6561
2022101-9005งานปรับแต่งเครื่องยนต์เบื้องต้นชย.3/2นายคเชนทร์มิ่งโอโล6561
2032101-9005งานปรับแต่งเครื่องยนต์เบื้องต้นชย.3/3นายคเชนทร์มิ่งโอโล6561
2042101-9005งานปรับแต่งเครื่องยนต์เบื้องต้นชย.3/4นายคเชนทร์มิ่งโอโล6561
2052101-2005งานไฟฟ้ารถยนต์ชย.3/8นายคเชนทร์มิ่งโอโล6561
2062010-12004งานส่งกำลังรถยนต์ชย.1/4นายคณินทองดี6275
207Home-roomHome roomชย.3/6นายคณินทองดี6275
2082000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชย.1/2นายคณินทองดี6275
2092101-2009งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกลชย.3/3นายคณินทองดี6275
2102101-2009งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกลชย.3/4นายคณินทองดี6275
2112101-2009งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกลชย.3/1นายคณินทองดี6275
2122101-2009งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกลชย.3/5นายคณินทองดี6275
2132101-2009งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกลชย.3/6นายคณินทองดี6275
214Home-roomHome roomชย.3/5นายคณินทองดี6275
2152000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชย.1/1นายคณินทองดี6275
2162010-12002งานเครื่องยนต์ดีเซลชย.1/10นายคณินทองดี6275
2172010-12106งานบำรุงรักษารถยนต์ชย.2/7นายคณินทองดี6275
2182101-8501โครงการชย.3/1นายคณินทองดี6275
2192101-8501โครงการชย.3/2นายคณินทองดี6275
2202101-2009งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกลชย.3/2นายคณินทองดี6275
2213100-0109เทอร์โมไดนามิกส์สอย.2/1นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
2223010-12005งานส่งถ่ายกำลังสอย.1/3นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
2232101-2007กลศาสตร์เครื่องกลชย.3/8นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
2243100-0109เทอร์โมไดนามิกส์สอย.2/8นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
225Home-roomHome roomชย.2/5นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
2262010-12107คณิตศาสตร์ช่างยนต์ชย.1/1นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
2272010-12107คณิตศาสตร์ช่างยนต์ชย.1/11นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
2282000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชย.2/5นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
2292000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชย.2/6นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
2302101-2007กลศาสตร์เครื่องกลชย.3/2นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
2312101-2007กลศาสตร์เครื่องกลชย.3/4นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
2322101-2007กลศาสตร์เครื่องกลชย.3/6นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
2333100-0109เทอร์โมไดนามิกส์สอย.2/3นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
2343100-0109เทอร์โมไดนามิกส์สอย.2/2นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
2353010-12005งานส่งถ่ายกำลังสอย.1/4นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
2362101-2007กลศาสตร์เครื่องกลชย.3/7นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
2373100-0109เทอร์โมไดนามิกส์สอย.2/7นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
2382010-12107คณิตศาสตร์ช่างยนต์ชย.1/2นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
2392010-12107คณิตศาสตร์ช่างยนต์ชย.1/3นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
2402010-12107คณิตศาสตร์ช่างยนต์ชย.1/4นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
2412010-12006เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่นชย.1/13นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
2422101-2007กลศาสตร์เครื่องกลชย.3/1นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
2432101-2007กลศาสตร์เครื่องกลชย.3/3นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
2442101-2007กลศาสตร์เครื่องกลชย.3/5นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
2452000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชย.2/3นายธนานุวัชถาวิเศษ6584
246Home-roomHomeRoomชย.1/2นายธนานุวัชถาวิเศษ6584
2472010-12104งานระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ชย.2/7นายธนานุวัชถาวิเศษ6584
2482000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชย.2/4นายธนานุวัชถาวิเศษ6584
249Home-roomHomeRoomชย.1/1นายธนานุวัชถาวิเศษ6584
2502010-12104งานระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ชย.2/1นายธนานุวัชถาวิเศษ6584
2512010-12104งานระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ชย.2/2นายธนานุวัชถาวิเศษ6584
2522010-12104งานระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ชย.2/3นายธนานุวัชถาวิเศษ6584
2532010-12104งานระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ชย.2/4นายธนานุวัชถาวิเศษ6584
2542010-12105งานปรับอากาศรถยนต์ชย.2/2นายนรินทร์สารภักดี6032
2552101-8501โครงการชย.3/5นายนรินทร์สารภักดี6032
2563101-2105งานปรับแต่งเครื่องยนต์สอย.2/1นายนรินทร์สารภักดี6032
2573101-2105งานปรับแต่งเครื่องยนต์สอย.2/2นายนรินทร์สารภักดี6032
2583000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอย.2/5นายนรินทร์สารภักดี6032
2592010-19004งานซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้นชย.2/9นายนรินทร์สารภักดี6032
2602010-12105งานปรับอากาศรถยนต์ชย.2/1นายนรินทร์สารภักดี6032
2612010-12105งานปรับอากาศรถยนต์ชย.2/3นายนรินทร์สารภักดี6032
2622010-12105งานปรับอากาศรถยนต์ชย.2/4นายนรินทร์สารภักดี6032
2632101-8501โครงการชย.3/6นายนรินทร์สารภักดี6032
2643000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอย.2/6นายนรินทร์สารภักดี6032
2653010-12003เครื่องยนต์สันดาปภายในสอย.1/4นายประมวลเสติ5489
2663010-00105ความแข็งแรงของวัสดุสอย.1/4นายประมวลเสติ5489
2673010-12002เทอร์โมไดนามิกส์สอย.1/4นายประมวลเสติ5489
2683010-12002เทอร์โมไดนามิกส์สอย.1/6นายประมวลเสติ5489
2693010-12002เทอร์โมไดนามิกส์สอย.1/8นายประมวลเสติ5489
2703100-0109เทอร์โมไดนามิกส์สอย.2/5นายประมวลเสติ5489
2713100-0109เทอร์โมไดนามิกส์สอย.2/6นายประมวลเสติ5489
2723000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอย.2/2นายประมวลเสติ5489
2733010-00105ความแข็งแรงของวัสดุสอย.1/3นายประมวลเสติ5489
274Home-roomHome Roomสอย.2/2นายประมวลเสติ5489
2753010-12003เครื่องยนต์สันดาปภายในสอย.1/1นายประมวลเสติ5489
2763010-12003เครื่องยนต์สันดาปภายในสอย.1/2นายประมวลเสติ5489
2773010-00105ความแข็งแรงของวัสดุสอย.1/2นายประมวลเสติ5489
2783010-12002เทอร์โมไดนามิกส์สอย.1/5นายประมวลเสติ5489
2793010-12002เทอร์โมไดนามิกส์สอย.1/7นายประมวลเสติ5489
2803101-2003เครื่องยนต์สันดาปภายในสอย.2/5นายประมวลเสติ5489
2813101-2003เครื่องยนต์สันดาปภายในสอย.2/6นายประมวลเสติ5489
2823000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอย.2/1นายประมวลเสติ5489
2833010-12002เทอร์โมไดนามิกส์สอย.1/3นายประมวลเสติ5489
2843010-12003เครื่องยนต์สันดาปภายในสอย.1/3นายประมวลเสติ5489
285Home-roomHome Roomสอย.2/1นายประมวลเสติ5489
2863010-12002เทอร์โมไดนามิกส์สอย.1/1นายประมวลเสติ5489
2873010-12002เทอร์โมไดนามิกส์สอย.1/2นายประมวลเสติ5489
2883010-00105ความแข็งแรงของวัสดุสอย.1/1นายประมวลเสติ5489
2893101-8501โครงการสอย.2/1นายปรัชญานันท์เย็นอ่วม5502
2903101-2101งานระบบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์สอย.2/3นายปรัชญานันท์เย็นอ่วม5502
2913101-2102งานระบบเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์สอย.2/3นายปรัชญานันท์เย็นอ่วม5502
292Home-roomHomeRoomสอย.1/9นายปรัชญานันท์เย็นอ่วม5502
2933000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอย.1/9นายปรัชญานันท์เย็นอ่วม5502
2943101-2102งานระบบเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์สอย.2/1นายปรัชญานันท์เย็นอ่วม5502
2953101-2102งานระบบเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์สอย.2/2นายปรัชญานันท์เย็นอ่วม5502
2963101-2102งานระบบเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์สอย.2/5นายปรัชญานันท์เย็นอ่วม5502
2973101-2102งานระบบเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์สอย.2/6นายปรัชญานันท์เย็นอ่วม5502
2983101-2102งานระบบเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์สอย.2/8นายปรัชญานันท์เย็นอ่วม5502
2993101-8501โครงการสอย.2/2นายปรัชญานันท์เย็นอ่วม5502
3003101-2102งานระบบเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์สอย.2/7นายปรัชญานันท์เย็นอ่วม5502
301Home-roomHomeRoomชย.1/6นายพันฤทธิ์แถลงศรี6035
3022010-12009งานวัดละเอียดช่างยนต์ชย.1/1นายพันฤทธิ์แถลงศรี6035
3032010-12009งานวัดละเอียดช่างยนต์ชย.1/3นายพันฤทธิ์แถลงศรี6035
3042010-12009งานวัดละเอียดช่างยนต์ชย.1/4นายพันฤทธิ์แถลงศรี6035
3052010-12009งานวัดละเอียดช่างยนต์ชย.1/11นายพันฤทธิ์แถลงศรี6035
3062000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชย.1/5นายพันฤทธิ์แถลงศรี6035
3072000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชย.1/6นายพันฤทธิ์แถลงศรี6035
3082101-9001งานเครื่องมือกลช่างยนต์ชย.3/2นายพันฤทธิ์แถลงศรี6035
3092101-9001งานเครื่องมือกลช่างยนต์ชย.3/1นายพันฤทธิ์แถลงศรี6035
310Home-roomHomeRoomชย.1/5นายพันฤทธิ์แถลงศรี6035
3112010-12009งานวัดละเอียดช่างยนต์ชย.1/2นายพันฤทธิ์แถลงศรี6035
3122101-9001งานเครื่องมือกลช่างยนต์ชย.3/3นายพันฤทธิ์แถลงศรี6035
3132101-9001งานเครื่องมือกลช่างยนต์ชย.3/4นายพันฤทธิ์แถลงศรี6035
3142101-2003งานส่งกำลังรถยนต์ชย.3/8นายพิชัยคำประเทือง6675
3152101-2009งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกลชย.3/2นายพิชัยคำประเทือง6675
3162101-2004งานเครื่องล่างรถยนต์ชย.3/8นายพิชัยคำประเทือง6675
3172010-12106งานบำรุงรักษารถยนต์ชย.2/6นายพิชัยคำประเทือง6675
3182000-11002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชย.2/4นายพงศกรภูมิพันธ์6626
3192000-11002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชย.2/3นายพงศกรภูมิพันธ์6626
3202010-12001งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนชย.1/9นายพงศกรภูมิพันธ์6626
3212010-12004งานส่งกำลังรถยนต์ชย.1/3นายพงศกรภูมิพันธ์6626
3222010-12004งานส่งกำลังรถยนต์ชย.1/2นายพงศกรภูมิพันธ์6626
3232010-12001งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนชย.1/10นายพงศกรภูมิพันธ์6626
3242010-12104งานระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ชย.2/9นายพงศกรภูมิพันธ์6626
3252000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชย.3/3นายพงศกรภูมิพันธ์6626
3263010-12006งานเครื่องสุูบและเครื่องอัดอากาศสอย.1/3นายพงศกรภูมิพันธ์6626
3273010-12006งานเครื่องสุูบและเครื่องอัดอากาศสอย.1/4นายพงศกรภูมิพันธ์6626
3282010-12104งานระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ชย.2/5นายพงศกรภูมิพันธ์6626
3292010-12004งานส่งกำลังรถยนต์ชย.1/4นายพงศกรภูมิพันธ์6626
3302010-12104งานระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ชย.2/6นายพงศกรภูมิพันธ์6626
3312000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชย.3/4นายพงศกรภูมิพันธ์6626
แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
12010-22203ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะชก.2/6นายเมธาวุฒิมังคละ6022
22010-22203ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะชก.2/4นายเมธาวุฒิมังคละ6022
32010-22203ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะชก.2/5นายเมธาวุฒิมังคละ6022
42010-22203ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะชก.2/7นายเมธาวุฒิมังคละ6022
52010-22203ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะชก.2/2นายเมธาวุฒิมังคละ6022
62000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชก.3/3นายเมธาวุฒิมังคละ6022
72000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชก.3/1นายเมธาวุฒิมังคละ6022
82010-22203ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะชก.2/3นายเมธาวุฒิมังคละ6022
92010-22203ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะชก.2/1นายเมธาวุฒิมังคละ6022
10Home-roomHomeRoomชก.1/1นายเมธาวุฒิมังคละ6022
112000-11002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชก.1/2นายเวคินกิติราช6120
122010-22103ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 3ชก.2/6นายเวคินกิติราช6120
132010-22008ผลิตชื้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1ชก.1/2นายเวคินกิติราช6120
142010-22103ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 3ชก.2/2นายเวคินกิติราช6120
152010-22104ซ่อมบำรุงเครื่องมือกลชก.2/5นายเวคินกิติราช6120
162010-22007กรรมวิธีการผลิตชก.1/2นายเวคินกิติราช6120
17Home-roomHome roomชก.2/5นายเวคินกิติราช6120
182000-11002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชก.1/1นายเวคินกิติราช6120
192000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชก.1/5นายเวคินกิติราช6120
202000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชก.1/6นายเวคินกิติราช6120
212010-22008ผลิตชื้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1ชก.1/1นายเวคินกิติราช6120
222010-22103ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 3ชก.2/1นายเวคินกิติราช6120
232010-22104ซ่อมบำรุงเครื่องมือกลชก.2/6นายเวคินกิติราช6120
242010-22007กรรมวิธีการผลิตชก.1/1นายเวคินกิติราช6120
252000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชก.3/5นายเอกชัยเสนาดี6640
262102-2109ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซีชก.3/8นายเอกชัยเสนาดี6640
272010-22007กรรมวิธีการผลิตชก.1/8นายเอกชัยเสนาดี6640
282000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชก.1/9นายเอกชัยเสนาดี6640
292010-22010อบชุบโลหะชก.2/4นายเอกชัยเสนาดี6640
302102-2011อบชุบโลหะชก.3/5นายเอกชัยเสนาดี6640
312010-22007กรรมวิธีการผลิตชก.1/7นายเอกชัยเสนาดี6640
322010-22008ผลิตชื้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1ชก.1/2นายเอกชัยเสนาดี6640
332010-22103ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 3ชก.2/4นายเอกชัยเสนาดี6640
342010-22002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชก.2/6นายเอกชัยเสนาดี6640
352102-2011อบชุบโลหะชก.3/3นายภูมินทร์ไชยวรรณ6025
362010-22010อบชุบโลหะชก.2/1นายภูมินทร์ไชยวรรณ6025
372010-22010อบชุบโลหะชก.2/2นายภูมินทร์ไชยวรรณ6025
382010-22010อบชุบโลหะชก.2/3นายภูมินทร์ไชยวรรณ6025
392010-22010อบชุบโลหะชก.2/4นายภูมินทร์ไชยวรรณ6025
402010-22010อบชุบโลหะชก.2/5นายภูมินทร์ไชยวรรณ6025
412000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชก.2/5นายภูมินทร์ไชยวรรณ6025
422010-22010อบชุบโลหะชก.2/6นายภูมินทร์ไชยวรรณ6025
432000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชก.2/6นายภูมินทร์ไชยวรรณ6025
442102-8501โครงการชก.3/5นายภูมินทร์ไชยวรรณ6025
45Home-roomHomeRoomชก.1/9นายภูมินทร์ไชยวรรณ6025
462010-22105ลับคมเครื่องมือตัดชก.1/11นายภูมินทร์ไชยวรรณ6025
472102-2011อบชุบโลหะชก.3/7นายภูมินทร์ไชยวรรณ6025
482102-8501โครงการชก.3/1นายภูมินทร์ไชยวรรณ6025
492102-8501โครงการชก.3/1นายภูมินทร์116409
502102-8501โครงการชก.3/5นายภูมินทร์116409
512010-22002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชก.2/1นายภูวดลกลับกลาง6031
522010-22002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชก.2/2นายภูวดลกลับกลาง6031
532010-22010อบชุบโลหะชก.2/2นายภูวดลกลับกลาง6031
542010-22002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชก.2/4นายภูวดลกลับกลาง6031
552010-22008ผลิตชื้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1ชก.1/8นายภูวดลกลับกลาง6031
562010-22008ผลิตชื้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1ชก.1/5นายภูวดลกลับกลาง6031
572010-22010อบชุบโลหะชก.2/6นายภูวดลกลับกลาง6031
582010-22002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชก.2/3นายภูวดลกลับกลาง6031
592010-22002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชก.2/5นายภูวดลกลับกลาง6031
602010-22002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชก.2/6นายภูวดลกลับกลาง6031
612010-22002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชก.2/7นายภูวดลกลับกลาง6031
622010-22008ผลิตชื้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1ชก.1/6นายภูวดลกลับกลาง6031
63Home-roomHomeRoomสอผ.1/7นายภูวดลกลับกลาง6031
643010-22003โปรแกรมซีเอ็นซีสอผ.1/6นายเจริญบุญใบ6182
653010-22001เทคนิคการผลิตชื้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1สอผ.1/6นายเจริญบุญใบ6182
663102-2104เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 4สอผ.2/1นายเจริญบุญใบ6182
673102-8501โครงการสอผ.2/15นายเจริญบุญใบ6182
683000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอผ.1/1นายเจริญบุญใบ6182
693010-22001เทคนิคการผลิตชื้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1สอผ.1/5นายเจริญบุญใบ6182
703102-2104เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 4สอผ.2/2นายเจริญบุญใบ6182
713102-2104เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 4สอผ.2/5นายเจริญบุญใบ6182
723102-2104เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 4สอผ.2/6นายเจริญบุญใบ6182
73Home-roomHome roomสอผ.2/3นายเจริญบุญใบ6182
743102-8501โครงการสอผ.2/15นายเจริญ 11 บุญใบ6654
753010-22203เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์ตัดและเจาะโลหะสอผ.1/7นายเดชาธรขุมมณเฑียร6029
763010-22106เทคนิคการผลิตเครื่องมือตัดสอผ.1/7นายเดชาธรขุมมณเฑียร6029
773102-2206เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์ผสมและดึงขึ้นรูปโลหะสอผ.2/9นายเดชาธรขุมมณเฑียร6029
783102-8501โครงการสอผ.2/3นายเดชาธรขุมมณเฑียร6029
793102-8501โครงการสอผ.2/4นายเดชาธรขุมมณเฑียร6029
803000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอผ.2/4นายเดชาธรขุมมณเฑียร6029
813010-22205เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์แบบต่อเนื่องสอผ.1/7นายเดชาธรขุมมณเฑียร6029
823102-2206เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์ผสมและดึงขึ้นรูปโลหะสอผ.2/10นายเดชาธรขุมมณเฑียร6029
833000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอผ.2/3นายเดชาธรขุมมณเฑียร6029
84Home-roomHome roomชก.2/1นายเดชาธรขุมมณเฑียร6029
853102-8501โครงการสอผ.2/3นายเดชาธร116410
863102-8501โครงการสอผ.2/4นายเดชาธร116410
873000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอผ.1/3นายวีรยุทธพลตรี5538
883100-0116การออกแบบเครื่องจักรกลสอผ.2/2นายวีรยุทธพลตรี5538
893102-2101เทคนิคเขียนแบบเครื่องมือกลสอผ.2/3นายวีรยุทธพลตรี5538
903102-8501โครงการสอผ.2/1นายวีรยุทธพลตรี5538
91Home-roomHomeroomสอผ.2/2นายวีรยุทธพลตรี5538
923010-22002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สอผ.1/1นายวีรยุทธพลตรี5538
933010-22101เทคนิคเขียนแบบเครื่องมือกลสอผ.1/1นายวีรยุทธพลตรี5538
943000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอผ.1/4นายวีรยุทธพลตรี5538
953100-0116การออกแบบเครื่องจักรกลสอผ.2/1นายวีรยุทธพลตรี5538
963102-2101เทคนิคเขียนแบบเครื่องมือกลสอผ.2/5นายวีรยุทธพลตรี5538
973102-2101เทคนิคเขียนแบบเครื่องมือกลสอผ.2/6นายวีรยุทธพลตรี5538
983102-2101เทคนิคเขียนแบบเครื่องมือกลสอผ.2/4นายวีรยุทธพลตรี5538
993102-8501โครงการสอผ.2/2นายวีรยุทธพลตรี5538
100Home-roomHomeroomสอผ.2/1นายวีรยุทธพลตรี5538
1013102-8501โครงการสอผ.2/2นายวีรยุทธ1พลตรี6432
1023102-8501โครงการสอผ.2/1นายวีรยุทธ1พลตรี6432
1033010-22004เทคนิคการผลิตด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซีสอผ.1/7นายวีระมิตรไชยชาติ5537
1043010-22003โปรแกรมซีเอ็นซีสอผ.1/4นายวีระมิตรไชยชาติ5537
1053102-2005ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สอผ.2/2นายวีระมิตรไชยชาติ5537
1063010-22003โปรแกรมซีเอ็นซีสอผ.1/6นายวีระมิตรไชยชาติ5537
107Home-roomHome roomสอผ.2/6นายวีระมิตรไชยชาติ5537
1083000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอผ.2/2นายวีระมิตรไชยชาติ5537
1093000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอผ.2/1นายวีระมิตรไชยชาติ5537
1103010-22004เทคนิคการผลิตด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซีสอผ.1/1นายวีระมิตรไชยชาติ5537
1113010-22003โปรแกรมซีเอ็นซีสอผ.1/5นายวีระมิตรไชยชาติ5537
1123000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอผ.1/5นายวีรพัฒน์นามปัญญา6348
1133010-22006มาตรวิทยาอุตสาหกรรมสอผ.1/6นายวีรพัฒน์นามปัญญา6348
1143000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอผ.1/6นายวีรพัฒน์นามปัญญา6348
1153010-22001เทคนิคการผลิตชื้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1สอผ.1/3นายวีรพัฒน์นามปัญญา6348
1163010-22006มาตรวิทยาอุตสาหกรรมสอผ.1/5นายวีรพัฒน์นามปัญญา6348
1173010-22103เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 3สอผ.1/1นายวีรพัฒน์นามปัญญา6348
1183010-22001เทคนิคการผลิตชื้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1สอผ.1/4นายวีรพัฒน์นามปัญญา6348
1193010-22001เทคนิคการผลิตชื้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1สอผ.1/6นายวีรพัฒน์นามปัญญา6348
1203010-22006มาตรวิทยาอุตสาหกรรมสอผ.1/3นายวีรพัฒน์นามปัญญา6348
1213010-22006มาตรวิทยาอุตสาหกรรมสอผ.1/4นายวีรพัฒน์นามปัญญา6348
122Home-roomHomeRoomสอผ.1/5นายวีรพัฒน์นามปัญญา6348
1232102-2011อบชุบโลหะชก.3/1นายศิโรวัสย์ศรีหนองบัว6028
1242010-01007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นชก.1/11นายศิโรวัสย์ศรีหนองบัว6028
1252102-2006กลศาสตร์เครื่องมือกลชก.3/7นายศิโรวัสย์ศรีหนองบัว6028
1262000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชก.1/2นายศิโรวัสย์ศรีหนองบัว6028
1272102-2011อบชุบโลหะชก.3/8นายศิโรวัสย์ศรีหนองบัว6028
1282102-8501โครงการชก.3/7นายศิโรวัสย์ศรีหนองบัว6028
1292102-8501โครงการชก.3/8นายศิโรวัสย์ศรีหนองบัว6028
130Home-roomHomeRoomชก.1/7นายศิโรวัสย์ศรีหนองบัว6028
1312000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชก.1/1นายศิโรวัสย์ศรีหนองบัว6028
1322102-2006กลศาสตร์เครื่องมือกลชก.3/8นายศิโรวัสย์ศรีหนองบัว6028
1332010-22203ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะชก.2/6นายศิโรวัสย์ศรีหนองบัว6028
1342010-22010อบชุบโลหะชก.2/7นายศิโรวัสย์ศรีหนองบัว6028
1352102-2011อบชุบโลหะชก.3/7นายศิโรวัสย์ศรีหนองบัว6028
1362102-8501โครงการชก.3/3นายศิโรวัสย์ศรีหนองบัว6028
1372102-2006กลศาสตร์เครื่องมือกลชก.3/1นายศิโรวัสย์ศรีหนองบัว6028
1382102-8501โครงการชก.3/3นายศิโรวัสย์116558
1392102-8501โครงการชก.3/8นายศิโรวัสย์116558
1402102-8501โครงการชก.3/7นายศิโรวัสย์116558
1412000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชก.2/2นางสาวสาวิตรีแก้วแสนเมือง6030
1422010-22001เขียนแบบเครื่องมือกล 1ชก.1/1นางสาวสาวิตรีแก้วแสนเมือง6030
1432010-22001เขียนแบบเครื่องมือกล 1ชก.1/2นางสาวสาวิตรีแก้วแสนเมือง6030
1442010-22001เขียนแบบเครื่องมือกล 1ชก.1/6นางสาวสาวิตรีแก้วแสนเมือง6030
1452010-22001เขียนแบบเครื่องมือกล 1ชก.1/7นางสาวสาวิตรีแก้วแสนเมือง6030
1462010-22001เขียนแบบเครื่องมือกล 1ชก.1/9นางสาวสาวิตรีแก้วแสนเมือง6030
1472010-22007กรรมวิธีการผลิตชก.1/4นางสาวสาวิตรีแก้วแสนเมือง6030
1482010-22008ผลิตชื้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1ชก.1/3นางสาวสาวิตรีแก้วแสนเมือง6030
1492000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชก.2/1นางสาวสาวิตรีแก้วแสนเมือง6030
1502010-22001เขียนแบบเครื่องมือกล 1ชก.1/3นางสาวสาวิตรีแก้วแสนเมือง6030
1512010-22001เขียนแบบเครื่องมือกล 1ชก.1/4นางสาวสาวิตรีแก้วแสนเมือง6030
1522010-22001เขียนแบบเครื่องมือกล 1ชก.1/5นางสาวสาวิตรีแก้วแสนเมือง6030
1532010-22001เขียนแบบเครื่องมือกล 1ชก.1/8นางสาวสาวิตรีแก้วแสนเมือง6030
1542010-22007กรรมวิธีการผลิตชก.1/9นางสาวสาวิตรีแก้วแสนเมือง6030
1552010-22007กรรมวิธีการผลิตชก.1/3นางสาวสาวิตรีแก้วแสนเมือง6030
1562010-22008ผลิตชื้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1ชก.1/4นางสาวสาวิตรีแก้วแสนเมือง6030
157Home-roomHomeRoomชก.1/3นางสาวสาวิตรีแก้วแสนเมือง6030
1583102-2005ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สอผ.2/1นายอรงกรตปีกลม6118
1593102-2005ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สอผ.2/4นายอรงกรตปีกลม6118
1603102-2104เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 4สอผ.2/2นายอรงกรตปีกลม6118
161Home-roomHome roomสอผ.2/4นายอรงกรตปีกลม6118
1623010-22106เทคนิคการผลิตเครื่องมือตัดสอผ.1/9นายอรงกรตปีกลม6118
1633102-2005ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สอผ.2/3นายอรงกรตปีกลม6118
1643102-5503งานเทคนิคการผลิตเครื่องจักรกล 3สอผ.2/15นายอรงกรตปีกลม6118
1653000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอผ.2/15นายอรงกรตปีกลม6118
1663102-2204เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์พับและขึ้นรูปโลหะสอผ.2/9นายอรงกรตปีกลม6118
1673102-2005ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สอผ.2/2นายอรงกรตปีกลม6118
1683102-5503งานเทคนิคการผลิตเครื่องจักรกล 3สอผ.2/15นายอรงกรต1ปีกลม6642
1692010-22008ผลิตชื้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1ชก.1/6นายคงเดชสุขสมบูรณ์5424
1702010-22008ผลิตชื้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1ชก.1/8นายคงเดชสุขสมบูรณ์5424
1712010-22203ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะชก.2/2นายคงเดชสุขสมบูรณ์5424
172Home-roomHome roomชก.2/2นายคงเดชสุขสมบูรณ์5424
1732010-22002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชก.2/2นายคงเดชสุขสมบูรณ์5424
1742010-22002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชก.2/4นายคงเดชสุขสมบูรณ์5424
1752010-22008ผลิตชื้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1ชก.1/7นายคงเดชสุขสมบูรณ์5424
1762010-22203ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะชก.2/4นายคงเดชสุขสมบูรณ์5424
1772010-22008ผลิตชื้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1ชก.1/9นายคงเดชสุขสมบูรณ์5424
1782000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชก.3/7นายธวัชสะตะ6639
1792000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชก.3/8นายธวัชสะตะ6639
1802010-22104ซ่อมบำรุงเครื่องมือกลชก.2/4นายธวัชสะตะ6639
1812102-2104ซ่อมบำรุงเครื่องมือกลชก.3/3นายธวัชสะตะ6639
1822010-22104ซ่อมบำรุงเครื่องมือกลชก.2/2นายธวัชสะตะ6639
1832010-22104ซ่อมบำรุงเครื่องมือกลชก.2/7นายธวัชสะตะ6639
1842102-2104ซ่อมบำรุงเครื่องมือกลชก.3/8นายธวัชสะตะ6639
1852102-2104ซ่อมบำรุงเครื่องมือกลชก.3/1นายธีระศักดิ์คงเอม6342
1862000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชก.2/3นายธีระศักดิ์คงเอม6342
1872010-22104ซ่อมบำรุงเครื่องมือกลชก.2/1นายธีระศักดิ์คงเอม6342
1882102-2104ซ่อมบำรุงเครื่องมือกลชก.3/5นายธีระศักดิ์คงเอม6342
189Home-roomHome roomชก.2/3นายธีระศักดิ์คงเอม6342
1902000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชก.2/4นายธีระศักดิ์คงเอม6342
1912010-22104ซ่อมบำรุงเครื่องมือกลชก.2/3นายธีระศักดิ์คงเอม6342
1922102-2104ซ่อมบำรุงเครื่องมือกลชก.3/7นายธีระศักดิ์คงเอม6342
1933102-8501โครงการสอผ.2/5นายธีระชัยเลิศนาวีพร5845
1943102-8501โครงการสอผ.2/10นายธีระชัยเลิศนาวีพร5845
1953000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอผ.2/5นายธีระชัยเลิศนาวีพร5845
1963010-22003โปรแกรมซีเอ็นซีสอผ.1/3นายธีระชัยเลิศนาวีพร5845
1973010-22006มาตรวิทยาอุตสาหกรรมสอผ.1/4นายธีระชัยเลิศนาวีพร5845
198Home-roomHome roomสอผ.2/10นายธีระชัยเลิศนาวีพร5845
1993102-2005ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สอผ.2/4นายธีระชัยเลิศนาวีพร5845
2003012-72006เทคโนโลยี CNC/CAD/CAMสอม.1/1นายธีระชัยเลิศนาวีพร5845
2013102-2005ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สอผ.2/6นายธีระชัยเลิศนาวีพร5845
2023102-8501โครงการสอผ.2/9นายธีระชัยเลิศนาวีพร5845
2033102-8501โครงการสอผ.2/6นายธีระชัยเลิศนาวีพร5845
2043102-2005ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สอผ.2/5นายธีระชัยเลิศนาวีพร5845
2053000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอผ.2/6นายธีระชัยเลิศนาวีพร5845
2063010-22003โปรแกรมซีเอ็นซีสอผ.1/4นายธีระชัยเลิศนาวีพร5845
207Home-roomHome roomสอผ.2/9นายธีระชัยเลิศนาวีพร5845
2083102-8501โครงการสอผ.2/6นายธีระชัย 116643
2093102-8501โครงการสอผ.2/9นายธีระชัย 116643
2103102-8501โครงการสอผ.2/5นายธีระชัย 116643
2113102-8501โครงการสอผ.2/10นายธีระชัย 116643
2122010-22008ผลิตชื้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1ชก.1/4นายประหยัดโยทะการี5425
2132010-22103ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 3ชก.2/3นายประหยัดโยทะการี5425
2142010-22103ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 3ชก.2/4นายประหยัดโยทะการี5425
2152010-22103ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 3ชก.2/7นายประหยัดโยทะการี5425
216Home-roomHome roomชก.2/7นายประหยัดโยทะการี5425
2172010-22103ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 3ชก.2/6นายประหยัดโยทะการี5425
2182000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชก.2/7นายประหยัดโยทะการี5425
2192010-22103ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 3ชก.2/5นายประหยัดโยทะการี5425
2203010-22001เทคนิคการผลิตชื้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1สอผ.1/4นายประสิทธิ์สุพรรณ์5860
2213102-2104เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 4สอผ.2/4นายประสิทธิ์สุพรรณ์5860
2223102-2104เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 4สอผ.2/6นายประสิทธิ์สุพรรณ์5860
2233000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอผ.2/9นายประสิทธิ์สุพรรณ์5860
2243000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอผ.2/10นายประสิทธิ์สุพรรณ์5860
2253010-22001เทคนิคการผลิตชื้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1สอผ.1/9นายประสิทธิ์สุพรรณ์5860
2263102-2104เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 4สอผ.2/3นายประสิทธิ์สุพรรณ์5860
227Home-roomHomeRoomสอผ.1/9นายประสิทธิ์สุพรรณ์5860
2283102-5504งานเทคนิคการผลิตเครื่องจักรกล 4สอผ.2/15นายปริทัศน์จันฤๅไชย5980
2293010-00105ความแข็งแรงของวัสดุสอผ.1/5นายปริทัศน์จันฤๅไชย5980
2303010-00105ความแข็งแรงของวัสดุสอผ.1/6นายปริทัศน์จันฤๅไชย5980
2313010-00105ความแข็งแรงของวัสดุสอผ.1/7นายปริทัศน์จันฤๅไชย5980
2323000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอผ.1/7นายปริทัศน์จันฤๅไชย5980
2333010-00105ความแข็งแรงของวัสดุสอผ.1/4นายปริทัศน์จันฤๅไชย5980
2343102-2204เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์พับและขึ้นรูปโลหะสอผ.2/9นายปริทัศน์จันฤๅไชย5980
2353010-00105ความแข็งแรงของวัสดุสอผ.1/1นายปริทัศน์จันฤๅไชย5980
2363010-00105ความแข็งแรงของวัสดุสอผ.1/9นายปริทัศน์จันฤๅไชย5980
2373000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอผ.1/9นายปริทัศน์จันฤๅไชย5980
2383010-00105ความแข็งแรงของวัสดุสอผ.1/3นายปริทัศน์จันฤๅไชย5980
2393102-2204เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์พับและขึ้นรูปโลหะสอผ.2/10นายปริทัศน์จันฤๅไชย5980
240Home-roomHome roomชก.3/7นายปริทัศน์จันฤๅไชย5980
241Home-roomHome roomชก.3/8นายปริทัศน์จันฤๅไชย5980
2423102-5504งานเทคนิคการผลิตเครื่องจักรกล 4สอผ.2/15นายปริทัศน์116367
2432102-2109ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซีชก.3/3นางสาวพัชราวิคารมย์6230
2442102-2109ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซีชก.3/5นางสาวพัชราวิคารมย์6230
2452000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชก.1/3นางสาวพัชราวิคารมย์6230
2462000-11002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชก.1/4นางสาวพัชราวิคารมย์6230
2472010-22007กรรมวิธีการผลิตชก.1/6นางสาวพัชราวิคารมย์6230
248Home-roomHomeRoomชก.1/5นางสาวพัชราวิคารมย์6230
2492102-2109ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซีชก.3/1นางสาวพัชราวิคารมย์6230
2502102-2006กลศาสตร์เครื่องมือกลชก.3/5นางสาวพัชราวิคารมย์6230
2512102-2109ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซีชก.3/7นางสาวพัชราวิคารมย์6230
2522000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชก.1/4นางสาวพัชราวิคารมย์6230
2532000-11002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชก.1/3นางสาวพัชราวิคารมย์6230
2542102-2006กลศาสตร์เครื่องมือกลชก.3/3นางสาวพัชราวิคารมย์6230
2552010-22007กรรมวิธีการผลิตชก.1/5นางสาวพัชราวิคารมย์6230
แผนกวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
12011-02012การเขียนแบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ชบ.2/2นายรณชัยยุ่งพรมมา6073
22011-02003การเขียนแบบชิ้นส่วนมาตรฐานด้วยคอมพิวเตอร์ชบ.1/1นายรณชัยยุ่งพรมมา6073
32011-02010โปรแกรมซีเอ็นซีเบื้องต้นชบ.2/1นายรณชัยยุ่งพรมมา6073
42011-02010โปรแกรมซีเอ็นซีเบื้องต้นชบ.2/2นายรณชัยยุ่งพรมมา6073
52110-2109การประมาณราคาชบ.3/1นายรณชัยยุ่งพรมมา6073
62110-2112โลหะวิทยาเบื้องต้นชบ.3/2นายรณชัยยุ่งพรมมา6073
7Home-roomHome roomชบ.3/2นายรณชัยยุ่งพรมมา6073
82011-02104การเขียนแบบท่อและสุขภัณฑ์ด้วยคอมพิวเตอร์ชบ.2/1นายรณชัยยุ่งพรมมา6073
92011-02012การเขียนแบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ชบ.2/1นายรณชัยยุ่งพรมมา6073
102011-02006การเขียนแบบสั่งงานและผลิตชิ้นงานจำลอง 3 มิติด้วยคอมพิวเตอร์ชบ.1/1นายรณชัยยุ่งพรมมา6073
112110-2112โลหะวิทยาเบื้องต้นชบ.3/1นายรณชัยยุ่งพรมมา6073
122011-02004การเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลด้วยคอมพิวเตอร์ชบ.1/1นายรณชัยยุ่งพรมมา6073
132110-2109การประมาณราคาชบ.3/2นายรณชัยยุ่งพรมมา6073
142110-2103การเขียนแบบแม่พิมพ์โลหะด้วยคอมพิวเตอร์ชบ.3/2นายรณชัยยุ่งพรมมา6073
152000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชบ.1/1นายรณชัยยุ่งพรมมา6073
16Home-roomHome roomชบ.3/1นายรณชัยยุ่งพรมมา6073
173011-02104โปรแกรมซีเอ็นซีสอข.1/1นางวรรณาพุทธาศรี6226
183000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอข.1/3นางวรรณาพุทธาศรี6226
193110-2005ออกแบบและเขียนแบบแม่พิมพ์พลาสติกด้วยคอมพิวเตอร์สอข.2/3นางวรรณาพุทธาศรี6226
203110-2005ออกแบบและเขียนแบบแม่พิมพ์พลาสติกด้วยคอมพิวเตอร์สอข.2/1นางวรรณาพุทธาศรี6226
213000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอข.1/1นางวรรณาพุทธาศรี6226
223011-02004ออกแบบและเขียนแบบจิ๊กและฟิกเจอร์ด้วยคอมพิวเตอร์สอข.1/1นางวรรณาพุทธาศรี6226
233011-02110ออกแบบและเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์สอข.1/3นางวรรณาพุทธาศรี6226
243110-8501โครงการสอข.2/1นางวรรณาพุทธาศรี6226
253011-02108ออกแบบและเขียนแบบระบบท่อสุขภัณฑ์ด้วยคอมพิวเตอร์สอข.1/1นางวรรณาพุทธาศรี6226
263011-02108ออกแบบและเขียนแบบระบบท่อสุขภัณฑ์ด้วยคอมพิวเตอร์สอข.1/3นางวรรณาพุทธาศรี6226
273011-12002การเขียนแบบเพื่อการสื่อสารทางเทคนิคสอก.1/4นางวรรณาพุทธาศรี6226
283011-02110ออกแบบและเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์สอข.1/1นางวรรณาพุทธาศรี6226
293110-8501โครงการสอข.2/3นางวรรณาพุทธาศรี6226
30Home-roomHomeRoomสอข.1/1นางวรรณาพุทธาศรี6226
313011-02001ออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์สอข.1/3นายศุภมิตรกิจเธาว์5920
323011-00003งานเขียนแบบชิ้นส่วนเครืองมือกลด้วยคอมพิวเตอร์สอข.1/3นายศุภมิตรกิจเธาว์5920
333110-2002ออกแบบและเขียนแบบเพื่อนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์สอข.2/3นายศุภมิตรกิจเธาว์5920
343011-02104โปรแกรมซีเอ็นซีสอข.1/1นายศุภมิตรกิจเธาว์5920
353010-12004งานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์สอย.1/6นายศุภมิตรกิจเธาว์5920
363110-2002ออกแบบและเขียนแบบเพื่อนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์สอข.2/1นายศุภมิตรกิจเธาว์5920
373110-2007ออกแบบและเขียนแบบระบบท่ออุตสาหกรรมด้วยคอมพิวเตอร์สอข.2/3นายศุภมิตรกิจเธาว์5920
383011-02106ออกแบบและเขียนแบบโครงสร้างเหล็กด้วยคอมพิวเตอร์สอข.1/1นายศุภมิตรกิจเธาว์5920
39Home-roomHomeRoomสอข.1/3นายศุภมิตรกิจเธาว์5920
402110-8501โครงการชบ.3/1นายอ.1เขียนแบบเครื่องกล6195
413110-8501โครงการสอข.2/1นายอ.1เขียนแบบเครื่องกล6195
423110-8501โครงการสอข.2/3นายอ.1เขียนแบบเครื่องกล6195
432110-8501โครงการชบ.3/2นายอ.1เขียนแบบเครื่องกล6195
442011-02104การเขียนแบบท่อและสุขภัณฑ์ด้วยคอมพิวเตอร์ชบ.2/1นายอิทธิชัยเทียมประชา6477
452000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชบ.2/1นายอิทธิชัยเทียมประชา6477
462011-02105การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ชบ.2/2นายอิทธิชัยเทียมประชา6477
472011-02104การเขียนแบบท่อและสุขภัณฑ์ด้วยคอมพิวเตอร์ชบ.2/2นายอิทธิชัยเทียมประชา6477
482110-2104การเขียนแบบแม่พิมพ์พลาสติกด้วยคอมพิวเตอร์ชบ.3/1นายอิทธิชัยเทียมประชา6477
492110-2007การเขียนแบบแผ่นคลี่ชบ.3/2นายอิทธิชัยเทียมประชา6477
502110-8501โครงการชบ.3/2นายอิทธิชัยเทียมประชา6477
512011-02105การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ชบ.2/1นายอิทธิชัยเทียมประชา6477
522011-02114การเขียนแบบเครื่องจักรกลด้วยคอมพิวเตอร์ชบ.2/1นายอิทธิชัยเทียมประชา6477
532011-02114การเขียนแบบเครื่องจักรกลด้วยคอมพิวเตอร์ชบ.2/2นายอิทธิชัยเทียมประชา6477
542000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชบ.2/2นายอิทธิชัยเทียมประชา6477
552110-8501โครงการชบ.3/1นายอิทธิชัยเทียมประชา6477
562110-2117การเขียนแบบระบบบำบัดน้ำเสียด้วยคอมพิวเตอร์ชบ.3/1นายอิทธิชัยเทียมประชา6477
572110-2117การเขียนแบบระบบบำบัดน้ำเสียด้วยคอมพิวเตอร์ชบ.3/2นายอิทธิชัยเทียมประชา6477
582110-2104การเขียนแบบแม่พิมพ์พลาสติกด้วยคอมพิวเตอร์ชบ.3/2นายอิทธิชัยเทียมประชา6477
59Home-roomHome roomสอข.2/1นายอิทธิชัยเทียมประชา6477
60Home-roomHome roomสอข.2/3นายอิทธิชัยเทียมประชา6477
612011-02114การเขียนแบบเครื่องจักรกลด้วยคอมพิวเตอร์ชบ.2/2นางนรินทร์สิรีศรีนามชัย5951
622110-2117การเขียนแบบระบบบำบัดน้ำเสียด้วยคอมพิวเตอร์ชบ.3/2นางนรินทร์สิรีศรีนามชัย5951
632110-2104การเขียนแบบแม่พิมพ์พลาสติกด้วยคอมพิวเตอร์ชบ.3/2นางนรินทร์สิรีศรีนามชัย5951
642011-02011คณิตศาสตร์เครื่องกลชบ.2/2นางนรินทร์สิรีศรีนามชัย5951
652000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชบ.3/1นางนรินทร์สิรีศรีนามชัย5951
662110-2103การเขียนแบบแม่พิมพ์โลหะด้วยคอมพิวเตอร์ชบ.3/1นางนรินทร์สิรีศรีนามชัย5951
672110-2007การเขียนแบบแผ่นคลี่ชบ.3/2นางนรินทร์สิรีศรีนามชัย5951
682110-2009กลศาสตร์เครื่องกลชบ.3/2นางนรินทร์สิรีศรีนามชัย5951
692110-2103การเขียนแบบแม่พิมพ์โลหะด้วยคอมพิวเตอร์ชบ.3/2นางนรินทร์สิรีศรีนามชัย5951
702011-02105การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ชบ.2/2นางนรินทร์สิรีศรีนามชัย5951
712011-02012การเขียนแบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ชบ.2/2นางนรินทร์สิรีศรีนามชัย5951
722011-02011คณิตศาสตร์เครื่องกลชบ.2/1นางนรินทร์สิรีศรีนามชัย5951
732011-02010โปรแกรมซีเอ็นซีเบื้องต้นชบ.2/2นางนรินทร์สิรีศรีนามชัย5951
742110-2007การเขียนแบบแผ่นคลี่ชบ.3/1นางนรินทร์สิรีศรีนามชัย5951
752110-2009กลศาสตร์เครื่องกลชบ.3/1นางนรินทร์สิรีศรีนามชัย5951
762000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชบ.3/2นางนรินทร์สิรีศรีนามชัย5951
77Home-roomHomeRoomชบ.1/1นางนรินทร์สิรีศรีนามชัย5951
783010-00101กลศาสตร์วิศวกรรมสอข.1/1นายบรรลือศักดิ์ถีราวุฒิ6452
793010-00101กลศาสตร์วิศวกรรมสอข.1/3นายบรรลือศักดิ์ถีราวุฒิ6452
803110-2006ออกแบบและเขียนแบบแม่พิมพ์โลหะด้วยคอมพิวเตอร์สอข.2/1นายบรรลือศักดิ์ถีราวุฒิ6452
813100-0105ความแข็งแรงของวัสดุสอข.2/1นายบรรลือศักดิ์ถีราวุฒิ6452
823110-2006ออกแบบและเขียนแบบแม่พิมพ์โลหะด้วยคอมพิวเตอร์สอข.2/3นายบรรลือศักดิ์ถีราวุฒิ6452
833100-0105ความแข็งแรงของวัสดุสอข.2/3นายบรรลือศักดิ์ถีราวุฒิ6452
843010-12004งานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์สอย.1/6นายบรรลือศักดิ์ถีราวุฒิ6452
853011-12002การเขียนแบบเพื่อการสื่อสารทางเทคนิคสอก.1/3นายบรรลือศักดิ์ถีราวุฒิ6452
863110-2007ออกแบบและเขียนแบบระบบท่ออุตสาหกรรมด้วยคอมพิวเตอร์สอข.2/3นายบรรลือศักดิ์ถีราวุฒิ6452
87Home-roomHome roomชบ.2/1นายบรรลือศักดิ์ถีราวุฒิ6452
883000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอข.2/1นายบรรลือศักดิ์ถีราวุฒิ6452
893000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอข.2/3นายบรรลือศักดิ์ถีราวุฒิ6452
903010-12004งานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์สอย.1/5นายบรรลือศักดิ์ถีราวุฒิ6452
913011-12002การเขียนแบบเพื่อการสื่อสารทางเทคนิคสอก.1/4นายบรรลือศักดิ์ถีราวุฒิ6452
923110-2005ออกแบบและเขียนแบบแม่พิมพ์พลาสติกด้วยคอมพิวเตอร์สอข.2/3นายบรรลือศักดิ์ถีราวุฒิ6452
933110-2005ออกแบบและเขียนแบบแม่พิมพ์พลาสติกด้วยคอมพิวเตอร์สอข.2/1นายบรรลือศักดิ์ถีราวุฒิ6452
94Home-roomHome roomชบ.2/2นายบรรลือศักดิ์ถีราวุฒิ6452
แผนกวิชาช่างเชื่อมและเทคนิคโลหะ
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
12000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชช.2/3นางสาวเมธินีทวีชัย6581
22000-11002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชช.2/3นายยศกรบุญยัง6629
32010-32205การออกแบบรอยต่องานเชื่อมชช.1/3นายยศกรบุญยัง6629
42000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชช.1/3นายยศกรบุญยัง6629
52000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชช.1/4นายยศกรบุญยัง6629
62010-32205การออกแบบรอยต่องานเชื่อมชช.1/4นายยศกรบุญยัง6629
72010-32113เชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ 3ชช.2/1นายวีระยุทธอินทรพงษ์มีชัย6274
8Home-roomHome roomชช.3/1นายวีระยุทธอินทรพงษ์มีชัย6274
92010-01004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นชก.1/9นายวีระยุทธอินทรพงษ์มีชัย6274
102010-32001เชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ 1ชช.1/4นายวีระยุทธอินทรพงษ์มีชัย6274
112010-32006เชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม 1ชช.2/3นายวีระยุทธอินทรพงษ์มีชัย6274
122000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชช.3/1นายวีระยุทธอินทรพงษ์มีชัย6274
132103-2202งานเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม 2ชช.3/3นายวีระยุทธอินทรพงษ์มีชัย6274
142010-01004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นชก.1/3นายวีระยุทธอินทรพงษ์มีชัย6274
153010-32303งานตรวจสอบงานเชื่อมโครงสร้างโลหะสอห.1/3นายสุรจอมลิ้มสุวรรณ6608
163103-2007ทดสอบวัสดุสอห.2/3นายสุรจอมลิ้มสุวรรณ6608
173000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอห.2/1นายสุรจอมลิ้มสุวรรณ6608
183010-32004เทคโนโลยีการเชื่อมสอห.1/1นายสุรจอมลิ้มสุวรรณ6608
192010-32205การออกแบบรอยต่องานเชื่อมชช.2/1นายสุรจอมลิ้มสุวรรณ6608
202010-32005เชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม 1ชช.2/1นายสุรจอมลิ้มสุวรรณ6608
21Home-roomHome roomชช.2/1นายสุรจอมลิ้มสุวรรณ6608
223010-32303งานตรวจสอบงานเชื่อมโครงสร้างโลหะสอห.1/1นายสุรจอมลิ้มสุวรรณ6608
233103-2007ทดสอบวัสดุสอห.2/1นายสุรจอมลิ้มสุวรรณ6608
243000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอห.2/3นายสุรจอมลิ้มสุวรรณ6608
253102-8501โครงการสอห.2/1นายสุเทพผกานิรินทร์5459
263010-00007งานเชื่อมและโลหะแผ่นสอผ.1/4นายสุเทพผกานิรินทร์5459
272103-2202งานเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม 2ชช.3/1นายสุเทพผกานิรินทร์5459
283010-32003มาตรฐานงานเชื่อม 1สอห.1/1นายสุเทพผกานิรินทร์5459
293103-2003มาตรฐานงานเชื่อม 1สอห.2/3นายสุเทพผกานิรินทร์5459
303010-32302งานเชื่อมและประกอบโครงสร้างโลหะสอห.1/3นายสุเทพผกานิรินทร์5459
31Home-roomHomeRoomสอห.1/3นายสุเทพผกานิรินทร์5459
322010-32010มาตรฐานงานเชื่อมเบื้องต้นชช.2/1นายสุเทพผกานิรินทร์5459
333100-0117การควบคุมคุณภาพสอห.2/1นายสุเทพผกานิรินทร์5459
343103-2003มาตรฐานงานเชื่อม 1สอห.2/1นายสุเทพผกานิรินทร์5459
353100-0117การควบคุมคุณภาพสอห.2/3นายสุเทพผกานิรินทร์5459
363103-8501โครงการสอห.2/3นายสุเทพ 1เทคนิคโลหะ6612
373102-8501โครงการสอห.2/1นายสุเทพ 1เทคนิคโลหะ6612
383010-00007งานเชื่อมและโลหะแผ่นสอผ.1/3นางสาวกาญจนาหนูแม้น5999
393000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอห.1/1นางสาวกาญจนาหนูแม้น5999
403010-00007งานเชื่อมและโลหะแผ่นสอผ.1/5นางสาวกาญจนาหนูแม้น5999
413010-00007งานเชื่อมและโลหะแผ่นสอผ.1/6นางสาวกาญจนาหนูแม้น5999
422010-32012เขียนแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ชช.2/1นางสาวกาญจนาหนูแม้น5999
432103-2102งานออกแบบผลิตภัณฑ์ชช.3/1นางสาวกาญจนาหนูแม้น5999
443010-32001วัสดุในการเชื่อมสอห.1/3นางสาวกาญจนาหนูแม้น5999
453103-2006การเขียนแบบเทคนิคโลหะด้วยคอมพิวเตอร์สอห.2/1นางสาวกาญจนาหนูแม้น5999
463103-2305การตกแต่งผิวสำเร็จและงานเคลือบผิวโครงสร้างโลหะสอห.2/1นางสาวกาญจนาหนูแม้น5999
473010-00007งานเชื่อมและโลหะแผ่นสอผ.1/4นางสาวกาญจนาหนูแม้น5999
483000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอห.1/3นางสาวกาญจนาหนูแม้น5999
49Home-roomHomeRoomสอห.1/1นางสาวกาญจนาหนูแม้น5999
503103-2006การเขียนแบบเทคนิคโลหะด้วยคอมพิวเตอร์สอห.2/3นางสาวกาญจนาหนูแม้น5999
513103-2305การตกแต่งผิวสำเร็จและงานเคลือบผิวโครงสร้างโลหะสอห.2/3นางสาวกาญจนาหนูแม้น5999
522010-01004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นชก.1/3นายกำธรสรรพ์สมบัติ6396
532010-01004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นชก.1/4นายกำธรสรรพ์สมบัติ6396
542010-01004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นชก.1/6นายกำธรสรรพ์สมบัติ6396
552010-01004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นชอ.1/2นายกำธรสรรพ์สมบัติ6396
562010-32112งานสีชช.1/1นายกำธรสรรพ์สมบัติ6396
572010-32005เชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม 1ชช.2/3นายกำธรสรรพ์สมบัติ6396
582103-2201งานเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม 2ชช.3/3นายกำธรสรรพ์สมบัติ6396
592103-2102งานออกแบบผลิตภัณฑ์ชช.3/3นายกำธรสรรพ์สมบัติ6396
602010-01004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นชอ.1/1นายกำธรสรรพ์สมบัติ6396
612103-8501โครงการชช.3/1นายครูฝึกสอนชช.5763
622010-32001เชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ 1ชช.1/1นายฐิติรัตน์ลีซีทวน5454
63Home-roomHomeRoomชช.1/1นายฐิติรัตน์ลีซีทวน5454
642103-8501โครงการชช.3/1นายฐิติรัตน์ลีซีทวน5454
652010-01004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นชก.1/1นายฐิติรัตน์ลีซีทวน5454
662010-01004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นชก.1/8นายฐิติรัตน์ลีซีทวน5454
672010-32003ทดสอบแบบทำลายสภาพชช.1/1นายฐิติรัตน์ลีซีทวน5454
682010-32106โลหะวิทยาเบื้องต้นชช.2/1นายฐิติรัตน์ลีซีทวน5454
692010-32004ทดสอบแบบไม่ทำลายสภาพชช.2/3นายฐิติรัตน์ลีซีทวน5454
702103-2204งานโครงสร้างชช.3/1นายฐิติรัตน์ลีซีทวน5454
713010-30004การเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุมสอห.1/3นายณรงค์นามพรมมา5923
723010-00007งานเชื่อมและโลหะแผ่นสอผ.1/6นายณรงค์นามพรมมา5923
732010-32209งานเชื่อมแก๊สชช.1/1นายณรงค์ปานสวัสดิ์5453
742000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชช.2/1นายณรงค์ปานสวัสดิ์5453
752010-32006เชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม 1ชช.2/1นายณรงค์ปานสวัสดิ์5453
762103-2206ความแข็งแรงของวัสดุชช.3/1นายณรงค์ปานสวัสดิ์5453
772103-2201งานเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม 2ชช.3/1นายณรงค์นามพรมมา5923
782103-2206ความแข็งแรงของวัสดุชช.3/3นายณรงค์ปานสวัสดิ์5453
793103-2102โลหะวิทยางานเชื่อมสอห.2/1นายณรงค์นามพรมมา5923
803103-2102โลหะวิทยางานเชื่อมสอห.2/3นายณรงค์นามพรมมา5923
81Home-roomHome roomสอห.2/1นายณรงค์นามพรมมา5923
822010-01004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นชอ.1/3นายณรงค์ปานสวัสดิ์5453
832010-32001เชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ 1ชช.1/3นายณรงค์ปานสวัสดิ์5453
842010-32207กลศาสตร์เครื่องกลชช.2/1นายณรงค์นามพรมมา5923
852103-2204งานโครงสร้างชช.3/3นายณรงค์ปานสวัสดิ์5453
863010-00105ความแข็งแรงของวัสดุสอห.1/1นายณรงค์นามพรมมา5923
873010-32301การออกแบบงานเชื่อมโครงสร้างโลหะสอห.1/3นายณรงค์นามพรมมา5923
883100-0105ความแข็งแรงของวัสดุสอห.2/3นายณรงค์ 1เทคนิคโลหะ6534
892000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชอ.1/3นางสาวนิลยาอัคษร5457
902010-01004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นชก.1/2นางสาวนิลยาอัคษร5457
912010-01004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นชก.1/5นางสาวนิลยาอัคษร5457
922010-01004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นชก.1/6นางสาวนิลยาอัคษร5457
932010-01004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นชก.1/8นางสาวนิลยาอัคษร5457
942010-01004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นชอ.1/1นางสาวนิลยาอัคษร5457
952000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชช.1/1นางสาวนิลยาอัคษร5457
962010-32008กระบวนการเชื่อมชช.1/3นางสาวนิลยาอัคษร5457
972010-32111วัสดุช่างเชื่อมชช.1/4นางสาวนิลยาอัคษร5457
98Home-roomHome roomสอห.2/3นางสาวนิลยาอัคษร5457
992010-32007เขียนแบบการเชื่อมและโลหะแผ่นชช.2/3นางสาวนิลยาอัคษร5457
1002010-01004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นชก.1/7นางสาวนิลยาอัคษร5457
1012010-01004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นชท.1/1นางสาวนิลยาอัคษร5457
1022010-32111วัสดุช่างเชื่อมชช.1/3นางสาวนิลยาอัคษร5457
1032010-32008กระบวนการเชื่อมชช.1/4นางสาวนิลยาอัคษร5457
1042010-01004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นชบ.1/1นางสาวนิลยาอัคษร5457
1052010-01004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นชก.1/1นางสาวนิลยาอัคษร5457
1062000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชช.3/3นางสาวปรียานาดี6582
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
13000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอฟ.1/1นายเสน่ห์บริบูรณ์5472
23010-42003เครื่องกลไฟฟ้า 1สอฟ.1/2นายเสน่ห์บริบูรณ์5472
33000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอฟ.1/2นายเสน่ห์บริบูรณ์5472
43010-42003เครื่องกลไฟฟ้า 1สอฟ.1/3นายเสน่ห์บริบูรณ์5472
5Home-roomHomeRoomสอฟ.1/2นายเสน่ห์บริบูรณ์5472
63010-42003เครื่องกลไฟฟ้า 1สอฟ.1/1นายเสน่ห์บริบูรณ์5472
73010-41001เครื่องมือวัดไฟฟ้าสอฟ.1/6นายเสน่ห์บริบูรณ์5472
83010-41001เครื่องมือวัดไฟฟ้าสอฟ.1/5นายเสน่ห์บริบูรณ์5472
93010-41001เครื่องมือวัดไฟฟ้าสอฟ.1/7นายเสน่ห์บริบูรณ์5472
103010-41001เครื่องมือวัดไฟฟ้าสอฟ.1/8นายเสน่ห์บริบูรณ์5472
11Home-roomHomeRoomสอฟ.1/1นายเสน่ห์บริบูรณ์5472
122010-42003วงจรไฟฟ้ากระแสสลับชฟ.1/6นายเอกชัยสิมสา6352
133104-2202การประมาณการระบบไฟฟ้าสอฟ.2/1นายเอกชัยสิมสา6352
143104-2202การประมาณการระบบไฟฟ้าสอฟ.2/2นายเอกชัยสิมสา6352
153104-8501โครงการสอฟ.2/5นายเอกชัยสิมสา6352
163104-8501โครงการสอฟ.2/8นายเอกชัยสิมสา6352
173010-41001เครื่องมือวัดไฟฟ้าสอฟ.1/12นายเอกชัยสิมสา6352
183010-41001เครื่องมือวัดไฟฟ้าสอฟ.1/11นายเอกชัยสิมสา6352
193000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอฟ.1/11นายเอกชัยสิมสา6352
202010-42003วงจรไฟฟ้ากระแสสลับชฟ.1/5นายเอกชัยสิมสา6352
213104-8501โครงการสอฟ.2/6นายเอกชัยสิมสา6352
223104-8501โครงการสอฟ.2/7นายเอกชัยสิมสา6352
233104-8501โครงการสอฟ.2/9นายเอกชัยสิมสา6352
243104-8501โครงการสอฟ.2/10นายเอกชัยสิมสา6352
253104-8501โครงการสอฟ.2/11นายเอกชัยสิมสา6352
263104-8501โครงการสอฟ.2/12นายเอกชัยสิมสา6352
273000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอฟ.1/12นายเอกชัยสิมสา6352
28Home-roomHomeRoomสอฟ.1/11นายเอกชัยสิมสา6352
29Home-roomHomeRoomสอฟ.1/12นายเอกชัยสิมสา6352
303104-8501โครงการสอฟ.2/11นายเอกชัย116650
313104-8501โครงการสอฟ.2/5นายเอกชัย116650
323104-8501โครงการสอฟ.2/7นายเอกชัย116650
333104-8501โครงการสอฟ.2/9นายเอกชัย116650
343104-8501โครงการสอฟ.2/12นายเอกชัย116650
353104-8501โครงการสอฟ.2/6นายเอกชัย116650
363104-8501โครงการสอฟ.2/8นายเอกชัย116650
373104-8501โครงการสอฟ.2/10นายเอกชัย116650
383104-8001ฝึกงานสอฟ.2/13นายภาณุพงศ์หล้าสวย5922
393104-8001ฝึกงานสอฟ.2/11นายภาณุพงศ์หล้าสวย5922
403000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอฟ.2/11นายภาณุพงศ์หล้าสวย5922
413104-8001ฝึกงานสอฟ.2/12นายภาณุพงศ์หล้าสวย5922
423104-5504งานบำรุงรักษาระบบจำหน่ายและอุปกรณ์ไฟฟ้า4สอฟ.2/13นายภาณุพงศ์หล้าสวย5922
43Home-roomHomeRoomสอฟ.1/13นายภาณุพงศ์หล้าสวย5922
443010-00003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สอผ.1/9นายภาณุพงศ์หล้าสวย5922
453000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอฟ.2/13นายภาณุพงศ์หล้าสวย5922
463010-42208ระบบปรับอากาศในงานอุตสาหกรรมสอฟ.1/3นายภาณุพงศ์หล้าสวย5922
473104-5204งานไฟฟ้ากำลัง 4สอฟ.2/11นายภาณุพงศ์หล้าสวย5922
483000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอฟ.1/3นายภาณุพงศ์หล้าสวย5922
493104-5204งานไฟฟ้ากำลัง 4สอฟ.2/12นายภาณุพงศ์หล้าสวย5922
503000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอฟ.2/12นายภาณุพงศ์หล้าสวย5922
513104-2502ซ่อมบำรุงมอเตอร์ในงานอุตสาหกรรมสอฟ.2/13นายภาณุพงศ์หล้าสวย5922
523000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอฟ.1/13นายภาณุพงศ์หล้าสวย5922
533104-8001ฝึกงานสอฟ.2/11นายภาณุพงศ์ 116647
543104-8001ฝึกงานสอฟ.2/12นายภาณุพงศ์ 116647
553000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอฟ.2/12นายภาณุพงศ์ 116647
563104-5204งานไฟฟ้ากำลัง 4สอฟ.2/11นายภาณุพงศ์ 116647
573000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอฟ.2/11นายภาณุพงศ์ 116647
583104-5204งานไฟฟ้ากำลัง 4สอฟ.2/12นายภาณุพงศ์ 116647
593000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอฟ.2/13นายภาณุพงศ์ 226649
603104-5504งานบำรุงรักษาระบบจำหน่ายและอุปกรณ์ไฟฟ้า4สอฟ.2/13นายภาณุพงศ์ 226649
613104-8001ฝึกงานสอฟ.2/13นายภาณุพงศ์ 226649
622010-42010การประมาณการติดตั้งไฟฟ้าชฟ.1/2นายเกียรติศักดิ์วิจิตรรัตน์6635
632010-42010การประมาณการติดตั้งไฟฟ้าชฟ.1/3นายเกียรติศักดิ์วิจิตรรัตน์6635
642010-42005การติดตั้งไฟฟ้าในอาคารชฟ.1/7นายเกียรติศักดิ์วิจิตรรัตน์6635
652104-2111งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าชฟ.3/6นายเกียรติศักดิ์วิจิตรรัตน์6635
662010-42010การประมาณการติดตั้งไฟฟ้าชฟ.1/1นายเกียรติศักดิ์วิจิตรรัตน์6635
672010-42010การประมาณการติดตั้งไฟฟ้าชฟ.1/4นายเกียรติศักดิ์วิจิตรรัตน์6635
682010-42010การประมาณการติดตั้งไฟฟ้าชฟ.1/5นายเกียรติศักดิ์วิจิตรรัตน์6635
692010-42010การประมาณการติดตั้งไฟฟ้าชฟ.1/6นายเกียรติศักดิ์วิจิตรรัตน์6635
702010-42106การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคารชฟ.1/7นายเกียรติศักดิ์วิจิตรรัตน์6635
712010-42010การประมาณการติดตั้งไฟฟ้าชฟ.1/8นายเกียรติศักดิ์วิจิตรรัตน์6635
722010-42106การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคารชฟ.1/2นายเพชรสำราญจิตต์6057
732000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชฟ.1/6นายเพชรสำราญจิตต์6057
74Home-roomHomeRoomชฟ.1/5นายเพชรสำราญจิตต์6057
75Home-roomHomeRoomชฟ.1/6นายเพชรสำราญจิตต์6057
762010-42106การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคารชฟ.1/3นายเพชรสำราญจิตต์6057
772010-42106การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคารชฟ.1/4นายเพชรสำราญจิตต์6057
782010-42106การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคารชฟ.1/5นายเพชรสำราญจิตต์6057
792000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชฟ.1/5นายเพชรสำราญจิตต์6057
802010-42106การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคารชฟ.1/6นายเพชรสำราญจิตต์6057
812010-42106การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคารชฟ.1/1นายเพชรสำราญจิตต์6057
822010-42003วงจรไฟฟ้ากระแสสลับชฟ.1/2นางสาวยุวดีมีโคดง6634
832010-42003วงจรไฟฟ้ากระแสสลับชฟ.1/3นางสาวยุวดีมีโคดง6634
842010-42010การประมาณการติดตั้งไฟฟ้าชฟ.1/3นางสาวยุวดีมีโคดง6634
852010-42106การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคารชฟ.1/7นางสาวยุวดีมีโคดง6634
862010-42003วงจรไฟฟ้ากระแสสลับชฟ.1/8นางสาวยุวดีมีโคดง6634
872010-42106การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคารชฟ.1/8นางสาวยุวดีมีโคดง6634
882104-2108วงจรไฟฟ้าหลายเฟสชฟ.3/1นางสาวยุวดีมีโคดง6634
892104-2108วงจรไฟฟ้าหลายเฟสชฟ.3/3นางสาวยุวดีมีโคดง6634
902010-42003วงจรไฟฟ้ากระแสสลับชฟ.1/1นางสาวยุวดีมีโคดง6634
912010-42003วงจรไฟฟ้ากระแสสลับชฟ.1/4นางสาวยุวดีมีโคดง6634
922010-42003วงจรไฟฟ้ากระแสสลับชฟ.1/7นางสาวยุวดีมีโคดง6634
932104-2108วงจรไฟฟ้าหลายเฟสชฟ.3/2นางสาวยุวดีมีโคดง6634
942104-2108วงจรไฟฟ้าหลายเฟสชฟ.3/4นางสาวยุวดีมีโคดง6634
952000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชฟ.3/1นายยุทธพงษ์โยธาภักดี6056
962010-42009การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าชฟ.2/1นายยุทธพงษ์โยธาภักดี6056
972010-42009การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าชฟ.2/3นายยุทธพงษ์โยธาภักดี6056
982000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชฟ.3/2นายยุทธพงษ์โยธาภักดี6056
992010-42009การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าชฟ.2/2นายยุทธพงษ์โยธาภักดี6056
1002010-42009การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าชฟ.2/4นายยุทธพงษ์โยธาภักดี6056
1012010-42009การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าชฟ.2/5นายยุทธพงษ์โยธาภักดี6056
102Home-roomHome roomชฟ.3/1นายยุทธพงษ์โยธาภักดี6056
103Home-roomHome roomชฟ.3/2นายยุทธพงษ์โยธาภักดี6056
1042000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชฟ.1/1นายวงศกรจอมทอง6063
1053104-2007เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรมสอฟ.2/7นายวงศกรจอมทอง6063
1063104-2007เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรมสอฟ.2/8นายวงศกรจอมทอง6063
1073104-2007เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรมสอฟ.2/9นายวงศกรจอมทอง6063
1083104-2007เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรมสอฟ.2/10นายวงศกรจอมทอง6063
109Home-roomHomeRoomชฟ.1/1นายวงศกรจอมทอง6063
1102000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชฟ.1/2นายวงศกรจอมทอง6063
1113010-42208ระบบปรับอากาศในงานอุตสาหกรรมสอฟ.1/1นายวงศกรจอมทอง6063
1123010-42208ระบบปรับอากาศในงานอุตสาหกรรมสอฟ.1/2นายวงศกรจอมทอง6063
1133104-2007เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรมสอฟ.2/5นายวงศกรจอมทอง6063
1143104-2007เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรมสอฟ.2/6นายวงศกรจอมทอง6063
115Home-roomHomeRoomชฟ.1/2นายวงศกรจอมทอง6063
1162104-2106เครื่องปรับอากาศชฟ.3/2นายอรรถพงษ์ภูบุญอบ6283
1172104-2106เครื่องปรับอากาศชฟ.3/3นายอรรถพงษ์ภูบุญอบ6283
1182104-2106เครื่องปรับอากาศชฟ.3/4นายอรรถพงษ์ภูบุญอบ6283
119Home-roomHome roomชฟ.2/3นายอรรถพงษ์ภูบุญอบ6283
1202104-2106เครื่องปรับอากาศชฟ.3/1นายอรรถพงษ์ภูบุญอบ6283
1212104-2106เครื่องปรับอากาศชฟ.3/5นายอรรถพงษ์ภูบุญอบ6283
1222104-2106เครื่องปรับอากาศชฟ.3/6นายอรรถพงษ์ภูบุญอบ6283
1232000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชฟ.2/3นายอรรถพงษ์ภูบุญอบ6283
1242000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชฟ.2/4นายอรรถพงษ์ภูบุญอบ6283
125Home-roomHome roomชฟ.2/4นายอรรถพงษ์ภูบุญอบ6283
1262010-42010การประมาณการติดตั้งไฟฟ้าชฟ.1/8นายอิทธิกรเค้าสิม6570
1272104-2111งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าชฟ.3/1นายอิทธิกรเค้าสิม6570
1282104-2111งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าชฟ.3/2นายอิทธิกรเค้าสิม6570
1292000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชฟ.3/3นายอิทธิกรเค้าสิม6570
1302104-2111งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าชฟ.3/5นายอิทธิกรเค้าสิม6570
131Home-roomHome roomสอฟ.2/8นายอิทธิกรเค้าสิม6570
1322010-42010การประมาณการติดตั้งไฟฟ้าชฟ.1/7นายอิทธิกรเค้าสิม6570
1332101-2008เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศชย.3/9นายอิทธิกรเค้าสิม6570
1342104-2111งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าชฟ.3/3นายอิทธิกรเค้าสิม6570
1352104-2111งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าชฟ.3/4นายอิทธิกรเค้าสิม6570
1362000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชฟ.3/4นายอิทธิกรเค้าสิม6570
1372104-2106เครื่องปรับอากาศชฟ.3/5นายอิทธิกรเค้าสิม6570
1382104-2111งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าชฟ.3/6นายอิทธิกรเค้าสิม6570
1392000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชฟ.1/3นายอนุศาสน์ชะอ้อน6412
1402000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชฟ.1/4นายอนุศาสน์ชะอ้อน6412
1412104-2105เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับชฟ.3/4นายอนุศาสน์ชะอ้อน6412
1422104-2105เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับชฟ.3/5นายอนุศาสน์ชะอ้อน6412
1432104-2108วงจรไฟฟ้าหลายเฟสชฟ.3/5นายอนุศาสน์ชะอ้อน6412
1442104-2121คณิตศาสตร์ไฟฟ้าชฟ.3/5นายอนุศาสน์ชะอ้อน6412
1452104-2105เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับชฟ.3/6นายอนุศาสน์ชะอ้อน6412
1462104-2108วงจรไฟฟ้าหลายเฟสชฟ.3/6นายอนุศาสน์ชะอ้อน6412
1472010-42103อิเล็กทรอนิกส์กำลังเบื้องต้นชฟ.2/2นายอนุศาสน์ชะอ้อน6412
1482010-42103อิเล็กทรอนิกส์กำลังเบื้องต้นชฟ.2/3นายอนุศาสน์ชะอ้อน6412
1492010-42103อิเล็กทรอนิกส์กำลังเบื้องต้นชฟ.2/4นายอนุศาสน์ชะอ้อน6412
1502010-42103อิเล็กทรอนิกส์กำลังเบื้องต้นชฟ.2/5นายอนุศาสน์ชะอ้อน6412
1512104-2105เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับชฟ.3/3นายอนุศาสน์ชะอ้อน6412
1522104-2121คณิตศาสตร์ไฟฟ้าชฟ.3/6นายอนุศาสน์ชะอ้อน6412
1532010-42103อิเล็กทรอนิกส์กำลังเบื้องต้นชฟ.2/1นายอนุศาสน์ชะอ้อน6412
154Home-roomHomeRoomชฟ.1/3นายอนุศาสน์ชะอ้อน6412
1552104-2105เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับชฟ.3/1นายอุทิศวงษ์พัฒน์5466
1562104-2109การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้าชฟ.3/2นายอุทิศวงษ์พัฒน์5466
1572104-2109การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้าชฟ.3/3นายอุทิศวงษ์พัฒน์5466
1582104-2109การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้าชฟ.3/4นายอุทิศวงษ์พัฒน์5466
1592104-2105เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับชฟ.3/3นายอุทิศวงษ์พัฒน์5466
1603000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอฟ.2/8นายอุทิศวงษ์พัฒน์5466
1612104-2109การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้าชฟ.3/1นายอุทิศวงษ์พัฒน์5466
1622104-2105เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับชฟ.3/2นายอุทิศวงษ์พัฒน์5466
1632104-2109การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้าชฟ.3/5นายอุทิศวงษ์พัฒน์5466
1642104-2109การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้าชฟ.3/6นายอุทิศวงษ์พัฒน์5466
1653000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอฟ.2/7นายอุทิศวงษ์พัฒน์5466
166Home-roomHomeRoomสอฟ.1/3นายอุทิศวงษ์พัฒน์5466
1672104-8501โครงการชฟ.3/4นายคงกฤชศิรินาค6055
1683010-41002วงจรไฟฟ้า 1สอฟ.1/6นายคงกฤชศิรินาค6055
1693010-41002วงจรไฟฟ้า 1สอฟ.1/8นายคงกฤชศิรินาค6055
1703010-41003วงจรไฟฟ้า 2สอฟ.1/11นายคงกฤชศิรินาค6055
1713010-41003วงจรไฟฟ้า 2สอฟ.1/12นายคงกฤชศิรินาค6055
1723010-41003วงจรไฟฟ้า 2สอฟ.1/13นายคงกฤชศิรินาค6055
173Home-roomHome roomชฟ.3/3นายคงกฤชศิรินาค6055
1742104-8501โครงการชฟ.3/3นายคงกฤชศิรินาค6055
1753010-41002วงจรไฟฟ้า 1สอฟ.1/5นายคงกฤชศิรินาค6055
1763010-41002วงจรไฟฟ้า 1สอฟ.1/7นายคงกฤชศิรินาค6055
177Home-roomHome roomชฟ.3/4นายคงกฤชศิรินาค6055
1782104-8501โครงการชฟ.3/4นายคงกฤช 1ไฟฟ้า6658
1792104-8501โครงการชฟ.3/3นายคงกฤช 1ไฟฟ้า6658
1803000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอฟ.2/9นายจิตติศักดิ์กัสนุกา6426
1813000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอฟ.2/10นายจิตติศักดิ์กัสนุกา6426
1823010-42001การติดตั้งไฟฟ้า 1สอฟ.1/5นายจิตติศักดิ์กัสนุกา6426
1833010-42001การติดตั้งไฟฟ้า 1สอฟ.1/7นายจิตติศักดิ์กัสนุกา6426
1843010-42001การติดตั้งไฟฟ้า 1สอฟ.1/10นายจิตติศักดิ์กัสนุกา6426
185Home-roomHome roomสอฟ.2/10นายจิตติศักดิ์กัสนุกา6426
1862010-42005การติดตั้งไฟฟ้าในอาคารชฟ.1/7นายจิตติศักดิ์กัสนุกา6426
1872010-42005การติดตั้งไฟฟ้าในอาคารชฟ.1/8นายจิตติศักดิ์กัสนุกา6426
1883010-42001การติดตั้งไฟฟ้า 1สอฟ.1/6นายจิตติศักดิ์กัสนุกา6426
1893010-42001การติดตั้งไฟฟ้า 1สอฟ.1/8นายจิตติศักดิ์กัสนุกา6426
1903010-42001การติดตั้งไฟฟ้า 1สอฟ.1/9นายจิตติศักดิ์กัสนุกา6426
191Home-roomHome roomสอฟ.2/9นายจิตติศักดิ์กัสนุกา6426
1922010-42102อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจรชฟ.1/4นายณัฐวุฒิจันมณี6636
1932010-42102อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจรชฟ.1/5นายณัฐวุฒิจันมณี6636
1942010-42106การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคารชฟ.1/5นายณัฐวุฒิจันมณี6636
1952010-42005การติดตั้งไฟฟ้าในอาคารชฟ.1/6นายณัฐวุฒิจันมณี6636
1962010-42102อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจรชฟ.1/6นายณัฐวุฒิจันมณี6636
1972010-42102อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจรชฟ.1/8นายณัฐวุฒิจันมณี6636
1982010-42102อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจรชฟ.1/1นายณัฐวุฒิจันมณี6636
1992010-42102อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจรชฟ.1/2นายณัฐวุฒิจันมณี6636
2002010-42102อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจรชฟ.1/3นายณัฐวุฒิจันมณี6636
2012010-42102อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจรชฟ.1/7นายณัฐวุฒิจันมณี6636
202Home-roomHome roomสอฟ.2/7นางสาวณัฐธิดาอุลหัสสา6597
2033010-42007การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้าสอฟ.1/1นายทักษิณโสภาปิยะ6599
2043010-42007การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้าสอฟ.1/2นายทักษิณโสภาปิยะ6599
2053104-9004เทคนิคหุ่นยนต์สอฟ.2/9นายทักษิณโสภาปิยะ6599
2063010-42007การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้าสอฟ.1/11นายทักษิณโสภาปิยะ6599
2072000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชฟ.1/7นายทักษิณโสภาปิยะ6599
2082000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชฟ.1/8นายทักษิณโสภาปิยะ6599
2093104-9004เทคนิคหุ่นยนต์สอฟ.2/3นายทักษิณโสภาปิยะ6599
2103104-9004เทคนิคหุ่นยนต์สอฟ.2/10นายทักษิณโสภาปิยะ6599
2113010-42007การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้าสอฟ.1/12นายทักษิณโสภาปิยะ6599
212Home-roomHomeRoomชฟ.1/7นายทักษิณโสภาปิยะ6599
213Home-roomHomeRoomชฟ.1/8นายทักษิณโสภาปิยะ6599
2143010-42007การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้าสอฟ.1/3นายทัดเทพชีวะโอสถ6285
2153010-42004การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์สอฟ.1/5นายทัดเทพชีวะโอสถ6285
2163010-42004การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์สอฟ.1/10นายทัดเทพชีวะโอสถ6285
2173000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอฟ.1/9นายทัดเทพชีวะโอสถ6285
2183010-42004การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์สอฟ.1/6นายทัดเทพชีวะโอสถ6285
2193010-42004การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์สอฟ.1/7นายทัดเทพชีวะโอสถ6285
2203010-42004การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์สอฟ.1/8นายทัดเทพชีวะโอสถ6285
2213010-42004การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์สอฟ.1/9นายทัดเทพชีวะโอสถ6285
2223000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอฟ.1/10นายทัดเทพชีวะโอสถ6285
2233010-42007การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้าสอฟ.1/13นายทัดเทพชีวะโอสถ6285
2243000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอฟ.2/2นายธเนศร์บุญตาแสง5467
2253010-42209ดิจิทัลประยุกต์สอฟ.1/1นายธเนศร์บุญตาแสง5467
2263010-42209ดิจิทัลประยุกต์สอฟ.1/2นายธเนศร์บุญตาแสง5467
2273010-41001เครื่องมือวัดไฟฟ้าสอฟ.1/11นายธเนศร์บุญตาแสง5467
228Home-roomHome roomสอฟ.2/1นายธเนศร์บุญตาแสง5467
2293000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอฟ.2/1นายธเนศร์บุญตาแสง5467
2303010-42209ดิจิทัลประยุกต์สอฟ.1/3นายธเนศร์บุญตาแสง5467
2313010-41001เครื่องมือวัดไฟฟ้าสอฟ.1/9นายธเนศร์บุญตาแสง5467
2323010-41001เครื่องมือวัดไฟฟ้าสอฟ.1/12นายธเนศร์บุญตาแสง5467
2333010-41001เครื่องมือวัดไฟฟ้าสอฟ.1/13นายธเนศร์บุญตาแสง5467
234Home-roomHome roomสอฟ.2/2นายธเนศร์บุญตาแสง5467
2352104-8501โครงการชฟ.3/1นางสาวธัญพรถานะ6383
2362104-2121คณิตศาสตร์ไฟฟ้าชฟ.3/2นางสาวธัญพรถานะ6383
2372104-8501โครงการชฟ.3/5นางสาวธัญพรถานะ6383
2382104-8501โครงการชฟ.3/6นางสาวธัญพรถานะ6383
2392000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชฟ.3/6นางสาวธัญพรถานะ6383
2402010-42112ไมโครคอนโทรเลอร์เบื้องต้นชฟ.2/1นางสาวธัญพรถานะ6383
241Home-roomHomeRoomสอฟ.1/10นางสาวธัญพรถานะ6383
2422104-2121คณิตศาสตร์ไฟฟ้าชฟ.3/1นางสาวธัญพรถานะ6383
2432104-8501โครงการชฟ.3/2นางสาวธัญพรถานะ6383
2442104-2121คณิตศาสตร์ไฟฟ้าชฟ.3/3นางสาวธัญพรถานะ6383
2452104-2121คณิตศาสตร์ไฟฟ้าชฟ.3/4นางสาวธัญพรถานะ6383
2462000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชฟ.3/5นางสาวธัญพรถานะ6383
2472010-42112ไมโครคอนโทรเลอร์เบื้องต้นชฟ.2/2นางสาวธัญพรถานะ6383
2482010-42112ไมโครคอนโทรเลอร์เบื้องต้นชฟ.2/3นางสาวธัญพรถานะ6383
2492010-42112ไมโครคอนโทรเลอร์เบื้องต้นชฟ.2/4นางสาวธัญพรถานะ6383
2502010-42112ไมโครคอนโทรเลอร์เบื้องต้นชฟ.2/5นางสาวธัญพรถานะ6383
251Home-roomHomeRoomสอฟ.1/9นางสาวธัญพรถานะ6383
2522104-8501โครงการชฟ.3/2นางสาวธัญพร 1ไฟฟ้า6657
2532104-8501โครงการชฟ.3/6นางสาวธัญพร 1ไฟฟ้า6657
2542104-8501โครงการชฟ.3/1นางสาวธัญพร 1ไฟฟ้า6657
2552104-8501โครงการชฟ.3/5นางสาวธัญพร 1ไฟฟ้า6657
2562010-42008มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับชฟ.2/2นายธีรเดชแก้วทอง6059
2572010-42008มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับชฟ.2/4นายธีรเดชแก้วทอง6059
2582010-42008มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับชฟ.2/5นายธีรเดชแก้วทอง6059
2592010-42008มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับชฟ.2/1นายธีรเดชแก้วทอง6059
2602010-42008มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับชฟ.2/3นายธีรเดชแก้วทอง6059
2612000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชฟ.2/5นายธีรเดชแก้วทอง6059
262Home-roomHome roomชฟ.2/5นายธีรเดชแก้วทอง6059
2632010-42005การติดตั้งไฟฟ้าในอาคารชฟ.1/4นายธีรวัฒน์ปัญญา6060
2642010-42005การติดตั้งไฟฟ้าในอาคารชฟ.1/5นายธีรวัฒน์ปัญญา6060
2652000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชฟ.2/2นายธีรวัฒน์ปัญญา6060
266Home-roomHome roomชฟ.2/1นายธีรวัฒน์ปัญญา6060
267Home-roomHome roomชฟ.2/2นายธีรวัฒน์ปัญญา6060
2682010-42005การติดตั้งไฟฟ้าในอาคารชฟ.1/2นายธีรวัฒน์ปัญญา6060
2692010-42005การติดตั้งไฟฟ้าในอาคารชฟ.1/3นายธีรวัฒน์ปัญญา6060
2702010-42005การติดตั้งไฟฟ้าในอาคารชฟ.1/6นายธีรวัฒน์ปัญญา6060
2712000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชฟ.2/1นายธีรวัฒน์ปัญญา6060
2722010-42005การติดตั้งไฟฟ้าในอาคารชฟ.1/1นายธีรวัฒน์ปัญญา6060
2733000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอฟ.1/8นายธีรพงษ์พลแสนจันทร์6580
2743104-2005การส่งและจ่ายไฟฟ้าสอฟ.2/1นายธีรพงษ์พลแสนจันทร์6580
2753104-2005การส่งและจ่ายไฟฟ้าสอฟ.2/2นายธีรพงษ์พลแสนจันทร์6580
2763104-2005การส่งและจ่ายไฟฟ้าสอฟ.2/3นายธีรพงษ์พลแสนจันทร์6580
2773104-2005การส่งและจ่ายไฟฟ้าสอฟ.2/5นายธีรพงษ์พลแสนจันทร์6580
2783104-2005การส่งและจ่ายไฟฟ้าสอฟ.2/10นายธีรพงษ์พลแสนจันทร์6580
2793010-41001เครื่องมือวัดไฟฟ้าสอฟ.1/9นายธีรพงษ์พลแสนจันทร์6580
2803010-41001เครื่องมือวัดไฟฟ้าสอฟ.1/10นายธีรพงษ์พลแสนจันทร์6580
2813010-41002วงจรไฟฟ้า 1สอฟ.1/10นายธีรพงษ์พลแสนจันทร์6580
2823010-41002วงจรไฟฟ้า 1สอฟ.1/9นายธีรพงษ์พลแสนจันทร์6580
283Home-roomHomeRoomสอฟ.1/7นายธีรพงษ์พลแสนจันทร์6580
2843000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอฟ.1/7นายธีรพงษ์พลแสนจันทร์6580
2853104-2005การส่งและจ่ายไฟฟ้าสอฟ.2/6นายธีรพงษ์พลแสนจันทร์6580
2863104-2005การส่งและจ่ายไฟฟ้าสอฟ.2/7นายธีรพงษ์พลแสนจันทร์6580
2873104-2005การส่งและจ่ายไฟฟ้าสอฟ.2/8นายธีรพงษ์พลแสนจันทร์6580
2883104-2005การส่งและจ่ายไฟฟ้าสอฟ.2/9นายธีรพงษ์พลแสนจันทร์6580
289Home-roomHomeRoomสอฟ.1/8นายธีรพงษ์พลแสนจันทร์6580
2903010-42104ไมโครคอนโทรลเลอร์สอฟ.1/2นายประชาสุทธิโชติ5469
2913010-41002วงจรไฟฟ้า 1สอฟ.1/5นายประชาสุทธิโชติ5469
2923010-41002วงจรไฟฟ้า 1สอฟ.1/6นายประชาสุทธิโชติ5469
2933104-8501โครงการสอฟ.2/3นายประชาสุทธิโชติ5469
2943000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอฟ.2/3นายประชาสุทธิโชติ5469
2953104-8501โครงการสอฟ.2/2นายประชาสุทธิโชติ5469
296Home-roomHome roomสอฟ.2/3นายประชาสุทธิโชติ5469
2973010-42104ไมโครคอนโทรลเลอร์สอฟ.1/1นายประชาสุทธิโชติ5469
2983010-42104ไมโครคอนโทรลเลอร์สอฟ.1/3นายประชาสุทธิโชติ5469
2993104-8501โครงการสอฟ.2/13นายประชาสุทธิโชติ5469
3003104-8501โครงการสอฟ.2/1นายประชาสุทธิโชติ5469
3013104-8501โครงการสอฟ.2/1นายประชา 116660
3023104-8501โครงการสอฟ.2/3นายประชา 116660
3033104-8501โครงการสอฟ.2/13นายประชา 116660
3043104-8501โครงการสอฟ.2/2นายประชา 116660
3053010-42002การออกแบบระบบไฟฟ้าสอฟ.1/7นายพีระพงษ์สาสิมมา5479
3063000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอฟ.1/5นายพีระพงษ์สาสิมมา5479
3073010-42002การออกแบบระบบไฟฟ้าสอฟ.1/10นายพีระพงษ์สาสิมมา5479
3083010-42002การออกแบบระบบไฟฟ้าสอฟ.1/9นายพีระพงษ์สาสิมมา5479
309Home-roomHomeRoomสอฟ.1/5นายพีระพงษ์สาสิมมา5479
3103104-2202การประมาณการระบบไฟฟ้าสอฟ.2/3นายพีระพงษ์สาสิมมา5479
3113010-42002การออกแบบระบบไฟฟ้าสอฟ.1/6นายพีระพงษ์สาสิมมา5479
3123010-42002การออกแบบระบบไฟฟ้าสอฟ.1/5นายพีระพงษ์สาสิมมา5479
3133000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอฟ.1/6นายพีระพงษ์สาสิมมา5479
3143010-42002การออกแบบระบบไฟฟ้าสอฟ.1/8นายพีระพงษ์สาสิมมา5479
315Home-roomHomeRoomสอฟ.1/6นายพีระพงษ์สาสิมมา5479
3163104-9004เทคนิคหุ่นยนต์สอฟ.2/1นายพุฒิพงศ์ไชยราช5471
3173104-9004เทคนิคหุ่นยนต์สอฟ.2/2นายพุฒิพงศ์ไชยราช5471
3183104-9004เทคนิคหุ่นยนต์สอฟ.2/6นายพุฒิพงศ์ไชยราช5471
3193104-9004เทคนิคหุ่นยนต์สอฟ.2/7นายพุฒิพงศ์ไชยราช5471
3203104-9004เทคนิคหุ่นยนต์สอฟ.2/5นายพุฒิพงศ์ไชยราช5471
3213000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอฟ.2/5นายพุฒิพงศ์ไชยราช5471
3223000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอฟ.2/6นายพุฒิพงศ์ไชยราช5471
3233104-9004เทคนิคหุ่นยนต์สอฟ.2/8นายพุฒิพงศ์ไชยราช5471
324Home-roomHome roomสอฟ.2/5นายพุฒิพงศ์ไชยราช5471
325Home-roomHome roomสอฟ.2/6นายพุฒิพงศ์ไชยราช5471
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
12010-01005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นชก.1/2นางภรศุภาลิมป์เศวต5524
22010-01005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นชก.1/9นางภรศุภาลิมป์เศวต5524
32010-01005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นชย.1/1นางภรศุภาลิมป์เศวต5524
42010-01005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นชย.1/2นางภรศุภาลิมป์เศวต5524
5Home-roomHome roomสออ.2/4นางภรศุภาลิมป์เศวต5524
62000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชอ.3/1นางภรศุภาลิมป์เศวต5524
72000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชอ.3/2นางภรศุภาลิมป์เศวต5524
82010-01005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นชก.1/1นางภรศุภาลิมป์เศวต5524
92010-52007วงจรดิจิตอลชอ.2/9นางภรศุภาลิมป์เศวต5524
102010-52007วงจรดิจิตอลชอ.2/1นางภรศุภาลิมป์เศวต5524
112010-52007วงจรดิจิตอลชอ.2/2นางภรศุภาลิมป์เศวต5524
122010-52007วงจรดิจิตอลชอ.2/3นางภรศุภาลิมป์เศวต5524
132010-52007วงจรดิจิตอลชอ.2/5นางภรศุภาลิมป์เศวต5524
142000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชอ.3/3นางเสาวคนธ์รักเพื่อน5512
152010-52010เครื่องส่งวิทยุชอ.2/5นางเสาวคนธ์รักเพื่อน5512
16Home-roomHome roomชอ.3/3นางเสาวคนธ์รักเพื่อน5512
172010-52009เครื่องรับวิทยุชอ.2/9นางเสาวคนธ์รักเพื่อน5512
182010-52005อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจรชอ.1/3นางเสาวคนธ์รักเพื่อน5512
192010-52005อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจรชอ.1/1นางเสาวคนธ์รักเพื่อน5512
202010-52005อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจรชอ.1/2นางเสาวคนธ์รักเพื่อน5512
212010-52010เครื่องส่งวิทยุชอ.2/1นางเสาวคนธ์รักเพื่อน5512
222010-52010เครื่องส่งวิทยุชอ.2/2นางเสาวคนธ์รักเพื่อน5512
232010-52010เครื่องส่งวิทยุชอ.2/3นางเสาวคนธ์รักเพื่อน5512
242010-52109งานบริการคอมพิวเตอร์ชอ.1/2นายรณชัยมรกตศรีวรรณ5940
252105-2105ไมโครคอนโทรลเลอร์ชอ.3/2นายรณชัยมรกตศรีวรรณ5940
262010-52109งานบริการคอมพิวเตอร์ชอ.2/7นายรณชัยมรกตศรีวรรณ5940
272010-52104วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งานชอ.2/7นายรณชัยมรกตศรีวรรณ5940
282105-2121หุ่นยนต์เบื้องต้นชอ.3/5นายรณชัยมรกตศรีวรรณ5940
292010-52109งานบริการคอมพิวเตอร์ชอ.1/1นายรณชัยมรกตศรีวรรณ5940
302010-52109งานบริการคอมพิวเตอร์ชอ.1/3นายรณชัยมรกตศรีวรรณ5940
312105-2105ไมโครคอนโทรลเลอร์ชอ.3/1นายรณชัยมรกตศรีวรรณ5940
322105-2110เครือข่ายคอมพิวเตอร์ชอ.3/5นายรณชัยมรกตศรีวรรณ5940
332105-2117งานบริการอิเล็กทรอนิกส์ชอ.3/5นายรณชัยมรกตศรีวรรณ5940
342000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชอ.2/5นายวิทธวัธสามารถ6015
352000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชอ.1/8นายวิทธวัธสามารถ6015
362010-52103ระบบภาพชอ.2/3นายวิทธวัธสามารถ6015
372010-52003วงจรไฟฟ้ากระแสสลับชอ.1/8นายวิทธวัธสามารถ6015
382010-52011เครื่องรับโทรทัศน์ชอ.2/7นายวิทธวัธสามารถ6015
392105-2114โทรศัพท์ชอ.3/5นายวิทธวัธสามารถ6015
402105-2101คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ชอ.3/5นายวิทธวัธสามารถ6015
412000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชอ.2/3นายวิทธวัธสามารถ6015
422105-8501โครงการชอ.3/3นายวิทธวัธสามารถ6015
432105-2105ไมโครคอนโทรลเลอร์ชอ.3/3นายวิทธวัธสามารถ6015
442000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชอ.1/7นายวิทธวัธสามารถ6015
452010-52103ระบบภาพชอ.2/5นายวิทธวัธสามารถ6015
462010-52010เครื่องส่งวิทยุชอ.2/7นายวิทธวัธสามารถ6015
472105-2112อิเล็กทรอนิกส์กำลังชอ.3/5นายวิทธวัธสามารถ6015
482000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชอ.1/8นายวิทธวัธ1สามา6659
492000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชอ.1/7นายวิทธวัธ1สามา6659
502105-8501โครงการชอ.3/3นายวิทธวัธ1สามา6659
513000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สออ.1/1นายสมชายคุณสมบัติ5526
523000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สออ.1/2นายสมชายคุณสมบัติ5526
533010-52007ไมโครคอนโทรลเลอร์สออ.1/3นายสมชายคุณสมบัติ5526
543000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สออ.1/3นายสมชายคุณสมบัติ5526
553105-2008การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สออ.2/1นายสมชายคุณสมบัติ5526
563105-2117เทคนิคการอินเทอร์เฟสสออ.2/3นายสมชายคุณสมบัติ5526
573105-2117เทคนิคการอินเทอร์เฟสสออ.2/4นายสมชายคุณสมบัติ5526
583012-72103หุ่นยนต์อุตสาหกรรมสอม.1/1นายสมชายคุณสมบัติ5526
593105-2117เทคนิคการอินเทอร์เฟสสออ.2/2นายสมชายคุณสมบัติ5526
60Home-roomHomeRoomสออ.1/3นายสมชายคุณสมบัติ5526
613010-51001การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าสออ.1/3นายสมชายคุณสมบัติ5526
623105-2008การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สออ.2/2นายสมชายคุณสมบัติ5526
633105-2117เทคนิคการอินเทอร์เฟสสออ.2/1นายสมชายคุณสมบัติ5526
643010-52101อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมสออ.1/3นายสาครแถวโนนงิ้ว5514
653105-2103อิเล็กทรอนิกส์กำลังสออ.2/1นายสาครแถวโนนงิ้ว5514
663105-9002พื้นฐานสนามแม่เหล็กไฟฟ้าสออ.2/1นายสาครแถวโนนงิ้ว5514
673105-2103อิเล็กทรอนิกส์กำลังสออ.2/2นายสาครแถวโนนงิ้ว5514
683105-9002พื้นฐานสนามแม่เหล็กไฟฟ้าสออ.2/2นายสาครแถวโนนงิ้ว5514
693105-2103อิเล็กทรอนิกส์กำลังสออ.2/3นายสาครแถวโนนงิ้ว5514
703105-8501โครงการสออ.2/7นายสาครแถวโนนงิ้ว5514
713105-9002พื้นฐานสนามแม่เหล็กไฟฟ้าสออ.2/3นายสาครแถวโนนงิ้ว5514
723105-2103อิเล็กทรอนิกส์กำลังสออ.2/4นายสาครแถวโนนงิ้ว5514
733105-9002พื้นฐานสนามแม่เหล็กไฟฟ้าสออ.2/4นายสาครแถวโนนงิ้ว5514
743105-8501โครงการสออ.2/7นายสาคร1แถวโนนงิ้ว6480
752105-2114โทรศัพท์ชอ.3/2นายสุวิจักขณ์ประจันตะเสน6016
762105-2116โทรคมนาคมเบื้องต้นชอ.3/3นายสุวิจักขณ์ประจันตะเสน6016
772105-2114โทรศัพท์ชอ.3/3นายสุวิจักขณ์ประจันตะเสน6016
782105-2114โทรศัพท์ชอ.3/1นายสุวิจักขณ์ประจันตะเสน6016
792010-52102ระบบเสียงชอ.1/3นายสุวิจักขณ์ประจันตะเสน6016
802010-52102ระบบเสียงชอ.1/1นายสุวิจักขณ์ประจันตะเสน6016
812000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชอ.2/7นายสุวิจักขณ์ประจันตะเสน6016
822105-2114โทรศัพท์ชอ.3/9นายสุวิจักขณ์ประจันตะเสน6016
832105-2116โทรคมนาคมเบื้องต้นชอ.3/1นายสุวิจักขณ์ประจันตะเสน6016
842105-2116โทรคมนาคมเบื้องต้นชอ.3/2นายสุวิจักขณ์ประจันตะเสน6016
852010-52102ระบบเสียงชอ.1/2นายสุวิจักขณ์ประจันตะเสน6016
86Home-roomHomeRoomสออ.1/1นายสุวิจักขณ์ประจันตะเสน6016
87Home-roomHomeRoomสออ.1/2นายสุวิจักขณ์ประจันตะเสน6016
882000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชอ.2/7นายสุวิจักขณ์ 1ประจันตะเสน6661
892010-52102ระบบเสียงชอ.1/8นางสาวสุจิตภัณฑ์คำศรีลา6596
902010-52005อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจรชอ.1/8นางสาวสุจิตภัณฑ์คำศรีลา6596
912010-01005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นชก.1/2นางสาวสุจิตภัณฑ์คำศรีลา6596
922000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชอ.3/5นางสาวสุจิตภัณฑ์คำศรีลา6596
932010-01005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นชช.1/4นางสาวสุจิตภัณฑ์คำศรีลา6596
942010-52005อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจรชอ.1/7นางสาวสุจิตภัณฑ์คำศรีลา6596
952000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชอ.3/5นางสาวสุจิตภัณฑ์1คำศรีลา6664
962010-01005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นชช.1/3นายอินทนนท์บุญจวง6620
972010-01005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นชช.1/1นายอินทนนท์บุญจวง6620
982010-01005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นชช.1/4นายอินทนนท์บุญจวง6620
992010-52102ระบบเสียงชอ.1/7นายอินทนนท์บุญจวง6620
1002010-52102ระบบเสียงชอ.1/8นายอินทนนท์บุญจวง6620
1012010-52005อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจรชอ.1/8นายอินทนนท์บุญจวง6620
1023010-52111ระบบโทรคมนาคม สออ.1/2นายกล้าณรงค์คำบึงกลาง6343
1033105-2006เทคนิคเครื่องรับส่งวิทยุสออ.2/2นายกล้าณรงค์คำบึงกลาง6343
1043105-2009ระบบเสียงและระบบภาพสออ.2/2นายกล้าณรงค์คำบึงกลาง6343
1053105-2006เทคนิคเครื่องรับส่งวิทยุสออ.2/3นายกล้าณรงค์คำบึงกลาง6343
1063105-5104งานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม4สออ.2/7นายกล้าณรงค์คำบึงกลาง6343
1073105-8001ฝึกงานสออ.2/7นายกล้าณรงค์คำบึงกลาง6343
108Home-roomHome roomชอ.3/1นายกล้าณรงค์คำบึงกลาง6343
1093010-52111ระบบโทรคมนาคม สออ.1/1นายกล้าณรงค์คำบึงกลาง6343
1103105-2006เทคนิคเครื่องรับส่งวิทยุสออ.2/1นายกล้าณรงค์คำบึงกลาง6343
1113105-2009ระบบเสียงและระบบภาพสออ.2/1นายกล้าณรงค์คำบึงกลาง6343
1123105-2006เทคนิคเครื่องรับส่งวิทยุสออ.2/4นายกล้าณรงค์คำบึงกลาง6343
1133000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สออ.2/7นายกล้าณรงค์คำบึงกลาง6343
1143000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สออ.2/7นายกล้าณรงค์1คำบึงกลาง6648
1153105-8001ฝึกงานสออ.2/7นายกล้าณรงค์1คำบึงกลาง6648
1163105-5104งานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม4สออ.2/7นายกล้าณรงค์1คำบึงกลาง6648
1172010-52111อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมชอ.2/3นางสาวคัทลียากันทัง6017
1182010-52003วงจรไฟฟ้ากระแสสลับชอ.1/3นางสาวคัทลียากันทัง6017
1192010-52003วงจรไฟฟ้ากระแสสลับชอ.1/2นางสาวคัทลียากันทัง6017
1202010-52112อิเล็กทรอนิกส์กำลังชอ.2/2นางสาวคัทลียากันทัง6017
1212010-52003วงจรไฟฟ้ากระแสสลับชอ.1/7นางสาวคัทลียากันทัง6017
122Home-roomHomeRoomชอ.1/1นางสาวคัทลียากันทัง6017
1232000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชอ.2/2นางสาวคัทลียากันทัง6017
1242000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชอ.2/1นางสาวคัทลียากันทัง6017
1252010-52003วงจรไฟฟ้ากระแสสลับชอ.1/1นางสาวคัทลียากันทัง6017
1262010-52112อิเล็กทรอนิกส์กำลังชอ.2/1นางสาวคัทลียากันทัง6017
1272010-52112อิเล็กทรอนิกส์กำลังชอ.2/3นางสาวคัทลียากันทัง6017
1282010-52112อิเล็กทรอนิกส์กำลังชอ.2/5นางสาวคัทลียากันทัง6017
1292010-52003วงจรไฟฟ้ากระแสสลับชอ.1/8นางสาวคัทลียากันทัง6017
1302010-01005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นชย.1/2นางสาวคัทลียากันทัง6017
131Home-roomHomeRoomชอ.1/3นางสาวคัทลียากันทัง6017
1322010-01005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นชย.1/6นายชัชวาลย์ภูยาดาว6622
1332010-01005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นชย.1/8นายชัชวาลย์ภูยาดาว6622
1342010-01005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นชก.1/5นายชัชวาลย์ภูยาดาว6622
1352010-01005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นชก.1/6นายชัชวาลย์ภูยาดาว6622
1362010-01005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นชย.1/7นายชัชวาลย์ภูยาดาว6622
1372010-01005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นชย.1/13นายชัชวาลย์ภูยาดาว6622
1382010-52008เครื่องเสียงชอ.2/9นายดนุพลชุมชนสัมพันธ์6142
1392010-52103ระบบภาพชอ.2/9นายดนุพลชุมชนสัมพันธ์6142
1402010-52011เครื่องรับโทรทัศน์ชอ.2/1นายดนุพลชุมชนสัมพันธ์6142
1412010-52103ระบบภาพชอ.2/1นายดนุพลชุมชนสัมพันธ์6142
1422010-52011เครื่องรับโทรทัศน์ชอ.2/2นายดนุพลชุมชนสัมพันธ์6142
1432010-52103ระบบภาพชอ.2/2นายดนุพลชุมชนสัมพันธ์6142
1442010-52011เครื่องรับโทรทัศน์ชอ.2/3นายดนุพลชุมชนสัมพันธ์6142
1452105-2117งานบริการอิเล็กทรอนิกส์ชอ.3/3นายดนุพลชุมชนสัมพันธ์6142
1462010-52011เครื่องรับโทรทัศน์ชอ.2/5นายดนุพลชุมชนสัมพันธ์6142
147Home-roomHome roomชอ.2/3นายดนุพลชุมชนสัมพันธ์6142
1483010-52002ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สออ.1/1นายธาตรีสุภาระโยธิน5525
1493010-52002ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สออ.1/2นายธาตรีสุภาระโยธิน5525
1503105-8501โครงการสออ.2/2นายธาตรีสุภาระโยธิน5525
151Home-roomHome roomสออ.2/1นายธาตรีสุภาระโยธิน5525
1523010-52105โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลสออ.1/1นายธาตรีสุภาระโยธิน5525
1533010-52105โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลสออ.1/2นายธาตรีสุภาระโยธิน5525
1543105-8501โครงการสออ.2/1นายธาตรีสุภาระโยธิน5525
1553000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สออ.2/1นายธาตรีสุภาระโยธิน5525
1563000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สออ.2/2นายธาตรีสุภาระโยธิน5525
1573105-2105โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลสออ.2/3นายธาตรีสุภาระโยธิน5525
1583105-2105โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลสออ.2/4นายธาตรีสุภาระโยธิน5525
159Home-roomHome roomสออ.2/2นายธาตรีสุภาระโยธิน5525
1603105-8501โครงการสออ.2/1นายธาตรี1สุภาระโยธิน6662
1613105-8501โครงการสออ.2/2นายธาตรี1สุภาระโยธิน6662
1622010-01005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นชก.1/6นายนิพิพงษ์จันทร์แสง6621
1632010-01005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นชย.1/5นายนิพิพงษ์จันทร์แสง6621
1642010-01005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นชย.1/11นายนิพิพงษ์จันทร์แสง6621
1652010-01005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นชย.1/6นายนิพิพงษ์จันทร์แสง6621
1662010-01005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นชย.1/8นายนิพิพงษ์จันทร์แสง6621
1673010-52004ออปแอมป์และลิเนียร์ไอซีสออ.1/2นายประณตปิยมาพรชัย5517
1683105-8501โครงการสออ.2/4นายประณตปิยมาพรชัย5517
1693000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สออ.2/4นายประณตปิยมาพรชัย5517
1703010-52004ออปแอมป์และลิเนียร์ไอซีสออ.1/1นายประณตปิยมาพรชัย5517
1713010-52003การวิเคราะห์่วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูงสออ.1/1นายประณตปิยมาพรชัย5517
1723010-52003การวิเคราะห์่วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูงสออ.1/2นายประณตปิยมาพรชัย5517
1733010-52001การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์สออ.1/3นายประณตปิยมาพรชัย5517
1743010-51003วงจรพัลส์และดิจิทัลเทคนิคสออ.1/3นายประณตปิยมาพรชัย5517
1753105-8501โครงการสออ.2/3นายประณตปิยมาพรชัย5517
1763000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สออ.2/3นายประณตปิยมาพรชัย5517
177Home-roomHome roomสออ.2/3นายประณตปิยมาพรชัย5517
1783105-8501โครงการสออ.2/3นายประณต1ปิยมาพรชัย6663
1793105-8501โครงการสออ.2/4นายประณต1ปิยมาพรชัย6663
1802105-8501โครงการชอ.3/1นายพิเชษฐ์จันทรังศรี5858
1812105-8501โครงการชอ.3/9นายพิเชษฐ์จันทรังศรี5858
1822105-2101คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ชอ.3/1นายพิเชษฐ์จันทรังศรี5858
1832105-2101คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ชอ.3/2นายพิเชษฐ์จันทรังศรี5858
1842000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชอ.1/1นายพิเชษฐ์จันทรังศรี5858
1852010-52111อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมชอ.2/1นายพิเชษฐ์จันทรังศรี5858
1862010-52111อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมชอ.2/5นายพิเชษฐ์จันทรังศรี5858
1872105-2117งานบริการอิเล็กทรอนิกส์ชอ.3/1นายพิเชษฐ์จันทรังศรี5858
188Home-roomHome roomชอ.3/2นายพิเชษฐ์จันทรังศรี5858
1892105-8501โครงการชอ.3/2นายพิเชษฐ์จันทรังศรี5858
1902105-2101คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ชอ.3/3นายพิเชษฐ์จันทรังศรี5858
1912000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชอ.1/2นายพิเชษฐ์จันทรังศรี5858
1922010-52111อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมชอ.2/2นายพิเชษฐ์จันทรังศรี5858
1932010-52111อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมชอ.2/3นายพิเชษฐ์จันทรังศรี5858
1942105-2117งานบริการอิเล็กทรอนิกส์ชอ.3/2นายพิเชษฐ์จันทรังศรี5858
1952105-8501โครงการชอ.3/1นายพิเชษฐ์1จันทรังศรี6631
1962105-8501โครงการชอ.3/9นายพิเชษฐ์1จันทรังศรี6631
1972105-8501โครงการชอ.3/2นายพิเชษฐ์1จันทรังศรี6631
1982105-2110เครือข่ายคอมพิวเตอร์ชอ.3/1นายพิชญ์พลจิตพิมลมาศ5518
1992105-2110เครือข่ายคอมพิวเตอร์ชอ.3/2นายพิชญ์พลจิตพิมลมาศ5518
2002105-2110เครือข่ายคอมพิวเตอร์ชอ.3/9นายพิชญ์พลจิตพิมลมาศ5518
2012010-52107เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ชอ.2/2นายพิชญ์พลจิตพิมลมาศ5518
2022010-52107เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ชอ.2/3นายพิชญ์พลจิตพิมลมาศ5518
2032010-52107เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ชอ.2/5นายพิชญ์พลจิตพิมลมาศ5518
204Home-roomHome roomชอ.2/5นายพิชญ์พลจิตพิมลมาศ5518
2052105-2110เครือข่ายคอมพิวเตอร์ชอ.3/3นายพิชญ์พลจิตพิมลมาศ5518
2062010-52107เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ชอ.2/1นายพิชญ์พลจิตพิมลมาศ5518
แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
13011-92003ระบบรับ-ส่งด้วยเส้นใยแก้วนำแสงสอท.1/1นายวิศิษฎ์ชฎาศิลป์5563
23000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอท.1/1นายวิศิษฎ์ชฎาศิลป์5563
33011-92003ระบบรับ-ส่งด้วยเส้นใยแก้วนำแสงสอท.1/3นายวิศิษฎ์ชฎาศิลป์5563
43000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอท.1/3นายวิศิษฎ์ชฎาศิลป์5563
53011-92004ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายสอท.1/3นายวิศิษฎ์ชฎาศิลป์5563
63119-2104การติดตั้งโครงข่ายเส้นใยแก้วนำแสงสอท.2/3นายวิศิษฎ์ชฎาศิลป์5563
7Home-roomHomeRoomสอท.1/3นายวิศิษฎ์ชฎาศิลป์5563
82011-92011การสื่อสารข้อมูลและโครงข่ายชท.2/1นายวิศิษฎ์ชฎาศิลป์5563
93119-2104การติดตั้งโครงข่ายเส้นใยแก้วนำแสงสอท.2/1นายวิศิษฎ์ชฎาศิลป์5563
103119-2009ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายสอท.2/1นายวิศิษฎ์ชฎาศิลป์5563
113119-2009ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายสอท.2/3นายวิศิษฎ์ชฎาศิลป์5563
122011-92108ระบบโทรทัศน์วงจรปิดชท.2/1นายศุภชัยหอมดี6153
132000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชท.2/1นายศุภชัยหอมดี6153
143011-92108ระบบโทรทัศน์วงจรปิดสอท.1/3นายศุภชัยหอมดี6153
153119-2007ระบบไมโครเวฟและการสื่อสารดาวเทียมสอท.2/1นายศุภชัยหอมดี6153
163119-2006ระบบสื่อสารวิทยุสอท.2/3นายศุภชัยหอมดี6153
172010-01005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นชย.1/4นายศุภชัยหอมดี6153
182010-01005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นชย.1/3นายศุภชัยหอมดี6153
193011-92101ระบบชุมสายโทรศัพท์และตู้สาขาแบบไอพีสอท.1/3นายศุภชัยหอมดี6153
20Home-roomHome roomชท.2/1นายศุภชัยหอมดี6153
213011-92108ระบบโทรทัศน์วงจรปิดสอท.1/1นายศุภชัยหอมดี6153
223119-2007ระบบไมโครเวฟและการสื่อสารดาวเทียมสอท.2/3นายศุภชัยหอมดี6153
233011-92101ระบบชุมสายโทรศัพท์และตู้สาขาแบบไอพีสอท.1/1นายศุภชัยหอมดี6153
242011-92110โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานโทรคมนาคมชท.2/1นายอภิวัฒน์คงลำพันธ์6151
252119-2103การสื่อสารด้วยเส้นใยแสงชท.3/1นายอภิวัฒน์คงลำพันธ์6151
262119-8501โครงการชท.3/1นายอภิวัฒน์คงลำพันธ์6151
272010-01005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นชก.1/8นายอภิวัฒน์คงลำพันธ์6151
282010-01005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นชก.1/4นายอภิวัฒน์คงลำพันธ์6151
292011-92004วงจรพัลส์และดิจิตอลชท.1/1นายอภิวัฒน์คงลำพันธ์6151
302011-92105ระบบสายดินชท.2/1นายอภิวัฒน์คงลำพันธ์6151
312119-2108ไมโครคอนโทรลเลอร์ชท.3/1นายอภิวัฒน์คงลำพันธ์6151
322010-01005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นชย.1/10นายอภิวัฒน์คงลำพันธ์6151
33Home-roomHome roomชท.3/1นายอภิวัฒน์คงลำพันธ์6151
342119-8501โครงการชท.3/1นายอภิวัฒน์..1คงลำพันธ์6004
353119-8501โครงการสอท.2/3นายอภิวัฒน์..1คงลำพันธ์6004
363119-8501โครงการสอท.2/1นายอภิวัฒน์..1คงลำพันธ์6004
372011-92104ระบบเสียงและระบบภาพชท.2/1นายอภินันท์ก้อนมณี5558
382011-92002วงจรไฟฟ้ากระแสตรงชท.1/1นายอภินันท์ก้อนมณี5558
392000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชท.3/1นายอภินันท์ก้อนมณี5558
403011-91001การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าสอท.1/3นายอภินันท์ก้อนมณี5558
413119-8501โครงการสอท.2/1นายอภินันท์ก้อนมณี5558
423119-8501โครงการสอท.2/3นายอภินันท์ก้อนมณี5558
432011-92119โทรศัพท์พื้้นฐานชท.1/1นายอภินันท์ก้อนมณี5558
442119-2120คณิตศาสตร์โทรคมนาคมชท.3/1นายอภินันท์ก้อนมณี5558
453105-9002พื้นฐานสนามแม่เหล็กไฟฟ้าสอท.2/1นายอภินันท์ก้อนมณี5558
463105-9002พื้นฐานสนามแม่เหล็กไฟฟ้าสอท.2/3นายอภินันท์ก้อนมณี5558
47Home-roomHomeRoomสอท.1/1นายอภินันท์ก้อนมณี5558
482011-92015ระบบสื่อสารโทรคมนาคมชท.2/1นายกฤษดาพงษ์ผิวขม6191
492011-92104ระบบเสียงและระบบภาพชท.2/1นายกฤษดาพงษ์ผิวขม6191
502119-2105ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ชท.3/1นายกฤษดาพงษ์ผิวขม6191
512010-01005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นชก.1/7นายกฤษดาพงษ์ผิวขม6191
522000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชท.1/1นายกฤษดาพงษ์ผิวขม6191
532011-92008เครื่องมือวัดโทรคมนาคมชท.1/1นายกฤษดาพงษ์ผิวขม6191
542011-92106ประดิษฐกรรมโทรคมนาคมชท.2/1นายกฤษดาพงษ์ผิวขม6191
552010-01005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นชย.1/10นายกฤษดาพงษ์ผิวขม6191
562010-01005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นชก.1/8นายกฤษดาพงษ์ผิวขม6191
572010-01005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นชก.1/4นายกฤษดาพงษ์ผิวขม6191
582010-01005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นชย.1/9นายกฤษดาพงษ์ผิวขม6191
592010-01005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นชก.1/3นายกฤษดาพงษ์ผิวขม6191
60Home-roomHomeRoomชท.1/1นายกฤษดาพงษ์ผิวขม6191
613000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอท.2/1นายบัณฑิตจันทร์พุฒ5557
623119-2002การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูงสอท.2/1นายบัณฑิตจันทร์พุฒ5557
633000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอท.2/3นายบัณฑิตจันทร์พุฒ5557
643119-2004สายส่งและสายอากาศโทรคมนาคมสอท.2/1นายบัณฑิตจันทร์พุฒ5557
65Home-roomHome roomสอท.2/1นายบัณฑิตจันทร์พุฒ5557
662119-2109วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งานชท.3/1นายบัณฑิตจันทร์พุฒ5557
673011-92001หลักการโทรคมนาคมสอท.1/1นายบัณฑิตจันทร์พุฒ5557
683011-91003การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์สอท.1/3นายบัณฑิตจันทร์พุฒ5557
693119-2002การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูงสอท.2/3นายบัณฑิตจันทร์พุฒ5557
702010-01005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นชย.1/4นายบัณฑิตจันทร์พุฒ5557
แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
13128-2006การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์สอค.2/1นายมนัสจันนามอม6070
23128-2007การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกสอค.2/1นายมนัสจันนามอม6070
32090-12201การเขียนโปรแกรมติดต่อผู้ใชแบบกราฟิกชทท.1/2นายมนัสจันนามอม6070
42090-12103วิทยาการก้าวหน้าระบบอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีในอนาคตชทท.1/2นายมนัสจันนามอม6070
52090-12205การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเบื้องต้นชทท.2/2นายมนัสจันนามอม6070
62090-11002การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นชทท.1/2นายมนัสจันนามอม6070
72090-12105การซ่อมและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ชทท.2/2นายมนัสจันนามอม6070
83012-81003โปรแกรมโครงสร้างสอค.1/1นายวชิรปัญญาปัญญาว่อง5554
93128-2304การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนเว็บสอค.2/1นายวชิรปัญญาปัญญาว่อง5554
10Home-roomHomeRoomสอค.1/1นายวชิรปัญญาปัญญาว่อง5554
113128-2309การจัดการระบบเครือข่ายบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์สอค.2/1นายวชิรปัญญาปัญญาว่อง5554
123012-82001ระบบปฏิบัติการสอค.1/1นายวชิรปัญญาปัญญาว่อง5554
133000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอค.1/1นายวชิรปัญญาปัญญาว่อง5554
143128-2316วิทยาการก้าวหน้าคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายสอค.2/1นายวชิรปัญญาปัญญาว่อง5554
153128-8501โครงการสอค.2/1นายอ.1เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์6594
163128-2317ปัญหาพิเศษคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายสอค.2/1นายนเรศวร์ศุภลักษณศึกษากร5553
173012-80007เครือข่ายคอมพิวเตอร์สอค.1/1นายนเรศวร์ศุภลักษณศึกษากร5553
183012-80005ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์สอค.1/1นายนเรศวร์ศุภลักษณศึกษากร5553
193012-80006การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สอค.1/1นายนเรศวร์ศุภลักษณศึกษากร5553
203128-8501โครงการสอค.2/1นายนเรศวร์ศุภลักษณศึกษากร5553
213000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอค.2/1นายนเรศวร์ศุภลักษณศึกษากร5553
223012-80008ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้นสอค.1/1นายนเรศวร์ศุภลักษณศึกษากร5553
23Home-roomHomeroomสอค.2/1นายนเรศวร์ศุภลักษณศึกษากร5553
แผนกวิชาก่อสร้าง
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
13000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอส.2/1นายรณฤทธิ์ฤทธิมนตรี6228
23010-62002งานก่อสร้างโครงสร้างอาคารสอส.1/1นายรณฤทธิ์ฤทธิมนตรี6228
33010-60006พื้นฐานประมาณราคาก่อสร้างสอส.1/3นายรณฤทธิ์ฤทธิมนตรี6228
43010-00105ความแข็งแรงของวัสดุสอส.1/3นายรณฤทธิ์ฤทธิมนตรี6228
53000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอส.2/3นายรณฤทธิ์ฤทธิมนตรี6228
63010-62007โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานก่อสร้างสอส.1/1นายรณฤทธิ์ฤทธิมนตรี6228
73000-11052กฏหมายและสัญญาก่อสร้างสอส.1/1นายรณฤทธิ์ฤทธิมนตรี6228
83010-60007วัสดุและเทคนิคการทำงานสอส.1/3นายรณฤทธิ์ฤทธิมนตรี6228
9Home-roomHome roomสอส.2/3นายรณฤทธิ์ฤทธิมนตรี6228
103010-62104ปฐพีกลศาสตร์สอส.1/3นายสมเก่งมาคำ5413
113106-2109ปฐพีกลศาสตร์สอส.2/1นายสมเก่งมาคำ5413
123010-62001เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์สอส.1/3นายสมเก่งมาคำ5413
13Home-roomHomeRoomสอส.1/1นายสมเก่งมาคำ5413
143106-2002งานก่อสร้างโครงสร้างอาคารสอส.2/1นายสมเก่งมาคำ5413
153106-2109ปฐพีกลศาสตร์สอส.2/3นายสมเก่งมาคำ5413
162010-62101ปฏิบัติงานส่วนประกอบของอาคารชส.2/1นางสาวศิรินภาลุนชัยญา6129
172000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชส.2/1นางสาวศิรินภาลุนชัยญา6129
182106-1004ความปลอดภัยในงานก่อสร้างชส.3/1นางสาวศิรินภาลุนชัยญา6129
192106-8501โครงการชส.3/1นางสาวศิรินภาลุนชัยญา6129
202106-2010งานสีและการเคลือบผิวชส.3/1นางสาวศิรินภาลุนชัยญา6129
212010-62006วัสดุและวิธีการก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมชส.1/1นางสาวศิรินภาลุนชัยญา6129
22Home-roomHome roomชส.2/1นางสาวศิรินภาลุนชัยญา6129
232010-62117เทคนิคคอนกรีตชส.1/1นางสาวศิรินภาลุนชัยญา6129
242106-2117ปฏิบัติวิชาชีพช่างก่อสร้างชส.3/1นางสาวศิรินภาลุนชัยญา6129
252106-8501โครงการชส.3/1นายอ.1ชส.6555
263106-8501โครงการสอส.2/3นายอ.1ชส.6555
273106-8501โครงการสอส.2/1นายอ.2ชส.6556
283106-8501โครงการสอส.2/3นายจุระพลเฟื่องไธสงค์5747
293010-62005งานสำรวจเพื่อการก่อสร้างอาคารสอส.1/3นายจุระพลเฟื่องไธสงค์5747
303106-8501โครงการสอส.2/1นายจุระพลเฟื่องไธสงค์5747
313106-2003งานก่อสร้างส่วนประกอบอาคารสอส.2/3นายจุระพลเฟื่องไธสงค์5747
323010-62103คอนกรีตเทคโนโลยีสอส.1/1นายจุระพลเฟื่องไธสงค์5747
333010-62117โครงการงานก่อสร้างอาคารสอส.1/1นายจุระพลเฟื่องไธสงค์5747
34Home-roomHome roomสอส.2/1นายจุระพลเฟื่องไธสงค์5747
352010-62106งานอลูมิเนียมและประมาณราคาชส.2/1นายชัชชาครผิวแดง5797
362100-1304กฎหมายก่อสร้างชส.3/1นายชัชชาครผิวแดง5797
372106-2009งานผลิตผลิตภัณฑ์งานไม้ด้วยเครื่องจักรกลชส.3/1นายชัชชาครผิวแดง5797
382000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชส.1/1นายชัชชาครผิวแดง5797
39Home-roomHome roomชส.3/1นายชัชชาครผิวแดง5797
402010-62104เขียนแบบโครงสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ชส.2/1นายชัชชาครผิวแดง5797
412106-2105เขียนแบบสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ชส.3/1นายชัชชาครผิวแดง5797
422010-62010งานสีเพื่องานก่อสร้างชส.1/1นายชัชชาครผิวแดง5797
432010-62005ประมาณราคางานสถาปัตยกรรมชส.2/1นายธาริสก้อนโฮม5798
442106-2106คอมพิวเตอร์เพื่องานก่อสร้างชส.3/1นายธาริสก้อนโฮม5798
452010-62102งานปูนตกแต่งผิวชส.1/1นายธาริสก้อนโฮม5798
462010-61006กลศาสตร์โครงสร้าง 1ชส.2/1นายธาริสก้อนโฮม5798
472010-62008หุ่นจำลองโครงสร้างชส.2/1นายธาริสก้อนโฮม5798
482106-2111กลศาสตร์โครงสร้าง2ชส.3/1นายธาริสก้อนโฮม5798
492000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชส.3/1นายธาริสก้อนโฮม5798
502010-62007การระดับเพื่องานก่อสร้างชส.1/1นายธาริสก้อนโฮม5798
512010-62002เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม ชส.1/1นายธาริสก้อนโฮม5798
52Home-roomHomeRoomชส.1/1นายธาริสก้อนโฮม5798
533000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอส.1/3นายนิรันดร์คำเรืองศรี5919
543121-2102การออกแบบโครงสร้างคอนกรึตเสริมเหล็กสอส.2/1นายนิรันดร์คำเรืองศรี5919
553121-2102การออกแบบโครงสร้างคอนกรึตเสริมเหล็กสอส.2/3นายนิรันดร์คำเรืองศรี5919
563010-00101กลศาสตร์วิศวกรรมสอส.1/3นายนิรันดร์คำเรืองศรี5919
573010-62006เขียนแบบประยุกต์ด้วยคอมพิวเตอร์สอส.1/1นายนิรันดร์คำเรืองศรี5919
583010-00301ทฤษฎีโครงสร้างสอส.1/1นายนิรันดร์คำเรืองศรี5919
593000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอส.1/1นายนิรันดร์คำเรืองศรี5919
603121-2103การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็กสอส.2/1นายนิรันดร์คำเรืองศรี5919
613121-2103การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็กสอส.2/3นายนิรันดร์คำเรืองศรี5919
623010-62110เทคโนโลยีวัสดุเลียนแบบธรรมชาติสอส.1/1นายนิรันดร์คำเรืองศรี5919
63Home-roomHomeRoomสอส.1/3นายนิรันดร์คำเรืองศรี5919
แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
12010-82107วัสดุก่อสร้าง 2ชถ.1/1นายสรนันท์ศิริจำปา6002
22010-82102คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเบื้องต้นชถ.1/1นายสรนันท์ศิริจำปา6002
32010-82103การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 2ชถ.2/1นายสรนันท์ศิริจำปา6002
4Home-roomHome roomชถ.3/1นายสรนันท์ศิริจำปา6002
52010-81004พฤติกรรมโครงสร้างอาคารชถ.1/1นายสรนันท์ศิริจำปา6002
62010-82001การออกแบบสถาปัตยกรรม 1ชถ.1/1นายสรนันท์ศิริจำปา6002
72010-82010การประมาณราคางานก่อสร้างชถ.2/1นายสรนันท์ศิริจำปา6002
82000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชถ.3/1นายสรนันท์ศิริจำปา6002
92108-2101การเขียนแบบก่อสร้าง 4ชถ.3/1นายสรนันท์ศิริจำปา6002
102108-8501โครงการชถ.3/1นายอ.1สถาปัตยกรรม6190
113108-8502โครงการงานสถาปัตยกรรมสอถ.2/1นายอ.1สถาปัตยกรรม6190
123108-8502โครงการงานสถาปัตยกรรมสอถ.2/3นายอ.1สถาปัตยกรรม6190
133010-82111การประมาณราคางานก่อสร้างสอถ.1/1นายอรรคพลพาประโยชน์6448
143010-82007มูลฐานการออกแบบสถาปัตยกรรมสอถ.1/3นายอรรคพลพาประโยชน์6448
153000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอถ.1/3นายอรรคพลพาประโยชน์6448
163010-82005แนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม สอถ.1/3นายอรรคพลพาประโยชน์6448
173108-2004การออกแบบสถาปัตยกรรม 4สอถ.2/1นายอรรคพลพาประโยชน์6448
183108-2104การประมาณราคางานก่อสร้างสอถ.2/1นายอรรคพลพาประโยชน์6448
193108-2004การออกแบบสถาปัตยกรรม 4สอถ.2/3นายอรรคพลพาประโยชน์6448
203108-2104การประมาณราคางานก่อสร้างสอถ.2/3นายอรรคพลพาประโยชน์6448
21Home-roomHome roomชถ.2/1นายอรรคพลพาประโยชน์6448
223010-81001การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 1สอถ.1/1นายอรรคพลพาประโยชน์6448
233010-82007มูลฐานการออกแบบสถาปัตยกรรมสอถ.1/1นายอรรคพลพาประโยชน์6448
243000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอถ.1/1นายอรรคพลพาประโยชน์6448
253010-82111การประมาณราคางานก่อสร้างสอถ.1/3นายอรรคพลพาประโยชน์6448
263010-81001การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 1สอถ.1/3นายอรรคพลพาประโยชน์6448
273010-80005วัสดุและวิธีการก่อสร้างสอถ.1/3นายอรรคพลพาประโยชน์6448
283108-8502โครงการงานสถาปัตยกรรมสอถ.2/1นายอรรคพลพาประโยชน์6448
293108-8502โครงการงานสถาปัตยกรรมสอถ.2/3นายอรรคพลพาประโยชน์6448
302010-82004การเขียนแบบก่อสร้าง 1ชถ.1/1นายนิติพัฒน์ภูผาใจ5794
313010-00301ทฤษฎีโครงสร้างสอถ.1/1นายนิติพัฒน์ภูผาใจ5794
323000-11053กฎหมายและการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมสอถ.1/1นายนิติพัฒน์ภูผาใจ5794
333000-11053กฎหมายและการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมสอถ.1/3นายนิติพัฒน์ภูผาใจ5794
343108-9001ผังเมืองสอถ.2/1นายนิติพัฒน์ภูผาใจ5794
353108-9001ผังเมืองสอถ.2/3นายนิติพัฒน์ภูผาใจ5794
362010-82006การเขียนแบบก่อสร้าง 3ชถ.2/1นายนิติพัฒน์ภูผาใจ5794
372108-2120ระบบสุขาภิบาลอาคารชถ.3/1นายนิติพัฒน์ภูผาใจ5794
38Home-roomHomeRoomสอถ.1/3นายนิติพัฒน์ภูผาใจ5794
393010-00301ทฤษฎีโครงสร้างสอถ.1/3นายนิติพัฒน์ภูผาใจ5794
403010-80006กฎหมายอาคารสอถ.1/3นายนิติพัฒน์ภูผาใจ5794
412010-82003การออกแบบสถาปัตยกรรม 3ชถ.2/1นายนิติพัฒน์ภูผาใจ5794
422000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชถ.2/1นายนิติพัฒน์ภูผาใจ5794
433010-82102ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมสอถ.1/1นายบัญญัติพงษ์พิริยะเดชะ5837
443010-82102ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมสอถ.1/3นายบัญญัติพงษ์พิริยะเดชะ5837
45Home-roomHome roomสอถ.2/3นายบัญญัติพงษ์พิริยะเดชะ5837
463010-82006การออกแบบสถาปัตยกรรมเขตร้อนชื้นสอถ.1/1นายบัญญัติพงษ์พิริยะเดชะ5837
473010-82002การออกแบบสถาปัตยกรรม 2สอถ.1/1นายบัญญัติพงษ์พิริยะเดชะ5837
483010-82006การออกแบบสถาปัตยกรรมเขตร้อนชื้นสอถ.1/3นายบัญญัติพงษ์พิริยะเดชะ5837
493010-82001การออกแบบสถาปัตยกรรม 1สอถ.1/3นายบัญญัติพงษ์พิริยะเดชะ5837
503108-2101อุปกรณ์ประกอบอาคารสอถ.2/1นายบัญญัติพงษ์พิริยะเดชะ5837
513108-9003การบริหารงานก่อสร้างสอถ.2/1นายบัญญัติพงษ์พิริยะเดชะ5837
523000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอถ.2/1นายบัญญัติพงษ์พิริยะเดชะ5837
533108-2101อุปกรณ์ประกอบอาคารสอถ.2/3นายบัญญัติพงษ์พิริยะเดชะ5837
543108-9003การบริหารงานก่อสร้างสอถ.2/3นายบัญญัติพงษ์พิริยะเดชะ5837
553000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอถ.2/3นายบัญญัติพงษ์พิริยะเดชะ5837
56Home-roomHome roomสอถ.2/1นายบัญญัติพงษ์พิริยะเดชะ5837
572010-89005การเขียนลายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นชถ.1/1นายปณิธานบุตรแก้ว6003
582010-81003การสำรวจเพื่อการก่อสร้างชถ.2/1นายปณิธานบุตรแก้ว6003
592010-89002พันธุ์ไม้และอุปกรณ์ตกแต่งสวนชถ.2/1นายปณิธานบุตรแก้ว6003
602108-2114การเขียนลายและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นชถ.3/1นายปณิธานบุตรแก้ว6003
612108-2110การปฏิบัติงานจัดสวนชถ.3/1นายปณิธานบุตรแก้ว6003
622000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชถ.1/1นายปณิธานบุตรแก้ว6003
632010-82106การออกแบบเขียนแบบภูมิสถาปัตยกรรมชถ.2/1นายปณิธานบุตรแก้ว6003
642108-8501โครงการชถ.3/1นายปณิธานบุตรแก้ว6003
65Home-roomHomeRoomชถ.1/1นายปณิธานบุตรแก้ว6003
66Home-roomHomeRoomชถ.1/2นายปณิธานบุตรแก้ว6003
แผนกวิชาช่างสำรวจ
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
13010-90004เขียนแบบวิศกรรมสำรวจสอร.1/3นายมานัสยอดทอง6447
23010-92112ปฏิบัติงานสำรวจและทำแผนที่ภูมิประเทศสอร.1/1นายมานัสยอดทอง6447
33109-2001การสำรวจชั้นสูงสอร.2/3นายมานัสยอดทอง6447
43109-2001การสำรวจชั้นสูงสอร.2/4นายมานัสยอดทอง6447
53109-2001การสำรวจชั้นสูงสอร.2/1นายมานัสยอดทอง6447
63000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอร.2/1นายมานัสยอดทอง6447
73010-92112ปฏิบัติงานสำรวจและทำแผนที่ภูมิประเทศสอร.1/3นายมานัสยอดทอง6447
8Home-roomHome roomสอร.2/1นายมานัสยอดทอง6447
93109-2003การสำรวจด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์สอร.2/1นายวิศรุตเฟื่องไธสงค์6012
103109-2114ปฏิบัติงานสำรวจเพื่อการก่อสร้างสอร.2/4นายวิศรุตเฟื่องไธสงค์6012
113109-2003การสำรวจด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์สอร.2/4นายวิศรุตเฟื่องไธสงค์6012
12Home-roomHomeRoomสอร.1/1นายวิศรุตเฟื่องไธสงค์6012
133109-2114ปฏิบัติงานสำรวจเพื่อการก่อสร้างสอร.2/3นายวิศรุตเฟื่องไธสงค์6012
143109-2003การสำรวจด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์สอร.2/3นายวิศรุตเฟื่องไธสงค์6012
153109-8501โครงการสอร.2/4นายวิศรุตเฟื่องไธสงค์6012
163109-8501โครงการสอร.2/3นายวิศรุตเฟื่องไธสงค์6012
173109-8501โครงการสอร.2/4นายวิศรุต1เฟื่องไธสงค์6669
183109-8501โครงการสอร.2/3นายวิศรุต1เฟื่องไธสงค์6669
192109-8501โครงการชร.3/1นายสถานประกอบการ 1สำรวจ5818
203109-8501โครงการสอร.2/1นายสถานประกอบการ 2สำรวจ5819
212000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชร.3/1นายไพบูลย์เขียวรัมย์6587
223109-2114ปฏิบัติงานสำรวจเพื่อการก่อสร้างสอร.2/1นายไพบูลย์เขียวรัมย์6587
233100-0105ความแข็งแรงของวัสดุสอร.2/1นายไพบูลย์เขียวรัมย์6587
243100-0105ความแข็งแรงของวัสดุสอร.2/4นายไพบูลย์เขียวรัมย์6587
253100-0105ความแข็งแรงของวัสดุสอร.2/3นายไพบูลย์เขียวรัมย์6587
262010-91003กลศาสตร์โครงสร้างชร.2/1นายไพบูลย์เขียวรัมย์6587
272109-1002การประมาณราคาก่อสร้างชร.3/1นายไพบูลย์เขียวรัมย์6587
282109-1003เทคนิคก่อสร้างชร.3/1นายไพบูลย์เขียวรัมย์6587
293010-00302การสำรวจเพื่องานก่อสร้างสอร.1/1นายไพบูลย์เขียวรัมย์6587
30Home-roomHomeRoomสอร.1/3นายไพบูลย์เขียวรัมย์6587
312010-92005วงรอบระดับและงานดินชร.1/1นายกิตติพงศ์เกียล่น6577
322010-92104การสำรวจเพื่อการก่อสร้างชร.2/1นายกิตติพงศ์เกียล่น6577
332109-2106การสำรวจเส้นทางชร.3/1นายกิตติพงศ์เกียล่น6577
342109-8501โครงการชร.3/1นายกิตติพงศ์เกียล่น6577
352010-92107คอมพิวเตอร์ในงานสำรวจชร.2/1นายกิตติพงศ์เกียล่น6577
362010-92106การสำรวจด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ชร.2/1นายกิตติพงศ์เกียล่น6577
372000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชร.1/1นายกิตติพงศ์เกียล่น6577
38Home-roomHomeRoomชร.1/1นายกิตติพงศ์เกียล่น6577
392106-2007การสำรวจงานก่อสร้าง2ชร.3/1นายจตุพลหงษ์แก้ว6013
402109-2113การวางแผนงานสำรวจชร.3/1นายจตุพลหงษ์แก้ว6013
412010-92103การสำรวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศชร.2/1นายจตุพลหงษ์แก้ว6013
422010-92114การประเมินราคาที่ดินชร.1/1นายจตุพลหงษ์แก้ว6013
43Home-roomHome roomสอร.2/4นายจตุพลหงษ์แก้ว6013
442010-92002การรังวัดมุมและทิศทางชร.1/1นายจตุพลหงษ์แก้ว6013
452010-92117เรขาคณิตมีทรงชร.2/1นายจตุพลหงษ์แก้ว6013
462000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชร.2/1นายจตุพลหงษ์แก้ว6013
472108-2007การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 1ชร.3/1นายจตุพลหงษ์แก้ว6013
482010-92008การคำนวณพิกัดฉากแผนที่ชร.1/1นายจตุพลหงษ์แก้ว6013
49Home-roomHome roomสอร.2/3นายจตุพลหงษ์แก้ว6013
503000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอร.2/4นายชัยวัฒน์บุญยัง5644
512010-92110ดาราศาสตร์ปฏิบัติชร.1/1นายชัยวัฒน์บุญยัง5644
522010-92102การสำรวจเฉพาะแปลงชร.2/1นายชัยวัฒน์บุญยัง5644
533010-90005การสำรวจเส้นทางสอร.1/3นายชัยวัฒน์บุญยัง5644
543109-2006การสำรวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศสอร.2/1นายชัยวัฒน์บุญยัง5644
552010-92112ตรีโกณมิติทรงกลมชร.2/1นายชัยวัฒน์บุญยัง5644
563000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอร.2/3นายชัยวัฒน์บุญยัง5644
573010-92002เครื่องมือสำรวจชั้นสูงสอร.1/1นายชัยวัฒน์บุญยัง5644
583010-92101การจราจรและผังเมืองสอร.1/1นายชัยวัฒน์บุญยัง5644
59Home-roomHome roomชร.3/1นายชัยวัฒน์บุญยัง5644
603109-2110ปฏิบัติงานรังวัดที่ดินสอร.2/1นายทวีศักดิ์อินทะมาตย์6010
613109-8501โครงการสอร.2/1นายทวีศักดิ์อินทะมาตย์6010
623000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอร.1/1นายทวีศักดิ์อินทะมาตย์6010
63Home-roomHome roomชร.2/1นายทวีศักดิ์อินทะมาตย์6010
643000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอร.1/3นายทวีศักดิ์อินทะมาตย์6010
653109-2110ปฏิบัติงานรังวัดที่ดินสอร.2/3นายทวีศักดิ์อินทะมาตย์6010
663109-2110ปฏิบัติงานรังวัดที่ดินสอร.2/4นายทวีศักดิ์อินทะมาตย์6010
673010-92111ปฏิบัติงานสำรวจชลประทานสอร.1/3นายทวีศักดิ์อินทะมาตย์6010
แผนกวิชาโยธา
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
12012-12012เครื่องจักรกลงานโยธาชธ.1/3นางรัชฎาภรณ์เจริญโสภารัตน์5848
22012-12012เครื่องจักรกลงานโยธาชธ.1/4นางรัชฎาภรณ์เจริญโสภารัตน์5848
32012-11005เทคนิคก่อสร้างชธ.2/1นางรัชฎาภรณ์เจริญโสภารัตน์5848
42012-12104งานก่อสร้างอาคารไม้ชธ.2/2นางรัชฎาภรณ์เจริญโสภารัตน์5848
52012-12112การเขียนแบบโครงสร้างโยธาด้วยคอมพิวเตอร์ชธ.2/2นางรัชฎาภรณ์เจริญโสภารัตน์5848
62012-11005เทคนิคก่อสร้างชธ.2/3นางรัชฎาภรณ์เจริญโสภารัตน์5848
72121-2112การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์ 2ชธ.3/2นางรัชฎาภรณ์เจริญโสภารัตน์5848
82012-12012เครื่องจักรกลงานโยธาชธ.1/1นางรัชฎาภรณ์เจริญโสภารัตน์5848
9Home-roomHome roomชธ.2/3นางรัชฎาภรณ์เจริญโสภารัตน์5848
102012-12111การทำหุ่นจำลองชธ.1/4นางรัชฎาภรณ์เจริญโสภารัตน์5848
112012-11005เทคนิคก่อสร้างชธ.2/2นางรัชฎาภรณ์เจริญโสภารัตน์5848
122121-2105งานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชธ.3/2นางรัชฎาภรณ์เจริญโสภารัตน์5848
132012-12012เครื่องจักรกลงานโยธาชธ.1/2นางรัชฎาภรณ์เจริญโสภารัตน์5848
142000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชธ.1/1นางรัชฎาภรณ์เจริญโสภารัตน์5848
152000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชธ.1/2นางรัชฎาภรณ์เจริญโสภารัตน์5848
162012-12111การทำหุ่นจำลองชธ.1/2นางรัชฎาภรณ์เจริญโสภารัตน์5848
173010-00301ทฤษฎีโครงสร้างสอธ.1/1นายมานะศรีสูงเนิน5592
183010-00101กลศาสตร์วิศวกรรมสอธ.1/3นายมานะศรีสูงเนิน5592
193012-12111การสำรวจเพื่อการก่อสร้างงานโยธาสอธ.1/4นายมานะศรีสูงเนิน5592
203109-2005การสำรวจเส้นทางสอธ.2/3นายมานะศรีสูงเนิน5592
213109-2005การสำรวจเส้นทางสอธ.2/4นายมานะศรีสูงเนิน5592
22Home-roomHomeRoomสอธ.1/1นายมานะศรีสูงเนิน5592
233000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอธ.1/1นายมานะศรีสูงเนิน5592
243012-12111การสำรวจเพื่อการก่อสร้างงานโยธาสอธ.1/3นายมานะศรีสูงเนิน5592
253010-00101กลศาสตร์วิศวกรรมสอธ.1/4นายมานะศรีสูงเนิน5592
263109-2005การสำรวจเส้นทางสอธ.2/1นายมานะศรีสูงเนิน5592
272012-12104งานก่อสร้างอาคารไม้ชธ.2/3นายสมมาตรคำภักดี5847
282121-2105งานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชธ.3/1นายสมมาตรคำภักดี5847
292121-2103เครื่องจักรกลงานไม้ชธ.3/1นายสมมาตรคำภักดี5847
30Home-roomHomeRoomชธ.1/4นายสมมาตรคำภักดี5847
312012-12104งานก่อสร้างอาคารไม้ชธ.2/1นายสมมาตรคำภักดี5847
322000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชธ.2/3นายสมมาตรคำภักดี5847
332121-2103เครื่องจักรกลงานไม้ชธ.3/3นายสมมาตรคำภักดี5847
34Home-roomHomeRoomชธ.1/3นายสมมาตรคำภักดี5847
352000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชธ.1/4นางสาวสุจิตราพุสิมมา6589
362012-12116งานอะลูมิเนียมชธ.2/2นางสาวสุจิตราพุสิมมา6589
372121-2112การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์ 2ชธ.3/1นางสาวสุจิตราพุสิมมา6589
382121-2114การตรวจและควบคุมงานก่อสร้างชธ.3/2นางสาวสุจิตราพุสิมมา6589
392121-2112การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์ 2ชธ.3/3นางสาวสุจิตราพุสิมมา6589
402121-2114การตรวจและควบคุมงานก่อสร้างชธ.3/3นางสาวสุจิตราพุสิมมา6589
413000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอธ.2/1นางสาวสุจิตราพุสิมมา6589
42Home-roomHome roomสอธ.2/1นางสาวสุจิตราพุสิมมา6589
432000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชธ.1/3นางสาวสุจิตราพุสิมมา6589
442012-12112การเขียนแบบโครงสร้างโยธาด้วยคอมพิวเตอร์ชธ.2/1นางสาวสุจิตราพุสิมมา6589
452012-12112การเขียนแบบโครงสร้างโยธาด้วยคอมพิวเตอร์ชธ.2/2นางสาวสุจิตราพุสิมมา6589
462012-12112การเขียนแบบโครงสร้างโยธาด้วยคอมพิวเตอร์ชธ.2/3นางสาวสุจิตราพุสิมมา6589
472121-2114การตรวจและควบคุมงานก่อสร้างชธ.3/1นางสาวสุจิตราพุสิมมา6589
482121-2112การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์ 2ชธ.3/2นางสาวสุจิตราพุสิมมา6589
492121-8501โครงการชธ.3/3นางสาวสุจิตราพุสิมมา6589
502012-12003การสำรวจเส้นทางชธ.2/1นางสาวสุพิตราชัยเดช6008
513121-2102การออกแบบโครงสร้างคอนกรึตเสริมเหล็กสอธ.2/1นางสาวสุพิตราชัยเดช6008
523012-12108ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานโยธาสอธ.1/4นางสาวสุพิตราชัยเดช6008
533121-2102การออกแบบโครงสร้างคอนกรึตเสริมเหล็กสอธ.2/4นางสาวสุพิตราชัยเดช6008
54Home-roomHome roomชธ.3/2นางสาวสุพิตราชัยเดช6008
55Home-roomHome roomชธ.3/1นางสาวสุพิตราชัยเดช6008
562012-12102งานปูนชธ.1/3นางสาวสุพิตราชัยเดช6008
572012-12001งานสำรวจและงานระดับชธ.1/4นางสาวสุพิตราชัยเดช6008
582012-12003การสำรวจเส้นทางชธ.2/2นางสาวสุพิตราชัยเดช6008
592012-12003การสำรวจเส้นทางชธ.2/3นางสาวสุพิตราชัยเดช6008
602000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชธ.3/1นางสาวสุพิตราชัยเดช6008
612000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชธ.3/2นางสาวสุพิตราชัยเดช6008
623106-2110กฎหมายและสัญญาก่อสร้างสอธ.2/1นางสาวสุพิตราชัยเดช6008
633012-12108ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานโยธาสอธ.1/3นางสาวสุพิตราชัยเดช6008
643121-2102การออกแบบโครงสร้างคอนกรึตเสริมเหล็กสอธ.2/3นางสาวสุพิตราชัยเดช6008
652012-12001งานสำรวจและงานระดับชธ.1/2นางสาวสุพิตราชัยเดช6008
66Home-roomHome roomชธ.3/3นางสาวสุพิตราชัยเดช6008
672121-8501โครงการชธ.3/2นายอ.2โยธา6552
682121-8501โครงการชธ.3/3นายอ.2โยธา6552
692121-8501โครงการชธ.3/1นายอ.2โยธา6552
703121-8501โครงการสอธ.2/3นายอ.2โยธา6552
713121-8501โครงการสอธ.2/4นายอ.2โยธา6552
723121-8501โครงการสอธ.2/1นายอ.3โยธา6185
733012-12005การประมาณราคางานโยธาสอธ.1/1นายอนุวัติพาระพัฒน์5584
743012-10004พื้นฐานการประมาณราคางานโยธาสอธ.1/3นายอนุวัติพาระพัฒน์5584
753012-10004พื้นฐานการประมาณราคางานโยธาสอธ.1/4นายอนุวัติพาระพัฒน์5584
763121-2004การบริหารและการจัดการก่อสร้างงานโยธาสอธ.2/1นายอนุวัติพาระพัฒน์5584
773121-2103การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็กสอธ.2/3นายอนุวัติพาระพัฒน์5584
783121-8501โครงการสอธ.2/3นายอนุวัติพาระพัฒน์5584
793121-8501โครงการสอธ.2/4นายอนุวัติพาระพัฒน์5584
80Home-roomHomeRoomสอธ.1/4นายอนุวัติพาระพัฒน์5584
813010-62107การตรวจและควบคุมงานก่อสร้างสอธ.1/1นายอนุวัติพาระพัฒน์5584
823000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอธ.1/3นายอนุวัติพาระพัฒน์5584
833000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอธ.1/4นายอนุวัติพาระพัฒน์5584
843121-2103การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็กสอธ.2/1นายอนุวัติพาระพัฒน์5584
853121-8501โครงการสอธ.2/1นายอนุวัติพาระพัฒน์5584
863121-2103การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็กสอธ.2/4นายอนุวัติพาระพัฒน์5584
87Home-roomHomeRoomสอธ.1/3นายอนุวัติพาระพัฒน์5584
882012-12001งานสำรวจและงานระดับชธ.1/4นายจิรวัฒน์ภูลายยาว5836
892012-12005การประมาณราคางานโยธาชธ.2/1นายจิรวัฒน์ภูลายยาว5836
902012-12005การประมาณราคางานโยธาชธ.2/3นายจิรวัฒน์ภูลายยาว5836
912121-8501โครงการชธ.3/1นายจิรวัฒน์ภูลายยาว5836
922012-12001งานสำรวจและงานระดับชธ.1/1นายจิรวัฒน์ภูลายยาว5836
932012-12001งานสำรวจและงานระดับชธ.1/2นายจิรวัฒน์ภูลายยาว5836
94Home-roomHomeRoomชธ.1/1นายจิรวัฒน์ภูลายยาว5836
95Home-roomHomeRoomชธ.1/2นายจิรวัฒน์ภูลายยาว5836
962012-12001งานสำรวจและงานระดับชธ.1/3นายจิรวัฒน์ภูลายยาว5836
972012-12116งานอะลูมิเนียมชธ.2/1นายจิรวัฒน์ภูลายยาว5836
982012-12005การประมาณราคางานโยธาชธ.2/2นายจิรวัฒน์ภูลายยาว5836
992012-12116งานอะลูมิเนียมชธ.2/3นายจิรวัฒน์ภูลายยาว5836
1002121-8501โครงการชธ.3/2นายจิรวัฒน์ภูลายยาว5836
1012000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชธ.3/3นายจิรวัฒน์ภูลายยาว5836
1023012-12004การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์สอธ.1/3นายฉัตรชัยพานิช5585
1033012-12003ปฐพีกลศาสตร์สอธ.1/4นายฉัตรชัยพานิช5585
1043121-2106การทดสอบวัสดุสอธ.2/1นายฉัตรชัยพานิช5585
1053121-2007วัสดุงานทางและการทดสอบสอธ.2/4นายฉัตรชัยพานิช5585
106Home-roomHome roomสอธ.2/3นายฉัตรชัยพานิช5585
107Home-roomHome roomสอธ.2/4นายฉัตรชัยพานิช5585
1083012-12001การทดสอบวัสดุงานโยธาสอธ.1/1นายฉัตรชัยพานิช5585
1093012-12003ปฐพีกลศาสตร์สอธ.1/3นายฉัตรชัยพานิช5585
1103012-12004การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์สอธ.1/4นายฉัตรชัยพานิช5585
1113121-2007วัสดุงานทางและการทดสอบสอธ.2/3นายฉัตรชัยพานิช5585
1123000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอธ.2/3นายฉัตรชัยพานิช5585
1133000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอธ.2/4นายฉัตรชัยพานิช5585
1142012-12006การเขียนแบบงานก่อสร้างชธ.1/3นายธนเศรษฐ์ชมก้อน6340
1152012-12006การเขียนแบบงานก่อสร้างชธ.1/4นายธนเศรษฐ์ชมก้อน6340
1162012-12111การทำหุ่นจำลองชธ.1/4นายธนเศรษฐ์ชมก้อน6340
1172012-12010กลศาสตร์โครงสร้างเบื้องต้นชธ.2/2นายธนเศรษฐ์ชมก้อน6340
1182000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชธ.2/2นายธนเศรษฐ์ชมก้อน6340
1192121-2011กลศาสตร์โครงสร้างชธ.3/3นายธนเศรษฐ์ชมก้อน6340
1202121-2011กลศาสตร์โครงสร้างชธ.3/2นายธนเศรษฐ์ชมก้อน6340
1212012-12006การเขียนแบบงานก่อสร้างชธ.1/1นายธนเศรษฐ์ชมก้อน6340
1222012-12006การเขียนแบบงานก่อสร้างชธ.1/2นายธนเศรษฐ์ชมก้อน6340
1232012-12111การทำหุ่นจำลองชธ.1/2นายธนเศรษฐ์ชมก้อน6340
124Home-roomHome roomชธ.2/2นายธนเศรษฐ์ชมก้อน6340
1252012-12111การทำหุ่นจำลองชธ.1/3นายธนเศรษฐ์ชมก้อน6340
1262012-12010กลศาสตร์โครงสร้างเบื้องต้นชธ.2/1นายธนเศรษฐ์ชมก้อน6340
1272000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชธ.2/1นายธนเศรษฐ์ชมก้อน6340
1282012-12010กลศาสตร์โครงสร้างเบื้องต้นชธ.2/3นายธนเศรษฐ์ชมก้อน6340
1292121-2011กลศาสตร์โครงสร้างชธ.3/1นายธนเศรษฐ์ชมก้อน6340
1302012-12102งานปูนชธ.1/1นายธนเศรษฐ์ชมก้อน6340
1312012-12111การทำหุ่นจำลองชธ.1/1นายธนเศรษฐ์ชมก้อน6340
132Home-roomHome roomชธ.2/1นายธนเศรษฐ์ชมก้อน6340
1332012-12009เทคนิคงานโยธาชธ.1/3นายพรศักดิ์นะคะจัด6183
1342012-12114การตรวจและควบคุมงานก่อสร้างชธ.2/1นายพรศักดิ์นะคะจัด6183
1352012-12003การสำรวจเส้นทางชธ.2/2นายพรศักดิ์นะคะจัด6183
1362012-12114การตรวจและควบคุมงานก่อสร้างชธ.2/3นายพรศักดิ์นะคะจัด6183
1372121-2103เครื่องจักรกลงานไม้ชธ.3/2นายพรศักดิ์นะคะจัด6183
1382012-12009เทคนิคงานโยธาชธ.1/1นายพรศักดิ์นะคะจัด6183
1392012-12009เทคนิคงานโยธาชธ.1/2นายพรศักดิ์นะคะจัด6183
1402012-12102งานปูนชธ.1/4นายพรศักดิ์นะคะจัด6183
1412012-12009เทคนิคงานโยธาชธ.1/4นายพรศักดิ์นะคะจัด6183
1422012-12114การตรวจและควบคุมงานก่อสร้างชธ.2/2นายพรศักดิ์นะคะจัด6183
1432121-2105งานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชธ.3/3นายพรศักดิ์นะคะจัด6183
1442012-12102งานปูนชธ.1/2นายพรศักดิ์นะคะจัด6183
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
13111-2104ออกแบบเครื่องจักรกลสอก.2/4นายสำอางสิมมาโคตร5547
23111-2104ออกแบบเครื่องจักรกลสอก.2/2นายสำอางสิมมาโคตร5547
33011-12101งานบำรุงรักษาเชิงป้องกันสอก.1/4นายสำอางสิมมาโคตร5547
43111-2206เทคนิคการควบคุมคุณภาพสอก.2/1นายสำอางสิมมาโคตร5547
53111-2005งานบำรุงรักษาทวีผลโดยทุกคนมีส่วนร่วมสอก.2/1นายสำอางสิมมาโคตร5547
63000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอก.2/2นายสำอางสิมมาโคตร5547
73111-8503โครงการ 2สอก.2/5นายสำอางสิมมาโคตร5547
83111-5104งานติดตั้งและบำรุงรักษา 4สอก.2/5นายสำอางสิมมาโคตร5547
93111-2209เทคโนโลยีซีเอ็นซีสอก.2/2นายสำอางสิมมาโคตร5547
103011-12102งานบำรุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุงสอก.1/2นายสำอางสิมมาโคตร5547
113011-12101งานบำรุงรักษาเชิงป้องกันสอก.1/3นายสำอางสิมมาโคตร5547
123011-11001เทคนิคการควบคุมคุณภาพสอก.1/5นายสำอางสิมมาโคตร5547
133111-2206เทคนิคการควบคุมคุณภาพสอก.2/2นายสำอางสิมมาโคตร5547
143111-2005งานบำรุงรักษาทวีผลโดยทุกคนมีส่วนร่วมสอก.2/2นายสำอางสิมมาโคตร5547
153000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอก.2/1นายสำอางสิมมาโคตร5547
163000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอก.2/5นายสำอางสิมมาโคตร5547
173000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอก.2/5นายสถานประกอบการ 1เทคนิคอุตสาหกรรม5815
183111-8503โครงการ 2สอก.2/5นายสถานประกอบการ 1เทคนิคอุตสาหกรรม5815
193111-8001ฝึกงานสอก.2/5นายสถานประกอบการ 1เทคนิคอุตสาหกรรม5815
203111-5104งานติดตั้งและบำรุงรักษา 4สอก.2/5นายสถานประกอบการ 1เทคนิคอุตสาหกรรม5815
213111-8501โครงการสอก.2/3นายอ.116667
223111-8501โครงการสอก.2/4นายอ.116667
233111-2010เทคโนโลยีการขนถ่ายวัสดุสอก.2/3นายอดิศักดิ์ศรีสิทธิพรหม5550
243011-12102งานบำรุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุงสอก.1/1นายอดิศักดิ์ศรีสิทธิพรหม5550
253000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอก.1/1นายอดิศักดิ์ศรีสิทธิพรหม5550
263111-2209เทคโนโลยีซีเอ็นซีสอก.2/2นายอดิศักดิ์ศรีสิทธิพรหม5550
273111-2001เทคโนโลยีวัสดุอุตสาหกรรมสอก.2/3นายอดิศักดิ์ศรีสิทธิพรหม5550
283111-2001เทคโนโลยีวัสดุอุตสาหกรรมสอก.2/4นายอดิศักดิ์ศรีสิทธิพรหม5550
293011-12004งานบำรุงรักษาทวีผลโดยทุกคนมีส่วนร่วมสอก.1/5นายอดิศักดิ์ศรีสิทธิพรหม5550
30Home-roomHomeRoomสอก.1/5นายอดิศักดิ์ศรีสิทธิพรหม5550
313111-2010เทคโนโลยีการขนถ่ายวัสดุสอก.2/4นายอดิศักดิ์ศรีสิทธิพรหม5550
323011-12101งานบำรุงรักษาเชิงป้องกันสอก.1/4นายอดิศักดิ์ศรีสิทธิพรหม5550
333111-2206เทคนิคการควบคุมคุณภาพสอก.2/2นายอดิศักดิ์ศรีสิทธิพรหม5550
343111-2005งานบำรุงรักษาทวีผลโดยทุกคนมีส่วนร่วมสอก.2/4นายอดิศักดิ์ศรีสิทธิพรหม5550
353011-12102งานบำรุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุงสอก.1/2นายอดิศักดิ์ศรีสิทธิพรหม5550
363000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอก.1/2นายอดิศักดิ์ศรีสิทธิพรหม5550
373000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอก.1/5นายอดิศักดิ์ศรีสิทธิพรหม5550
383111-2209เทคโนโลยีซีเอ็นซีสอก.2/1นายอดิศักดิ์ศรีสิทธิพรหม5550
393111-8001ฝึกงานสอก.2/5นายอดิศักดิ์ศรีสิทธิพรหม5550
403111-2104ออกแบบเครื่องจักรกลสอก.2/1นายกิตติโรจน์โชติชื่น6100
413111-8501โครงการสอก.2/2นายกิตติโรจน์16665
423111-8501โครงการสอก.2/1นายกิตติโรจน์โชติชื่น6100
433111-8501โครงการสอก.2/2นายกิตติโรจน์โชติชื่น6100
443011-12107เทคโนโลยีชิ้นส่วนเครื่องกลสอก.1/1นายกิตติโรจน์โชติชื่น6100
453011-12107เทคโนโลยีชิ้นส่วนเครื่องกลสอก.1/2นายกิตติโรจน์โชติชื่น6100
463000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอก.1/4นายกิตติโรจน์โชติชื่น6100
473011-12005งานเทคโนโลยีเครื่องมือกลสอก.1/5นายกิตติโรจน์โชติชื่น6100
48Home-roomHomeRoomสอก.1/3นายกิตติโรจน์โชติชื่น6100
493111-2104ออกแบบเครื่องจักรกลสอก.2/2นายกิตติโรจน์โชติชื่น6100
503111-8501โครงการสอก.2/1นายกิตติโรจน์16665
513011-12008เทคนิคการจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรมสอก.1/2นายกิตติโรจน์โชติชื่น6100
523011-12003เทคโนโลยีการวัดและตรวจสอบสอก.1/4นายกิตติโรจน์โชติชื่น6100
533011-12005งานเทคโนโลยีเครื่องมือกลสอก.1/3นายกิตติโรจน์โชติชื่น6100
543011-12005งานเทคโนโลยีเครื่องมือกลสอก.1/4นายกิตติโรจน์โชติชื่น6100
553111-2005งานบำรุงรักษาทวีผลโดยทุกคนมีส่วนร่วมสอก.2/2นายกิตติโรจน์โชติชื่น6100
563000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอก.1/3นายกิตติโรจน์โชติชื่น6100
573111-2104ออกแบบเครื่องจักรกลสอก.2/3นายกิตติโรจน์โชติชื่น6100
583111-2104ออกแบบเครื่องจักรกลสอก.2/4นายกิตติโรจน์โชติชื่น6100
593111-2005งานบำรุงรักษาทวีผลโดยทุกคนมีส่วนร่วมสอก.2/3นายจรูญกองบุญธรรม5995
60Home-roomHome roomสอก.2/3นายจรูญกองบุญธรรม5995
613011-12107เทคโนโลยีชิ้นส่วนเครื่องกลสอก.1/2นายจรูญกองบุญธรรม5995
623111-8501โครงการสอก.2/4นายจรูญกองบุญธรรม5995
633011-12003เทคโนโลยีการวัดและตรวจสอบสอก.1/3นายจรูญกองบุญธรรม5995
643100-0105ความแข็งแรงของวัสดุสอก.2/3นายจรูญกองบุญธรรม5995
653100-0105ความแข็งแรงของวัสดุสอก.2/4นายจรูญกองบุญธรรม5995
663111-2005งานบำรุงรักษาทวีผลโดยทุกคนมีส่วนร่วมสอก.2/4นายจรูญกองบุญธรรม5995
673011-12008เทคนิคการจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรมสอก.1/5นายจรูญกองบุญธรรม5995
683010-00105ความแข็งแรงของวัสดุสอก.1/5นายจรูญกองบุญธรรม5995
693111-2010เทคโนโลยีการขนถ่ายวัสดุสอก.2/4นายจรูญกองบุญธรรม5995
703011-12005งานเทคโนโลยีเครื่องมือกลสอก.1/4นายจรูญกองบุญธรรม5995
713111-8501โครงการสอก.2/3นายจรูญกองบุญธรรม5995
723011-12008เทคนิคการจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรมสอก.1/1นายจรูญกองบุญธรรม5995
733011-12008เทคนิคการจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรมสอก.1/2นายจรูญกองบุญธรรม5995
743011-12003เทคโนโลยีการวัดและตรวจสอบสอก.1/4นายจรูญกองบุญธรรม5995
753000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอก.2/3นายจรูญกองบุญธรรม5995
763000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอก.2/4นายจรูญกองบุญธรรม5995
แผนกวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
12010-01001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นชอ.1/2นายรังษีเวียงวิเศษ6583
22010-01001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นชย.1/7นายรังษีเวียงวิเศษ6583
32010-01001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นชย.1/9นายรังษีเวียงวิเศษ6583
42010-01001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นชย.1/5นายรังษีเวียงวิเศษ6583
52010-01001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นชย.1/3นายรังษีเวียงวิเศษ6583
62010-01001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นชย.1/13นายรังษีเวียงวิเศษ6583
72010-01001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นชย.1/11นายรังษีเวียงวิเศษ6583
82010-01001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นชอ.1/1นายรังษีเวียงวิเศษ6583
92010-01001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นชย.1/1นายรังษีเวียงวิเศษ6583
102010-01001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นชย.1/2นายรังษีเวียงวิเศษ6583
112010-01001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นชย.1/8นายรังษีเวียงวิเศษ6583
122010-01001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นชย.1/10นายรังษีเวียงวิเศษ6583
132010-01001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นชย.1/6นายรังษีเวียงวิเศษ6583
142010-01001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นชย.1/4นายรังษีเวียงวิเศษ6583
15Home-roomHome roomชฟ.3/5นายรังษีเวียงวิเศษ6583
163100-0104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์สอฟ.2/3นายสุรชัยบุญจวง5991
172100-1009งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้นชฟ.3/1นายสุรชัยบุญจวง5991
183102-2007นิวเมติกส์และไฮดรอลิกอุตสาหกรรมสอผ.2/4นายสุรชัยบุญจวง5991
192000-12001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพชส.1/1นายสุรชัยบุญจวง5991
203010-00104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์สอย.1/6นายสุรชัยบุญจวง5991
213010-00104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์สอย.1/8นายสุรชัยบุญจวง5991
223102-2007นิวเมติกส์และไฮดรอลิกอุตสาหกรรมสอผ.2/5นายสุรชัยบุญจวง5991
233102-2007นิวเมติกส์และไฮดรอลิกอุตสาหกรรมสอผ.2/6นายสุรชัยบุญจวง5991
243102-2007นิวเมติกส์และไฮดรอลิกอุตสาหกรรมสอผ.2/10นายสุรชัยบุญจวง5991
25Home-roomHome roomชฟ.3/6นายสุรชัยบุญจวง5991
262100-1009งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้นชฟ.3/2นายสุรชัยบุญจวง5991
273010-00104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์สอย.1/5นายสุรชัยบุญจวง5991
283010-00104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์สอย.1/7นายสุรชัยบุญจวง5991
293102-2007นิวเมติกส์และไฮดรอลิกอุตสาหกรรมสอผ.2/9นายสุรชัยบุญจวง5991
302100-1009งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้นชฟ.3/3นายอภิสิทธิ์กล่ำสกุล6284
312001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพชฟ.3/6นายอภิสิทธิ์กล่ำสกุล6284
323100-0104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์สอก.2/2นายอภิสิทธิ์กล่ำสกุล6284
333102-2007นิวเมติกส์และไฮดรอลิกอุตสาหกรรมสอผ.2/10นายอภิสิทธิ์กล่ำสกุล6284
342100-1009งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้นชฟ.3/5นายอภิสิทธิ์กล่ำสกุล6284
352000-12001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพชทท.1/2นายอภิสิทธิ์กล่ำสกุล6284
363001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอส.2/1นายอภิสิทธิ์กล่ำสกุล6284
373102-2007นิวเมติกส์และไฮดรอลิกอุตสาหกรรมสอผ.2/1นายอภิสิทธิ์กล่ำสกุล6284
383102-2007นิวเมติกส์และไฮดรอลิกอุตสาหกรรมสอผ.2/4นายอภิสิทธิ์กล่ำสกุล6284
392100-1009งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้นชฟ.3/4นายอภิสิทธิ์กล่ำสกุล6284
402001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพชฟ.3/5นายอภิสิทธิ์กล่ำสกุล6284
412100-1009งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้นชฟ.3/6นายอภิสิทธิ์กล่ำสกุล6284
423000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสออ.1/2นายอภิสิทธิ์กล่ำสกุล6284
432000-12001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพชทท.1/1นายอภิสิทธิ์กล่ำสกุล6284
443001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอส.2/3นายอภิสิทธิ์กล่ำสกุล6284
453102-2007นิวเมติกส์และไฮดรอลิกอุตสาหกรรมสอผ.2/2นายอภิสิทธิ์กล่ำสกุล6284
463102-2007นิวเมติกส์และไฮดรอลิกอุตสาหกรรมสอผ.2/3นายอภิสิทธิ์กล่ำสกุล6284
47Home-roomHomeRoomสอม.1/1นายอภิสิทธิ์กล่ำสกุล6284
482000-12001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพชย.2/9นางกิ่งผกากองพล6673
492000-12001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพชธ.1/4นางกิ่งผกากองพล6673
502000-12001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพชย.2/6นางกิ่งผกากองพล6673
512001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพชฟ.3/2นางกิ่งผกากองพล6673
522000-12001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพชย.2/7นางกิ่งผกากองพล6673
532000-12001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพชธ.1/3นางกิ่งผกากองพล6673
542000-12001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพชย.2/5นางกิ่งผกากองพล6673
552001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพชฟ.3/1นางกิ่งผกากองพล6673
563000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอฟ.1/11นายชัชชัยจันทะสีลา5990
573001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอฟ.2/5นายชัชชัยจันทะสีลา5990
583001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอฟ.2/6นายชัชชัยจันทะสีลา5990
593011-12006โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานอุตสาหกรรมสอก.1/1นายชัชชัยจันทะสีลา5990
603001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอฟ.2/1นายชัชชัยจันทะสีลา5990
613000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอก.1/4นายชัชชัยจันทะสีลา5990
62Home-roomHomeRoomสอผ.1/4นายชัชชัยจันทะสีลา5990
63Home-roomHomeRoomสอผ.1/3นายชัชชัยจันทะสีลา5990
643001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอฟ.2/7นายชัชชัยจันทะสีลา5990
653001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอฟ.2/8นายชัชชัยจันทะสีลา5990
663000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอฟ.1/12นายชัชชัยจันทะสีลา5990
673011-12006โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานอุตสาหกรรมสอก.1/2นายชัชชัยจันทะสีลา5990
683011-12006โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานอุตสาหกรรมสอก.1/5นายชัชชัยจันทะสีลา5990
693001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอฟ.2/2นายชัชชัยจันทะสีลา5990
703000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอก.1/3นายชัชชัยจันทะสีลา5990
713001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอฟ.2/10นายชัชชัยจันทะสีลา5990
723011-12006โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานอุตสาหกรรมสอก.1/2นางทัศนีย์ศิริสม5569
733000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอย.1/3นางทัศนีย์ศิริสม5569
743001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอฟ.2/10นางทัศนีย์ศิริสม5569
753001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอข.2/1นางทัศนีย์ศิริสม5569
763001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอฟ.2/8นางทัศนีย์ศิริสม5569
773001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอฟ.2/6นางทัศนีย์ศิริสม5569
783000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสทท.1/1นางทัศนีย์ศิริสม5569
793000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอย.1/4นางทัศนีย์ศิริสม5569
803001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอฟ.2/9นางทัศนีย์ศิริสม5569
813000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอก.1/4นางทัศนีย์ศิริสม5569
823000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอค.1/1นางทัศนีย์ศิริสม5569
833001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอข.2/3นางทัศนีย์ศิริสม5569
843010-00104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์สอย.1/6นายธีระไสโม้5985
853100-0104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์สอก.2/2นายธีระไสโม้5985
863010-00104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์สอก.1/2นายธีระไสโม้5985
873100-0104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์สอฟ.2/2นายธีระไสโม้5985
883010-00104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์สอก.1/5นายธีระไสโม้5985
893100-0104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์สอก.2/3นายธีระไสโม้5985
903100-0104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์สอก.2/1นายธีระไสโม้5985
913100-0104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์สอฟ.2/1นายธีระไสโม้5985
923012-71003การควบคุมนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์สอม.1/1นายธีระไสโม้5985
933100-0104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์สอก.2/4นายธีระไสโม้5985
943010-00104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์สอก.1/1นายธีระไสโม้5985
95Home-roomHome roomสอก.2/1นายธีระไสโม้5985
962010-01001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นชอ.1/8นายธนาวุฒิพรมโสภา5992
972010-01001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นชช.1/4นายธนาวุฒิพรมโสภา5992
982010-01001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นชช.1/1นายธนาวุฒิพรมโสภา5992
992001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพชฟ.3/4นายธนาวุฒิพรมโสภา5992
1003010-12004งานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์สอย.1/7นายธนาวุฒิพรมโสภา5992
101Home-roomHomeRoomสอก.1/1นายธนาวุฒิพรมโสภา5992
1022010-01001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นชอ.1/3นายธนาวุฒิพรมโสภา5992
1033010-12004งานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์สอย.1/9นายธนาวุฒิพรมโสภา5992
1042010-01001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นชอ.1/7นายธนาวุฒิพรมโสภา5992
1052010-01001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นชช.1/3นายธนาวุฒิพรมโสภา5992
1062010-01001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นชท.1/1นายธนาวุฒิพรมโสภา5992
1072001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพชฟ.3/3นายธนาวุฒิพรมโสภา5992
1083010-12004งานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์สอย.1/8นายธนาวุฒิพรมโสภา5992
1092000-12001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพชย.2/2นางนภาภรณ์สาผิว5570
1102000-12001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพชธ.1/2นางนภาภรณ์สาผิว5570
1112000-12001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพชก.1/1นางนภาภรณ์สาผิว5570
1122000-12001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพชก.1/3นางนภาภรณ์สาผิว5570
1132000-12001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพชก.1/5นางนภาภรณ์สาผิว5570
1142000-12001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพชก.1/8นางนภาภรณ์สาผิว5570
1152000-12001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพชย.2/4นางนภาภรณ์สาผิว5570
1162000-12001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพชก.1/9นางนภาภรณ์สาผิว5570
1172000-12001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพชทท.1/3นางนภาภรณ์สาผิว5570
1182000-12001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพชย.2/1นางนภาภรณ์สาผิว5570
1192000-12001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพชธ.1/1นางนภาภรณ์สาผิว5570
1202000-12001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพชก.1/2นางนภาภรณ์สาผิว5570
1212000-12001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพชก.1/4นางนภาภรณ์สาผิว5570
1222000-12001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพชก.1/6นางนภาภรณ์สาผิว5570
1232000-12001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพชก.1/7นางนภาภรณ์สาผิว5570
1242000-12001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพชย.2/3นางนภาภรณ์สาผิว5570
125Home-roomHomeRoomสอผ.1/1นางนภาภรณ์สาผิว5570
1263000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสออ.1/2นายปรมินทร์สีจันทร์ฮด6237
1273000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอย.1/2นายปรมินทร์สีจันทร์ฮด6237
1283000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอผ.1/7นายปรมินทร์สีจันทร์ฮด6237
1293000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอธ.1/1นายปรมินทร์สีจันทร์ฮด6237
1303000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอร.1/3นายปรมินทร์สีจันทร์ฮด6237
1313000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอผ.1/9นายปรมินทร์สีจันทร์ฮด6237
1323000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอฟ.1/13นายปรมินทร์สีจันทร์ฮด6237
133Home-roomHome roomชอ.2/2นายปรมินทร์สีจันทร์ฮด6237
1343000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสออ.1/1นายปรมินทร์สีจันทร์ฮด6237
1353001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอฟ.2/3นายปรมินทร์สีจันทร์ฮด6237
1363000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอย.1/1นายปรมินทร์สีจันทร์ฮด6237
1373000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสออ.1/3นายปรมินทร์สีจันทร์ฮด6237
1383000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอห.1/1นายปรมินทร์สีจันทร์ฮด6237
1392100-1009งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้นชฟ.3/2นายประจักษ์เทพศิลา5455
1403010-00002เขียนแบบเทคนิคสอฟ.1/8นายประจักษ์เทพศิลา5455
1413010-00002เขียนแบบเทคนิคสอฟ.1/10นายประจักษ์เทพศิลา5455
1423010-00002เขียนแบบเทคนิคสอฟ.1/7นายประจักษ์เทพศิลา5455
1433010-00002เขียนแบบเทคนิคสอฟ.1/5นายประจักษ์เทพศิลา5455
1443010-00104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์สอย.1/8นายประจักษ์เทพศิลา5455
1453100-0104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์สอก.2/4นายประจักษ์เทพศิลา5455
1463102-2007นิวเมติกส์และไฮดรอลิกอุตสาหกรรมสอผ.2/6นายประจักษ์เทพศิลา5455
1473100-0104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์สอฟ.2/2นายประจักษ์เทพศิลา5455
1483010-00002เขียนแบบเทคนิคสอฟ.1/9นายประจักษ์เทพศิลา5455
1493010-00002เขียนแบบเทคนิคสอฟ.1/6นายประจักษ์เทพศิลา5455
150Home-roomHomeRoomสอก.1/4นายประจักษ์เทพศิลา5455
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
12010-01003งานฝึกฝีมือชฟ.1/5นายรังสรรค์เสนาสิงห์5546
22010-01003งานฝึกฝีมือชฟ.1/1นายรังสรรค์เสนาสิงห์5546
32010-01003งานฝึกฝีมือชย.1/3นายรังสรรค์เสนาสิงห์5546
4Home-roomHomeRoomชก.1/4นายรังสรรค์เสนาสิงห์5546
52010-01003งานฝึกฝีมือชก.1/11นายรังสรรค์เสนาสิงห์5546
62010-01003งานฝึกฝีมือชย.1/7นายรังสรรค์เสนาสิงห์5546
72010-01003งานฝึกฝีมือชฟ.1/3นายรังสรรค์เสนาสิงห์5546
83010-00011งานเทคนิคและเครื่องมือกลพื้นฐานสอฟ.1/5นายเจษฎากรเกียนมะเริง5748
93010-00001งานเทคนิคเบื้องต้นสอผ.1/5นายเจษฎากรเกียนมะเริง5748
103010-00011งานเทคนิคและเครื่องมือกลพื้นฐานสอฟ.1/7นายเจษฎากรเกียนมะเริง5748
113010-00011งานเทคนิคและเครื่องมือกลพื้นฐานสอฟ.1/6นายเจษฎากรเกียนมะเริง5748
123010-00011งานเทคนิคและเครื่องมือกลพื้นฐานสอฟ.1/8นายเจษฎากรเกียนมะเริง5748
133010-00011งานเทคนิคและเครื่องมือกลพื้นฐานสอฟ.1/9นายเจษฎากรเกียนมะเริง5748
143010-00001งานเทคนิคเบื้องต้นสอผ.1/3นายเจษฎากรเกียนมะเริง5748
153010-00011งานเทคนิคและเครื่องมือกลพื้นฐานสอฟ.1/8นางจิตราลืออุโฆษกุล5857
163010-00001งานเทคนิคเบื้องต้นสอผ.1/6นางจิตราลืออุโฆษกุล5857
173010-00011งานเทคนิคและเครื่องมือกลพื้นฐานสอฟ.1/9นางจิตราลืออุโฆษกุล5857
183010-00011งานเทคนิคและเครื่องมือกลพื้นฐานสอฟ.1/10นางจิตราลืออุโฆษกุล5857
193010-00011งานเทคนิคและเครื่องมือกลพื้นฐานสอฟ.1/6นางจิตราลืออุโฆษกุล5857
203010-00001งานเทคนิคเบื้องต้นสอผ.1/4นางจิตราลืออุโฆษกุล5857
21Home-roomHome roomชก.3/3นางจิตราลืออุโฆษกุล5857
222010-01003งานฝึกฝีมือชย.1/9นายฐนนท์ฐิศาเวช5539
232010-01003งานฝึกฝีมือชฟ.1/7นายฐนนท์ฐิศาเวช5539
242010-01002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรมชบ.1/1นายฐนนท์ฐิศาเวช5539
252010-01003งานฝึกฝีมือชบ.1/1นายฐนนท์ฐิศาเวช5539
262010-01003งานฝึกฝีมือชย.1/5นายฐนนท์ฐิศาเวช5539
272010-01003งานฝึกฝีมือชย.1/2นายฐนนท์ฐิศาเวช5539
28Home-roomHome roomสอก.2/4นายฐนนท์ฐิศาเวช5539
293010-00004วัสดุช่างสอผ.1/9นายทรงกลดลุนคุณ6103
302010-01002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรมชฟ.1/8นายทรงกลดลุนคุณ6103
313010-00001งานเทคนิคเบื้องต้นสอผ.1/9นายทรงกลดลุนคุณ6103
322010-01002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรมชอ.1/1นายทรงกลดลุนคุณ6103
332010-01002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรมชอ.1/3นายทรงกลดลุนคุณ6103
343010-00004วัสดุช่างสอผ.1/4นายทรงกลดลุนคุณ6103
353010-00004วัสดุช่างสอผ.1/5นายทรงกลดลุนคุณ6103
363010-00004วัสดุช่างสอผ.1/6นายทรงกลดลุนคุณ6103
372010-01003งานฝึกฝีมือชย.1/13นายทรงกลดลุนคุณ6103
382010-01002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรมชอ.1/7นายทรงกลดลุนคุณ6103
39Home-roomHome roomชก.3/1นายทรงกลดลุนคุณ6103
402010-01002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรมชฟ.1/7นายทรงกลดลุนคุณ6103
413010-00001งานเทคนิคเบื้องต้นสอข.1/3นายทรงกลดลุนคุณ6103
422010-01002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรมชอ.1/2นายทรงกลดลุนคุณ6103
433010-00004วัสดุช่างสอผ.1/3นายทรงกลดลุนคุณ6103
443010-00004วัสดุช่างสอข.1/3นายทรงกลดลุนคุณ6103
452010-01002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรมชอ.1/8นายทรงกลดลุนคุณ6103
462010-01003งานฝึกฝีมือชย.1/6นายธีระนันต์แก้วบุญเรือง5986
472010-01003งานฝึกฝีมือชฟ.1/4นายธีระนันต์แก้วบุญเรือง5986
482010-01003งานฝึกฝีมือชฟ.1/8นายธีระนันต์แก้วบุญเรือง5986
492010-01002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรมชฟ.1/3นายธีระนันต์แก้วบุญเรือง5986
502010-01002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรมชก.1/11นายธีระนันต์แก้วบุญเรือง5986
512010-01003งานฝึกฝีมือชย.1/1นายธีระนันต์แก้วบุญเรือง5986
522010-01002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรมชฟ.1/4นายธีระนันต์แก้วบุญเรือง5986
532010-01003งานฝึกฝีมือชย.1/11นายธีระนันต์แก้วบุญเรือง5986
54Home-roomHome roomชย.2/6นายธีระนันต์แก้วบุญเรือง5986
552010-01003งานฝึกฝีมือชย.1/8นายประเสริฐวิสาคาม5925
562010-01003งานฝึกฝีมือชฟ.1/6นายประเสริฐวิสาคาม5925
572010-01002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรมชฟ.1/1นายประเสริฐวิสาคาม5925
58Home-roomHome roomสอก.2/2นายประเสริฐวิสาคาม5925
592010-01002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรมชฟ.1/6นายประเสริฐวิสาคาม5925
602010-01002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรมชฟ.1/5นายประเสริฐวิสาคาม5925
612010-01003งานฝึกฝีมือชย.1/4นายประเสริฐวิสาคาม5925
622010-01003งานฝึกฝีมือชย.1/10นายประเสริฐวิสาคาม5925
632010-01002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรมชฟ.1/2นายประเสริฐวิสาคาม5925
642010-01003งานฝึกฝีมือชฟ.1/2นายประเสริฐวิสาคาม5925
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
12090-11004คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้นชทท.1/3นายมัธยมอ่อนจันทร์6344
22090-12201การเขียนโปรแกรมติดต่อผู้ใชแบบกราฟิกชทท.1/2นายมัธยมอ่อนจันทร์6344
32090-12201การเขียนโปรแกรมติดต่อผู้ใชแบบกราฟิกชทท.1/1นายมัธยมอ่อนจันทร์6344
42090-12101การใช้โปรแกรมจำลองในงานคอมพิวเตอร์ชทท.1/3นายมัธยมอ่อนจันทร์6344
52000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชทท.1/2นายมัธยมอ่อนจันทร์6344
62090-12004การพัฒนาเว็บด้วยภาษาเอชทีเอ็มแอลชทท.2/1นายมัธยมอ่อนจันทร์6344
7Home-roomHomeRoomชทท.1/1นายมัธยมอ่อนจันทร์6344
82901-9002ระบบปฏิบัติการยูนิกส์เบื้องต้นชทท.3/1นายมัธยมอ่อนจันทร์6344
92090-12102ธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศชทท.1/3นายมัธยมอ่อนจันทร์6344
102090-12201การเขียนโปรแกรมติดต่อผู้ใชแบบกราฟิกชทท.2/3นายมัธยมอ่อนจันทร์6344
112000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชทท.1/1นายมัธยมอ่อนจันทร์6344
122090-12203โปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้นชทท.2/1นายมัธยมอ่อนจันทร์6344
132090-12004การพัฒนาเว็บด้วยภาษาเอชทีเอ็มแอลชทท.2/2นายมัธยมอ่อนจันทร์6344
142090-12203โปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้นชทท.2/2นายมัธยมอ่อนจันทร์6344
15Home-roomHomeRoomชทท.1/2นายมัธยมอ่อนจันทร์6344
162090-11002การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นชทท.1/2นางสาวเนตรสกาวพิกุลทอง6104
172090-12002ภาษาสอบถามข้อมูลเชิงโครงสร้างเบื้องต้นชทท.2/3นางสาวเนตรสกาวพิกุลทอง6104
182901-9007การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ชทท.3/1นางสาวเนตรสกาวพิกุลทอง6104
192090-12006ระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เบื้องต้นชทท.2/1นางสาวเนตรสกาวพิกุลทอง6104
20Home-roomHome roomชทท.2/2นางสาวเนตรสกาวพิกุลทอง6104
212000-11006กฏหมายคอมพิวเตอร์ชทท.1/3นางสาวเนตรสกาวพิกุลทอง6104
222090-12107ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ชทท.1/1นางสาวเนตรสกาวพิกุลทอง6104
232090-11002การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นชทท.1/1นางสาวเนตรสกาวพิกุลทอง6104
242090-12107ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ชทท.1/2นางสาวเนตรสกาวพิกุลทอง6104
252901-9006การผลิตสื่อดิจิตอลชทท.3/1นางสาวเนตรสกาวพิกุลทอง6104
262090-12002ภาษาสอบถามข้อมูลเชิงโครงสร้างเบื้องต้นชทท.2/1นางสาวเนตรสกาวพิกุลทอง6104
272090-12104ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีสารสนเทศชทท.2/1นางสาวเนตรสกาวพิกุลทอง6104
282090-12002ภาษาสอบถามข้อมูลเชิงโครงสร้างเบื้องต้นชทท.2/2นางสาวเนตรสกาวพิกุลทอง6104
292090-12006ระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เบื้องต้นชทท.2/2นางสาวเนตรสกาวพิกุลทอง6104
302090-12104ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีสารสนเทศชทท.2/2นางสาวเนตรสกาวพิกุลทอง6104
31Home-roomHome roomชทท.2/1นางสาวเนตรสกาวพิกุลทอง6104
322000-11006กฏหมายคอมพิวเตอร์ชทท.1/1นางสาวศรารัตน์วรรณแจ่ม6671
332000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชทท.2/1นางสาวศรารัตน์วรรณแจ่ม6671
342090-12105การซ่อมและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ชทท.2/1นางสาวศรารัตน์วรรณแจ่ม6671
352090-12005การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เบื้องต้นชทท.2/2นางสาวศรารัตน์วรรณแจ่ม6671
362090-12007ระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ชทท.2/3นางสาวศรารัตน์วรรณแจ่ม6671
372000-11006กฏหมายคอมพิวเตอร์ชทท.1/2นางสาวศรารัตน์วรรณแจ่ม6671
382000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชทท.2/2นางสาวศรารัตน์วรรณแจ่ม6671
392090-12105การซ่อมและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ชทท.2/2นางสาวศรารัตน์วรรณแจ่ม6671
403901-2108การพัฒนาเว็บด้วยเทคโนโลยีดอตเน็ตสทท.2/1นายสุริยันต์เงาะเศษ5576
413901-2002การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุสทท.2/2นายสุริยันต์เงาะเศษ5576
423901-2106พื้นฐานและการใช้งาน XMLสทท.2/2นายสุริยันต์เงาะเศษ5576
433000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สทท.2/2นายสุริยันต์เงาะเศษ5576
443901-2001โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมสทท.2/1นายสุริยันต์เงาะเศษ5576
453901-2002การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุสทท.2/1นายสุริยันต์เงาะเศษ5576
463901-2106พื้นฐานและการใช้งาน XMLสทท.2/1นายสุริยันต์เงาะเศษ5576
473901-2103การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยเทคโนโลยีจาวาขั้นสูงสทท.2/1นายสุริยันต์เงาะเศษ5576
483000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สทท.2/1นายสุริยันต์เงาะเศษ5576
49Home-roomHomeRoomสทท.1/1นายสุริยันต์เงาะเศษ5576
503901-2103การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยเทคโนโลยีจาวาขั้นสูงสทท.2/1นายสุนทรนิศากร5577
513090-11001การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงโครงสร้างสทท.1/1นายสุนทรนิศากร5577
523090-12008การพัฒนาเว็บด้วยภาษา PHPสทท.1/1นายสุนทรนิศากร5577
533090-11002การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์สทท.1/1นายสุนทรนิศากร5577
543901-2103การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยเทคโนโลยีจาวาขั้นสูงสทท.2/2นายสุนทรนิศากร5577
553090-11003ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบสทท.1/1นายสุนทรนิศากร5577
563090-12104การพัฒนาโปรแกรมด้วยเทคโนโลยีดอตเน็ตสทท.1/1นายสุนทรนิศากร5577
573901-2001โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมสทท.2/1นายจำรูญกาพย์ไกรแก้ว5578
583901-2001โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมสทท.2/2นายจำรูญกาพย์ไกรแก้ว5578
593000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สทท.1/1นายจำรูญกาพย์ไกรแก้ว5578
603901-2108การพัฒนาเว็บด้วยเทคโนโลยีดอตเน็ตสทท.2/1นายจำรูญกาพย์ไกรแก้ว5578
613901-2108การพัฒนาเว็บด้วยเทคโนโลยีดอตเน็ตสทท.2/2นายจำรูญกาพย์ไกรแก้ว5578
623901-8501โครงการสทท.2/2นายจำรูญกาพย์ไกรแก้ว5578
63Home-roomHomeroomสทท.2/2นายจำรูญกาพย์ไกรแก้ว5578
64Home-roomHomeroomสทท.2/1นายจำรูญกาพย์ไกรแก้ว5578
653901-2002การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุสทท.2/2นายจำรูญกาพย์ไกรแก้ว5578
663901-2106พื้นฐานและการใช้งาน XMLสทท.2/2นายจำรูญกาพย์ไกรแก้ว5578
673901-8501โครงการสทท.2/1นายจำรูญกาพย์ไกรแก้ว5578
683901-8501โครงการสทท.2/1นายจำรูญ1กาพย์ไกรแก้ว6579
693901-8501โครงการสทท.2/2นายจำรูญ1กาพย์ไกรแก้ว6579
702901-8501โครงการชทท.3/3นางบังอร16655
712901-8501โครงการชทท.3/1นางบังอรพลมิตร5921
722000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชทท.3/1นางบังอรพลมิตร5921
732090-12205การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเบื้องต้นชทท.2/1นางบังอรพลมิตร5921
742090-12002ภาษาสอบถามข้อมูลเชิงโครงสร้างเบื้องต้นชทท.2/2นางบังอรพลมิตร5921
752090-12203โปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้นชทท.2/2นางบังอรพลมิตร5921
762090-12006ระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เบื้องต้นชทท.2/2นางบังอรพลมิตร5921
772901-8501โครงการชทท.3/3นางบังอรพลมิตร5921
782901-8501โครงการชทท.3/1นางบังอร16655
792090-12103วิทยาการก้าวหน้าระบบอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีในอนาคตชทท.1/1นางบังอรพลมิตร5921
802090-12103วิทยาการก้าวหน้าระบบอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีในอนาคตชทท.1/2นางบังอรพลมิตร5921
812090-12004การพัฒนาเว็บด้วยภาษาเอชทีเอ็มแอลชทท.2/3นางบังอรพลมิตร5921
822901-2106วิทยาการก้าวหน้าระบบอินเทอร์เน็ตชทท.3/1นางบังอรพลมิตร5921
832090-12205การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเบื้องต้นชทท.2/2นางบังอรพลมิตร5921
84Home-roomHome roomชทท.3/1นางบังอรพลมิตร5921
852090-12107ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ชทท.1/2นายประวิทย์ลิ้มตระกูล5996
862090-12105การซ่อมและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ชทท.2/3นายประวิทย์ลิ้มตระกูล5996
872901-2111งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศชทท.3/1นายประวิทย์ลิ้มตระกูล5996
882090-12005การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เบื้องต้นชทท.2/2นายประวิทย์ลิ้มตระกูล5996
892090-12004การพัฒนาเว็บด้วยภาษาเอชทีเอ็มแอลชทท.2/2นายประวิทย์ลิ้มตระกูล5996
902090-12104ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีสารสนเทศชทท.2/2นายประวิทย์ลิ้มตระกูล5996
912901-2109ปฏิบัติงานการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชทท.3/3นายประวิทย์ลิ้มตระกูล5996
922090-12005การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เบื้องต้นชทท.2/1นายประวิทย์ลิ้มตระกูล5996
แผนกวิชาช่างยนต์(วก.หนองเรือ)
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
12010-12105งานปรับอากาศรถยนต์ชย.2/13นายศาสตรา กำสมุทร6615
22101-2005งานไฟฟ้ารถยนต์ชย.3/13นายศาสตรา กำสมุทร6615
32101-2109งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ชย.3/13นายศาสตรา กำสมุทร6615
42101-9005งานปรับแต่งเครื่องยนต์เบื้องต้นชย.3/13นายศาสตรา กำสมุทร6615
52010-12001งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนชย.1/15นายศาสตรา กำสมุทร6615
62101-2008เครื่องทำความเย็นและปรับอากศชย.3/13นายศาสตรา กำสมุทร6615
7Home-RoomHome Roomชย.3/13นายศาสตรา กำสมุทร6615
82101-8501โครงการชย.3/13นายศาสตรา กำสมุทร6615
92101-8501โครงการชย.3/13นายศาสตรา1 กำสมุทร16617
102010-12002งานเครื่องยนต์ดีเซลชย.1/15นายสิทธิชัยเที่ยงตรง6500
112010-12008งานขับรถยนต์ชย.2/13นายสิทธิชัยเที่ยงตรง6500
122010-12211การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมชย.2/13นายสิทธิชัยเที่ยงตรง6500
13Home-RoomHomeRoomชย.2/13นายสิทธิชัยเที่ยงตรง6500
142010-12106งานบำรุงรักษารถยนต์ชย.1/15นายสิทธิชัยเที่ยงตรง6500
152010-12009งานวัดละเอียดช่างยนต์ชย.2/13นายสิทธิชัยเที่ยงตรง6500
162010-12109งานปรับแต่งเครื่องยนต์ชย.2/13นายสิทธิชัยเที่ยงตรง6500
172010-12110งานประดับยนต์ชย.2/13นายสิทธิชัยเที่ยงตรง6500
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน(วก.หนองเรือ)
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
12000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชย.1/15นายสุขสันต์พรมรักษา6502
22000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชก.1/15นายสุขสันต์พรมรักษา6502
32010-22103ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 3ชก.2/13นายสุขสันต์พรมรักษา6502
42010-22201แม่พิมพ์โลหะเบื้องต้นชก.1/15นายสุขสันต์พรมรักษา6502
52010-22008ผลิตชื้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1ชก.1/15นายสุขสันต์พรมรักษา6502
6Home-RoomHomeRoomชก.2/13นายสุขสันต์พรมรักษา6502
72102-2109ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซีชก.3/13นายสุขสันต์พรมรักษา6502
82010-22301แม่พิมพ์พลาสติกเบื้องต้นชก.2/13นายสุขสันต์พรมรักษา6502
92102-8501โครงการชก.3/13นายชก2-12-16652
102010-22111อุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึดชก.1/15นายณัฐพลพรหมภูวงศ์6501
112102-8501โครงการชก.3/13นายณัฐพลพรหมภูวงศ์6501
122102-2104ซ่อมบำรุงเครื่องมือกลชก.3/13นายณัฐพลพรหมภูวงศ์6501
132010-22005คณิตศาสตร์เครื่องมือกลชก.2/13นายณัฐพลพรหมภูวงศ์6501
142102-2110ระบบส่งกำลังเครื่องมือกลชก.3/13นายณัฐพลพรหมภูวงศ์6501
152010-22109ระบบส่งกำลังเครื่องมือกลชก.1/15นายณัฐพลพรหมภูวงศ์6501
16Home-RoomHomeRoomชก.1/15นายณัฐพลพรหมภูวงศ์6501
172010-22106ปรับ ประกอบชิ้นส่วนเครื่องมือกลชก.2/13นายณัฐพลพรหมภูวงศ์6501
182102-2006กลศาสตร์เครื่องมือกลชก.3/13นายณัฐพลพรหมภูวงศ์6501
192101-2007กลศาสตร์เครื่องกลชย.3/13นายณัฐพลพรหมภูวงศ์6501
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง(วก.หนองเรือ)
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
12010-42106การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคารชฟ.1/15นางสาววัชรียาศรีภูมิกุล6507
22010-01005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นชย.1/15นางสาววัชรียาศรีภูมิกุล6507
32010-01005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นชก.1/15นางสาววัชรียาศรีภูมิกุล6507
42100-1009งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้นชฟ.3/13นางสาววัชรียาศรีภูมิกุล6507
52104-2118วงจรพัลส์และสวิตชิ่งชฟ.3/13นางสาววัชรียาศรีภูมิกุล6507
62010-42010การประมาณการติดตั้งไฟฟ้าชฟ.1/15นางสาววัชรียาศรีภูมิกุล6507
72010-42105หม้อแปลงไฟฟ้าชฟ.2/13นางสาววัชรียาศรีภูมิกุล6507
8Home-RoomHomeRoomชฟ.2/13นางสาววัชรียาศรีภูมิกุล6507
92010-42005การติดตั้งไฟฟ้าในอาคารชฟ.1/15นายสายัณห์ภูบุญอบ6503
102010-42007เครื่องทำความเย็นชฟ.2/13นายสายัณห์ภูบุญอบ6503
112010-42008มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับชฟ.2/13นายสายัณห์ภูบุญอบ6503
122104-2106เครื่องปรับอากาศชฟ.3/13นายสายัณห์ภูบุญอบ6503
13Home-RoomHome Roomชฟ.3/13นายสายัณห์ภูบุญอบ6503
142010-42104เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับชฟ.2/13นายบุญสืบทองกำพร้า6504
152104-2108วงจรไฟฟ้าหลายเฟสชฟ.3/13นายบุญสืบทองกำพร้า6504
162104-2112ไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้นชฟ.3/13นายบุญสืบทองกำพร้า6504
172010-42003วงจรไฟฟ้ากระแสสลับชฟ.1/15นายบุญสืบทองกำพร้า6504
182104-2009การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าชฟ.3/13นายบุญสืบทองกำพร้า6504
192104-8501โครงการชฟ.3/13นายบุญสืบทองกำพร้า6504
20Home-RoomHomeRoomชฟ.1/15นายบุญสืบทองกำพร้า6504
212010-42116เทคนิคการจัดการพลังงานชฟ.1/15นายบุญสืบทองกำพร้า6504
222104-8501โครงการชฟ.3/13นายบุญสืบ1ทองกำพร้า16653
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(วก.หนองเรือ)
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
12020-42005เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้นคธ.1/1นางสาวมนัสนันท์พงษ์สระพัง6505
22020-42110โปรแกรมมัลติมีเดียคธ.2/1นางสาวมนัสนันท์พงษ์สระพัง6505
32000-12001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพชย.2/13นางสาวมนัสนันท์พงษ์สระพัง6505
42204-8501โครงการคธ.3/1นางสาวมนัสนันท์พงษ์สระพัง6505
52020-42003คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์คธ.1/1นางสาวมนัสนันท์พงษ์สระพัง6505
62020-42111โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหวคธ.2/1นางสาวมนัสนันท์พงษ์สระพัง6505
7Home-RoomHomeRoomคธ.2/1นางสาวมนัสนันท์พงษ์สระพัง6505
82204-2107การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมดคธ.3/1นางสาวมนัสนันท์พงษ์สระพัง6505
92020-42105โปรแกรมฐานข้อมูลคธ.1/1นางสาวอรดีสุกเลิม6641
102020-42002คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษาคธ.2/1นางสาวอรดีสุกเลิม6641
112204-2109โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติคธ.3/1นางสาวอรดีสุกเลิม6641
12Home-RoomHomeRoomคธ.3/1นางสาวอรดีสุกเลิม6641
132020-01005พิมพ์อังกฤษเบื้องต้นคธ.1/1นางสาวอรดีสุกเลิม6641
142020-42004หลักการเขียนโปรแกรมคธ.1/1นางสาวอรดีสุกเลิม6641
152020-42009จริยธรรมและกฎหมายคอมพิวเตอร์คธ.2/1นางสาวอรดีสุกเลิม6641
162204-2005คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษาคธ.3/1นางสาวอรดีสุกเลิม6641
สามัญ สัมพันธ์ พื้นฐาน(วก.หนองเรือ)
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
12000-01404คณิตศาสตร์ธุรกิจและบริการคธ.1/1นางสาววชิรญาณ์ห่อคนดี6509
22000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชย.1/15นางสาววชิรญาณ์ห่อคนดี6509
32000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชก.1/15นางสาววชิรญาณ์ห่อคนดี6509
42000-01502ประวัติศาสตร์ชาติไทยชย.2/13นางสาววชิรญาณ์ห่อคนดี6509
52000-01302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมชก.2/13นางสาววชิรญาณ์ห่อคนดี6509
62000-11002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชก.2/13นางสาววชิรญาณ์ห่อคนดี6509
72000-01502ประวัติศาสตร์ชาติไทยชฟ.2/13นางสาววชิรญาณ์ห่อคนดี6509
82000-11002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชฟ.2/13นางสาววชิรญาณ์ห่อคนดี6509
92000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2คธ.1/1นางสาววชิรญาณ์ห่อคนดี6509
102000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชฟ.1/15นางสาววชิรญาณ์ห่อคนดี6509
112000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชฟ.1/15นางสาววชิรญาณ์ห่อคนดี6509
12Home-RoomHomeRoomชย.1/15นางสาววชิรญาณ์ห่อคนดี6509
132000-01303วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการคธ.2/1นางสาววชิรญาณ์ห่อคนดี6509
142000-11002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมคธ.2/1นางสาววชิรญาณ์ห่อคนดี6509
152000-01302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมชย.2/13นางสาววชิรญาณ์ห่อคนดี6509
162000-11002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชย.2/13นางสาววชิรญาณ์ห่อคนดี6509
172000-01502ประวัติศาสตร์ชาติไทยชก.2/13นางสาววชิรญาณ์ห่อคนดี6509
182000-01302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมชฟ.2/13นางสาววชิรญาณ์ห่อคนดี6509
192001-1003พลังงานและสิ่งแวดล้อมคธ.3/1นางสาววชิรญาณ์ห่อคนดี6509
202000-01502ประวัติศาสตร์ชาติไทยคธ.2/1นางสาววชิรญาณ์ห่อคนดี6509
212000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพคธ.1/1นางสาวนุจรินทร์สืบสุนทร6511
222000-11003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการคธ.1/1นางสาวนุจรินทร์สืบสุนทร6511
232000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชฟ.1/15นางสาวนุจรินทร์สืบสุนทร6511
242000-01602เพศวิถีศึกษาชฟ.1/15นางสาวนุจรินทร์สืบสุนทร6511
252000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชย.1/15นางสาวนุจรินทร์สืบสุนทร6511
262000-11003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการชย.1/15นางสาวนุจรินทร์สืบสุนทร6511
272000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชก.1/15นางสาวนุจรินทร์สืบสุนทร6511
282000-01204การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันคธ.2/1นางสาวนุจรินทร์สืบสุนทร6511
292000-11005กฎหมายพาณิชย์คธ.2/1นางสาวนุจรินทร์สืบสุนทร6511
302000-01204การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันชย.2/13นางสาวนุจรินทร์สืบสุนทร6511
312000-01204การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันชฟ.2/13นางสาวนุจรินทร์สืบสุนทร6511
322001-1002การเป็นผู้ประกอบการคธ.3/1นางสาวนุจรินทร์สืบสุนทร6511
332000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชฟ.2/13นางสาวนุจรินทร์สืบสุนทร6511
342000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดคธ.1/1นางสาวนุจรินทร์สืบสุนทร6511
35Home-RoomHomeRoomคธ.1/1นางสาวนุจรินทร์สืบสุนทร6511
362000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชฟ.1/15นางสาวนุจรินทร์สืบสุนทร6511
372000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชย.1/15นางสาวนุจรินทร์สืบสุนทร6511
382000-01602เพศวิถีศึกษาชย.1/15นางสาวนุจรินทร์สืบสุนทร6511
392000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชก.1/15นางสาวนุจรินทร์สืบสุนทร6511
402000-01602เพศวิถีศึกษาชก.1/15นางสาวนุจรินทร์สืบสุนทร6511
412000-01204การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันชก.2/13นางสาวนุจรินทร์สืบสุนทร6511
422000-11003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการชก.2/13นางสาวนุจรินทร์สืบสุนทร6511
432000-11003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการชฟ.2/13นางสาวนุจรินทร์สืบสุนทร6511
442001-1002การเป็นผู้ประกอบการชย.3/13นางสาวนุจรินทร์สืบสุนทร6511
452000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชก.2/13นางสาวนุจรินทร์สืบสุนทร6511
462000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2คธ.2/1นางสาวนุจรินทร์สืบสุนทร6511
472000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชย.2/13นางสาวนุจรินทร์สืบสุนทร6511
482001-1002การเป็นผู้ประกอบการชฟ.3/13นางสาวนุจรินทร์สืบสุนทร6511
492000-01602เพศวิถีศึกษาคธ.1/1นางสาวนุจรินทร์สืบสุนทร6511
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน(วก.หนองเรือ)
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
12010-22001เขียนแบบเครื่องมือกล 1ชก.1/15นายจีระศักดิ์คำปิคา6512
22010-22108ชุบเคลือบผิวโลหะชก.2/13นายจีระศักดิ์คำปิคา6512
32000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4คธ.3/1นายจีระศักดิ์คำปิคา6512
42102-2010อุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึดชก.3/13นายจีระศักดิ์คำปิคา6512
52000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชก.3/13นายจีระศักดิ์คำปิคา6512
62000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชฟ.3/13นายจีระศักดิ์คำปิคา6512
72010-01007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นชฟ.1/15นายจีระศักดิ์คำปิคา6512
82010-01007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นชย.1/15นายจีระศักดิ์คำปิคา6512
92010-01007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นชก.1/15นายจีระศักดิ์คำปิคา6512
102010-01004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นชฟ.2/13นายจีระศักดิ์คำปิคา6512
112000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชย.3/13นายจีระศักดิ์คำปิคา6512
122102-2011อบชุบโลหะชก.3/13นายจีระศักดิ์คำปิคา6512
13Home-RoomHome Roomชก.3/13นายจีระศักดิ์คำปิคา6512
แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
13000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอม.1/1นางเพ็ญนภาสีแก้วสิ่ว5516
23127-5103งานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 3สอม.2/1นางเพ็ญนภาสีแก้วสิ่ว5516
33127-5104งานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 4สอม.2/1นางเพ็ญนภาสีแก้วสิ่ว5516
43000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ4สอม.2/1นางเพ็ญนภาสีแก้วสิ่ว5516
53010-51002เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สออ.1/3นางเพ็ญนภาสีแก้วสิ่ว5516
63012-72004ดิจิตอลและไมโครคอนโทรลเลอร์สอม.1/1นางเพ็ญนภาสีแก้วสิ่ว5516
73012-72005โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์สอม.1/1นางเพ็ญนภาสีแก้วสิ่ว5516
83127-2010ระบบโรงงานอัตโนมัติสอม.2/1นางเพ็ญนภาสีแก้วสิ่ว5516
93127-8501โครงการสอม.2/1นางเพ็ญนภาสีแก้วสิ่ว5516
10Home-roomHome roomชอ.2/1นางเพ็ญนภาสีแก้วสิ่ว5516
113127-8501โครงการสอม.2/1นางเพ็ญนภา1สีแก้วสิ่ว6651
123127-2010ระบบโรงงานอัตโนมัติสอม.2/1นางเพ็ญนภา1สีแก้วสิ่ว6651
133127-5103งานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 3สอม.2/1นางเพ็ญนภา1สีแก้วสิ่ว6651
143127-5104งานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 4สอม.2/1นางเพ็ญนภา1สีแก้วสิ่ว6651
153000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ4สอม.2/1นางเพ็ญนภา1สีแก้วสิ่ว6651

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ตั้ง 67 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000โทรศัพท์ (043) 221290 แฟกซ์ 043-222064

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2021 http://www.kktech.ac.th/ All right reserved. Do not duplicate in any script & form.